Als u van plan bent een onderzoekspaper te schrijven, moet u zich ervan bewust zijn dat u een achtergrondverhaal moet geven dat leidt tot de beweegredenen voor het onderzoek, dat u context moet bieden en moet helpen bij de formulering van de probleemstelling, dat u ernaar moet streven geen twijfel te laten bestaan over uw werk, dat u de relevantie en het belang ervan moet aantonen en dat u alle mogelijke methodologische vragen moet vermelden.

Het is echter niet ongewoon dat onderzoekers aan het eind de vaart kwijtraken en worstelen om de juiste conclusie voor hun onderzoek te vinden. Ondanks het feit dat de discussie de bevindingen goed uitlegt, ze verbindt met de in de inleiding opgeworpen kwesties, en ze onderzoekt in de context van eerder onderzoek, kan er iets lijken te ontbreken. Dit leidt vaak tot een conclusie van een onderzoek die lijkt op een reeds uitgesproken conclusie.

Dit resulteert in een gebrek aan academische implicaties wanneer lezers of recensenten het belang van je onderzoek niet inzien. Om dit te voorkomen, lees je dit artikel verder voor meer informatie over de academische implicaties.

Wat zijn de academische implicaties?

Implicaties zijn de gevolgen van je onderzoek; je moet precies beschrijven waarom je veronderstelt dat je feitelijke resultaten relevant zijn en/of in toekomstig onderzoek kunnen worden gebruikt. Het belangrijkste is dat je implicaties door bewijsmateriaal worden ondersteund. 

Deze implicaties moeten gebaseerd zijn op de details en resultaten van uw onderzoek, en eventuele beperkingen van uw aanpak of steekproef moeten worden erkend om grove generalisatie te voorkomen.

Afhankelijk van de soort onderzoek die u uitvoert, kunnen de implicaties van uw bevindingen klinisch, filosofisch, politiek, sociaal of ethisch zijn. Het is van cruciaal belang te begrijpen dat het meest essentiële onderscheid wordt gemaakt tussen praktische implicaties, theoretische implicaties en implicaties voor toekomstig onderzoek.

Praktische implicaties

De term "praktisch" betekent letterlijk "reële uitkomsten". De realiteit die zich zou voordoen als aan bepaalde omstandigheden wordt voldaan, wordt praktische implicatie genoemd. Het bepalen van de praktische implicaties van verschillende oplossingen kan helpen om te bepalen welke oplossingen de beoogde resultaten opleveren.

Bij klinisch onderzoek bijvoorbeeld zijn deze uitkomsten eerder praktisch. Stel dat u een proef doet met een geneesmiddel dat infecties behandelt zonder resistentie van het organisme te veroorzaken; de gevolgen in deze situatie zijn dat ziekten sneller kunnen worden behandeld dan in het verleden.

Theoretische implicaties

De theoretische implicatie daarentegen is een nieuw ontdekte aanvulling(en) op bestaande theorieën of het vaststellen van elementen voor nieuwe theorieën. De rol van de theorie in het onderzoek is het voorstellen van fascinerende en potentieel veelbelovende onderwerpen om ons op te richten.

Het vermogen of de mogelijkheid van onderzoek om de samenleving op duidelijke manieren te beïnvloeden wordt gekenmerkt door theoretische implicaties. Bijvoorbeeld, onderzoek naar menselijke relaties en hoe COVID deze beïnvloedt kan theoretiseren dat mensen minder geneigd zijn tot interactie nu ze COVID hebben meegemaakt. 

Wees echter voorzichtig met het extrapoleren van uw steekproef of gegevens naar de bredere populatie, tenzij u daarvoor dwingende redenen hebt.

Implicaties die toekomstig onderzoek vereisen

Als u ontdekt dat uw bevindingen niet resulteren in sociale hervormingen, innovatief pedagogisch beleid of medische veranderingen, kunnen ze essentiële implicaties hebben voor toekomstige onderzoeksprojecten. 

Dit betekent dat als u iets ontdekt dat gevolgen kan hebben voor ander onderzoek, u de implicaties moet bespreken. Pas wel op dat u een implicatie niet verwart met een aanbeveling.

Implicaties vs. aanbevelingen

In een onderzoeksverslag is een implicatie een conclusie die kan worden afgeleid uit de onderzoeksresultaten en het belang van die bevindingen; dit houdt niet meteen in dat je denkt dat je bevindingen morgen alles zullen veranderen, maar dat je reden hebt om te verwachten dat ze op een bepaalde manier invloed kunnen hebben.

Aanbevelingen daarentegen zijn precieze ideeën op basis van uw bevindingen over de beste manier om in een bepaald scenario te werk te gaan. Als je bijvoorbeeld een betere aanpak hebt ontdekt om met een bepaald soort gegevens om te gaan (die ook bij andere onderwerpen kan worden gebruikt), zou je ze aanraden de vorige methode terzijde te schuiven.

Eenvoudig gedefinieerd is een implicatie een impliciete conclusie van uw onderzoek, terwijl een aanbeveling is wat u aanbeveelt op basis van de feiten. 

Begin met het maken van infographics en wetenschappelijke illustraties

Maak infographics en illustraties om het beste uit uw onderzoek te halen. Artikelen met visuele middelen zijn eenvoudiger te begrijpen omdat lezers de inhoud kunnen oppakken door middelen te visualiseren, en daarom is de kans groter dat ze worden gedownload. Let op de grafiek tool maakt het makkelijk voor u, om door een enorm aantal sjablonen te zoeken en er een te selecteren die geschikt is voor uw werk.

logo aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Exclusieve inhoud van hoge kwaliteit over effectieve visuele
communicatie in de wetenschap.

- Exclusieve gids
- Ontwerp tips
- Wetenschappelijk nieuws en trends
- Handleidingen en sjablonen