Het belangrijkste middel om kennis door te geven aan andere wetenschappers die aan soortgelijke of verwante onderwerpen werken, is het schrijven van een onderzoek paper. Onderzoekspapers zijn een prachtige benadering om een unieke ontdekking te delen met een breed of specifiek publiek, dat geïnteresseerd kan zijn in het herhalen van de experimenten, het identificeren van nieuwe toepassingen voor de bevinding, enzovoort, en het bekendmaken van uw onderzoek.

Het is cruciaal om je schrijfvaardigheid te verbeteren om je begrip te tonen, toe te passen wat je hebt geleerd, en constructieve peer-evaluatie te krijgen. 

Een onderzoeksdocument moet goed geschreven zijn om aan die doelstellingen te voldoen. Deze Let op de grafiek artikel zal u helpen de juiste structuur.

Hoofd structuur van het onderzoeksdocument

A structuur van het onderzoeksverslag is onderverdeeld in secties en elke sectie dient een bepaald doel. We hebben ze hieronder opgesomd voor een beter begrip van de belang van elke sectie.

Titel

Dit is het meest cruciale deel van je paper. Het is bedoeld om de lezer te verleiden en te informeren over wat je presenteert. 

Abstract

Uw studie is samengevat in de abstract. Het is bijna net zo cruciaal als de titel omdat de lezer er snel doorheen zal kunnen bladeren. De samenvattingen van de meeste publicaties kunnen worden opgedeeld in extreem korte secties om de lezer te helpen door de samenvatting te navigeren.

Inleiding

De introductie vervult meerdere functies. Het stelt de context voor je onderzoek, legt je onderwerp en doelstellingen uit, en geeft een overzicht van je onderzoek. Een sterke opening zet de toon voor de rest van je paper, en verleidt mensen om verder te lezen.

U kunt meer te weten komen over Hoe schrijf je een inleiding voor een research paper in ons recente artikel.

Materiaal en methoden

Vermeld de namen en adressen van de fabrikanten en een beschrijving van de materialen die je in je werkstuk gebruikt.

In dit deel wordt aan de lezers uitgelegd welke procedures, benaderingen, ontwerpen en behandelingen wij in het onderzoek hebben gebruikt, zodat wij het onderzoek kunnen reconstrueren, de lineariteit tussen de aanpak van de doelstellingen en de verkregen bevindingen kunnen begrijpen, de geschiktheid ervan kunnen bepalen en betekenisen het bewijs leveren van eventuele vertekeningen in de wijze waarop het onderzoek is opgezet en uitgevoerd.

Resultaten

In dit deel wordt ingegaan op de verzamelde gegevens en de bevindingen van eventuele statistische tests die in het kader van het onderzoek zijn uitgevoerd. Het kan vergezeld gaan van een uitleg van de gebruikte analysetechniek. Als er verschillende experimenten waren, kan elk experiment zijn eigen resultatenrubriek vereisen.

Discussie

Dit is het laatste grote deel van de paper. Het discussiegedeelte bevat vaak een samenvatting van de bevindingen van het onderzoek, een beschrijving van hoe deze bevindingen het onderzochte onderwerp en/of de uitdagingen die het onderzoek moest oplossen, aanpakken en kan ook ingaan op het belang van deze bevindingen. Beperkingen en toekomstige onderzoeksgebieden worden in dit deel vaak belicht.

Referenties

Een alfabetische lijst van de bronnen waarnaar in het werkstuk wordt verwezen (met de achternaam van de eerste auteur van elke bron). Neem alle gebruikte referenties op in het juiste citatieformaat; er zijn momenteel andere formulieren in gebruik, zoals MLA en APA, die weliswaar op elkaar lijken, maar verschillende citatiestijlen hanteren die consequent en methodisch moeten worden gevolgd.

Tabellen en figuren

Afhankelijk van het soort studie, tabellen en/of cijfers kunnen worden opgenomen. Elke tabel en figuur worden op een aparte pagina in APA-formaat gepresenteerd, en alle tabellen en figuren worden na de referenties opgenomen. Tabellen komen eerst, gevolgd door figuren. Houd er rekening mee dat ook hier verschillende formaten beschikbaar zijn (APA, MLA, Chicago, enz.).

Bijlage

In bepaalde omstandigheden wordt extra materiaal dat niet nodig is om het studieverslag te begrijpen, opgenomen in het bijlagezoals een lijst van experimenten of details van een secundaire analyse. 

Schrijftips voor een structuur van het onderzoeksdocument

 • Begin met het vaststellen van uw structuur van het onderzoeksdocument. Een goed skelet zal u helpen het met meer vertrouwen te schrijven.
 • Maak het eerste ontwerp en verbeter het dan.
 • Houd de titel duidelijk en boeiend, anders stopt de lezer met lezen.
 • Als u uw samenvatting als laatste schrijft, zal deze beter en gemakkelijker te schrijven zijn.
 • De verklaringen in de samenvatting moeten kort en doelgericht zijn. Vermijd afkortingen en citaten.
 • Schrijf voor mensen die niet bekend zijn met uw werk en uw gekozen onderwerp.
 • Ga na het begin van je discussiegedeelte terug en verfijn je inleiding.
 • Controleer of je onderzoeksdocument een logische stroom volgt en niet van het ene concept naar het andere springt.
 • Zorg ervoor dat u geen definitieve beweringen doet in uw resultatengedeelte.
 • Leg je bevindingen in een logische volgorde uit en onderbouw ze met cijfers en tabellen.
 • Overmatige citaten moeten worden vermeden. Te veel citaten betekent meestal een uitgebreide lijst van artikelen die niets te maken hebben met het primaire onderwerp van je paper.
 • Controleer altijd de standaard formaatrichtlijnen wanneer u uw referenties doet.
 • Controleer twee keer, drie keer, vier keer, zo vaak als nodig is.

Exclusieve wetenschappelijke inhoud, gemaakt door wetenschappers.

Gebruik het hulpmiddel Mind The Graph om de aandacht van je publiek te trekken. Houd in gedachten dat het toevoegen van visuele infographics kunnen de autoriteit versterken en een belangrijke waarde geven aan uw onderzoeksdocument. U kunt kiezen uit een behoorlijk aantal sjablonen volgens de behoeften van de wetenschap gemeenschap.

logo aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Exclusieve inhoud van hoge kwaliteit over effectieve visuele
communicatie in de wetenschap.

- Exclusieve gids
- Ontwerp tips
- Wetenschappelijk nieuws en trends
- Handleidingen en sjablonen