Een inleiding bij elk soort paper wordt soms verkeerd begrepen als het begin; toch is een inleiding eigenlijk bedoeld om je gekozen onderwerp aan het publiek voor te stellen op een manier die het aantrekkelijker maakt en je lezers dorstig maakt naar meer informatie. Na de titel en de samenvatting zal je publiek de inleiding lezen, dus het is van cruciaal belang om een goede start te maken.  

Dit artikel bevat instructies voor hoe schrijf je een inleiding voor een research paper dat de lezer betrekt bij je onderzoek. Je kunt een sterke opening voor je onderzoeksverslag maken als je je aan het format en een paar basisprincipes houdt.

Wat is een inleiding tot een onderzoeksartikel?

Een inleiding is het openingsdeel van een onderzoeksverslag en het deel dat een lezer waarschijnlijk als eerste zal lezen, waarin het doel en de doelstellingen van het verdere schrijven worden vermeld. 

De inleiding dient verschillende doelen. Hij biedt een context voor je onderzoek, legt je onderwerp en doelstellingen uit, en geeft een overzicht van het werk. Een degelijke inleiding zet de toon voor de rest van je paper en verleidt de lezers om verder te lezen in de methodologie, de bevindingen en de discussie. 

Hoewel inleidingen meestal aan het begin van een document staan, moeten we een inleiding onderscheiden van het begin van je onderzoek. Een inleiding moet, zoals de naam al aangeeft, je onderwerp introduceren zonder het uit te breiden. Alle relevante informatie en feiten moeten in de hoofdtekst en de conclusie worden geplaatst, niet in de inleiding.

Structuur van een inleiding

Alvorens uit te leggen hoe schrijf je een inleiding voor een research paperis het noodzakelijk een structuur te begrijpen die je inleiding sterker en eenvoudiger maakt.

Een goede haak

Een haakje is een van de meest effectieve openers van een onderzoeksintroductie. Het doel van een haakje is de interesse van de lezer te wekken om het onderzoeksartikel te lezen. Er zijn verschillende manieren om een sterk haakje te genereren: opzienbarende feiten, een vraag, een kort overzicht of zelfs een citaat. 

Breed overzicht

Na een uitstekend haakje moet je een breed overzicht geven van je belangrijkste onderwerp en wat achtergrondinformatie over je onderzoek. Als je niet zeker weet hoe je een inleiding van een essay moet beginnen, is de beste aanpak om een basisuitleg van je onderwerp te geven voordat je op specifieke onderwerpen ingaat. Eenvoudig gezegd: je moet beginnen met algemene informatie en die vervolgens beperken tot je relevante onderwerpen.

Vragen

Na wat achtergrondinformatie over het hoofdonderwerp van je onderzoek, geef je de lezers een beter inzicht in wat je in de loop van je onderzoek zult behandelen. In dit deel van je inleiding moet je snel je belangrijke onderwerpen verduidelijken in de volgorde waarin ze later aan bod zullen komen, en geleidelijk je stelling over de these introduceren. Je kunt een aantal kritische vragen gebruiken die je in dit deel van je inleiding moet behandelen: Wie? Wat? Waar? Wanneer? Hoe? En waarom?

Stelling

De stelling, die in de beginzin van je onderzoek moet staan omdat je hele onderzoek erom draait, is het belangrijkste onderdeel van je onderzoek.

Een stelling presenteert je publiek een snel overzicht van de belangrijkste stelling van het onderzoek. In het corpusgedeelte van je werkstuk is je hoofdargument wat je gaat blootleggen of bespreken. Een uitstekende stelling is meestal zeer beknopt, nauwkeurig, expliciet, duidelijk en gericht. Gewoonlijk moet je scriptie aan het eind van je inleidende paragraaf/paragraaf staan.

Tips voor het schrijven van een sterke inleiding

Naast de goede structuur zijn hier enkele tips om je inleiding sterk en nauwkeurig te maken:

 • Houd het doel van je onderzoek voor ogen en zorg ervoor dat je inleiding dat doel ondersteunt.
 • Gebruik een aantrekkelijk en relevant haakje dat meteen de aandacht van de lezer trekt.
 • Maak het je lezers duidelijk wat je standpunt is.
 • Toon je kennis van je onderwerp.
 • Voorzie uw lezer van een routekaart om hem te helpen begrijpen wat u tijdens het onderzoek gaat behandelen.
 • Wees beknopt - geadviseerd wordt dat je inleiding ongeveer 8-9 procent van de totale hoeveelheid woorden in je artikel beslaat (bijvoorbeeld 160 woorden voor een essay van 2000 woorden). 
 • Maak een sterke en ondubbelzinnige stelling.
 • Leg in 1-2 zinnen uit waarom het artikel belangrijk is.
 • Hou het interessant.

Te vermijden fouten in uw inleiding

Bekijk wat je niet moet doen en wat je moet vermijden nu je de structuur en hoe schrijf je een inleiding voor een research paper.

 • Een gevoel van richting of doel missen.
 • Te veel geven.
 • Lange paragrafen maken.
 • Te veel of te weinig achtergrond, literatuur en theorie.
 • Inclusief materiaal dat in de hoofdtekst en conclusie moet worden geplaatst.
 • Niet genoeg of te veel schrijven.
 • Teveel citaten gebruiken.

Ontketen de kracht van infographics met Mind the Graph

Denkt u dat uw onderzoek niet efficiënt is om precies te communiceren of niet esthetisch aantrekkelijk is? Gebruik de tool Mind The Graph om geweldige infographics te maken en meer waarde toe te voegen aan uw onderzoek.

logo aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Exclusieve inhoud van hoge kwaliteit over effectieve visuele
communicatie in de wetenschap.

- Exclusieve gids
- Ontwerp tips
- Wetenschappelijk nieuws en trends
- Handleidingen en sjablonen