Scrierea academică este plină de diverse stiluri de citare și abrevieri, iar unul dintre cele mai des folosite este "et al.". Dar ce înseamnă cu adevărat și cum ar trebui să o folosiți? 

Atunci când există trei sau mai mulți scriitori, această expresie latină, prescurtare de la "et alia", este folosită în loc de a-i menționa pe toți. Deși poate părea simplă, utilizarea corectă a lui "et al." poate fi dificilă, iar mulți scriitori se străduiesc să înțeleagă când și cum să o folosească.

Acest articol va trece în revistă tot ceea ce trebuie să știți despre utilizarea lui "et al." în lucrarea de cercetare, de la ce este până la cum să îl citați.

Ce este Et Al.? 

"Et al." este un acronim comun în scrierile academice pentru a indica prezența altor scriitori care nu sunt menționați în mod expres. Acesta provine din expresia latină "et alia" (care înseamnă "și alții" în limba engleză). Utilizarea termenilor latini în scrierile academice datează din perioada medievală, când latina era principala limbă de studiu în Europa.

Atunci când o sursă conține trei sau mai mulți autori, poate fi dificil să îi enumerați pe toți într-o citare, mai ales când lista de autori este foarte mare. În aceste situații specifice, "et al." poate fi utilizat pentru a indica prezența altor autori care nu sunt identificați.

Este de remarcat faptul că utilizarea lui "et al." diferă în funcție de stilul de citare. În anumite stiluri, cum ar fi APA și Chicago, "et al." este folosit pentru sursele cu trei sau mai mulți autori, însă, în stilul MLA, "et al." este folosit doar pentru sursele cu patru sau mai mulți autori în altele.

Cum se utilizează Et Al.?

Iată câteva linii directoare pentru utilizarea eficientă a lui "et al." în scrierile academice:

  1. Folosiți "et al." atunci când o sursă are o listă mare de autori: Atunci când există mai mulți autori ai unei surse, termenul "et al." este utilizat pentru a scurta citarea și este utilizat în mod obișnuit atunci când există trei sau mai mulți autori; cu toate acestea, verificați instrucțiunile de citare. 
  2. După numele primului autor, adăugați "et al.". Majoritatea stilurilor de citare, inclusiv APA și MLA, includ "et al." după numele primului autor în citare. 
  3. Punctul trebuie să vină după "al.". De exemplu, "Smith et al." este corect, însă "Smith et al." este greșit.
  4. În scrierile academice, "et al." se scrie cu litere italice, dar nu cu majuscule. 
  5. Înțelegeți ghidurile de citare: Utilizarea lui "et al." variază în funcție de stilul de citare. Asigurați-vă că respectați liniile directoare ale stilului de citare specificate pentru scrierile dumneavoastră academice.

În general, "et al." este o abreviere utilă care simplifică citatele în lucrările de cercetare, iar stăpânirea utilizării corecte a acesteia este crucială pentru a produce un text academic clar și precis.

Et Alibi, Et Alii și alții

O informație importantă în ceea ce privește et al. este reprezentată de diferitele forme pe care le poate lua. Iată mai multe informații despre toate formele diferite de "et al." și semnificațiile acestora:

Et Alia

Et alia este forma cea mai fundamentală și cea mai răspândită de "et al." în scrierile academice, însemnând "și alții". Atunci când numărul de autori ai unei surse depășește numărul maxim permis de un stil de citare, această expresie este folosită în mod obișnuit în citate pentru a indica mai mulți autori.

Et Alibi 

Un alt termen latin pentru "și în altă parte". Este folosit pentru a sublinia faptul că informații suplimentare despre un subiect sunt disponibile dintr-o altă sursă sau dintr-un alt loc. De exemplu, dacă faceți referire la o sursă și există mai multe materiale pe aceeași temă într-o altă sursă, ați putea spune "et alibi" pentru a indica faptul că sunt disponibile și alte surse. 

Et Aliae

În latină, aceasta este forma feminină plural a lui "et al.". Se folosește pentru a arăta că o sursă are numeroase autoare de sex feminin. De exemplu, dacă o sursă include numeroase autoare de sex feminin și doriți să evidențiați acest lucru în citare, puteți folosi "et aliae" în loc de "et al.".

Et Alii

În latină, aceasta este forma de plural masculin a lui "et al.". Se folosește pentru a arăta că o sursă are numeroși autori de sex masculin. De exemplu, dacă o sursă include numeroși autori de sex masculin și doriți să evidențiați acest lucru în citare, puteți folosi "et alii" în loc de "et al.".

Diferența dintre Et Al. și Etc.

Et al. și etc. sunt două abrevieri distincte utilizate în scrierile academice.

Et al. este o abreviere a termenului latin "et alia", care se traduce prin "și alții", după cum s-a menționat anterior. Este folosit în citate pentru a arăta mai mulți autori ai unei surse și este utilizat de obicei în mijlocul unei citări, după numele primului autor. Pur și simplu, puteți folosi "et al." pentru a indica faptul că există și alți autori în afară de numele menționat. 

Etc. este o abreviere a termenului latin "et cetera", care înseamnă "și așa mai departe" sau "și alte lucruri". Este folosit pentru a arăta că o listă de lucruri se extinde dincolo de cele menționate în mod specific. De exemplu, dacă prezentați mai multe exemple despre un anumit subiect, puteți folosi "etc." pentru a arăta că există mai multe exemple. Expresia "Etc." este folosită de obicei la încheierea unei liste și este precedată de o virgulă. Ea este frecvent urmată de un punct și, în funcție de stilul de citare, este pusă în italic.

Pe scurt, "et al." indică numeroși autori ai unei surse într-o citare, în timp ce "etc." indică o continuare a unei liste de articole.

Greșeli comune

  • Utilizarea lui "et al." pentru a indica o continuare a listei: După cum s-a precizat anterior, "et al." trebuie utilizat pentru a indica mai mulți autori ai unei surse și nu trebuie utilizat pentru a sugera o continuare a listei.
  • Utilizarea lui "etc." pentru a desemna mai mulți autori: "Etc." nu trebuie folosit niciodată pentru a desemna mai mulți autori ai unei surse. Aceasta este responsabilitatea lui "et al.", iar utilizarea lui "etc." este considerată greșită și înșelătoare.
  • Scrierea cu majuscule a cuvintelor "et al." și "etc.": Atât "et al.", cât și "etc." sunt abrevieri și trebuie scrise cu minuscule, cu excepția cazului în care se află la începutul unei fraze.
  • Folosirea lui "și alții" în loc de "et al.": În scrierile academice este mai potrivit să se folosească "et al." în loc de "și alții" pentru a indica mai mulți autori ai unei surse. Utilizarea lui "și alții" poate fi informală și poate încălca stilul de citare.
  • Utilizarea lui "et cetera" în loc de "etc.": Abrevierea acceptabilă pentru "et cetera" este "etc." și trebuie folosită în locul acesteia. Folosirea întregii propoziții poate fi considerată inutilă și, de asemenea, poate ocupa spațiu prețios într-o citare sau într-un text.

Cum se citează Et Al.

Iată cum se citează corect "et al." în mai multe stiluri de citare:

Formatul MLA

În stilul MLA, "et al." se folosește după numele primului autor pe pagina de referințe a lucrării. De exemplu, dacă o sursă are trei sau mai mulți autori, veți menționa numele primului autor urmat de "et al.", de exemplu:

Smith, John, et al. "The Effects of Climate Change on Biodiversity" (Efectele schimbărilor climatice asupra biodiversității). Environmental Science Journal, vol. 27, nr. 2, 2020, pp. 25-34.

Pentru citatele în text, trebuie să includeți numele primului autor urmat de "et al.", iar la sfârșit, numărul paginii trebuie să fie între paranteze, de exemplu: 

(Smith et al. 36).

Formatul APA

În pagina de referințe, scrieți "et al." după numele primului autor. În cazul în care o sursă include trei sau mai mulți autori, veți menționa numele primului autor urmat de "et al.", de exemplu:

Smith, J., Johnson, A., Williams, K., & Brown, M. (2019). "The Impact of Social Media on Adolescent Mental Health" (Impactul social media asupra sănătății mentale a adolescenților). Journal of Adolescent Health, 65(3), 42-51.

Citatele în text vor include numele primului autor în paranteză, urmat de "et al." și anul publicării, de exemplu:

(Smith et al., 2019).

Format Chicago

Pe pagina de referințe, "et al." se folosește după numele primului autor în stilul Chicago. În cazul în care o sursă include patru sau mai mulți autori, veți menționa numele primului autor urmat de "et al.", de exemplu:

Jones, S., et al. "The History of the American Civil War". Civil War History, vol. 55, nr. 2, 2009, pp. 34-47.

Citatele în text vor include numele primului autor în paranteză, urmat de "et al." și de numărul paginii:

(Smith et al. 36).

Cel mai bun creator de infografice și cel mai bun instrument de proiectare generală Full-Stack

Mind the Graph este o platformă ușor de utilizat care permite persoanelor care nu au cunoștințe de design să genereze fără efort infografice și alte elemente vizuale de calitate profesională. În afară de infografice și postere, platforma oferă o varietate de instrumente de design pentru crearea de prezentări științifice, animații și conținut interactiv, precum și pictograme științifice personalizabile pentru crearea de materiale vizuale care să atragă atenția.

ilustrații științifice
logo-abonare

Abonează-te la newsletter-ul nostru

Conținut exclusiv de înaltă calitate despre vizuale eficiente
comunicarea în domeniul științei.

- Ghid exclusiv
- Sfaturi de design
- Știri și tendințe științifice
- Tutoriale și șabloane