Ha kutatási dolgozatot szándékozik írni, tisztában kell lennie azzal, hogy olyan háttértörténetet kell nyújtania, amely elvezet a kutatás indoklásához, kontextust biztosítva és segítve a problémafelvetés megfogalmazását, törekedve arra, hogy ne hagyjon kétséget munkája felől, bemutatva annak relevanciáját és fontosságát, és megnevezve minden lehetséges módszertani kérdést.

Nem ritka azonban, hogy a kutatók a végén elveszítik a lendületet, és küzdenek azért, hogy megtalálják a megfelelő következtetést a kutatásukhoz. Annak ellenére, hogy az értekezés megfelelően magyarázza az eredményeket, összekapcsolja azokat a bevezetőben felvetett kérdésekkel, és a korábbi kutatások összefüggésében vizsgálja őket, valami mégis hiányosnak tűnhet. Ez gyakran vezet ahhoz, hogy a kutatás következtetése hasonló a már megfogalmazott következtetéshez.

Ez azt eredményezi, hogy az olvasók vagy a bírálók nem ismerik fel a kutatás jelentőségét. Ennek elkerülése érdekében folytassa a cikk olvasását, hogy többet tudjon meg a akadémiai következmények.

Mik a tudományos következmények?

Az implikációk a kutatás következményei; pontosan le kell írnia, hogy miért feltételezi, hogy a tényleges eredményei relevánsak és/vagy felhasználhatók a jövőbeli kutatásokban. A legfontosabb, hogy a következtetéseket bizonyítékokkal kell alátámasztani. 

Ezeknek a következtetéseknek a kutatás részletein és eredményein kell alapulniuk, és a durva általánosítás elkerülése érdekében fel kell ismerni a megközelítés vagy a minta esetleges korlátait.

Az adott a kutatás típusa Az Ön által végzett vizsgálatok eredményeinek következményei lehetnek klinikai, filozófiai, politikai, társadalmi vagy etikai jellegűek. Alapvető fontosságú megérteni, hogy a legfontosabb különbségtétel a gyakorlati következmények, az elméleti következmények és a jövőbeli kutatásra vonatkozó következmények között van.

Gyakorlati következmények

A "gyakorlati" kifejezés szó szerint azt jelenti, hogy "valós eredmények". Azt a valóságot, amely bizonyos körülmények teljesülése esetén bekövetkezne, gyakorlati következménynek nevezzük. A különböző megoldások gyakorlati következményeinek meghatározása segíthet annak meghatározásában, hogy melyik megoldás hozza meg a kívánt eredményeket.

Például a klinikai kutatás során ezek az eredmények nagyobb valószínűséggel gyakorlatiasak. Tegyük fel, hogy egy olyan gyógyszerrel végez kísérletet, amely fertőzéseket kezel anélkül, hogy a szervezet rezisztenciát generálna; ebben a helyzetben a következmények az, hogy a betegségeket gyorsabban lehet kezelni, mint korábban.

Elméleti következmények

Ezzel szemben az elméleti implikáció a jelenlegi elméletek újonnan felfedezett kiegészítése(i) vagy új elméletek elemeinek létrehozása. Az elmélet szerepe a kutatásban az, hogy izgalmas és potenciálisan ígéretes témákat javasoljon, amelyekre összpontosítani lehet.

A kutatás azon képességét vagy lehetőségét, hogy nyilvánvaló módon befolyásolja a társadalmat, elméleti implikációk jellemzik. Például az emberi kapcsolatokkal és a COVID hatásával kapcsolatos kutatások elméletileg kimondhatják, hogy az emberek most, hogy már átmentek a COVID-on, kevésbé valószínű, hogy kapcsolatba lépnek egymással. 

Legyen azonban óvatos, és ne extrapolálja a mintavételt vagy az adatokat a szélesebb populációra, hacsak nincs rá kényszerítő oka.

A jövőbeni kutatást igénylő következmények

Ha azt tapasztalja, hogy eredményei nem vezetnek társadalmi reformokhoz, innovatív pedagógiai politikákhoz vagy orvosi változtatásokhoz, akkor is fontos következményei lehetnek a jövőbeli kutatási projekteknek. 

Ez azt jelenti, hogy ha felfedez valamit, ami hatással lehet más kutatásokra, meg kell beszélnie a következményeket. Csak óvatosan, nehogy összetévessze a következtetést ajánlással.

Következtetések vs. ajánlások

Egy kutatási dolgozatban az implikáció a kutatási eredményekből levezethető következtetés és az eredmények jelentősége; ez nem jelenti azt, hogy Ön szerint az eredményei holnapra mindent megváltoztatnak, hanem azt, hogy okkal feltételezi, hogy azok bizonyos módon hatással lehetnek.

Az ajánlások viszont pontos elképzelések, amelyek az Ön megállapításain alapulnak, hogy egy adott forgatókönyv esetén hogyan kellene a legjobban eljárni. Ha például felfedezett egy jobb megközelítést egy bizonyos típusú adat kezelésére (amely más témákban is felhasználható), akkor azt javasolná, hogy dobják el a korábbi módszert.

Egyszerű meghatározás szerint a következtetés a kutatás implicit következtetése, míg az ajánlás az, amit a tények alapján javasol. 

Kezdjen el infografikákat és tudományos illusztrációkat készíteni

Készítsen infografikákat és illusztrációkat, hogy a legtöbbet hozhassa ki a kutatásaiból. A vizuális eszközökkel ellátott cikkek egyszerűbben megragadhatók, mivel az olvasók az eszközök vizualizálásával ragadhatják meg a tartalmat, ezért nagyobb valószínűséggel töltik le őket. Mind The Graph eszköz megkönnyíti az Ön számára, hogy a rengeteg sablon között keresgélve kiválaszthassa az Ön munkájához megfelelőt.

logo-subscribe

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Exkluzív, kiváló minőségű tartalom a hatékony vizuális
kommunikáció a tudományban.

- Exkluzív útmutató
- Tervezési tippek
- Tudományos hírek és trendek
- Oktatóanyagok és sablonok