Figurer blir noen ganger oversett når man forbereder en forskningsartikkel. Sannheten er imidlertid at selv en forskningsartikkel må være visuelt tiltalende for leserne, og den beste måten å gjøre det på er å gjøre den lettlest ved å legge til tabeller eller figurer.

Lesere tiltrekkes som regel av visuelle virkemidler fordi de kan formidle mye informasjon på kort tid. Derfor er det bedre å forstå det visuelle enn å lese lange og tette avsnitt.

I denne artikkelen skal vi hjelpe deg med følgende hvordan inkludere figurer i en forskningsoppgavefor å øke de visuelle verdiene og gjøre dataene lettere å forstå.

Når skal man bruke figurer i en forskningsartikkel?

When planning your research, there’s a need to identify the best approach to communicate the information to your audience using every tool to support your arguments.

En god måte å identifisere behovet for tabeller eller figurer på er å se om argumentet ditt kan forklares i en setning eller to. I så fall er tabeller eller figurer mest sannsynlig unødvendige. 

Hvis dataene er for omfattende eller komplekse til at de kan forklares i korte setninger, anbefales det å bruke figurer eller tabeller, da de kan være effektive til å formidle mye informasjon uten å gjøre forskningen tung.  

Tabeller eller figurer?

I tillegg til å forklare hvordan inkludere figurer i en forskningsoppgaveI denne artikkelen forklarer vi også om tabeller eller figurer er den beste måten å gjøre det på.

When there is a requirement to exhibit numerical data or other sorts of summary data in a compact space, a table is an ideal method to do so. It’s also a good approach to combine, compare and contrast different types of data, to show items that contain several characteristics, variables or even to show the absence of these characteristics.

Figurer anbefales når det er nødvendig å vise mønstre, trender og sammenhenger mellom data. Figurer, i motsetning til tabeller, brukes til å fremheve mønsteret snarere enn selve dataene. Figurer kan brukes til å visuelt beskrive en rekke hendelser, prosedyrer, kvaliteter eller attributter, eller til å oppsummere forskningsresultater. Det finnes mange alternativer for figurer, for eksempel grafer, dataplott, kart, kakediagrammer og så videre. 

Til slutt bør teksten brukes når dataene ikke er for store eller vanskelige å fremstille. Hvis du lager en tabell for disse dataene, må du lage en tabell som inneholder 2 kolonner eller mindre. 

Hvor mange figurer bør en forskningsartikkel ha?

Selv om det ikke er noen grense for hvor mange figurer eller tabeller som kan inkluderes i forskningen din, kan for mange figurer eller tabeller gjøre det vanskeligere å forstå dataene. Når du vurderer å legge til tabeller eller figurer, bør du derfor ta hensyn til lesbarheten av forskningsoppgaven. 

Det anbefales at en forskningsartikkel ikke inneholder mer enn 5 tabeller og ikke mer enn 8 figurer.

Hvordan inkludere figurer i en forskningsoppgave

Som tidligere nevnt kan figurer og tabeller i en forskningsartikkel bidra til å oppsummere data og gjøre artikkelen mer estetisk tiltalende for lesere som ønsker mye informasjon på kort tid.

Her er tips og veiledninger om hvordan du inkluderer figurer i forskningsoppgaven din:

 • Hvor skal man inkludere figurer i en forskningsartikkel?

I en forskningsartikkel må figurer inkluderes midt på siden, i nærheten av der det først refereres til dem, helst rett under avsnittet der dataene ble nevnt.

 • Bildetekster

Alle figurer skal identifiseres med et nummer og etterfølges av en kort, men forståelig tekst som beskriver dataene. Viktige opplysninger i figuren kan utheves i bildeteksten. Med tanke på at figurer vanligvis leses nedenfra og opp, må bildetekstene plasseres til venstre under figuren. 
(Referanse: Internasjonal vitenskapsredaksjon)

 • Bilde

Når du velger figurer, bør du vurdere bilder som er lette å forstå. Vurder også størrelse, oppløsning og farge på figuren. 

Figurene må ha en rimelig størrelse og høy oppløsning for at dataene skal være tydelige. Elementer er også viktige når det gjelder å legge til figurer; bruk farger, linjer og ikoner, men husk å bruke dem for å gi effekt og ikke for å kode informasjon, figurene må være forståelige selv uten elementene.

 • Ytterligere informasjon

Sørg for å inkludere all tilleggsinformasjon som er nødvendig for å forstå figuren. For grafer kan dette inkludere etiketter, forklaringer til symboler eller avkrysninger. Når det gjelder kart, må du sørge for å inkludere en målestokkindikator, kompassrose eller nordpil.

Beste praksis for å inkludere figurer i en forskningsartikkel

Forskningsartikler er viktige dokumenter som krever mye arbeid, og solid statistikk og eksepsjonell informasjon må prioriteres. Her er derfor en liste over de beste fremgangsmåtene for å inkludere figurer i en forskningsartikkel: 

 • Velg riktig type figur for hvert enkelt datamateriale. Ulike typer data krever ulike typer figurer. En figur som er valgt feil, kan gjøre det enda vanskeligere å forstå forskningen.
 • Prioriter lesbarhet, en uforståelig figur oppfattes bare som et bilde. Sørg for å skille mellom data og ikke overlappe informasjon. Velg en layout som maksimerer lesbarheten. 
 • Fjern all overflødig informasjon fra figurene. Dataene vil være komplekse, så konsentrer deg om et enkelt, elegant og oversiktlig design som fremhever de viktigste aspektene ved dataene.
 • Sikt på nøyaktighet og dobbeltsjekk tallene for å unngå alle typer feil som kan føre til feiltolkning av data.

Vanlige feil å unngå

 • Aksetitlene og -forklaringene er forvirrende eller repeterende. Fokuser på titler og beskrivelser som er enkle å forstå og som samsvarer med referansene som er lagt til i forskningen.
 • Inkonsistent design. Flere design i en og samme undersøkelse kan gjøre det vanskelig for publikum å forstå hver enkelt figur. Sørg for konsekvent bruk av samme skrifttype, størrelse, markører, linjer osv.
 • Tilfeldige farger. Unngå å bruke farger som er vanskelige å lese, for eksempel gult eller beige. For at fargeblinde skal kunne se, er det også best å unngå å bruke rødt og grønt.

Et profesjonelt verktøy for å lage figurer

Mind The Graph er et enkelt og profesjonelt verktøy som er spesialisert på å lage figurer og grafer. Begynn å lage fantastisk vitenskapelig infografikk med maler for infografikk og uten komplikasjoner.

logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler