Het publiceren van een artikel is een zeer prestigieus moment in het leven van een onderzoeker. Het is dus vrij normaal dat je wilt weten hoe je alles foutloos maakt, van samenvatting tot conclusie.

Tegenwoordig heeft het internet een enorme invloed op het schrijven van samenvattingen, vooral omdat de lezers het gebruiken om te zoeken naar methodologieën, resultaten en referenties, aangezien titels misleidend kunnen zijn en soms niet op specifieke details ingaan.

Dit artikel helpt je de structuur van een samenvatting te begrijpen, het verschil te kennen tussen de soorten en hoe je een goede samenvatting voor een onderzoeksartikel schrijft.

Wat is een samenvatting?

Een samenvatting is een korte samenvatting van een groter werk, zoals academische, wetenschappelijke of algemene onderzoekspapers. Het doel ervan is de lezers een blik te gunnen op wat komen gaat en hen te overtuigen verder te lezen. Daarom staat het meestal aan het begin van dergelijke werken.

De omvang van een abstract is ongeveer 100-300 woorden inclusief één of twee alinea's, maar dat kan afhangen van de eisen van het tijdschrift waarin u wilt publiceren.

Abstract voorbeeld

Kijk eens naar een abstract gepubliceerd in Elsevier door Fabricio Pamplona, apotheker, doctor in de farmacologie en medeoprichter van Mind The Graph.

N-methyl D-aspartaat (NMDA) toegediend in een subtoxische dosis speelt een beschermende rol tegen neuronale excitotoxiciteit, een mechanisme beschreven als preconditionering. Aangezien de activering van adenosinerge receptoren het bereiken van NMDA preconditioning in de hippocampus beïnvloedt, evalueerden wij de potentiële functionele interactie tussen adenosine A1 en A2A receptoren (A1R en A2AR) activiteiten en NMDA preconditioning. Volwassen mannelijke Zwitserse muizen kregen een zoutoplossing (NaCl 0,9 g%, i.p.) of een niet-convulsieve dosis NMDA (75 mg/kg, i.p.) en werden 24 uur later behandeld met een van de liganden: A1R-agonist (CCPA, 0,2 mg/kg, i.p.) of antagonist (DPCPX, 3 mg/kg, i.p.), A2AR-agonist (CGS21680, 0,05 mg/kg, i.p.) of antagonist (ZM241385, 0,1 mg/kg, i.p.) en onderworpen aan een contextuele angstconditioneringstaak. Bindende eigenschappen en inhoud van A2AR en glutamaat opname werden beoordeeld in de hippocampus van muizen onderworpen aan NMDA preconditioning. Behandeling met CGS21680 verhoogde de tijd van bevriezing tijdens de blootstelling van de dieren aan de nieuwe omgeving. NMDA-preconditionering had op zich geen invloed op de bevriezingstijd van de muizen, maar verhinderde de respons die werd waargenomen na activering van A2AR. Bovendien blokkeerde de activering van A2AR door CGS21680 na de preconditionering de toename van de glutamaatopname geïnduceerd door NMDA-preconditionering. De immunodetectie van A2AR in totale hippocampus homogenaten toonde geen significante verschillen opgewekt door NMDA preconditioning en veranderde niet A2AR maximale binding voor de selectieve ligand [3H]CGS21680. Deze resultaten tonen veranderingen in A2AR functionaliteit in muizen na NMDA preconditioning.

Referentie: Functioneel samenspel tussen adenosine A2A receptor en NMDA preconditioning in angstgeheugen en glutamaat opname in de muizen hippocampus. PMID: 33691195 DOI: 10.1016/j.nlm.2021.107422

Wat is het doel van een samenvatting?

Abstracts trekken niet alleen lezers aan en helpen hen specifieke punten in uw werk te indexeren, maar zijn ook heel goed om financiële steun aan te moedigen. Als potentiële investeerders de details van uw onderzoek meteen konden begrijpen, zou de financiële steun voor subsidievoorstellen en het fondsenwervingsproces een stuk sneller gaan, toch?

Weten hoe je een samenvatting schrijft voor een research paper is ook belangrijk voor zoekmachine optimalisatie (SEO). Als iemand zoekt op de woorden die in uw samenvatting zijn gebruikt, verschijnt de link van uw publicatie in de zoekresultaten, waardoor de kans op klikken en visualisatie van uw werk toeneemt.

Soorten samenvattingen

Er zijn drie meest gebruikte soorten samenvattingen: beschrijvend, informatief en visuele. Beschrijvende samenvattingen worden meestal toegepast voor minder formele documenten, terwijl informatieve en visuele samenvattingen het meest worden gebruikt in onderzoekspapers.

Beschrijvend

Beschrijvende samenvattingen worden als vriendelijker beschouwd dan andere. Ze zijn kort en brengen niet veel gegevens en details, en concentreren zich op overzichten, en laten resultaten en conclusies buiten beschouwing. Het vereist dat u het hele artikel leest om tot de kern te komen.

Om ideeën te verduidelijken kun je het zien als een synopsis van een film of de achterkant van een boek.

Informatief

Informatieve samenvattingen zijn vollediger en bevatten alles wat je moet weten over het artikel voordat je het helemaal leest: inleiding, betekenis van het onderzoek, methodologie, resultaten en conclusie. Daarom zijn informatieve samenvattingen de beste keuze voor onderzoekspapers.

Ze zijn vooral bedoeld als snelle referentie, zonder persoonlijkheid, maar vol relevante gegevens.

Visueel abstract

Dit type samenvatting, ook bekend als grafisch abstract, is nog niet erg populair onder academici, maar heeft een grote toekomst. Dat komt doordat sommige uitgevers visuele samenvattingen verplicht stellen voor wetenschappelijke artikelen.

Met behulp van wetenschappelijke cijfers, infographics en illustraties maken grafische samenvattingen uw werk veel toegankelijker voor iedereen. Uit een studie van Cactus Communications blijkt dat artikelen met grafische samenvattingen 3x meer downloads en 8x meer shares op sociale media hebben.

Wat zijn de 5 onderdelen van een samenvatting?

De 5 onderdelen van een samenvatting zijn: introductie, onderzoeksbetekenis, methodologie, resultaten en conclusie. Ze staan hieronder allemaal vermeld, zodat u een beter inzicht krijgt:

Inleiding

Het eerste deel van het abstract is een korte en verleidelijke tekst die de aandacht van de lezer moet trekken. Een goed geschreven intro kan de lezer echt overhalen om in je abstract te duiken.

Betekenis van het onderzoek

Meestal is dit het antwoord op de vraag: "Waarom heb je dit onderzoek gedaan?".

Methodologie

Een korte ruimte om uit te leggen wat u tijdens uw analyse hebt gedaan en welke methoden u hebt gebruikt om de juiste resultaten te verkrijgen.

Resultaten

U kunt dit deel gebruiken om een blik te werpen op uw ontdekkingen of de voordelen van uw methode te verduidelijken op basis van de resultaten.

Conclusie

Tot slot het deel waar je een korte beschrijving geeft van de betekenis en de impact van je gegevens en hoe ze bijdragen tot de eigenlijke bevindingen.

Deskundige tips om een samenvatting voor een onderzoekspaper te schrijven

  • Schrijf de samenvatting als laatste: Bespaar tijd en schrijf de samenvatting als laatste. Aangezien de samenvatting een klein deel van de hoofdonderwerpen van elk onderzoek bevat, is het beter als je je daarop concentreert als al het andere bijna klaar is.
  • Vergeet de sleutelwoorden niet: Als u geïnteresseerd bent in het optimaliseren van uw krant voor SEO (hierboven uitgelegd in Wat is het doel van een samenvatting? sectie), kunt u ook trefwoorden opnemen. Deze werken net als hashtags in de sociale media, en geven een opsomming van de onderwerpen die in je artikel worden besproken, zodat geïnteresseerden ze gemakkelijk online kunnen vinden.
  • Volg de instructies van de uitgever: Blijf op de hoogte van de eisen van de uitgever. Volg voor het succes van uw publicatie altijd de instructies van de uitgever voordat u de publicatie indient.
  • Trek je conclusie: Een ander ding dat je in gedachten moet houden bij het schrijven van een samenvatting is dat je een verband moet leggen tussen de samenvatting en de conclusie van de paper. Het is van fundamenteel belang dat een lezer het idee van het onderzoek kan begrijpen als hij alleen het abstract en de conclusie leest. 

Hoe schrijf je een goede samenvatting voor een onderzoeksartikel?

Laten we tenslotte enkele eenvoudige stappen doorlopen over hoe je een goed abstract schrijft voor een onderzoeksartikel.

Stap 1: Stel je werk voor aan het publiek

Begin met de contextualisering van je onderzoek. Vergeet niet het algemene onderwerp van studie te vermelden en ook het specifieke onderwerp van je onderzoek.

Stap 2: De probleemstelling

Elk onderzoek heeft tot doel een aantal vragen op te lossen. Zorg ervoor dat die van u in dit deel duidelijk worden aangegeven. Je kunt ook toevoegen wat er al bekend is over het onderwerp, inclusief eerder onderzoek.

Stap 3: Ondersteun uw onderzoek

Dat is het punt waarop je je redenen en doelen onderbouwt. Bijvoorbeeld: "Waarom is dat onderwerp relevant? Zijn die vragen de moeite waard? Heb je een nieuwe methode toegepast?" enzovoort.

Stap 4: Nieuwe ontdekkingen

Deel uw belangrijkste bevindingen en resultaten en presenteer ze al dan niet bevredigend. Selecteer alleen het noodzakelijke, zodat de samenvatting niet te lang wordt.

Stap 5: De sigbelang van uw bevindingen

Last but not least mag je in dit deel de impact van de resultaten van je onderzoek uitleggen en hoe ze de feitelijke kennis beïnvloeden. Je mag gegevens en argumenten gebruiken om je bevindingen te ondersteunen.

Verbeter de impact en zichtbaarheid van uw papers door middel van kwalitatieve visuele abstracts

Stel je voor dat je publiek je hele doel snapt door een paar minuten naar een infographic te kijken. Gebruik de Let op de grafiek hulpmiddel om verbazingwekkende grafische samenvattingen te maken en uw onderzoeksartikel naar een ander niveau te tillen.

logo aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Exclusieve inhoud van hoge kwaliteit over effectieve visuele
communicatie in de wetenschap.

- Exclusieve gids
- Ontwerp tips
- Wetenschappelijk nieuws en trends
- Handleidingen en sjablonen