Minkä tahansa paperin johdanto ymmärretään joskus väärin aluksi, mutta johdannon tarkoituksena on itse asiassa esitellä valitsemasi aihe yleisölle tavalla, joka tekee siitä houkuttelevamman ja jättää lukijat janoamaan lisätietoja. Otsikon ja tiivistelmän jälkeen yleisösi lukee johdannon, joten on ratkaisevan tärkeää, että aloitus on hyvä.  

Tämä artikkeli sisältää ohjeet miten kirjoittaa johdanto tutkimustyöhön joka saa lukijan kiinnostumaan tutkimuksestasi. Voit tuottaa vahvan avauksen tutkimusartikkeliin, jos noudatat muotoa ja muutamaa perusperiaatetta.

Mikä on tutkimusartikkelin johdanto?

Johdanto on tutkimusartikkelin alkuosa, jonka lukija todennäköisesti lukee ensimmäisenä ja jossa esitetään myöhemmän kirjoituksen tavoite ja päämäärät. 

Johdannolla on useita tarkoituksia. Se tarjoaa kontekstin tutkimuksellesi, selittää aiheesi ja tavoitteesi sekä hahmottelee työn pääpiirteet. Vankka johdanto luo sävyn koko loppuosalle ja houkuttelee lukijat jatkamaan lukemista menetelmien, tulosten ja keskustelun kautta. 

Vaikka johdanto esitetään yleensä asiakirjan alussa, johdanto on erotettava tutkimuksen alusta. Johdannon, kuten nimikin kertoo, on tarkoitus esitellä aiheesi laajentamatta sitä. Kaikki asiaankuuluvat tiedot ja tosiasiat tulisi sijoittaa tekstirunkoon ja johtopäätökseen, ei johdantoon.

Johdannon rakenne

Ennen kuin selitän miten kirjoittaa johdanto tutkimustyöhön, on välttämätöntä ymmärtää rakenne, joka tekee johdannosta vahvemman ja suoraviivaisemman.

Hyvä koukku

Koukku on yksi tehokkaimmista tutkimuksen johdannon avaajista. Koukun tavoitteena on herättää lukijan mielenkiinto lukea tutkimusartikkeli. Vahvan koukun luomiseen voi käyttää erilaisia lähestymistapoja: hätkähdyttäviä faktoja, kysymys, lyhyt katsaus tai jopa sitaatti. 

Yleiskatsaus

Erinomaisen koukun jälkeen sinun on esitettävä laaja katsaus tärkeimpään aiheeseesi ja joitakin taustatietoja tutkimuksestasi. Jos olet epävarma siitä, miten aloittaa esseen johdanto, paras tapa on tarjota perusselvitys aiheesta ennen kuin syvennyt erityiskysymyksiin. Yksinkertaisesti sanottuna sinun pitäisi aloittaa yleisellä tiedolla ja sitten rajata se olennaisiin aiheisiin.

Kysymykset

Kun olet antanut taustatietoa tutkimuksesi pääaiheesta, anna lukijoille parempi käsitys siitä, mitä käsittelet tutkimuksessasi. Johdannon tässä osassa sinun pitäisi nopeasti selventää tärkeät aiheesi siinä järjestyksessä, jossa niitä käsitellään myöhemmin, ja esitellä vähitellen väitelauseesi. Voit käyttää seuraavia kriittisiä kysymyksiä, joita kannattaa käsitellä johdantosi tässä osassa: Kuka? Mitä? Missä? Milloin? Miten? Ja miksi?

Väitöskirja

Väitöskirja, joka on esitettävä tutkimuksen alkulausekkeessa, koska koko tutkimuksesi pyörii sen ympärillä, on tutkimuksesi tärkein osa.

Väitöskirjassa esitetään yleisölle nopea yleiskatsaus tutkimuksen pääväitteestä. Työn runko-osassa keskeinen väitteesi on se, mitä aiot paljastaa tai mistä väittelet. Erinomainen väitelause on yleensä hyvin ytimekäs, täsmällinen, selkeä, yksiselitteinen, selkeä ja kohdennettu. Tavallisesti teesin tulisi olla johdantokappaleen/jaksosi lopussa.

Vinkkejä vahvan johdannon kirjoittamiseen

Hyvän rakenteen lisäksi tässä on muutama vinkki, joiden avulla esittelystäsi voi tehdä vahvan ja täsmällisen:

 • Pidä mielessäsi tutkimuksesi tavoite ja varmista, että johdantosi tukee sitä.
 • Käytä houkuttelevaa ja merkityksellistä koukkua, joka kiinnittää lukijan huomion heti.
 • Tee lukijoille selväksi, mikä on kantasi.
 • Osoita tietämyksesi aiheesta.
 • Anna lukijalle suunnitelma, joka auttaa häntä ymmärtämään, mitä aiot käsitellä tutkimuksen aikana.
 • Ole ytimekäs - on suositeltavaa, että johdanto koostuu noin 8-9 prosentista artikkelin kokonaissanamäärästä (esimerkiksi 160 sanaa 2000 sanan esseessä). 
 • Laadi vahva ja yksiselitteinen väitelause.
 • Selitä 1-2 lauseella, miksi artikkeli on merkittävä.
 • Muista pitää se mielenkiintoisena.

Virheet, joita johdannossa kannattaa välttää

Tarkista, mitä ei pidä tehdä ja mitä kannattaa välttää nyt, kun tunnet rakenteen ja miten kirjoittaa johdanto tutkimustyöhön.

 • Puuttuu tunne suunnasta tai tarkoituksesta.
 • Annetaan liikaa.
 • Pitkien kappaleiden luominen.
 • Liiallinen tai riittämätön tausta, kirjallisuus ja teoria.
 • Mukaan lukien aineisto, joka olisi sijoitettava runkoon ja päätelmiin.
 • Kirjoitat liian vähän tai liikaa.
 • Liian monien lainausmerkkien käyttäminen.

Infografiikan voima käyttöön Mind the Graph:n avulla

Uskotko, että tutkimuksesi ei ole tehokas viestimään tarkasti tai että se ei ole esteettisesti houkutteleva? Käytä Mind The Graph -työkalua luodaksesi upeita infografiikoita ja lisätäksesi tutkimuksesi arvoa.

logo-tilaus

Tilaa uutiskirjeemme

Eksklusiivista korkealaatuista sisältöä tehokkaasta visuaalisesta
tiedeviestintä.

- Eksklusiivinen opas
- Suunnitteluvinkkejä
- Tieteelliset uutiset ja suuntaukset
- Oppaat ja mallit