Når du skriver en forskningsartikkel, kan det være utfordrende å få frem poenget ditt etter å ha gitt en omfattende mengde informasjon. Derfor er det viktig med en velorganisert konklusjon. 

Konklusjonen i en forskningsoppgave bør være en kort oppsummering av oppgavens innhold og mål; det du presenterer i forskningsoppgaven, kan få større gjennomslagskraft ved å ha en sterk konklusjon.

I denne Mind The Graph-artikkelen får du vite mer om følgende hvordan skrive en konklusjon til en forskningsrapport på en måte som inspirerer til handling og hjelper leserne til å forstå forskningsoppgaven bedre. I denne artikkelen får du en definisjon og noen generelle prinsipper, før du får en trinnvis veiledning.

Hva er en konklusjon i en forskningsoppgave, og hvorfor er den viktig?

I konklusjonen oppsummerer du hovedpunktene og kommer eventuelt med nye forslag til forskning. Det er ikke bare en oppsummering av de viktigste punktene som er diskutert, eller en oppramsing av forskningsspørsmålet.

The reader is expected to comprehend from the article’s conclusion why your study should be significant to them after reading it. A conclusion of one or two well-developed paragraphs is appropriate for the majority of research papers; however, in a few unusual cases, more paragraphs may be required to highlight significant findings and their importance.

På samme måte som innledningen er ansvarlig for å gi leseren et førsteinntrykk av emnet, er konklusjonen en mulighet til å gi et endelig inntrykk ved å oppsummere den viktigste informasjonen i forskningsoppgaven og, som oftest, gi et annet synspunkt på viktige implikasjoner.

Det er viktig å legge til en sterk konklusjon i forskningsoppgaven fordi det er en mulighet til å gi leseren en forståelse av forskningstemaet ditt. Siden leseren nå er fullt informert om emnet, gir konklusjonen deg også muligheten til å formulere problemstillingen på en effektiv og konsis måte.

Eksempler på konklusjoner til en forskningsoppgave

Nå som du vet hva en konklusjon er og hvilken betydning den har for en forskningsoppgave, er det på tide å gi deg noen gode eksempler på velstrukturerte konklusjoner, slik at du får kunnskap om hvilken type konklusjon du kan bruke i forskningsoppgaven din.

Konklusjon på en argumenterende forskningsoppgave

De mest overbevisende argumentene fra forskningsoppgaven din bør legges til i konklusjonen hvis du ønsker å skrive en sterk argumenterende konklusjon.

Hvis oppgaveteksten uttrykker perspektivet ditt på emnet, bør du i tillegg vurdere å starte på nytt og inkludere annen relevant informasjon.

Eksempel: Som et resultat av den sjette utryddelsen, som nå rammer jorden, forsvinner mange arter hver dag. Det finnes minst tre strategier som mennesker kan ta i bruk for å hindre at de utryddes helt i løpet av de neste femti årene. Flere resirkuleringsmuligheter, innovative plastproduksjonsteknikker og bevaring av arter kan redde liv.

Konklusjon for analytisk forskningsoppgave

Det første du bør gjøre er å gjenta tesen din og liste opp hovedelementene i argumentene dine.

Det bør utvilsomt settes søkelys på en større sammenheng i konklusjonen i en analytisk forskningsoppgave, noe som er det viktigste skillet mellom den og andre typer konklusjoner. Det betyr at du kan gi funnene en mening.

Eksempel: Elon Musk har revolusjonert måten vi kjører bil, betaler for ting og til og med flyr på. Innovasjonene hans er utelukkende motivert av et ønske om å forenkle ting, men de endrer uunngåelig historiens gang. Da Musk var student, fikk han sin første idé til PayPal, som nå er blant de mest brukte betalingsmåtene på nettet. Det samme gjelder Tesla-bilene.

Konklusjon for komparativ forskningsoppgave

Konklusjonen i et komparativt essay bør være dypt analytisk. For å kunne uttrykke konklusjonene dine tydelig, må du være svært grundig når du går gjennom dataene. Videre må kildene være pålitelige.

Som vanlig kreves det også en omskrevet avhandling og noen få setninger som beskriver betydningen av studiens forskning.

Eksempel: Gassdrevne kjøretøy er ineffektive og ineffektive sammenlignet med elektriske kjøretøy. Ikke bare slipper de ut mindre forurensende stoffer, men sjåførene kommer også raskere frem. I tillegg koster bensinbiler mer å vedlikeholde. Alt dette skyldes detaljene i de langt enklere motorene som brukes i elbiler.

Hvordan skrive en konklusjon til en forskningsoppgave

I denne delen lærer du følgende hvordan skrive en konklusjon til en forskningsoppgave effektivt og riktig. Med disse få enkle stegene kan du skrive en overbevisende konklusjon på forskningsoppgaven din.

1. Husk hovedtemaet

Påstanden må skrives tydelig og kortfattet for å være effektiv, bare én setning. Husk at konklusjonen din skal være kortfattet og presis, og at du bare skal uttrykke de viktigste elementene.

2. Bekreft tesen din på nytt

Omformuler deretter forskningsoppgavens tese. Dette kan gjøres ved å gå tilbake til den opprinnelige tesen som du presenterte i innledningen. Tesen i konklusjonen må uttrykkes på en annen måte enn i innledningen. Denne delen kan også med fordel skrives i én setning.

3. Oppsummer viktige punkter i et sammendrag

Det er på tide å lage en liste over de viktigste argumentene i forskningsoppgaven. Denne fasen kan gjøres enklere ved å lese gjennom forskningen din og kun legge vekt på de viktigste ideene og bevisene.

Husk at konklusjonen ikke skal inneholde ny informasjon. Fokuser derfor kun på de konseptene du tar opp i hoveddelen av oppgaven. Husk også at dette korte sammendraget skal minne leserne på viktigheten av temaet du forsker på.

4. Understreke viktigheten av

På dette stadiet kan du virkelig uttrykke noen få ord om hvor viktige argumentene dine er. En kortfattet, men virkningsfull setning kan oppnå sitt mål. Du kan også forsøke å se saken i et større perspektiv.

Gi et eksempel på hvordan oppdagelsene dine har påvirket et bestemt felt. Det er en fordel om du forsøker å svare på spørsmålet "Hva så?" hvis det er uklarheter.

5. Avslutt argumentasjonen

Når du avslutter konklusjonen, bør du vurdere å stille et spørsmål eller en oppfordring til handling som vil oppmuntre leserne til å vurdere synspunktet ditt ytterligere. Denne setningen kan også svare på spørsmål som ikke ble besvart i hovedavsnittene.

Hvis det i tillegg er et uløst spørsmål i hovedteksten, er dette et fantastisk område å kommentere.

Vanlige feil du bør unngå

Etter å ha lært det grunnleggende om hvordan man lager en sterk konklusjon i en forskningsoppgave, er det på tide å lære seg de vanligste feilene man bør unngå.

  • Svak konklusjon: Hvis avslutningen er svak, vil leserne føle seg misfornøyde og skuffede. Hvis du skriver tvetydige avslutninger på essays, svekker du også kvaliteten på oppgaven og argumentenes evne til å underbygge hovedtemaet.
  • Brå konklusjon: Forskningen din må være et uttrykk for hele teksten, ikke bare en del av den. Sørg derfor for at tankene dine er fullstendig formulert.
  • Legge til ny informasjon: Det er kun i konklusjonen at forskningen din skal oppsummeres. Ettersom konklusjonen ikke kan inneholde ekstra informasjon, må du sørge for å presentere alle konklusjonene og bevisene dine i hovedavsnittene.
  • Fravær av fokus: En konklusjon må være kortfattet og fokusert. Unngå å avslutte forskningen med intetsigende eller overflødige detaljer.
  • Absurd lengde: Research må ha en passende lengde - verken for lang eller for kort. Hvis du skriver mer enn nødvendig, kan du gå glipp av poenget, som er å gå rett på sakens argumentasjon. Hvis du i tillegg skriver for lite, vil leserne tro at du er uaktsom. Det bør skrives i minst ett eller to hele avsnitt.

Formidle vitenskap visuelt med kraften i infografikk

Lær mer om Mind the Graph-verktøyet, et verktøy som hjelper forskersamfunnet med å kommunisere ideer og data på en bedre måte ved hjelp av fantastisk visuell infografikk og vitenskapelige tall.

logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler