I vitenskapen er visuell kommunikasjon grunnleggende. Mye avhenger av emnet, fra et atom til et gen, en krystall eller til og med en hel galakse. Målet er å belyse kunnskap med bilder. For å dele oppdagelser, ideer og observasjoner har forskere derfor brukt både bilder og tekst for å kommunisere.
 
Med andre ord bidrar kunsten i stor grad til å vitenskapelige fremskritt og hvordan kunnskap spres. Vitenskap og kunst blir ofte sett på som motsetninger, men vitenskapelig illustrasjon befinner seg i skjæringspunktet mellom de to feltene. 

You have probably seen numerous scientific illustrations even if you were unfamiliar with the discipline.  Take a look at your science books, a museum exhibit you experienced, or even that chart in the doctor’s office displaying the outlines of various body parts.

Det har vi mye mer informasjon om i denne artikkelen. Lær alt du trenger å vite om vitenskapelige illustrasjoner og deres avgjørende rolle i vitenskapen.

Hva er vitenskapelig illustrasjon?

Vitenskapelig illustrasjon er en kommunikasjonsmetode som gjør det mulig å presentere komplekse ideer, detaljer og teorier på en interessant og informativ måte.

Det er mulig å kommunisere vitenskapelige begreper tydeligere gjennom illustrasjoner enn gjennom den tekniske sjargongen som ofte brukes for å beskrive dem. Ved å tegne eller gjengi vitenskapelige bilder på en nøyaktig måte kan disse kunstnerne eller illustratørene formidle vitenskap og informere publikum. 

For å lage presise illustrasjoner bruker vitenskapelige illustratører en kombinasjon av estetikk og teknisk ekspertise. Ved hjelp av illustrasjoner, grafikk og multimedia kan konsepter presenteres og fremstilles visuelt på en tydelig måte, noe som gjør dem mer tilgjengelige og tiltalende for et bredt publikum. 

Ved å bruke det kan brukerne forklare komplekse konsepter til et bredere publikum, samt utdanne leger eller forskere gjennom eksemplariske illustrasjoner eller animasjoner. Bilders kraft kan tross alt ikke undervurderes.

En kort historikk

Helt fra forhistorisk tid har mennesker avbildet verden rundt seg gjennom kunst. Hulemalerier fra paleolittisk tid som illustrerer dyr, er bevis på denne gamle praksisen.

Chauvet-hulemaleriene i Sør-Frankrike er et godt eksempel på paleolittiske naturillustrasjoner. Det anslås at hulen ble malt for ca. 33000 til 30000 år siden.

Replika av neshornpanelet fra Chauvet-hulen.

I 1994 oppdaget en gruppe turgåere hulen. Over hele verden er det funnet paleolittiske utskjæringer av dyr i huler, fra Bhimbetka i India (løver, bisonokser og malerier) til Ubirr i Australia (kengurumalerier).

Historisk sett har illustrasjoner tjent til å dokumentere oppdagelser og informere andre. En illustrasjon fra mer enn femten tusen år senere viser en mammut med en hjerteformet flekk på skulderen: Flekken befant seg nær hjertet.

Cave drawing of a mammoth’s heart (from: Singer C. A Short History of Anatomy from the Greeks to Harvey, Dover Publications, 1957; credit: Dover Publications Inc.)

Kanskje er dette det eldste eksemplet på en antropologisk illustrasjon. Det har blitt antatt at illustrasjonen kan ha vært en måte å veilede tidlige jegere om hvor mammutens hjerte befant seg under jakten.

Først flere hundre år senere opprettet de lærde i Alexandria i Egypt et eget bibliotek for observasjon. Gresk lege Herophilus, som praktiserte i Alexandria, dissekerte og tegnet sine objekter for å få en bedre forståelse av kroppens anatomi. Han var en pioner når det gjaldt å bruke illustrasjon som et teknisk verktøy, og regnes som en av de første.

Illustrasjoner var avgjørende for vitenskapens begynnende utvikling. Tidlig i menneskehetens historie, fra Hellas og Egypt til opplysningstiden i Europa, var visuelle fremstillinger avgjørende for å formidle til dels kompleks informasjon. Illustrasjoner av store kunstverk fantes også på veggene i pyramidene.

Frem til tidlig på 1800-tallet var vi nødt til å bruke vitenskapelige illustrasjoner for å dele visuell informasjon. Illustrasjoner har fortsatt stor kraft, selv med mobiltelefoner og kameraer til rådighet. Et bilde kan bare skildre ett perspektiv om gangen, en illustrasjon kan skildre mange.

Med ferdighetene til en vitenskapelig illustratør kan man illustrere komplekse design med flere fokuslinjer, fremheve detaljer eller sette sammen demonterte objekter på en måte som er umulig med et kamera. 

Ta en titt på gallerier av vitenskapelige illustrasjoner fra tidligere århundrervil du oppdage intrikate illustrasjoner som virker bisarre og perfekte på samme tid. Forskere avbilder ofte mer enn bare ett enkelt eksemplar i sine vitenskapelige illustrasjoner. Likevel har vitenskapelige illustrasjoner blitt mer presise og tydelige i takt med den teknologiske utviklingen.

Ulike typer vitenskapelige illustrasjoner

Naturhistoriske illustrasjoner og kart

Det sier seg selv at dette er en illustrasjon av historiske vitenskapelige teorier og observasjoner. Samlingen inneholder illustrasjoner av skapninger, planter og mikrober i deres omgivelser. Mange av de eldste illustrasjonene innen naturvitenskapen er fra dette feltet, siden det i stor grad er basert på observasjoner. 

Pennatulida fra: Kunstformer i naturen av Ernst Haeckel i Kunstformen der Natur (1899 til 1904)

Det er gjennom sitt arbeid at illustratører presenterer illustrasjoner av fortidige og nåtidige emner som en måte å bedre forstå og studere visse naturfenomener på. Fakta om fossiler, dyrehabitater og livet på planeten kan sees eller formidles gjennom disse verkene. Flere av de eldre verkene inneholder kart og illustrasjoner av habitatet.

Restaurering og illustrasjon av utdødde arter

Selv om det er mer spesifikt enn naturhistoriske illustrasjoner, ligner det på dette. Det finnes mange illustrasjoner av dinosaurer og andre utdødde arter i samlingene, inkludert ullmammuter og sabeltanntigre. 

Mauritisk kjempeskink av Kara Perilli

Kunstverkene du ser i dag er laget ved hjelp av forskere og fossile bevis som ble funnet tusenvis av år etter at disse skapningene ble utryddet. I tillegg til disse populære utdødde artene finnes det også en rekke mindre kjente utdødde arter, som noen illustratører utforsker for å illustrere utdødde arter.

Den rettsmedisinske rekonstruksjonen av ansiktsstrukturer 

Metoder for ansiktsrekonstruksjon: (A) todimensjonal manuell, (B) tredimensjonal manuell, (C) tredimensjonal datastyrt.

På samme måte som vår forrige illustrasjon er også denne mer fokusert. En antropologisk rekonstruksjon av ansiktet tar utgangspunkt i en hodeskalle eller bein fra våre tidlige hominide forfedre. Resultatet er at vi kan få en fornemmelse av hvem våre forfedre var, samtidig som vi kan lære mer om dem.

Botaniske illustrasjoner

Naturhistoriske illustrasjoner viser ofte botaniske motiver og deres anatomiske egenskaper. Det er alltid interessant å illustrere nye emner fordi det finnes så mange plantearter og oppdagelser. Illustrasjonene i denne delen beskriver hele prosessen med hvordan planten fungerer, samt dens unike egenskaper.

Modeller og bilder til museumsutstillinger

Utstillingen Body Worlds Vital

Den kunstneriske utformingen av utstillinger for museer bidrar i stor grad til den vitenskapelige kunstens pedagogiske formål. Innholdet i utstillingene varierer mye, fra interaktive utstillinger med fossiler til tekstbaserte utstillinger. Siden det er lett for publikum å forstå innholdet, utgjør disse utstillingene en stor del av folkeopplysningen.

Infografikk

Å skape funksjonell kunst er i stor grad påvirket av data og informasjon. Som billedkunstner er det viktig å velge ut relevante og presise data som kan fremstilles på en forståelig og estetisk tiltalende måte.

 Infografikkmal tilgjengelig i  Mind the Graph bibliotek med maler.

Ofte kan du finne infografikk, som for eksempel de som er laget i Mind the Graphs infografikkprodusenti aviser, på nettsteder og til og med på mobilenheten din. Avhengig av designets kompleksitet kan det brukes til vitenskapelig forskning eller til daglig bruk for allmennheten.

Digitale 3D-modeller, animasjoner og videoer

3D-modellering og -animasjon har blitt stadig mer populært i takt med den teknologiske utviklingen. Det gjør det mulig å modellere organismer, prosesser, planter og dyr i sin helhet i stedet for bare visuelt. 

Eksempler på forhåndsinnstilte stilarter som kan brukes på Protein Imager.

Brukeren kan interagere med motivet og se hvordan kroppsdeler fungerer, samt hvordan det ser ut fra ulike perspektiver. Prosesser kan demonstreres, og det kan også lages arbeidsmodeller i mindre skala for å vise hvordan det fungerer.

Eksempler på vitenskapelige illustrasjoner i praksis

Moderne vitenskapelige illustrasjoner skiller seg unektelig fra hulemalerier. Gjennom historien har metodene for å avbilde naturen utviklet seg, fra primitiv kunst og kobberstikk til digital kunst, datagrafikk og fotografier. Forskernes illustrasjoner har utviklet seg i takt med den teknologiske og vitenskapelige utviklingen. Ta en titt på noen eksempler.

Eksempler på vitenskapelige botaniske illustrasjoner

Illustrasjoner fra Mind the Graphs galleri.

Noen av de mest kjente vitenskapsillustratørene har arbeidet med naturhistoriske illustrasjoner, som skildrer observasjoner av plante- og insektliv. 

På 1500- og 1600-tallet reiste europeiske naturforskere til Sør-Amerika, Australia og Galápagosøyene for å samle og undersøke naturen. 

As the ‘New World’ came to be known, a greater number of illustrations documented its newly discovered environment. Scientist and illustrator Maria Sibylla Merian illustrerte mange planter og insekter. Det var hun som studerte metamorfose og forklarte forholdet mellom organismer og vertsplanten.

Eksempler på vitenskapelige illustrasjoner av dyr

Illustrasjoner fra Mind the Graphs galleri.

Ernst Haeckel var en zoolog som fokuserte på naturens symmetri og naturlige skjønnhet, noe som bidro til å omdefinere vitenskapelige illustrasjoner. Bildene han tegnet var med på å definere moderne vitenskapelig illustrasjon. 

Faktisk finnes de fortsatt i vitenskapsbøker og har hatt stor innflytelse på kunst og arkitektur på 1900-tallet. I tillegg foreslo han et klassifiseringssystem basert på evolusjonshistorie for riket han kalte "Protista", og oppdaget en rekke nye arter innenfor dette riket. 

Hans arbeid banet vei for begreper som fylum, fylogeni og økologi, som har blitt vanlige i biologien. Gjennom hele livet var han fascinert av opprinnelsen til ikke-tilfeldige former, noe som førte til at han skapte Kunstformen der Natur, en illustrert bok om livsformer.

Eksempler på medisinsk-vitenskapelige illustrasjoner

Illustrasjoner fra Mind the Graphs galleri.

Leonardo Da Vinci illustrerte menneskets hjerte (ca. 1511-1513). Da Vinci er mest kjent for sine malerier, men han var også en ivrig stjernekikker, en dyktig arkitekt, en dyktig våpendesigner og en seriøs forsker i menneskets anatomi og botanikk i løpet av sin berømte karriere. 

Han fant ut at hjertet har fire kamre i motsetning til to, og ikke minst observerte han hvordan aortaklaffen åpnes og lukkes, slik at blodet bare kan strømme én vei. Da Vincis illustrasjon, som nå er en del av den kongelige samlingen, har overlevd i bemerkelsesverdig god stand.

Hvordan lage en vitenskapelig illustrasjon

Eksempel på illustrasjonsprosess fra Mind the Graphs designteam.

1. Forskningens betydning er umåtelig stor

Når du har valgt et tema for en ny forskning, er det på tide å sette i gang. Vitenskapelige illustratører begynner med å undersøke temaet. Det er bare mulig å lage en god illustrasjon hvis du har en klar visjon om hva du prøver å illustrere og vet hvor viktig det er.

Til syvende og sist kan det ta lang tid å dele nøyaktig informasjon, men det er avgjørende. For å kunne lage illustrasjoner av høy kvalitet må illustratører gjøre research om temaet og omgivelsene rundt fokuspunktet.

2. En første skisse

De første skissene kommer til å være svært grove. Nesten alle kunstverk går gjennom grove skisser og konseptuelle stadier før de til slutt blir realisert, uansett hva forventningene måtte være. Omfavn prosessen! For å fullføre et kunstverk må du revidere og redigere det i lang tid.

3. Eksperimenter med utvalgte verktøy

Avhengig av hvilket medium illustratøren bruker, er det viktig å øve seg på å bruke det valgte verktøyet (f.eks. penn og blekk, illustrasjonsprogramvare, 3D-programvare osv.) for å oppnå visuelle effekter og perfeksjonere teknikken. 

Vurder å bruke tegnebrett og digitale pensler i Adobe Photoshop før du velger Adobe Illustrator. Men hvis du trenger enkle, jevne illustrasjoner, bør du vurdere å bruke Mind the Graphen plattform laget spesielt for vitenskapelige kunstprosjekter med verdens største galleri av vitenskapelige illustrasjoner.

4. Bestem komposisjon og overfør tegninger

Det kommer an på hvilket medium som brukes, men ved konvensjonell tegning eller maling er det vanlig å overføre den ferdige komposisjonen eller omrisset til underlaget. For å overføre en skisse må man bruke kalkerpapir. Illustratører kan bruke lysbokser for å fremskynde overføringsprosessen.

Over den opprinnelige skissen legges papiret for den endelige illustrasjonen, slik at lyset kan skinne gjennom når du tegner den endelige illustrasjonen på papiret. Digitale illustrasjoner fungerer litt annerledes enn tradisjonelle skisser. Mesteparten av arbeidet gjøres via programvare, slik at det kan gjøres enkelt og rent.

I Mind the Graphs verktøy kan du redigere komposisjonen fritt med mange ressurser og tilpassbare elementer for å oppnå det tiltenkte målet.

5. Fullfør den endelige illustrasjonen

Selv om dette trinnet tilsynelatende er enkelt, tar det mye tid. I løpet av prosessen med å lage den endelige vitenskapelige illustrasjonen må illustratøren kontinuerlig revurdere produktets innhold, layout, design og utseende.

Du kan bruke referansebilder for å illustrere ulike motiver på en realistisk måte og for å se hvordan lys og posisjon påvirker motivets utseende. Skala og målestokk er også vanlig i vitenskapelige illustrasjoner, avhengig av fagområde eller innhold.

Lage en vitenskapelig figur med Mind the Graph

Her er noen vanlige feil du bør unngå

Feil med vitenskapelige illustrasjoner oppstår når de forveksles med naturalistiske tegninger, eller til og med ekstremt realistiske tegninger. Det er en stor debatt blant fagfolk innen illustrasjon om hvor grensen går mellom disse disiplinene.

Selv om det er semantiske debatter om betydningen av hver gren, er det visse punkter der det er en viss grad av enighet.

Unngå subjektivitet

Å lage en illustrasjon har en tendens til å være subjektiv, noe som er en av de vanligste feilene som diskuteres på dette området. Hovedproblemet ligger i forfatterens altfor subjektive tilnærming, som blander sammen verkets informative funksjon og den personlige tolkningen.

Ikke la estetikken ta overhånd

Vitenskapsmenn, forskere, museer, redaktører og journalister bruker vitenskapelige illustrasjoner for å forklare noe. Illustrasjoner av vitenskapelig informasjon er ikke skapt av dem selv eller av forfatterne. Derfor er det en stor feil å sette estetikk over funksjonalitet. Det er viktig at vitenskapelige illustrasjoner er både nøyaktige og visuelt tiltalende.

En feil som ofte begås, er at man legger for stor vekt på nøyaktigheten av visse elementer i bildet og overser syntesen i budskapet. Noen ganger får en illustrasjon mer status som kunstverk enn som vitenskapelig illustrasjon på grunn av de tverrfaglige aspektene, og dermed går den vitenskapelige informasjonen på bekostning av andre estetiske hensyn.

Du må heller ikke gjøre det motsatte

Det motsatte problemet oppstår når det legges for mye vekt på vitenskapelig sannferdighet og for lite på estetiske aspekter. Man kan finne verk som er svært nyttige for akademisk forskning, men ikke nødvendigvis for informasjonsformål, noe som er enda et av de mange bruksområdene for vitenskapelige illustrasjoner.

Oppmerksomhet på detaljer

I tillegg gjøres det feil i vitenskapelig illustrasjon på grunn av lav grad av konsistens i farger, mønster og format, manglende sammenheng mellom konsepter og design, manglende respekt for fagspesifikke koder, inkonsekvente proporsjoner og vinkler, bruk av vanskelig forståelige ord og symboler og fravær av grafer med nøyaktige skalaer. 

Derfor er det viktig å gjøre grundige undersøkelser om emnet, forstå det og deretter begynne å illustrere det. Hvis du vil ha en enklere måte å gjøre det på, kan du ta utgangspunkt i en mal som er klar til bruk, og som gir deg det ideelle oppsettet du kan forbedre. Du kan finne en fin galleri med vitenskapelige maler å redigere fra i Mind the Graph.

I dag har forskere en rekke visualiseringsverktøy til rådighet, og hvert av dem bidrar til forskningskommunikasjon på ulike måter. Bruken av makro- og mikrofotografier, samt bilder av vitenskapelige data, er en integrert del av vitenskapelig praksis fordi de er objektive og formidler kunnskap om et emne.

Illustrasjoner kan imidlertid også tilsløre det store bildet ved å fokusere på detaljer. Som i lærebøker og vitenskapelige tidsskrifter forenkler illustrasjoner komplekse systemer slik at publikum kan forstå vitenskapelige konsepter. Illustrasjoners kunstneriske og kreative kvalitet øker lesernes interesse for vitenskapelige tekster og gjør vitenskapen mer tilgjengelig for alle.

Hvis du søker inspirasjon til vitenskapelige illustrasjoner, bør du sjekke ut verdens største galleri med vitenskapelige illustrasjonerhvor du kan velge mellom mange kategorier som du kan bruke i dine kreasjoner. Som bruker av Mind the Graph kan du også be om spesifikke, tilpassede illustrasjoner fra et team av illustrasjonseksperter.

logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler