Den viktigste måten å formidle kunnskap til andre forskere som arbeider med lignende eller beslektede emner, er å skrive en forskningsartikkel. Forskningsartikler er en fantastisk måte å dele en unik oppdagelse med et bredt eller spesifikt publikum, som kan være interessert i å gjenta eksperimentene, finne nye bruksområder for oppdagelsen og så videre, i tillegg til å publisere forskningen din.

Det er viktig å forbedre skriveferdighetene dine for å vise hva du forstår, anvende det du har lært og få konstruktiv evaluering fra medstudenter. 

En forskningsoppgave må være godt skrevet for å oppfylle disse målene. Denne Mind The Graph-artikkelen hjelper deg med å forstå den riktige strukturen.

Viktigste struktur for forskningsoppgaver

A research paper’s structure is divided into sections and each serves a certain purpose. We’ve listed them below for you to have a better understanding of the importance of each section.

Tittel

Dette er den viktigste delen av artikkelen. Den skal lokke til seg leseren og informere om hva du presenterer. 

Sammendrag

Your study is summarized in the abstract. It is almost as crucial as the title since the reader will be capable of skimming through it fast. Most publications’ abstracts may be split into extremely brief sections to help the reader navigate the summary.

Innledning

Innledningen har flere funksjoner. Den etablerer konteksten for forskningen din, forklarer temaet og målene dine og gir en oversikt over forskningen din. En sterk innledning setter tonen for resten av artikkelen og gir lyst til å lese videre.

Du kan finne ut mer om Hvordan skrive en innledning til en forskningsoppgave i vår siste artikkel.

Materiale og metoder

Ta med navn og adresse på produsentene samt en beskrivelse av materialene som brukes i forskningsoppgaven.

Denne delen forklarer for leserne hvilke prosedyrer, tilnærminger, design og behandlinger vi har brukt i forskningen, slik at vi kan gjenskape forskningen, forstå lineariteten mellom tilnærmingen til målene og de oppnådde funnene, avgjøre om de er hensiktsmessige og signifikante, og gi bevis på eventuelle skjevheter i måten studien var ment og gjennomført på.

Resultater

I denne delen går du gjennom dataene som ble samlet inn, samt resultatene av eventuelle statistiske tester som ble utført som en del av forskningen. Det kan også være nødvendig med en forklaring av analysemetoden som er brukt. Hvis du har gjennomført flere eksperimenter, kan det være nødvendig med en egen resultatdel for hvert eksperiment.

Diskusjon

This is the paper’s final major section, the discussion section often includes a summary of the study’s findings, a description of how those findings address the subject under inquiry and/or the challenges that the research was aimed to solve, and may also elaborate on the significance of those findings. Limitations and future research areas are frequently highlighted in this section.

Referanser

En alfabetisk liste over kildene som er referert til i oppgaven (etter etternavnet til den første forfatteren av hver kilde). Ta med alle referanser som er brukt i riktig format; det finnes andre formater som er i bruk, for eksempel MLA og APA, som, selv om de er like, er basert på forskjellige referansestiler som må følges konsekvent og metodisk.

Tabeller og figurer

Avhengig av type studie kan tabeller og/eller figurer inkluderes. Hver tabell og figur presenteres på en egen side i APA-format, og alle tabeller og figurer inkluderes etter referansene. Tabeller kommer først, etterfulgt av figurer. Husk at det også her finnes flere formater (APA, MLA, Chicago osv.).

Vedlegg

Under visse omstendigheter er ekstra materiale som ikke er nødvendig for å forstå studierapporten, inkludert i vedlegget, for eksempel en liste over eksperimenter eller detaljer om en sekundæranalyse. 

Skrivetips for en struktur for forskningsoppgaver

 • Begynn med å etablere struktur for forskningsoppgaver. Et skikkelig skjelett vil hjelpe deg med å skrive den mer selvsikkert.
 • Lag det første utkastet, og forbedre det deretter.
 • Hold tittelen tydelig og engasjerende, ellers slutter leseren å lese.
 • Hvis du skriver sammendraget sist, blir det bedre og enklere å skrive.
 • Uttalelsene i sammendraget bør være korte og fokuserte. Unngå forkortelser og kildehenvisninger.
 • Skriv for personer som ikke er kjent med arbeidet ditt og emnet du har valgt.
 • Etter at du har begynt diskusjonsdelen, kan du gå tilbake og finpusse innledningen.
 • Sjekk om forskningsoppgaven din følger en logisk flyt og ikke hopper fra ett konsept til det neste.
 • Pass på at du ikke kommer med noen endelige påstander i resultatdelen.
 • Forklar funnene dine i en logisk rekkefølge og underbygg dem med figurer og tabeller.
 • Overdreven mange sitater bør unngås. For mange sitater innebærer vanligvis en omfattende liste over artikler som ikke har noe som helst å gjøre med hovedtemaet for forskningsoppgaven.
 • Følg alltid formatstandardens retningslinjer når du utarbeider referansedelen.
 • Sjekk to ganger, tre ganger, fire ganger, så mange ganger som nødvendig.

Eksklusivt vitenskapelig innhold, laget av forskere.

Use the Mind The Graph tool to grab your audience’s attention. Keep in mind that adding visual infographics may boost the authority and give a significant value to your research paper. You may choose from a fair number of templates according to the needs of the science community.

logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler