Academisch schrijven zit vol met verschillende citatiestijlen en afkortingen, en een van de meest gebruikte is "et al.". Maar wat betekent het eigenlijk en hoe moet je het gebruiken? 

Als er drie of meer schrijvers zijn, wordt deze Latijnse uitdrukking, kort voor "et al.", gebruikt in plaats van ze allemaal te noemen. Hoewel het eenvoudig lijkt, kan het correct gebruiken van "et al." moeilijk zijn en veel schrijvers hebben moeite om te begrijpen wanneer en hoe ze het moeten gebruiken.

In dit artikel lees je alles wat je moet weten over het gebruik van "et al." in je onderzoeksartikel, van wat het is tot hoe je het citeert.

Wat is Et Al.? 

"Et al." is een veelgebruikt acroniem in academisch schrijven om de aanwezigheid van andere schrijvers aan te geven die niet expliciet worden genoemd. Het komt van de Latijnse uitdrukking "et alia" (wat in het Engels "en anderen" betekent). Het gebruik van Latijnse termen in academisch werk gaat terug tot de middeleeuwen, toen Latijn de belangrijkste wetenschappelijke taal in Europa was.

Als een bron drie of meer auteurs bevat, kan het moeilijk zijn om ze allemaal in een citaat te vermelden, vooral als er een grote lijst auteurs is. In deze specifieke situaties kan "et al." gebruikt worden om de aanwezigheid van andere auteurs aan te geven die niet geïdentificeerd zijn.

Het is vermeldenswaard dat het gebruik van "et al." verschilt afhankelijk van de citatiestijl. In bepaalde stijlen, zoals APA en Chicagowordt "et al." gebruikt voor bronnen met drie of meer auteurs, maar in MLA-stijl wordt "et al." alleen gebruikt voor bronnen met vier of meer schrijvers in andere.

Hoe gebruik je Et Al.?

Hier volgen enkele richtlijnen voor het effectief gebruik van "et al." in academisch schrijven:

  1. Gebruik "et al." als een bron een grote lijst met auteurs heeft: Als er meerdere auteurs van een bron zijn, wordt de term "et al." gebruikt om de citatie in te korten, en het wordt vaak gebruikt als er drie of meer schrijvers zijn; controleer desondanks de richtlijnen van je citatiestijl. 
  2. Voeg na de naam van de eerste auteur "et al." toe. In de meeste citatiestijlen, waaronder APA en MLA, staat "et al." na de naam van de eerste auteur in de citatie. 
  3. De punt moet na "al." komen. Smith et al." is bijvoorbeeld correct, maar "Smith et. al" is fout.
  4. In academisch schrift wordt "et al." cursief gedrukt, maar niet met een hoofdletter. 
  5. Begrijp de richtlijnen voor citeerstijlen: Het gebruik van "et al." varieert afhankelijk van de citeerstijl. Zorg ervoor dat je de citeerstijlrichtlijnen volgt die zijn gespecificeerd voor je academische werk.

In het algemeen is "et al." een handige afkorting die het citeren in onderzoekspapers vereenvoudigt, en het beheersen van het juiste gebruik ervan is cruciaal voor het produceren van duidelijke en nauwkeurige academische teksten.

Et Alibi, Et Alii, En Anderen

Een belangrijk gegeven over et al. zijn de verschillende vormen die het kan aannemen. Hier vind je meer informatie over alle verschillende vormen van "et al." en hun betekenissen:

Et Alia

Et al. is de meest fundamentele en wijdverspreide vorm van "et al." in academisch schrijven, wat "en anderen" betekent. Wanneer het aantal auteurs van een bron het maximum overschrijdt dat is toegestaan door een citatiestijl, wordt deze zin vaak gebruikt in citaten om meerdere auteurs aan te duiden.

Et Alibi 

Een andere Latijnse term voor "en elders". Het wordt gebruikt om aan te geven dat er meer informatie over een onderwerp beschikbaar is via een andere bron of locatie. Als je bijvoorbeeld naar een bron verwijst en er is meer materiaal over hetzelfde onderwerp in een andere bron, dan zou je "et alibi" kunnen zeggen om aan te geven dat er andere bronnen beschikbaar zijn. 

Et Aliae

In het Latijn is dit de vrouwelijke meervoudsvorm van "et al.". Het wordt gebruikt om aan te geven dat een bron meerdere vrouwelijke auteurs heeft. Als een bron bijvoorbeeld veel vrouwelijke auteurs heeft en je wilt dit benadrukken in je citaat, gebruik dan "et aliae" in plaats van "et al.".

Et Alii

In het Latijn is dit de mannelijke meervoudsvorm van "et al.". Het wordt gebruikt om aan te geven dat een bron veel mannelijke auteurs heeft. Als een bron bijvoorbeeld veel mannelijke auteurs heeft en je wilt dit benadrukken in je citaat, gebruik dan "et alii" in plaats van "et al.".

Verschil tussen Et Al. En Etc.

Et al. en etc. zijn twee aparte afkortingen die worden gebruikt in academisch schrijven.

Et al. is een afkorting van de Latijnse term "et alia", wat zich laat vertalen als "en anderen.", zoals eerder vermeld. Het wordt gebruikt in citaten om aan te geven dat er meerdere auteurs van een bron zijn en wordt meestal midden in een citaat gebruikt, na de naam van de eerste auteur. Simpel gezegd kun je "et al." gebruiken om aan te geven dat er naast de genoemde naam nog andere auteurs zijn. 

Etc. is een afkorting van de Latijnse term "et cetera", wat "enzovoort" of "en andere dingen" betekent. Het wordt gebruikt om aan te geven dat een lijst van dingen verder gaat dan de dingen die specifiek worden genoemd. Als je bijvoorbeeld verschillende voorbeelden van een specifiek onderwerp geeft, kun je "etc." gebruiken om aan te geven dat er meer voorbeelden zijn. De uitdrukking "etc." wordt vaak gebruikt aan het einde van een lijst en wordt voorafgegaan door een komma. Het wordt vaak gevolgd door een punt en, afhankelijk van de citeerstijl, cursief gedrukt.

Samengevat geeft "et al." meerdere auteurs van een bron aan in een citaat, terwijl "etc." een voortzetting van een lijst met items aangeeft.

Veelgemaakte fouten

  • Het gebruik van "et al." om een vervolg op een lijst aan te geven: Zoals eerder vermeld, moet "et al." worden gebruikt om meerdere auteurs van een bron aan te duiden en mag het niet worden gebruikt om een lijstvoortzetting te suggereren.
  • Het gebruik van "etc." om meerdere auteurs aan te duiden: "Etc." mag nooit worden gebruikt om meerdere auteurs van een bron aan te duiden. Dit is de verantwoordelijkheid van "et al." en het gebruik van "etc." wordt verkeerd en misleidend gevonden.
  • Hoofdletters voor "et al." en "etc.": Zowel "et al." als "etc." zijn afkortingen en moeten met kleine letters worden geschreven, tenzij ze aan het begin van een zin staan.
  • Gebruik van "en anderen" in plaats van "et al.": Het is geschikter in academisch schrijven om "et al." te gebruiken in plaats van "en anderen" om meerdere auteurs van een bron aan te duiden. Het gebruik van "en anderen" kan informeel zijn en in strijd met de citatiestijl.
  • Het gebruik van "et cetera" in plaats van "etc.": De aanvaardbare afkorting voor "et cetera" is "etc." en moet in plaats daarvan worden gebruikt. Het gebruik van de hele zin kan als overbodig worden beschouwd en het kan ook kostbare ruimte innemen in een citaat of tekst.

Hoe citeren Et Al.

Hier lees je hoe je "et al." correct citeert in verschillende citatiestijlen:

MLA-indeling

In MLA-stijl wordt "et al." gebruikt na de naam van de eerste auteur op de referentiepagina van het werkstuk. Als een bron bijvoorbeeld drie of meer auteurs heeft, vermeld je de naam van de eerste auteur gevolgd door "et al.", bijvoorbeeld:

Smith, John, et al. "De effecten van klimaatverandering op biodiversiteit." Environmental Science Journal, vol. 27, no. 2, 2020, pp. 25-34.

Bij een citaat in de tekst vermeld je de naam van de eerste auteur gevolgd door "et al." en aan het einde moet het paginanummer tussen haakjes staan, bijvoorbeeld: 

(Smith et al. 36).

APA-indeling

Zet op de pagina met referenties "et al." achter de naam van de eerste auteur. Als een bron drie of meer auteurs bevat, vermeld je de naam van de eerste auteur gevolgd door "et al.", bijvoorbeeld:

Smith, J., Johnson, A., Williams, K., & Brown, M. (2019). "De impact van sociale media op de geestelijke gezondheid van adolescenten." Journal of Adolescent Health, 65(3), 42-51.

In-tekstcitaten bevatten bijvoorbeeld de naam van de eerste auteur tussen haakjes, gevolgd door "et al." en het jaar van publicatie:

(Smith et al., 2019).

Formaat Chicago

Op de referentiepagina wordt "et al." gebruikt na de naam van de eerste auteur in Chicago stijl. Als een bron vier of meer auteurs bevat, vermeld je bijvoorbeeld de naam van de eerste auteur gevolgd door "et al.":

Jones, S., et al. "De geschiedenis van de Amerikaanse Burgeroorlog." Geschiedenis van de Burgeroorlog, vol. 55, nr. 2, 2009, pp. 34-47.

In-tekstcitaten bevatten de naam van de eerste auteur tussen haakjes, gevolgd door "et al." en het paginanummer:

(Smith et al. 36).

De beste infographicmaker en algemene full-stack ontwerptool

Mind the Graph is een gebruiksvriendelijk platform waarmee mensen zonder ontwerpvaardigheden moeiteloos infographics en andere visuals van professionele kwaliteit kunnen maken. Naast infografieken en posters biedt het platform een verscheidenheid aan ontwerptools voor het maken van wetenschappelijke presentaties, animaties en interactieve inhoud, evenals aanpasbare wetenschappelijke pictogrammen voor het maken van opvallend visueel materiaal.

wetenschappelijke illustraties
logo aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Exclusieve inhoud van hoge kwaliteit over effectieve visuele
communicatie in de wetenschap.

- Exclusieve gids
- Ontwerp tips
- Wetenschappelijk nieuws en trends
- Handleidingen en sjablonen