An introduction to any type of paper is sometimes misunderstood as the beginning; yet, an introduction is actually intended to present your chosen subject to the audience in a way that makes it more appealing and leaves your readers thirsty for more information. After the title and abstract, your audience will read the introduction, thus it’s critical to get off to a solid start.  

Denne artikkelen inneholder instruksjoner om hvordan skrive en innledning til en forskningsoppgave som engasjerer leseren i forskningen din. Du kan lage en sterk innledning til forskningsoppgaven din hvis du holder deg til formatet og noen grunnleggende prinsipper.

Hva er en innledning til en forskningsoppgave?

En innledning er den innledende delen av en forskningsartikkel og den delen som leseren sannsynligvis vil lese først, der formålet og målene med den påfølgende teksten er angitt. 

Innledningen har flere formål. Den setter forskningen din i en kontekst, forklarer temaet og målene dine og gir en oversikt over arbeidet. En god innledning slår an tonen for resten av artikkelen og lokker leserne til å lese videre gjennom metode, funn og diskusjon. 

Selv om innledninger vanligvis presenteres i begynnelsen av et dokument, må vi skille mellom en innledning og begynnelsen av forskningen din. En innledning skal, som navnet tilsier, introdusere emnet uten å utdype det. All relevant informasjon og fakta skal plasseres i brødteksten og konklusjonen, ikke i innledningen.

Oppbygging av en innledning

Før du forklarer hvordan skrive en innledning til en forskningsoppgave, it’s necessary to comprehend a structure that will make your introduction stronger and more straightforward.

En god krok

En hook er en av de mest effektive innledningene til en forskningsartikkel. Hensikten er å vekke leserens interesse for å lese forskningsoppgaven. Det finnes ulike måter å lage en sterk hook på: oppsiktsvekkende fakta, et spørsmål, en kort oversikt eller til og med et sitat. 

Bred oversikt

Etter en god hook bør du gi en bred oversikt over hovedproblemstillingen din og litt bakgrunnsinformasjon om forskningen din. Hvis du er usikker på hvordan du skal begynne en innledning til et essay, er den beste fremgangsmåten å gi en grunnleggende forklaring på temaet ditt før du går inn på spesifikke problemstillinger. Du bør rett og slett begynne med generell informasjon og deretter avgrense den til de relevante temaene.

Spørsmål

After offering some background information regarding your research’s main topic, go on to give readers a better understanding of what you’ll be covering throughout your research. In this section of your introduction, you should swiftly clarify your important topics in the sequence in which they will be addressed later, gradually introducing your thesis statement. You can use some  The following are some critical questions to address in this section of your introduction: Who? What? Where? When? How? And why is that?

Avhandlingstekst

Oppgaveformuleringen er den viktigste komponenten i forskningen din, og den må oppgis innledningsvis, siden hele forskningen dreier seg om den.

En tesebeskrivelse gir publikum en rask oversikt over forskningens hovedpåstand. I hoveddelen av arbeidet ditt er hovedargumentet ditt det du vil avsløre eller debattere om det. En god tese er vanligvis svært kortfattet, nøyaktig, eksplisitt, tydelig og fokusert. Vanligvis bør oppgaven din være i slutten av det innledende avsnittet/seksjonen.

Tips for å skrive en sterk innledning

I tillegg til en god struktur får du her noen tips til hvordan du kan gjøre innledningen din sterk og presis:

 • Husk målet med forskningen din, og sørg for at innledningen støtter opp om det.
 • Bruk en tiltalende og relevant hook som fanger leserens oppmerksomhet med en gang.
 • Gjør det tydelig for leserne hva du mener.
 • Vis at du har kunnskap om emnet ditt.
 • Gi leseren et veikart som hjelper ham eller henne med å forstå hva du vil ta opp i løpet av forskningen.
 • Vær kortfattet - det anbefales at innledningen består av rundt 8-9 prosent av den totale mengden ord i artikkelen (for eksempel 160 ord for et essay på 2000 ord). 
 • Lag en sterk og entydig avhandling.
 • Forklar hvorfor artikkelen er viktig med 1-2 setninger.
 • Husk å holde det interessant.

Feil du bør unngå i innledningen

Ta en titt på hva du ikke bør gjøre og hva du bør unngå nå som du kjenner til strukturen og hvordan skrive en innledning til en forskningsoppgave.

 • Mangler en følelse av retning eller formål.
 • Gir ut for mye.
 • Lage lange avsnitt.
 • For mye eller for lite bakgrunn, litteratur og teori.
 • Inkludert materiale som bør plasseres i brødteksten og konklusjonen.
 • Ikke skriver nok eller skriver for mye.
 • Bruker for mange sitater.

Frigjør kraften i infografikk med Mind the Graph

Synes du at forskningen din ikke kommuniserer presist nok eller ikke er estetisk tiltalende? Bruk Mind The Graph-verktøyet til å lage flotte infografikker og gi forskningen din mer verdi.

logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler