Det oppstår ofte et stort dilemma når man skal skrive en akademisk oppgave: Skal det være en konferanseoppgave eller en tidsskriftsoppgave? For å kunne velge riktig rammeverk må du derfor først forstå hva som er det viktigste skillet mellom de minste tingene i en artikkel.

Denne artikkelen vil forklare mer om konferansebidraghva som skiller dem fra tidsskriftartikler, og hvordan du skriver en artikkel av høy kvalitet.

Hva er et konferansepaper?

Til å begynne med er en konferanse et sted der akademikere, forskere, eksperter og fagfolk leverer og presenterer informasjon etter å ha gjort grundige undersøkelser. Et konferansepaper er derfor en blanding av et skriftlig dokument og en muntlig presentasjon. 

Konferansepaper er korte og presise dokumenter på et begrenset antall sider der forskere presenterer resultatene av sine forskningsarbeider. I noen tilfeller publiseres konferansebidragene i konferanseproceedings, og i andre tilfeller publiseres bare utvalgte artikler i konferanseproceedings.

Konferanseartikkel vs. tidsskriftartikkel

Den viktigste forskjellen mellom en journal paper og en konferansepaper er at selv om begge krever skriving, er journal papers beregnet for publisering i tidsskrifter, mens konferansepapers er beregnet på presentasjon på konferanser og kan publiseres i konferanserapporter. 

Det er også betydelige forskjeller i vurderingsprosessen, der tidsskriftartikler krever en betydelig grundigere og strengere vurdering. Videre krever konferanseartikler har færre sider enn tidsskriftartikler, ofte begrenset til fire til ti sider.

Typer av konferansebidrag

Hver presentasjon kan kreve en annen type konferansepaper, siden det finnes mange forskjellige. Nedenfor kan du lese om noen av dem.

 • Innklagede: I en slik presentasjon holder en foredragsholder et innlegg på 30 minutter. En respondent svarer deretter på artikkelen i femten minutter. Deretter gir foredragsholderen en femten minutters respons på responsen.
 • Panel: Denne typen presentasjoner har tre til fire innledere som hver snakker i 15-20 minutter. Panelene kan i tillegg inkludere en debattant som gir både individuelle tilbakemeldinger og gruppetilbakemeldinger på presentasjonene.
 • Plakat: Denne presentasjonsformen er utviklet for å uttrykke informasjon grafisk. Noen presentatører viser frem et dokument på tre til åtte sider som beskriver forskningen deres, inneholder ideer og en forklaring på funnene. Diagrammer, grafer, illustrasjoner eller kunstverk er blant de mest visuelt attraktive plakatene. 
 • Rundbordskonferanse: Består av fem eller flere innledere som hver snakker i 5-10 minutter.
 • Workshops: Workshops kan vare alt fra 90 minutter til en hel dag. Foredragsholderne kommer med korte kommentarer før de engasjerer publikum i en eller annen form for handling. 

Format for konferanseinnlegg

Når det gjelder formatering, er det best å ta kontakt med konferansen du skal sende inn artikkelen til, siden de kan ha spesifikke formateringsstandarder for artikkelen og sammendraget, som for eksempel margstørrelse, bruk av sidetall, sidebegrensning og andre aspekter. Husk at konferanseartikkelen din bør gå logisk fra sammendrag til konklusjon. 

Tips om hvordan du skriver en konferanseartikkel av høy kvalitet

 • Begynn med et godt abstract, siden du kanskje må presentere det før det blir godkjent til konferansen. 
 • Gjør deg kjent med målgruppen din for å gjøre den tiltalende.
 • Lag en disposisjon for arbeidet ditt for å hjelpe deg med å organisere ideer og materiale.
 • Create an introduction that will pique the reader’s curiosity.
 • Finn enkle metoder for å kommunisere kompliserte begreper. Bruk enkle metaforer og analogier. 
 • Bruk øret til å skrive. Når du er ferdig med et utkast, kan du lese det høyt. Fjern eventuelle ubehagelige deler.
 • Lange sitater bør unngås. De forkorter oppmerksomheten til tilhørerne og bryter flyten i uttalelsen.
 • Bruk riktig tegnsetting. Publikum vil ikke se tankestreker, semikolon eller parenteser.
 • Ta deg god tid til å presentere resultater og konklusjoner, og ta med fakta som underbygger påstandene dine.
 • Husk å oppgi eventuelle referanser du har brukt. Jo grundigere referansene er, desto bedre.
 • Forbered deg på spørsmål. Delta på konferanser dagen før din egen for å se hva slags spørsmål folk stiller og for å få en følelse av det.

Integrer informasjon og illustrasjoner i vakre og virkningsfulle lysbilder.

Remember to include graphic materials in your slides while creating a conference paper. Graphs, illustrations, and infographics can help you offer comprehension of the data you’re presenting. To improve your work, use the Mind The Graph tool.

logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler