Pisanie akademickie jest pełne różnych stylów cytowania i skrótów, a jednym z najczęściej używanych jest "i in.". Ale co on tak naprawdę oznacza i jak należy go używać? 

Kiedy jest trzech lub więcej autorów, ta łacińska fraza, skrót od "et alia", jest używana zamiast wymieniania ich wszystkich. Choć może się to wydawać proste, prawidłowe użycie "et al." może być trudne, a wielu autorów ma trudności ze zrozumieniem, kiedy i jak go używać.

W tym artykule omówimy wszystko, co musisz wiedzieć o używaniu "i in." w swojej pracy naukowej, od tego, czym jest, po to, jak go cytować.

Co to jest Et Al.? 

"Et al." to powszechny akronim w pisarstwie akademickim, oznaczający obecność innych autorów, którzy nie są wyraźnie wymienieni. Pochodzi od łacińskiego wyrażenia "et alia" (co oznacza "i inni" w języku angielskim). Używanie łacińskich terminów w pismach akademickich sięga okresu średniowiecza, kiedy łacina była głównym językiem naukowym w Europie.

Gdy źródło zawiera trzech lub więcej autorów, wymienienie ich wszystkich w cytacie może być trudne, zwłaszcza gdy lista autorów jest długa. W takich szczególnych sytuacjach można użyć "i in.", aby wskazać obecność innych autorów, którzy nie zostali zidentyfikowani.

Warto zauważyć, że użycie "i in." różni się w zależności od stylu cytowania. W niektórych stylach, takich jak APA oraz Chicago"et al." jest używane w przypadku źródeł z trzema lub więcej autorami, jednak w stylu MLA "et al." jest używane tylko w przypadku źródeł z czterema lub więcej autorami.

Jak używać Et Al.?

Oto kilka wskazówek dotyczących skutecznego używania "i in." w piśmie akademickim:

  1. Używaj "i in.", gdy źródło ma dużą listę autorów: Gdy istnieje kilku autorów źródła, termin "i in." jest używany w celu skrócenia cytatu i jest powszechnie używany, gdy jest trzech lub więcej autorów; niemniej jednak, sprawdź swoje wytyczne dotyczące stylu cytowania. 
  2. Po nazwisku pierwszego autora należy dodać "et al.". Większość stylów cytowania, w tym APA i MLA, zawiera "et al." po nazwisku pierwszego autora w cytacie. 
  3. Kropka powinna pojawić się po "al.". Na przykład "Smith et. al." jest poprawne, jednak "Smith et. al." jest błędne.
  4. W piśmie akademickim "et al." jest pisane kursywą, ale nie wielką literą. 
  5. Zrozumienie wytycznych dotyczących stylu cytowania: Użycie "i in." różni się w zależności od stylu cytowania. Upewnij się, że postępujesz zgodnie z wytycznymi stylu cytowania określonymi dla pisma akademickiego.

Ogólnie rzecz biorąc, "et al." jest użytecznym skrótem, który upraszcza cytowanie w pracach naukowych, a opanowanie jego poprawnego użycia jest kluczowe dla tworzenia jasnych i precyzyjnych tekstów akademickich.

Et Alibi, Et Alii i inni

Ważną informacją dotyczącą et al. są różne formy, jakie może on przybierać. Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat różnych form "et al." i ich znaczeń:

Et Alia

Et alia to najbardziej podstawowa i rozpowszechniona forma "et al." w piśmie akademickim, oznaczająca "i inni". Gdy liczba autorów źródła przekracza maksymalną dozwoloną przez styl cytowania, fraza ta jest powszechnie używana w cytatach w celu oznaczenia wielu autorów.

Et Alibi 

Inny łaciński termin oznaczający "i gdzie indziej". Służy do podkreślenia, że dalsze informacje na dany temat są dostępne z innego źródła lub lokalizacji. Na przykład, jeśli odwołujesz się do źródła, a więcej materiałów na ten sam temat znajduje się w innym źródle, możesz powiedzieć "et alibi", aby wskazać, że dostępne są inne źródła. 

Et Aliae

W języku łacińskim jest to żeńska forma liczby mnogiej "et al.". Jest używana, aby pokazać, że źródło ma wiele autorek. Na przykład, jeśli źródło zawiera wiele autorek i chcesz to podkreślić w swoim cytacie, możesz użyć "et aliae" zamiast "et al.".

Et Alii

W języku łacińskim jest to męska forma liczby mnogiej "et al.". Jest ona używana, aby pokazać, że źródło ma wielu autorów płci męskiej. Na przykład, jeśli źródło zawiera wielu autorów płci męskiej i chcesz to podkreślić w swoim cytacie, możesz użyć "et alii" zamiast "et al.".

Różnica między Et Al. i Etc.

Et al. i etc. to dwa odrębne skróty używane w piśmiennictwie akademickim.

Et al. to skrót od łacińskiego terminu "et alia", który tłumaczy się jako "i inni", jak wspomniano wcześniej. Jest on używany w cytatach, aby wskazać wielu autorów źródła i jest zwykle używany w cytacie, po nazwisku pierwszego autora. Mówiąc prościej, możesz użyć "et al.", aby wskazać, że oprócz wymienionego nazwiska są inni autorzy. 

Etc. to skrót od łacińskiego terminu "et cetera", który oznacza "i tak dalej" lub "i inne rzeczy". Służy do wskazania, że lista rzeczy wykracza poza te konkretnie wymienione. Na przykład, jeśli przedstawiasz kilka przykładów konkretnego tematu, możesz użyć "itd.", aby pokazać, że istnieje więcej przykładów. Wyrażenie "itd." jest powszechnie używane na końcu listy i jest poprzedzone przecinkiem. Po nim często następuje kropka i, w zależności od stylu cytowania, kursywa.

Podsumowując, "et al." wskazuje wielu autorów źródła w cytacie, podczas gdy "etc." oznacza kontynuację listy pozycji.

Typowe błędy

  • Używanie "i in." do wskazania kontynuacji listy: Jak wcześniej wspomniano, "et al." powinno być używane do oznaczania wielu autorów źródła i nie powinno być używane do sugerowania kontynuacji listy.
  • Używanie "itd." do oznaczania wielu autorów: "itd." nigdy nie powinno być używane do oznaczania wielu autorów źródła. Jest to obowiązek "i in.", a używanie "itd." zamiast tego jest uważane za niewłaściwe i wprowadzające w błąd.
  • Wielkie litery "i in." oraz "itd.": Zarówno "i in.", jak i "itd." są skrótami i powinny być pisane małymi literami, chyba że znajdują się na początku zdania.
  • Używanie "i inni" zamiast "i in.": W piśmie akademickim bardziej odpowiednie jest użycie "i in." zamiast "i inni" w celu oznaczenia wielu autorów źródła. Używanie "i inni" może być nieformalne i może naruszać styl cytowania.
  • Używanie "i tak dalej" zamiast "itd.": Dopuszczalnym skrótem dla "et cetera" jest "etc." i należy go używać zamiast niego. Używanie całego zdania może być uznane za niepotrzebne, a także może zajmować cenne miejsce w cytacie lub tekście.

How To Cite Et Al.

Oto jak poprawnie zacytować "et al." w kilku stylach cytowania:

Format MLA

W stylu MLA, "et al." jest używane po nazwisku pierwszego autora na stronie referencyjnej pracy. Na przykład, jeśli źródło ma trzech lub więcej autorów, należy wymienić nazwisko pierwszego autora, a następnie "i in.":

Smith, John, et al. "Wpływ zmian klimatu na różnorodność biologiczną". Environmental Science Journal, vol. 27, nr 2, 2020, s. 25-34.

W przypadku cytatów w tekście należy podać nazwisko pierwszego autora, a następnie "i in.", a na końcu numer strony powinien być ujęty w nawiasy, na przykład: 

(Smith et al. 36).

Format APA

Na stronie z odnośnikami należy umieścić "et al." po nazwisku pierwszego autora. Jeśli źródło zawiera trzech lub więcej autorów, należy wymienić nazwisko pierwszego autora, a następnie "et al.", na przykład:

Smith, J., Johnson, A., Williams, K., & Brown, M. (2019). "Wpływ mediów społecznościowych na zdrowie psychiczne nastolatków". Journal of Adolescent Health, 65(3), 42-51.

Cytowanie w tekście powinno zawierać nazwisko pierwszego autora w nawiasie, a następnie "et al." i rok publikacji, na przykład:

(Smith i in., 2019).

Chicago Format

Na stronie referencyjnej, "et al." jest używane po nazwisku pierwszego autora w stylu Chicago. Jeśli źródło zawiera czterech lub więcej autorów, należy na przykład wymienić nazwisko pierwszego autora, a następnie "i in.":

Jones, S., et al. "Historia amerykańskiej wojny domowej". Civil War History, vol. 55, nr 2, 2009, s. 34-47.

Cytaty w tekście powinny zawierać imię i nazwisko pierwszego autora w nawiasie, a następnie "et al." i numer strony:

(Smith et al. 36).

Najlepszy kreator infografik i ogólne narzędzie do projektowania full-stack

Mind the Graph to łatwa w użyciu platforma, która umożliwia osobom nieposiadającym wcześniejszych umiejętności projektowania łatwe generowanie profesjonalnej jakości infografik i innych materiałów wizualnych. Oprócz infografik i plakatów, platforma oferuje szereg narzędzi projektowych do tworzenia prezentacji naukowych, animacji i treści interaktywnych, a także konfigurowalne ikony naukowe do tworzenia przyciągających wzrok materiałów wizualnych.

ilustracje naukowe
logo-subskrybuj

Zapisz się do naszego newslettera

Ekskluzywne, wysokiej jakości treści na temat skutecznych efektów wizualnych
komunikacja w nauce.

- Ekskluzywny przewodnik
- Wskazówki dotyczące projektowania
- Wiadomości naukowe i trendy
- Samouczki i szablony