Akateeminen kirjoittaminen on täynnä erilaisia viittaustyylejä ja lyhenteitä, ja yksi yleisimmin käytetyistä on "et al". Mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa ja miten sitä pitäisi käyttää? 

Kun kirjoittajia on kolme tai useampia, tätä latinankielistä ilmaisua, joka on lyhenne sanoista "et alia", käytetään sen sijaan, että mainittaisiin kaikki kirjoittajat. Vaikka se saattaa vaikuttaa yksinkertaiselta, "et al.":n oikea käyttö voi olla vaikeaa, ja monet kirjoittajat kamppailevat ymmärtääkseen, milloin ja miten sitä tulisi käyttää.

Tässä artikkelissa käydään läpi kaikki, mitä sinun on tiedettävä "et al.":n käyttämisestä tutkimusartikkelissasi, aina siitä, mitä se on ja miten sitä siteerataan.

Mikä on Et Al.? 

"Et al." on yleinen akateemisessa kirjallisuudessa käytetty lyhenne, jolla ilmaistaan muiden kirjoittajien läsnäoloa, joita ei ole erikseen mainittu. Se tulee latinankielisestä sanonnasta "et alia" (joka tarkoittaa englanniksi "and others"). Latinankielisten termien käyttö akateemisissa kirjoituksissa juontaa juurensa keskiajalle, jolloin latina oli Euroopan tärkein oppikieli.

Kun lähteessä on kolme tai useampia kirjoittajia, voi olla vaikeaa luetella kaikki heistä viittauksessa, varsinkin jos kirjoittajien luettelo on laaja. Näissä erityistilanteissa voidaan käyttää ilmaisua "et al." ilmaisemaan, että on muita kirjoittajia, joita ei ole yksilöity.

On syytä huomata, että "et al." -merkin käyttö vaihtelee viittaustyylin mukaan. Tietyissä tyyleissä, kuten APA ja Chicago, "et al." käytetään lähteistä, joissa on kolme tai useampia kirjoittajia, mutta MLA-tyylissä "et al." käytetään vain lähteistä, joissa on neljä tai useampia kirjoittajia.

Kuinka käyttää Et Al.?

Seuraavassa on joitakin ohjeita, joiden avulla voit käyttää "et al." -merkintää tehokkaasti akateemisessa kirjoituksessa:

  1. Käytä sanaa "et al.", kun lähteessä on laaja luettelo kirjoittajista: Kun lähteen kirjoittajia on useita, termiä "et al." käytetään lyhentämään viittausta, ja sitä käytetään yleisesti silloin, kun kirjoittajia on vähintään kolme; tarkista kuitenkin viittaustyyliohjeet. 
  2. Ensimmäisen kirjoittajan nimen jälkeen lisätään "et al.". Useimmissa viittaustyyleissä, kuten APA:ssa ja MLA:ssa, mainitaan "et al." ensimmäisen kirjoittajan nimen jälkeen. 
  3. Pisteen pitäisi tulla sanan "al." jälkeen. Esimerkiksi "Smith et al." on oikein, mutta "Smith et. al" on väärin.
  4. Akateemisessa kirjoituksessa "et al." kirjoitetaan kursiivilla mutta ei isolla alkukirjaimella. 
  5. Ymmärrä viittaustyyliohjeet: vaihtelee viittaustyylistä riippuen. Varmista, että noudatat akateemista kirjoitustasi varten määriteltyjä viittaustyyliohjeita.

Yleisesti ottaen "et al." on hyödyllinen lyhenne, joka yksinkertaistaa viittauksia tutkimusartikkeleissa, ja sen oikean käytön hallitseminen on ratkaisevan tärkeää selkeän ja täsmällisen akateemisen kirjoituksen tuottamiseksi.

Et Alibi, Et Alii ja muut

Yksi tärkeä et al:a koskeva tieto on sen eri muodot. Seuraavassa on lisätietoja et al:n eri muodoista ja niiden merkityksistä:

Et Alia

Et alia on akateemisessa kirjallisuudessa yleisimmin käytetty muoto "et al.", joka tarkoittaa "ja muita". Kun lähteen kirjoittajien määrä ylittää viittaustyylin salliman enimmäismäärän, tätä ilmaisua käytetään yleisesti viittauksissa merkitsemään useita kirjoittajia.

Et Alibi 

Toinen latinankielinen termi "ja muualla". Sitä käytetään korostamaan, että aiheesta on saatavissa lisätietoa toisesta lähteestä tai paikasta. Jos esimerkiksi viittaat lähteeseen ja toisesta lähteestä löytyy lisää materiaalia samasta asiasta, voit sanoa "et alibi" osoittaaksesi, että muita lähteitä on saatavilla. 

Et Aliae

Latinan kielessä tämä on "et al." feminiininen monikkomuoto. Sitä käytetään osoittamaan, että lähteellä on useita naispuolisia kirjoittajia. Jos esimerkiksi lähteessä on useita naispuolisia kirjoittajia ja haluat korostaa tätä viittauksessa, voit käyttää "et aliae" eikä "et al".

Et Alii

Latinan kielessä tämä on "et al" monikon miesmuoto. Sitä käytetään osoittamaan, että lähteellä on useita miespuolisia kirjoittajia. Jos esimerkiksi lähteessä on useita miespuolisia kirjoittajia ja haluat korostaa tätä viittauksessa, voit käyttää "et alii" eikä "et al".

Ero Et Al. ja Etc.

Et al. ja etc. ovat kaksi erillistä akateemisessa kirjoittamisessa käytettävää lyhennettä.

Et al. on lyhenne latinankielisestä termistä "et alia", joka tarkoittaa "ja muita", kuten aiemmin todettiin. Sitä käytetään lainauksissa osoittamaan lähteen useita kirjoittajia, ja sitä käytetään yleensä lainauksen keskellä, ensimmäisen kirjoittajan nimen jälkeen. Yksinkertaisesti sanottuna voit käyttää "et al." osoittamaan, että mainitun nimen lisäksi on muitakin kirjoittajia. 

Etc. on lyhenne latinankielisestä termistä "et cetera", joka tarkoittaa "ja niin edelleen" tai "ja muita asioita". Sitä käytetään osoittamaan, että luettelo asioista on laajempi kuin erikseen mainitut asiat. Jos esimerkiksi esittelet useita esimerkkejä tietystä aiheesta, voit käyttää ilmaisua "jne." osoittaaksesi, että esimerkkejä on muitakin. Ilmaisua "jne." käytetään yleensä luettelon lopussa, ja sen eteen laitetaan pilkku. Sitä seuraa usein piste, ja viittaustyylistä riippuen se kursivoidaan.

Yhteenvetona voidaan todeta, että "et al." ilmaisee useita lähteen kirjoittajia viittauksessa, kun taas "jne." ilmaisee luettelon jatkamista.

Yleiset virheet

  • "et al."-merkinnän käyttäminen luettelon jatkoksi: Kuten aiemmin todettiin, "et al." -merkintää tulisi käyttää osoittamaan useita lähteen kirjoittajia, eikä sitä tulisi käyttää luettelon jatkoksi.
  • Käyttämällä "jne." merkitään monia kirjoittajia: "jne." ei koskaan saisi käyttää merkitsemään useita lähteen kirjoittajia. Tämä on "et al.":n vastuulla, ja sen sijaan "jne.":n käyttöä pidetään vääränä ja harhaanjohtavana.
  • "ym." ja "jne." kirjoitetaan isolla alkukirjaimella: ja "jne." ovat lyhenteitä, ja ne on kirjoitettava pienillä kirjaimilla, paitsi jos ne ovat lauseen alussa.
  • Käytetään sanaa "ja muut" sanan "et al." sijasta: Akateemisessa kirjallisuudessa on sopivampaa käyttää "et al." sanan "ja muut" sijasta, kun halutaan ilmaista lähteen useita kirjoittajia. "ja muut" voi olla epävirallista ja rikkoa viittaustyyliä.
  • Käyttämällä "et cetera" sanan "jne." sijasta: Hyväksyttävä lyhenne sanalle "et cetera" on "jne.", ja sitä tulisi käyttää sen sijaan. Koko lauseen käyttämistä voidaan pitää tarpeettomana, ja se voi myös viedä arvokasta tilaa lainauksessa tai tekstissä.

Kuinka viitata Et Al.

Tässä kerrotaan, miten "et al." lainataan oikein useissa viittaustyyleissä:

MLA-muoto

MLA-tyylissä "et al." merkitään ensimmäisen kirjoittajan nimen jälkeen artikkelin viitesivulla. Jos lähteellä on esimerkiksi kolme tai useampia kirjoittajia, luetellaan ensimmäisen kirjoittajan nimi ja sen jälkeen "et al.", esim:

Smith, John, et al. "Ilmastonmuutoksen vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen". Environmental Science Journal, vol. 27, no. 2, 2020, s. 25-34.

Tekstin sisäisissä viittauksissa mainitaan ensimmäisen kirjoittajan nimi ja sen jälkeen "et al.", ja lopussa on suluissa sivunumero, esimerkiksi: 

(Smith ym. 36).

APA-muoto

Kirjoita viitesivulle "et al." ensimmäisen kirjoittajan nimen jälkeen. Jos lähteessä on kolme tai useampia kirjoittajia, luetellaan ensimmäisen kirjoittajan nimi ja sen jälkeen "et al.", esim:

Smith, J., Johnson, A., Williams, K., & Brown, M. (2019). "Sosiaalisen median vaikutus nuorten mielenterveyteen". Journal of Adolescent Health, 65(3), 42-51.

Tekstissä olevissa viittauksissa on suluissa ensimmäisen kirjoittajan nimi, jonka jälkeen on esimerkiksi "et al." ja julkaisuvuosi:

(Smith et al., 2019).

Chicagon muoto

Viitesivulla käytetään Chicagon tyylin mukaisesti ensimmäisen kirjoittajan nimen jälkeen sanaa "et al.". Jos lähteessä on neljä tai useampia kirjoittajia, luetellaan esimerkiksi ensimmäisen kirjoittajan nimi ja sen jälkeen "et al.":

Jones, S., et al. "Amerikan sisällissodan historia". Civil War History, vol. 55, no. 2, 2009, s. 34-47.

Tekstissä olevissa viittauksissa on suluissa ensimmäisen kirjoittajan nimi, jonka jälkeen on "et al." ja sivunumero:

(Smith ym. 36).

Paras Infographic Maker ja yleinen Full-Stack-suunnittelutyökalu

Mind the Graph on helppokäyttöinen alusta, jonka avulla suunnittelutaidottomatkin henkilöt voivat vaivattomasti luoda ammattilaatuisia infografiikoita ja muita visuaalisia kuvia. Infografiikoiden ja julisteiden lisäksi alusta tarjoaa erilaisia suunnittelutyökaluja tieteellisten esitysten, animaatioiden ja vuorovaikutteisen sisällön luomiseen sekä muokattavia tieteellisiä kuvakkeita huomiota herättävien visuaalisten materiaalien luomiseen.

tieteelliset kuvitukset
logo-tilaus

Tilaa uutiskirjeemme

Eksklusiivista korkealaatuista sisältöä tehokkaasta visuaalisesta
tiedeviestintä.

- Eksklusiivinen opas
- Suunnitteluvinkkejä
- Tieteelliset uutiset ja suuntaukset
- Oppaat ja mallit