Akademik yazılar çeşitli atıf stilleri ve kısaltmalarla doludur ve en yaygın kullanılanlardan biri de "vd." dir. Peki bu gerçekten ne anlama geliyor ve nasıl kullanmalısınız? 

Üç veya daha fazla yazar olduğunda, hepsinden bahsetmek yerine "et alia "nın kısaltması olan bu Latince ifade kullanılır. Basit gibi görünse de, "et al. "ı doğru kullanmak zor olabilir ve birçok yazar ne zaman ve nasıl kullanılacağını anlamakta zorlanır.

Bu makale, ne olduğundan nasıl alıntı yapılacağına kadar araştırma makalenizde "vd." kullanımı hakkında bilmeniz gereken her şeyi ele alacaktır.

Et Al. Nedir? 

"Et al." akademik yazımda, açıkça belirtilmeyen diğer yazarların varlığını ifade etmek için kullanılan yaygın bir kısaltmadır. Latince "et alia" (İngilizce'de "ve diğerleri" anlamına gelir) ifadesinden gelir. Akademik yazımda Latince terimlerin kullanımı, Latincenin Avrupa'da ana bilim dili olduğu ortaçağ dönemine kadar uzanmaktadır.

Bir kaynak üç veya daha fazla yazar içerdiğinde, özellikle geniş bir yazar listesi olduğunda, hepsini bir alıntıda listelemek zor olabilir. Bu gibi özel durumlarda, kimliği belirtilmeyen diğer yazarların varlığını belirtmek için "ve ark." kullanılabilir.

"vd." kullanımının atıf stiline göre farklılık gösterdiğini belirtmek gerekir. Bazı stillerde, örneğin APA ve Chicago"ve ark." üç veya daha fazla yazarlı kaynaklar için kullanılır, ancak MLA stilinde "ve ark." yalnızca dört veya daha fazla yazarlı kaynaklar için kullanılır.

Et Al. Nasıl Kullanılır?

İşte akademik yazılarda "vd." ifadesini etkili bir şekilde kullanmak için bazı yönergeler:

  1. Bir kaynakta geniş bir yazar listesi varsa "vd." ifadesini kullanın: Bir kaynağın birden fazla yazarı olduğunda, "ve ark." terimi alıntıyı kısaltmak için kullanılır ve genellikle üç veya daha fazla yazar olduğunda kullanılır; yine de, alıntı stili yönergelerinizi doğrulayın. 
  2. İlk yazarın adından sonra "ve ark." ekleyin. APA ve MLA dahil olmak üzere çoğu atıf stilinde, atıfta ilk yazarın adından sonra "ve ark." ifadesi yer alır. 
  3. Nokta "vd. "den sonra gelmelidir. Örneğin, "Smith et al." doğrudur, ancak "Smith et. al" yanlıştır.
  4. Akademik yazımda "ve ark." italik yazılır ancak büyük harfle yazılmaz. 
  5. Atıf stili kurallarını anlayın: "vd." kullanımı atıf stiline bağlı olarak değişir. Akademik yazınız için belirtilen atıf stili kurallarına uyduğunuzdan emin olun.

Genel olarak, "ve ark." araştırma makalelerindeki alıntıları basitleştiren yararlı bir kısaltmadır ve doğru kullanımına hakim olmak, açık ve kesin akademik yazılar üretmek için çok önemlidir.

Et Alibi, Et Alii, Ve Diğerleri

et al. ile ilgili önemli bir bilgi de alabileceği farklı biçimlerdir. Burada "et al. "ın tüm farklı biçimleri ve anlamları hakkında biraz daha bilgi bulabilirsiniz:

Et Alia

Et alia, akademik yazımda "ve diğerleri" anlamına gelen "et al." ifadesinin en temel ve yaygın biçimidir. Bir kaynağın yazar sayısı bir atıf stilinin izin verdiği maksimum sayıyı aştığında, bu ifade atıflarda birden fazla yazarı belirtmek için yaygın olarak kullanılır.

Et Alibi 

"Ve başka yerde" anlamına gelen bir başka Latince terim. Bir konu hakkında daha fazla bilginin başka bir kaynaktan veya konumdan elde edilebileceğini vurgulamak için kullanılır. Örneğin, bir kaynağa atıfta bulunuyorsanız ve başka bir kaynakta aynı konuyla ilgili daha fazla materyal varsa, başka kaynakların mevcut olduğunu belirtmek için "et alibi" diyebilirsiniz. 

Et Aliae

Latince'de bu, "et al "ın dişil çoğul halidir. Bir kaynağın çok sayıda kadın yazarı olduğunu göstermek için kullanılır. Örneğin, bir kaynak çok sayıda kadın yazar içeriyorsa ve bunu alıntınızda vurgulamak istiyorsanız, "et al" yerine "et aliae" kullanabilirsiniz.

Et Alii

Latince'de bu, "et al "ın erkek çoğul biçimidir. Bir kaynağın çok sayıda erkek yazarı olduğunu göstermek için kullanılır. Örneğin, bir kaynak çok sayıda erkek yazar içeriyorsa ve bunu alıntınızda vurgulamak istiyorsanız, "et al" yerine "et alii" kullanabilirsiniz.

Et Al. Arasındaki Fark Ve Vb.

Et al. ve etc. akademik yazımda kullanılan iki ayrı kısaltmadır.

Et al. daha önce de belirtildiği gibi Latince "et alia" teriminin kısaltmasıdır ve "ve diğerleri" anlamına gelir. Alıntılarda bir kaynağın birçok yazarını göstermek için kullanılır ve genellikle ilk yazarın adından sonra bir alıntının ortasında kullanılır. Basitçe ifade etmek gerekirse, "et al." ifadesini, belirtilen isim dışında başka yazarların da olduğunu belirtmek için kullanabilirsiniz. 

Etc. Latince "et cetera" teriminin kısaltması olup "ve benzeri" veya "ve diğer şeyler" anlamına gelmektedir. Bir listenin özellikle belirtilenlerin ötesine uzandığını göstermek için kullanılır. Örneğin, belirli bir konuyla ilgili birkaç örnek sunuyorsanız, daha fazla örnek olduğunu göstermek için "vb." ifadesini kullanabilirsiniz. "Vb." ifadesi genellikle bir listenin sonunda kullanılır ve öncesinde virgül bulunur. Sıklıkla bir nokta ile takip edilir ve alıntı stiline bağlı olarak italik yazılır.

Özetle, "et al." bir alıntıda bir kaynağın çok sayıda yazarını belirtirken, "etc." bir öğe listesinin devamını belirtir.

Sık Yapılan Hatalar

  • Bir liste devamını belirtmek için "ve ark." kullanımı: Daha önce de belirtildiği gibi, "ve ark." bir kaynağın birden fazla yazarını belirtmek için kullanılmalı ve bir liste devamı önermek için kullanılmamalıdır.
  • Çok sayıda yazarı belirtmek için "vb." kullanmak: "Vb." bir kaynağın birden fazla yazarını belirtmek için asla kullanılmamalıdır. Bu, "ve diğerleri "nin sorumluluğudur ve bunun yerine "vb." kullanmak yanlış ve aldatıcı olarak kabul edilir.
  • "vd." ve "vb. "nin büyük harfle yazılması: Hem "vd." hem de "vb." kısaltmadır ve bir cümlenin başında yer almadığı sürece küçük harflerle yazılmalıdır.
  • "ve diğerleri" yerine "ve diğerleri" kullanmak: Akademik yazımda bir kaynağın birden fazla yazarını belirtmek için "ve diğerleri" yerine "ve diğerleri" kullanmak daha uygundur. "ve diğerleri" kullanımı gayri resmi olabilir ve atıf stilini ihlal edebilir.
  • "etc." yerine "et cetera" kullanılması: "Et cetera" için kabul edilebilir kısaltma "etc. "dir ve bunun yerine kullanılmalıdır. Cümlenin tamamını kullanmak gereksiz görülebilir ve ayrıca bir alıntıda veya metinde değerli bir yer kaplayabilir.

Nasıl Alıntı Yapılır ve Diğerleri.

İşte çeşitli alıntı stillerinde "vd." ifadesinin nasıl doğru şekilde alıntılanacağı:

MLA Formatı

MLA stilinde, makalenin referans sayfasında ilk yazarın adından sonra "ve ark." kullanılır. Örneğin, bir kaynağın üç veya daha fazla yazarı varsa, ilk yazarın adını ve ardından "ve ark." ifadesini listelersiniz:

Smith, John ve diğerleri. "İklim Değişikliğinin Biyoçeşitlilik Üzerindeki Etkileri." Environmental Science Journal, cilt 27, no. 2, 2020, s. 25-34.

Metin içi alıntılar için, ilk yazarın adını ve ardından "ve ark." ifadesini eklemeli ve sonunda, örneğin sayfa numarası parantez içine alınmalıdır: 

(Smith ve ark. 36).

APA Formatı

Kaynaklar sayfasında, ilk yazarın adından sonra "ve ark." yazın. Bir kaynak üç veya daha fazla yazar içeriyorsa, ilk yazarın adını ve ardından "ve ark." ifadesini listelersiniz, örneğin:

Smith, J., Johnson, A., Williams, K., & Brown, M. (2019). "Sosyal Medyanın Ergen Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkisi." Journal of Adolescent Health, 65(3), 42-51.

Metin içi atıflar, parantez içinde ilk yazarın adını, ardından "ve ark." ve yayın yılını içerecektir, örneğin:

(Smith vd., 2019).

Chicago Formatı

Referans sayfasında, Chicago stilinde ilk yazarın adından sonra "ve ark." kullanılır. Bir kaynak dört veya daha fazla yazar içeriyorsa, örneğin ilk yazarın adını ve ardından "ve diğ." ifadesini listelersiniz:

Jones, S., vd. "Amerikan İç Savaşı Tarihi." Civil War History, cilt 55, no. 2, 2009, s. 34-47.

Metin içi alıntılarda parantez içinde ilk yazarın adı, ardından "ve ark." ve sayfa numarası yer almalıdır:

(Smith ve ark. 36).

En İyi İnfografik Oluşturucu ve Genel Olarak Tam Yığın Tasarım Aracı

Mind the Graph önceden tasarım becerisi olmayan kişilerin zahmetsizce profesyonel kalitede infografikler ve diğer görseller oluşturmasını sağlayan kullanımı kolay bir platformdur. Platform, infografikler ve posterlerin yanı sıra bilimsel sunumlar, animasyonlar ve etkileşimli içerikler oluşturmak için çeşitli tasarım araçları ve göz alıcı görsel materyaller oluşturmak için özelleştirilebilir bilimsel simgeler sağlar.

bi̇li̇msel i̇llüstrasyonlar
logo-abone ol

Haber bültenimize abone olun

Etkili görseller hakkında özel yüksek kaliteli içerik
bilimde iletişim.

- Özel Rehber
- Tasarım ipuçları
- Bilimsel haberler ve trendler
- Öğreticiler ve şablonlar