For forskere er det å publisere en forskningsartikkel en stor bragd. De bruker vanligvis mye tid på å finne det rette emnet, det rette materialet og, viktigst av alt, det rette stedet å publisere det harde arbeidet sitt. For å lykkes med å publisere en forskningsartikkel må den være velskrevet og oppfylle alle høye krav.

Selv om det ikke finnes noen rask og enkel metode for å bli publisert, finnes det visse strategier for manuskriptskriving som kan bidra til å skape den oppmerksomheten og synligheten du trenger for å få det publisert.

I denne trinn-for-trinn-veiledningen i Mind The Graph gir vi deg praktiske instruksjoner om hvordan du skriver et manuskript til en forskningsoppgave, for å øke både forskningen og sjansene for publisering.

Foto av Daniel ThomasUnsplash

Hva er manuskriptet til en forskningsoppgave?

Et manuskript er et skriftlig, maskinskrevet eller tekstbehandlet dokument som forskeren sender til et forlag. Forskere utarbeider omhyggelig manuskripter for å formidle sine unike ideer og nye funn til både forskersamfunnet og allmennheten. 

Samlet sett må manuskriptet være fremragende og representere din profesjonelle holdning til arbeidet; det må være fullstendig, rasjonelt strukturert og nøyaktig. For å formidle resultatene til det vitenskapelige samfunnet og samtidig overholde etiske regler, må vitenskapelige artikler bruke et bestemt språk og en bestemt struktur.

Videre må standardene for tittelsideinformasjon, sammendragsstruktur, referansestil, skriftstørrelse, linjeavstand, marginer, layout og avsnittstil også overholdes for effektiv publisering. Dette er en tidkrevende og utfordrende teknikk, men det er verdt det til syvende og sist.

Hvordan strukturere et manuskript?

Det første skrittet for å vite hvordan man skriver et manuskript til en forskningsoppgave er å forstå hvordan strukturen fungerer. 

Tittel eller overskrift

En dårlig valgt tittel kan avskrekke en potensiell leser fra å lese dypere i manuskriptet ditt. Når et publikum kommer over manuskriptet ditt, er tittelen det første de legger merke til, så husk at tittelen du velger, kan ha betydning for hvor vellykket arbeidet ditt blir.

Sammendrag

Abstracts er korte sammendrag av artikkelen din. Det grunnleggende konseptet for forskningen din og problemstillingene du ønsker å besvare, skal være innenfor rammene av sammendraget. Abstraktet er et kortfattet sammendrag av forskningen og skal betraktes som en komprimert versjon av hele artikkelen.

Innledning

The purpose of the research is disclosed in the body of the introduction. Background information is provided to explain why the study was conducted and the research’s development.

Metoder og materialer

De tekniske delene av forskningen må beskrives grundig i denne delen. Det kreves åpenhet i denne delen av forskningen. Kolleger vil lære om metoden og materialet du har brukt for å analysere forskningen, gjenskape den og videreutvikle konseptene. 

Resultater

Dette er den viktigste delen av oppgaven. Du skal presentere funnene og dataene dine etter at resultatene er grundig diskutert. Bruk et objektivt synspunkt her, men la evalueringen ligge til den siste delen, konklusjonen.

Konklusjon

Forklar til slutt hvorfor funnene er meningsfulle. I denne delen kan du evaluere resultatene og reflektere over prosessen. Husk at konklusjoner uttrykkes på en kortfattet måte ved hjelp av ord og ikke tall. Innholdet i denne delen skal utelukkende være basert på den forskningen som er gjennomført.

Referanser

Referanselisten inneholder informasjon som leserne kan bruke for å finne kildene du har nevnt i forskningen din. Referansesiden er på slutten av artikkelen. Husk at hver publikasjon har ulike kriterier for innsending. For å få en effektiv referanseautentisering bør du følge tidsskriftenes krav.

Via GIPHY

Fremgangsmåte for å skrive et manuskript til en forskningsoppgave

Det handler ikke bare om formatet når du skriver et vellykket manuskript, men også om riktig strategi for å skille seg ut fra andre forskere som prøver å bli publisert. Ta hensyn til følgende trinn for et velskrevet manuskript:

1. Les forfatterveiledningen

Many journals offer a Guide for Authors kind of document, which is normally printed yearly and is available online. In this Guide for Authors, you will discover thorough information on the journal’s interests and scope, as well as information regarding manuscript types and more in-depth instructions on how to do the right formatting to submit your research.

2. Vær spesielt oppmerksom på avsnittet om metoder og materialer

Avsnittet om metode og materiale er den viktigste delen av forskningen. Den skal forklare nøyaktig hva du har observert i forskningen. Denne delen bør normalt være på under 1000 ord. Metodene og materialene som er brukt, bør være så detaljerte at en kollega kan reprodusere studien.

3. Identifiser og beskriv funnene dine

Det nest viktigste aspektet ved manuskriptet ditt er funnene. Etter at du har beskrevet hva du har observert (metode og materiale), bør du gå gjennom hva du har funnet ut. Husk å organisere funnene dine slik at de gir mening uten ytterligere forklaringer.

4. Forskningens ansikt og kropp

I denne delen må du produsere manuskriptets ansikt og kropp, så gjør det nøye og grundig. 

Sørg for at tittelsiden inneholder all informasjon som tidsskriftet krever. Tittelsiden er forskningens ansikt utad og må være korrekt strukturert for å oppfylle publikasjonskravene. 

Skriv en innledning som forklarer hvorfor du har gjennomført forskningen og hvorfor noen burde være interessert i resultatene (spør deg selv "hva så?"). 

Konsentrer deg om å lage en tydelig og nøyaktig referanseside. Som nevnt i trinn 1 bør du lese forfatterveiledningen for tidsskriftet du har tenkt å sende inn til, grundig for å sikre at referansesiden din er riktig strukturert.

Sammendraget bør skrives like etter at manuskriptet er ferdig. Følg forfatterveiledningen og sørg for å holde det under ordgrensen.

5. Dobbeltsjekk av Rapid Rejection Criteria

Nå som du har fullført de viktigste aspektene av forskningen din, er det på tide å dobbeltsjekke alt i henhold til Rapid Rejection Criteria. "Rapid Rejection Criteria" er feil som fører til umiddelbar avvisning. Kriteriene er

  • Det besvarte spørsmålet var ikke interessant nok
  • Spørsmålet er besvart på en tilfredsstillende måte tidligere.
  • Feil hypotese
  • Metoden kan ikke svare på hypotesen
  • Forskningen er underbemannet
  • Selvmotsigende manuskript
  • Konklusjonen støtter ikke dataene

6. Skriv om

Skriv om manuskriptet nå som du er ferdig med det. Gjør deg selv til din argeste kritiker. Les dokumentet høyt for deg selv, og vær på utkikk etter brå brudd i den logiske flyten eller feilaktige påstander.

Dine kreasjoner, klare i løpet av få minutter!

I tillegg til en trinnvis veiledning i hvordan du skriver et godt manuskript for forskningen din, inneholder Mind The Graph et spesialisert verktøy for å lage og tilby maler for infografikk som kan maksimere potensialet og verdien av forskningen din. Sjekk nettstedet for mer informasjon. 

logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler