Akadēmiskajā rakstniecībā ir daudz dažādu citēšanas stilu un saīsinājumu, un viens no visbiežāk izmantotajiem ir "et al.". Bet ko tas patiesībā nozīmē un kā to lietot? 

Ja ir trīs vai vairāk rakstnieki, šo latīņu frāzi, kas ir saīsinājums no "et alia", lieto, nevis minot visus rakstniekus. Lai gan tas var šķist vienkārši, pareizi lietot "et al." var būt sarežģīti, un daudzi rakstnieki cenšas saprast, kad un kā to lietot.

Šajā rakstā tiks apskatīts viss, kas jums jāzina par "et al." lietošanu pētnieciskajā darbā, sākot no tā, kas tas ir, līdz pat tam, kā to citēt.

Kas ir Et Al.? 

"Et al." ir akronīms, kas parasti tiek lietots akadēmiskajā rakstniecībā, lai apzīmētu citu autoru klātbūtni, kuri nav skaidri minēti. Tas cēlies no latīņu valodas frāzes "et alia" (kas angļu valodā nozīmē "un citi"). Latīņu valodas terminu lietošana akadēmiskajos rakstos aizsākās viduslaikos, kad latīņu valoda bija galvenā zinātniskā valoda Eiropā.

Ja avotā ir trīs vai vairāk autoru, var būt sarežģīti tos visus uzskaitīt citātā, jo īpaši, ja autoru saraksts ir liels. Šādās īpašās situācijās var izmantot "et al.", lai norādītu uz citiem autoriem, kuri nav identificēti.

Ir vērts atzīmēt, ka "et al." lietošana atšķiras atkarībā no citēšanas stila. Dažos stilos, piem. APA un Čikāga, "et al." lieto avotiem ar trim vai vairāk autoriem, tomēr MLA stilā "et al." lieto tikai avotiem ar četriem vai vairāk autoriem.

Kā lietot et al.?

Šeit ir sniegtas dažas vadlīnijas, kā efektīvi lietot "et al." akadēmiskajā rakstā:

  1. Lietojiet "et al.", ja avotam ir liels autoru saraksts: Ja avota autori ir vairāki, terminu "et al." lieto, lai saīsinātu citātu, un to parasti lieto, ja ir trīs vai vairāk autoru; tomēr pārbaudiet citēšanas stila vadlīnijas. 
  2. Pēc pirmā autora vārda pievienojiet "et al.". Lielākajā daļā citēšanas stilu, tostarp APA un MLA, pēc pirmā autora vārda citējumā iekļauj "et al.". 
  3. Pēc vārda "al." ir jānoliek punkts. Piemēram, "Smith et al." ir pareizi, taču "Smith et. al." ir nepareizi.
  4. Akadēmiskajā rakstā "et al." tiek rakstīts kursīvā, bet ne ar lielajiem burtiem. 
  5. Izpratne par citēšanas stila vadlīnijām: "et al." lietošana atšķiras atkarībā no citēšanas stila. Pārliecinieties, ka ievērojat citēšanas stila vadlīnijas, kas norādītas jūsu akadēmiskajam rakstam.

Kopumā "et al." ir noderīgs saīsinājums, kas atvieglo citēšanu pētnieciskajos darbos, un tā pareiza lietošana ir ļoti svarīga, lai rakstītu skaidrus un precīzus akadēmiskus darbus.

et Alibi, et Alii, un citi

Svarīga informācija par et al. ir tā dažādās formas. Šeit ir sniegta plašāka informācija par visām dažādajām "et al." formām un to nozīmi:

Et Alia

Et alia ir visizplatītākā un pamatīgākais "et al." lietojums akadēmiskajā rakstniecībā, kas nozīmē "un citi". Ja avota autoru skaits pārsniedz citēšanas stilā atļauto maksimālo skaitu, šo frāzi parasti lieto citējumos, lai apzīmētu vairākus autorus.

et Alibi 

Vēl viens latīņu valodas termins "un citur". To lieto, lai uzsvērtu, ka papildu informācija par tēmu ir pieejama citā avotā vai vietā. Piemēram, ja jūs atsaucaties uz kādu avotu un par to pašu jautājumu ir vairāk materiālu citā avotā, jūs varētu teikt "et alibi", lai norādītu, ka ir pieejami arī citi avoti. 

Et Aliae

Latīņu valodā šī ir sieviešu dzimtes daudzskaitļa forma vārdam "et al". To lieto, lai norādītu, ka avotam ir daudz sieviešu dzimtes autoru. Piemēram, ja avotā ir daudz sieviešu autoru un jūs vēlaties to uzsvērt savā citātā, varat lietot "et aliae", nevis "et al".

et Alii

Latīņu valodā šī ir vīriešu dzimtes daudzskaitļa forma vārdam "et al". To lieto, lai norādītu, ka avotam ir vairāki autori vīrieši. Piemēram, ja avotā ir daudz vīriešu dzimuma autoru un jūs vēlaties to uzsvērt savā citātā, varat lietot "et alii", nevis "et al".

Atšķirība starp Et Al. Un Etc.

Et al. un etc. ir divi atsevišķi saīsinājumi, ko lieto akadēmiskajā rakstniecībā.

Et al. ir saīsinājums no latīņu valodas termina "et alia", kas tulkojams kā "un citi", kā minēts iepriekš. To lieto citātos, lai norādītu daudzus avota autorus, un parasti to lieto citāta vidū, aiz pirmā autora vārda. Vienkāršāk sakot, jūs varat lietot "et al.", lai norādītu, ka papildus minētajam vārdam ir arī citi autori. 

Etc. ir saīsinājums no latīņu valodas termina "et cetera", kas nozīmē "un tā tālāk" vai "un citas lietas". To lieto, lai norādītu, ka sarakstā ir ne tikai konkrēti minētas lietas. Piemēram, ja jūs izklāstāt vairākus piemērus par kādu konkrētu tematu, jūs varat lietot "u.c.", lai parādītu, ka ir vēl citi piemēri. Izteicienu "u.c." parasti lieto saraksta noslēgumā, un pirms tā liek komatu. Bieži vien tam seko punkts, un atkarībā no citēšanas stila tas tiek rakstīts slīprakstā.

Kopsavilkumā "et al." norāda uz vairākiem avota autoriem citātā, bet "u.c." norāda uz elementu saraksta turpinājumu.

Biežāk pieļautās kļūdas

  • "et al." lietošana, lai norādītu saraksta turpinājumu: Kā jau iepriekš minēts, "et al." jālieto, lai apzīmētu vairākus avota autorus, un to nedrīkst lietot, lai norādītu uz saraksta turpinājumu.
  • "u.c." lietošana, lai apzīmētu daudzus autorus: Nekad nedrīkst lietot "u.c.", lai apzīmētu vairākus avota autorus. Tā ir "et al." atbildība, un "u.c." lietošana tā vietā tiek uzskatīta par nepareizu un maldinošu.
  • "u.c." un "u.c." ar lielo sākumburtu: gan "et al.", gan "u.c." ir saīsinājumi, un tie rakstāmi ar mazajiem burtiem, ja vien tie nav frāzes sākumā.
  • Vārda "un citi" vietā "et al." lieto "un citi": Lai apzīmētu vairākus avota autorus, akadēmiskajā rakstniecībā ir piemērotāk lietot "et al.", nevis "un citi". Lietojot "un citi", var būt neformāli un var tikt pārkāpts citēšanas stils.
  • "u.c.", nevis "u.c." lietošana: Tā vietā būtu jālieto pieņemamais saīsinājums "u.c.", proti, "u.c.". Visa teikuma lietošana var tikt uzskatīta par nevajadzīgu, turklāt tā var aizņemt dārgu vietu citātā vai tekstā.

Kā citēt Et Al.

Lūk, kā pareizi citēt "et al." vairākos citēšanas stilos:

MLA formāts

MLA stilā "et al." tiek lietots pēc pirmā autora vārda darba atsauces lapā. Piemēram, ja avotam ir trīs vai vairāk autoru, tad jānorāda pirmā autora vārds, kam seko "et al.", piemērs:

Smith, John, et al. "Klimata pārmaiņu ietekme uz bioloģisko daudzveidību." Environmental Science Journal, t. 27, Nr. 2, 2020, 25.-34. lpp.

Citējot tekstā, jānorāda pirmā autora vārds un uzvārds, kam seko "et al.", un beigās iekavās jānorāda lappuses numurs, piemēram: 

(Smith et al. 36).

APA formāts

Atsauces lappusē aiz pirmā autora vārda ierakstiet "et al.". Ja avotā ir trīs vai vairāk autoru, pēc pirmā autora vārda norādiet "et al.", piem., "et al.":

Smith, J., Johnson, A., Williams, K., & Brown, M. (2019). "Sociālo mediju ietekme uz pusaudžu garīgo veselību." Journal of Adolescent Health, 65(3), 42-51.

Citējot tekstā, iekavās jānorāda pirmā autora vārds un uzvārds, kam seko, piemēram, "et al." un publikācijas gads:

(Smith et al., 2019).

Čikāgas formāts

Atsauces lappusē pēc pirmā autora vārda Čikāgas stilā lieto "et al.". Ja avotā ir četri vai vairāk autori, tad, piemēram, pēc pirmā autora vārda jānorāda "et al.":

Jones, S., et al. "Amerikas pilsoņu kara vēsture." Pilsoņu kara vēsture, 55. sējums, 2. nr. 2, 2009., 34.-47. lpp.

Citējot tekstā, iekavās jāiekļauj pirmā autora vārds, aiz tā - "et al." un lappuses numurs:

(Smith et al. 36).

Labākais infografikas veidotājs un vispārējais pilnais dizaina rīks

Mind the Graph ir viegli lietojama platforma, kas ļauj cilvēkiem bez iepriekšējām dizaina prasmēm bez piepūles radīt profesionālas kvalitātes infografikas un citus vizuālus materiālus. Papildus infografikām un plakātiem platforma piedāvā dažādus dizaina rīkus zinātnisku prezentāciju, animāciju un interaktīva satura izveidei, kā arī pielāgojamas zinātniskas ikonas, lai radītu pievilcīgus vizuālos materiālus.

zinātniskās ilustrācijas
logotipa abonements

Abonēt mūsu biļetenu

Ekskluzīvs augstas kvalitātes saturs par efektīvu vizuālo
komunikācija zinātnē.

- Ekskluzīvs ceļvedis
- Dizaina padomi
- Zinātnes jaunumi un tendences
- Mācību pamācības un veidnes