Voor wetenschappers is het publiceren van een onderzoeksartikel een enorme prestatie; zij besteden doorgaans veel tijd aan het onderzoeken van het juiste onderwerp, het juiste materiaal en, het allerbelangrijkste, de juiste plaats om hun harde werk te publiceren. Om een onderzoeksartikel met succes te publiceren, moet het goed geschreven zijn en aan alle hoge eisen voldoen.

Hoewel er geen snelle en gemakkelijke methode is om gepubliceerd te worden, zijn er bepaalde strategieën voor het schrijven van manuscripten die kunnen helpen de bekendheid en zichtbaarheid te verdienen die je nodig hebt om het gepubliceerd te krijgen.

In deze Mind The Graph stap-voor-stap handleiding geven we praktische aanwijzingen over hoe schrijf je een manuscript voor een onderzoeksartikel, om je onderzoek en je kansen op publicatie te vergroten.

Foto door Daniel Thomas op Unsplash

Wat is het manuscript van een research paper?

Een manuscript is een geschreven, getypt of tekstverwerkt document dat door de onderzoeker bij een uitgever wordt ingediend. Onderzoekers maken nauwgezet manuscripten om hun unieke ideeën en nieuwe bevindingen over te brengen aan zowel de wetenschappelijke gemeenschap als het grote publiek. 

In het algemeen moet het manuscript uitmuntend zijn en uw professionele werkhouding goed weergeven; het moet volledig, rationeel gestructureerd en nauwkeurig zijn. Om de resultaten over te brengen aan de wetenschappelijke gemeenschap en tegelijkertijd de ethische regels in acht te nemen, moeten wetenschappelijke artikelen een bepaalde taal en structuur gebruiken.

Bovendien moeten de normen voor titelpagina-informatie, abstractstructuur, referentiestijl, lettergrootte, regelafstand, marges, lay-out en paragraafstijl in acht worden genomen voor een effectieve publicatie. Dit is een tijdrovende en uitdagende techniek, maar uiteindelijk de moeite waard.

Hoe structureer je een manuscript?

De eerste stap om te weten hoe schrijf je een manuscript voor een research paper? is begrijpen hoe de structuur werkt. 

Titel of titel

Een slecht gekozen titel kan een potentiële lezer ervan weerhouden dieper in uw manuscript te lezen. Wanneer een publiek je manuscript tegenkomt, is het eerste wat hen opvalt de titel, bedenk dat de titel die je kiest van invloed kan zijn op het succes van je werk.

Abstract

Abstracts zijn korte samenvattingen van uw paper. Het fundamentele concept van uw onderzoek en de vragen die u wilt beantwoorden, moeten in het kader van het abstract staan. Het abstract is een beknopte samenvatting van het onderzoek die moet worden beschouwd als een verkorte versie van het hele artikel.

Inleiding

Het doel van het onderzoek wordt in de inleiding vermeld. Er wordt achtergrondinformatie gegeven om uit te leggen waarom het onderzoek is uitgevoerd en hoe het zich heeft ontwikkeld.

Methoden en materialen

De technische delen van het onderzoek moeten in dit deel grondig worden uitgewerkt. Transparantie is vereist in dit deel van het onderzoek. Collega's zullen kennis nemen van de methodologie en de materialen die u hebt gebruikt om uw onderzoek te analyseren, na te bootsen en concepten verder uit te breiden. 

Resultaten

Dit is het belangrijkste deel van de paper. Je moet je bevindingen en gegevens geven nadat de resultaten grondig zijn besproken. Gebruik hier een onbevooroordeeld standpunt; maar laat de evaluatie over voor je laatste stuk, de conclusie.

Conclusie

Leg ten slotte uit waarom je bevindingen zinvol zijn. In dit gedeelte kunt u uw resultaten evalueren en nadenken over uw proces. Denk eraan dat conclusies op een beknopte manier worden verwoord in woorden in plaats van in cijfers. De inhoud van dit hoofdstuk moet uitsluitend gebaseerd zijn op het uitgevoerde onderzoek.

Referenties

De referentielijst bevat informatie die lezers kunnen gebruiken om de bronnen te vinden die je in je onderzoek hebt genoemd. Je referentiepagina staat aan het eind van je stuk. Houd er rekening mee dat elke publicatie andere indieningscriteria heeft. Voor een effectieve referentieverificatie moeten de eisen van het tijdschrift worden gevolgd.

Via GIPHY

Stappen voor het schrijven van een manuscript voor een onderzoekspaper

Het gaat niet alleen om de opmaak bij het schrijven van een succesvol manuscript, maar ook om de juiste strategie om boven andere onderzoekers uit te steken die proberen gepubliceerd te worden. Overweeg de volgende stappen voor een goed geschreven manuscript:

1. Lees de auteursgids

Veel tijdschriften bieden een soort Gids voor Auteurs, die gewoonlijk jaarlijks wordt gedrukt en online beschikbaar is. In deze Guide for Authors vindt u grondige informatie over de interesses en het bereik van het tijdschrift, alsook informatie over de soorten manuscripten en meer diepgaande instructies over de juiste opmaak om uw onderzoek in te dienen.

2. Besteed speciale aandacht aan het gedeelte over methoden en materialen

Het deel over methoden en materialen is het belangrijkste deel van het onderzoek. Het moet precies uitleggen wat je tijdens het onderzoek hebt waargenomen. Dit deel moet normaal gesproken minder dan 1000 woorden lang zijn. De gebruikte methoden en materialen moeten zo gedetailleerd zijn dat een collega het onderzoek zou kunnen reproduceren.

3. Identificeer en beschrijf uw bevindingen

Het tweede cruciale aspect van je manuscript zijn de bevindingen. Nadat je hebt aangegeven wat je hebt waargenomen (methoden en materialen), moet je doornemen wat je hebt ontdekt. Maak een aantekening om je bevindingen zo te ordenen dat ze zinvol zijn zonder verdere uitleg.

4. Het gezicht en het lichaam van het onderzoek

In dit deel moet je het gezicht en het lichaam van je manuscript maken, dus doe het zorgvuldig en grondig. 

Zorg ervoor dat de titelpagina alle door het tijdschrift vereiste informatie bevat. De titelpagina is het publieke gezicht van uw onderzoek en moet correct gestructureerd zijn om aan de publicatie-eisen te voldoen. 

Schrijf een inleiding waarin je uitlegt waarom je het onderzoek hebt uitgevoerd en waarom iemand geïnteresseerd zou moeten zijn in de resultaten (vraag jezelf af "so what?"). 

Concentreer je op het maken van een duidelijke en nauwkeurige referentiepagina. Zoals gezegd in stap 1, moet u de auteurshandleiding van het tijdschrift waar u wilt indienen grondig lezen om ervoor te zorgen dat de referentiepagina van uw onderzoek correct gestructureerd is.

De samenvatting moet worden geschreven vlak nadat het manuscript klaar is. Volg de auteurshandleiding en zorg ervoor dat het onder de woordenlimiet blijft.

5. Snelle afkeuringscriteria dubbele controle

Nu je de belangrijkste aspecten van je onderzoek hebt afgerond, is het tijd om alles nog eens te controleren volgens de "Rapid Rejection Criteria". De "Rapid Rejection Criteria" zijn fouten die leiden tot een onmiddellijke afwijzing. De criteria zijn:

  • De beantwoorde vraag was niet interessant genoeg
  • De vraag is al eerder bevredigend beantwoord
  • Verkeerde hypothese
  • De methode kan niet ingaan op de hypothese
  • Het onderzoek is onderbezet
  • Tegenstrijdig manuscript
  • De conclusie ondersteunt de gegevens niet

6. Herschrijven

Herschrijf je manuscript nu je het af hebt. Maak uzelf tot uw felste criticus. Overweeg om het document hardop voor te lezen en let op abrupte onderbrekingen in de logische stroom of onjuiste beweringen.

Uw creaties, klaar binnen enkele minuten!

Naast een stap-voor-stap gids voor het schrijven van een degelijk manuscript voor je onderzoek, bevat Mind The Graph een gespecialiseerde tool voor het maken en verstrekken van sjablonen voor infographics die het potentieel en de waarde van je onderzoek kunnen maximaliseren. Kijk op de website voor meer informatie. 

logo aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Exclusieve inhoud van hoge kwaliteit over effectieve visuele
communicatie in de wetenschap.

- Exclusieve gids
- Ontwerp tips
- Wetenschappelijk nieuws en trends
- Handleidingen en sjablonen