A research paper and a review paper are two very specific types of papers. They have different motives, goals, and prerequisites. The elements found in research papers and review papers differ. The research paper is based on originality, therefore the paper takes into consideration the author’s original research, whereas the review paper is founded on an existing collection of knowledge. 

I denne artikkelen går vi gjennom de viktigste forskjellene mellom en oversiktsartikkel og en forskningsartikkel, slik at du kan finne ut hvilken som er best egnet for arbeidet ditt.

Hva er en oversiktsartikkel?

Et review paper-prosjekt forsøker å gi leserne en oversikt over en eksisterende kunnskapssamling ved å gjennomgå en bok eller en artikkel og undersøke dens innhold, struktur, stil og utsagn. Anmeldelser, for eksempel fagfellevurderinger, kan brukes til å undersøke og vurdere arbeidet til andre forfattere, og rangere arbeidet ved å sammenligne det med andres arbeid. En oversiktsartikkel er ofte skrevet for en stor leserkrets, og derfor er den som regel kortfattet. 

Oversiktsartikler kan klassifiseres i tre typer:

  • Fortelling: en samling av og et forsøk på å formidle all kjent informasjon om et bestemt tema. Den er basert på forskning som tidligere er gjennomført og publisert. 
  • Metaanalyse: en metode for å sammenligne og kombinere resultatene fra tidligere forskningsstudier. Det gjøres rutinemessig for å evaluere effekten av et bestemt tiltak eller en bestemt behandlingsmetode.
  • Systematisk: et søk i all kjent vitenskapelig informasjon om et emne for å finne en løsning på et spesifikt spørsmål eller problem. 

Hva er en forskningsoppgave?

En forskningsoppgave innebærer at man skriver om forskning som er utført av en selv, vanligvis noe nytt og stort sett gjort fra bunnen av siden det må være original forskning. Den inneholder forskningsparametrene, samt vurdering, tolkning og viktige funn fra forskningen. 

Å skrive en forskningsoppgave innebærer flere faser og ulike aspekter, for eksempel å velge et tema, utvikle en hypotese, gjennomføre undersøkelser, teste hypotesen, trekke konklusjoner og publisere en artikkel som støtter eller avkrefter hypotesen. 

Oversiktsoppgave vs. forskningsoppgave

Nå som du har en grunnleggende forståelse av begge typer artikler, er det på tide å sammenligne og kontrastere de viktigste forskjellene mellom review paper og research paper.

Gjennomgang av artikkelenForskningsrapport
Hva er definisjonen?En grundig undersøkelse av noe med sikte på å gjennomføre endringer hvis det er hensiktsmessig. F.eks. en gjennomgang av en artikkel eller annet publisert arbeid.En metodisk undersøkelse og analyse av materiale og kilder for å etablere fakta og generere nye funn.
Hva er normal lengde?Ordbegrensningen ligger ofte på mellom 3000 og 5000 ord. Avhengig av tidsskriftet kan det også publiseres en lengre eller kortere oversiktsartikkel.Omfatter normalt mellom 3000 og 6000 ord, avhengig av tidsskriftets krav. For enkelte publikasjoner kan ordgrensen økes til 12 000 ord.
Hva er hensikten?Å samle inn og kritisk granske informasjon om et bestemt emne.Presentere ny informasjon og nye funn.
Hva er den basert på?Eksisterende litteratur og andre arbeidskilder.Rådata og original forskning.
Hvordan er den skrevet?Forfatteren velger et tema og oppsummerer deretter eksisterende informasjonskilder om temaet ved å gi en oversikt over den nåværende forståelsen av det.Forskerne utvikler et forskningsspørsmål, samler inn rådata og gjennomfører sin egen forskning. Forskningsoppgaven utarbeides deretter ved hjelp av dataanalysen og tolkningene.

Dette er de viktigste forskjellene, men det kan også være andre:

  • En forskningsartikkel er vanligvis mer detaljert og grundig enn en oversiktsartikkel.
  • En forskningsartikkel er vanligvis fagfellevurdert, men det er ikke alltid en oversiktsartikkel er det.
  • Generelt er en forskningsartikkel mer formell enn en oversiktsartikkel.
  • A research paper’s tone is normally objective, but a review paper’s tone can be more subjective.
  • En forskningsoppgave skrives vanligvis i APA-stil, men en oversiktsoppgave kan skrives i et annet format.

Gi plakatene dine visuell effekt med vitenskapelige illustrasjoner og grafikk.

Infografikk og illustrasjoner kan bidra til å gjøre vanskelig tilgjengelig og forståelig informasjon, og de kan skape interesse og engasjement i en forskningsstudie eller presentasjon. Bruk av Se opp for grafen for å gjøre arbeidet ditt til et bemerkelsesverdig arbeid.

logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler