Bij het schrijven van een onderzoeksverslag kan het een uitdaging zijn om je punt te maken na het verstrekken van een uitgebreide hoeveelheid informatie. Daarom is een goed georganiseerde conclusie essentieel. 

De conclusie van een onderzoeksartikel moet een korte samenvatting zijn van de inhoud en de doelstellingen van het artikel; wat je in je onderzoeksartikel presenteert, kan meer impact krijgen door een sterke conclusie.

In dit Mind The Graph artikel leer je hoe schrijf je een conclusie voor een onderzoeksrapport op een manier die aanzet tot actie en de lezers helpt je onderzoeksartikel beter te begrijpen. Dit artikel geeft je de definitie en enkele algemene principes alvorens stap voor stap richtlijnen te geven.

Wat is een conclusie voor een onderzoeksverslag en waarom is die belangrijk?

In een conclusie vat u de belangrijkste punten samen en doet u eventueel nieuwe onderzoekssuggesties. Het is niet slechts een samenvatting van de belangrijkste besproken punten of een herhaling van je onderzoeksvraag.

Van de lezer wordt verwacht dat hij uit de conclusie van het artikel opmaakt waarom uw studie voor hem of haar van belang is na het lezen ervan. Een conclusie van één of twee goed uitgewerkte paragrafen is geschikt voor de meeste onderzoeksverslagen; in een paar ongebruikelijke gevallen kunnen echter meer paragrafen nodig zijn om belangrijke bevindingen en het belang ervan te benadrukken.

Net zoals de inleiding de lezer een eerste indruk geeft van het onderwerp, is de conclusie de kans om een laatste indruk te maken door de belangrijkste informatie van je onderzoeksartikel samen te vatten en, meestal, een ander standpunt te geven over belangrijke implicaties.

Het toevoegen van een sterke conclusie aan je onderzoeksverslag is belangrijk omdat het een mogelijkheid is om de lezer inzicht te geven in je onderzoeksonderwerp. Aangezien de lezer nu volledig op de hoogte is van het onderwerp, geeft de conclusie je ook de kans om het onderzoeksprobleem effectief en beknopt te herformuleren.

Voorbeelden van conclusies voor een onderzoeksverslag

Nu u weet wat een conclusie is en wat het belang ervan is voor een onderzoeksverslag, is het tijd om u enkele uitstekende voorbeelden te geven van goed gestructureerde conclusies, zodat u weet welk type conclusie u kunt gebruiken voor uw onderzoeksverslag.

Argumentatief onderzoeksdocument Conclusie

De meest overtuigende argumenten uit je research paper moeten worden toegevoegd aan de conclusie als je een sterke argumentatieve conclusie wilt schrijven.

Bovendien, als je stelling je perspectief op het onderwerp uitdrukt, moet je erover nadenken om die opnieuw te starten en andere relevante informatie op te nemen.

Voorbeeld: Als gevolg van de zesde uitsterving, die momenteel de aarde treft, verdwijnen dagelijks vele soorten. Er zijn ten minste drie strategieën die mensen zouden kunnen toepassen om te voorkomen dat ze in de komende vijftig jaar volledig uitsterven. Meer recyclingmogelijkheden, innovatieve plastic productietechnieken en het behoud van soorten zouden levens kunnen redden.

Analytisch onderzoeksdocument Conclusie

Het eerste wat je moet doen is je stelling herhalen en de belangrijkste elementen van je argumenten opsommen.

De conclusie van een analytisch onderzoeksdocument moet ongetwijfeld een grotere context belichten, en dat is het belangrijkste onderscheid met andere soorten conclusies. Het betekent dat je enige betekenis kunt toevoegen aan de bevindingen.

Voorbeeld: Elon Musk heeft de manier waarop we rijden, betalen en zelfs vliegen gerevolutioneerd. Zijn vernieuwingen zijn uitsluitend ingegeven door de wens om dingen te vereenvoudigen, maar ze veranderen onvermijdelijk de loop van de geschiedenis. Toen Musk student was, had hij zijn eerste idee voor PayPal, dat nu een van de meest gebruikte methoden van online betalen is. Hetzelfde geldt voor Tesla auto's.

Vergelijkend onderzoeksdocument Conclusie

De conclusie van een vergelijkend essay moet diep analytisch zijn. Om je conclusies duidelijk weer te geven, moet je de gegevens zeer grondig bestuderen. Bovendien moeten de bronnen betrouwbaar zijn.

Een geparafraseerde thesisverklaring en een paar zinnen die het belang van je studieonderzoek beschrijven zijn ook vereist, zoals gebruikelijk.

Voorbeeld: Voertuigen op gas zijn ineffectief en inefficiënt in vergelijking met elektrische voertuigen. Ze stoten niet alleen minder vervuilende stoffen uit, maar de bestuurders zijn ook sneller ter plaatse. Bovendien kosten gaswagens meer om te onderhouden. Alles komt voort uit de details van de veel eenvoudigere motoren die in elektrische auto's worden gebruikt.

Hoe schrijf je een conclusie voor een research paper

In dit deel leert u hoe schrijf je een conclusie voor een onderzoeksdocument effectief en goed. Met deze paar eenvoudige stappen kun je de meest overtuigende conclusie van je onderzoeksverslag schrijven.

1. Denk aan het hoofdonderwerp

De verklaring moet duidelijk en beknopt worden geschreven om effectief te zijn, slechts één zin. Vergeet niet dat je conclusie beknopt en nauwkeurig moet zijn, en alleen de belangrijkste elementen moet bevatten.

2. Herbevestig je stelling

Herformuleer daarna de stelling van het onderzoeksartikel. Dit kun je doen door terug te gaan naar de oorspronkelijke stelling die je in de inleiding van het onderzoek hebt gepresenteerd. De stelling in je conclusie moet anders worden verwoord dan in de inleiding. Ook dit onderdeel kan effectief in één zin worden geschreven.

3. Belangrijke punten samenvatten in een samenvatting

Het is tijd om een lijst te maken van de belangrijke argumenten in je onderzoeksartikel. Deze fase kan worden vereenvoudigd door je onderzoek door te lezen en alleen de belangrijkste ideeën en bewijzen te benadrukken.

Vergeet niet dat de conclusie geen nieuwe informatie mag bevatten. Richt je bijgevolg alleen op de concepten die je in de hoofdtekst van je paper behandelt. En bedenk ook dat deze korte samenvatting je lezers herinnert aan het belang van het onderwerp dat je onderzoekt.

4. Benadruk het belang

In dit stadium kunt u echt een paar woorden wijden aan de betekenis van uw argumenten. Een beknopte maar impactvolle zin kan zijn doel met succes bereiken. Je zou ook kunnen proberen deze omstandigheid vanuit een breder perspectief te bekijken.

Geef een voorbeeld van hoe uw ontdekkingen een bepaald gebied hebben beïnvloed. Het zou goed zijn als u een poging deed om de vraag "Nou en?" te beantwoorden als er onduidelijkheden waren.

5. Maak je betoog af

Als je je conclusie afrondt, kun je overwegen een vraag te stellen of een oproep tot actie te doen om de lezers aan te moedigen je standpunt verder te overwegen. Deze zin kan ook vragen beantwoorden die in de hoofdstukken niet aan bod kwamen.

Bovendien, als er een onopgeloste vraag is in de hoofdtekst, is dit een fantastisch gebied om commentaar op te leveren.

Veel voorkomende fouten die u moet vermijden

Na het leren van de grondbeginselen van het maken van een sterke conclusie van een onderzoeksverslag, is het tijd om te leren welke veelgemaakte fouten je moet vermijden.

  • Zwakke conclusie: Als je einde zwak is, zullen lezers zich ontevreden en teleurgesteld voelen. Het schrijven van dubbelzinnige slotregels voor essays verlaagt ook de kwaliteit van het stuk en het vermogen van je argumenten om je hoofdonderwerp te ondersteunen.
  • Abrupte conclusie: Je onderzoek moet een uitdrukking zijn van je schrijven als geheel, niet alleen van een onderdeel. Zorg er daarom voor dat je gedachten volledig worden weergegeven.
  • Nieuwe informatie toevoegen: Alleen je onderzoek moet worden samengevat in de conclusie. Aangezien de conclusie geen extra informatie kan bevatten, moet je al je conclusies en ondersteunend bewijsmateriaal in de hoofdstukken aanbieden.
  • Afwezigheid van focus: Een conclusie moet beknopt en doelgericht zijn. Vermijd het onderzoek af te sluiten met zinloze of overbodige details.
  • Absurde lengte: Het onderzoek moet de juiste lengte hebben - niet te lang en niet te kort. Als je meer schrijft dan nodig is, kun je het punt missen, namelijk om het argument van de paper rechttoe rechtaan te herzien. Bovendien, als je te weinig schrijft, zullen je lezers denken dat je nalatig bent. Het moet in minstens één of twee hele alinea's worden geschreven.

Communiceer wetenschap visueel met de kracht van infographics

Leer meer over de Mind the Graph tool, een hulpmiddel om de wetenschappelijke gemeenschap te helpen bij het beter communiceren van ideeën en gegevens met behulp van verbazingwekkende visuele infographics en wetenschappelijke cijfers.

logo aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Exclusieve inhoud van hoge kwaliteit over effectieve visuele
communicatie in de wetenschap.

- Exclusieve gids
- Ontwerp tips
- Wetenschappelijk nieuws en trends
- Handleidingen en sjablonen