Academische publicatie is een belangrijk onderdeel van wetenschappelijk onderzoek en speelt een belangrijke rol in het communiceren van kennis naar het grote publiek. De ontwikkeling van open-access tijdschriften, die gratis toegang geven tot wetenschappelijk onderzoek zonder een abonnement te vereisen, heeft de afgelopen jaren een uitdaging gevormd voor het traditionele publicatiemodel. PLOS ONE is een van deze open-access publicaties en staat bekend om zijn unieke benadering van het verspreiden van wetenschappelijke kennis.

Dit artikel bespreekt de impactfactor van PLOS ONE, zoals belangrijke kenmerken, publicatiecriteria, het peer review proces, open access verplichting en andere belangrijke onderwerpen.

Wat is de Impact Factor van een tijdschrift?

De impactfactor van een tijdschrift is een statistiek die het gemiddeld aantal citaties berekent van artikels gepubliceerd in een specifiek tijdschrift gedurende een bepaalde periode. De impactfactor wordt berekend door het totale aantal citaties van artikelen die in een bepaald jaar in het tijdschrift zijn gepubliceerd te delen door het totale aantal artikelen dat in datzelfde jaar is gepubliceerd.

Het wordt vaak gebruikt om het belang van een tijdschrift te beoordelen, waarbij hogere impactfactoren suggereren dat het tijdschrift veel gelezen en gerefereerd wordt in zijn vakgebied. Onderzoekers, uitgevers en financieringsinstanties kunnen deze indicator gebruiken om de kwaliteit en de impact te beoordelen van onderzoek dat in een bepaald tijdschrift is gepubliceerd.

De impactfactor is geen perfecte maatstaf voor de impact van een tijdschrift en wordt om verschillende redenen in twijfel getrokken. De impactfactor kan bijvoorbeeld bevooroordeeld zijn ten opzichte van tijdschriften die overzichtsartikelen publiceren of tijdschriften in vakgebieden waar vaker naar artikelen wordt verwezen, zoals klinische geneeskunde. Bovendien kan het de publicatie bevorderen van studies waarnaar eerder wordt verwezen dan studies die origineler zijn of een grotere invloed hebben op de samenleving.

Wat is de Impact Factor van PLOS ONE?

Sinds de lancering in 2006 is PLOS ONE een van de meest succesvolle open-access tijdschriften ter wereld. Het wordt regelmatig genoemd bij de beste tijdschriften op zijn gebied, met een impactfactor die in de loop der tijd geleidelijk is toegenomen.

PLOS ONE had in 2020 een impactfactor van 3,240 en deze verbeterde verder in 2021 en bereikte 3,752, de hoogste waarde sinds 2012. Al vele jaren ligt de impactfactor van het tijdschrift continu boven de 2,0, wat de toewijding aan het publiceren van kwalitatief hoogstaand onderzoek op een groot aantal gebieden aantoont.

Toepassingsgebied van PLOS ONE

PLOS ONE publiceert originele onderzoeksartikelen op een groot aantal wetenschappelijke gebieden, waaronder biologie, geneeskunde, natuurkunde, techniek, informatica, psychologie en andere. Het bereik van het tijdschrift is breed en het moedigt artikelen aan die belangrijke wetenschappelijke resultaten benadrukken.

Het brede karakter van PLOS ONE is opmerkelijk omdat het tijdschrift bij de selectie om een artikel al dan niet te publiceren geen rekening houdt met de gepercipieerde waarde of het effect van onderzoeksresultaten. In plaats daarvan richt het tijdschrift zich op de wetenschappelijke betrouwbaarheid van het onderzoek en het vermogen om bij te dragen aan de wetenschappelijke gemeenschap. Deze methode garandeert dat essentiële wetenschappelijke resultaten niet worden genegeerd vanwege een vermeend gebrek aan impact of aantrekkingskracht, en het maakt de publicatie van een breder scala aan onderzoek mogelijk.

Soorten artikelen

 • Onderzoeksartikelen: Dit is het meest voorkomende type artikel dat in PLOS ONE wordt gepubliceerd. Ze bieden originele, op onderzoek gebaseerde nieuwe wetenschappelijke resultaten. De typische wetenschappelijke structuur voor onderzoeksartikelen omvat een inleiding, methoden, resultaten en discussie. De bevindingen in onderzoeksartikelen moeten worden ondersteund door gegevens die zowel robuust als statistisch verantwoord zijn.
 • Korte verslagen: Korte rapporten zijn kortere geschriften met voorlopige of kleinschalige onderzoeksresultaten. Ze zijn meestal niet langer dan 3000 woorden en bevatten niet zoveel informatie als onderzoeksartikelen. Ze hebben niet dezelfde mate van statistische analyse als onderzoeksartikelen en kunnen verkennende bevindingen geven.
 • Methodologie Artikelen: Artikelen over methodologie beschrijven nieuwe of betere manieren om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. Ze kunnen zich richten op de ontwikkeling van nieuwe statistische methoden, experimentele ontwerpen of benaderingen voor gegevensanalyse. 
 • Hoofdartikelen: Editorials zijn opiniestukken over actuele wetenschappelijke kwesties. Editorials worden vaak gepubliceerd door de redacteuren van het tijdschrift, hoewel ze ook geschreven kunnen worden door uitgenodigde specialisten in een bepaald onderwerp.
 • Perspectieven: Deze artikelen bieden een alternatief perspectief op een wetenschappelijk onderwerp. Perspectieven kunnen gebaseerd zijn op persoonlijke ervaring of een originele benadering van gegevensanalyse of -interpretatie bieden.
 • Boekbesprekingen: Dit zijn boekbesprekingen over wetenschappelijk onderzoek. Boekbesprekingen worden vaak geschreven door uitgenodigde specialisten in hun vakgebied.
 • Voorprints: Peer-reviewed versies van onderzoeksartikelen die nog niet zijn gepubliceerd. PLOS ONE accepteert preprints en moedigt auteurs aan om hun preprints openbaar te maken. Preprints worden niet beschouwd als eerdere publicaties en hebben geen invloed op het peer-review proces.

Criteria voor publicatie 

PLOS ONE heeft strenge publicatie-eisen waaraan auteurs moeten voldoen om hun werk in aanmerking te laten komen voor publicatie. Deze criteria garanderen dat gepubliceerd onderzoek van hoge kwaliteit en rigoureus is en dat het voldoet aan ethische normen.

Hieronder volgen de belangrijkste criteria voor het publiceren in PLOS ONE:

 • Wetenschappelijke nauwkeurigheid: Het onderzoek moet wetenschappelijk valide zijn, met duidelijk gedefinieerde doelstellingen, solide gegevens en adequate statistische analyse.
 • Originaliteit en betekenis: het onderzoeksproject moet uniek zijn en een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het vakgebied.
 • Reproduceerbaarheid en transparantie: Het onderzoek moet zo worden ontwikkeld en uitgevoerd dat andere onderzoekers de resultaten kunnen repliceren. De auteurs moeten ook voldoende materiaal en documentatie geven om transparantie en controle van het onderzoek mogelijk te maken. 
 • Ethische normen: Bij het doen van onderzoek moeten ethische normen en richtlijnen worden gevolgd en mogelijke belangenconflicten moeten worden gemeld.
 • Duidelijkheid en leesbaarheid: De onderzoeksresultaten moeten worden uitgedrukt in duidelijke en beknopte taal, met voldoende informatie om lezers in staat te stellen het onderzoek en de implicaties ervan te begrijpen. 

Proces van collegiale toetsing

Om te garanderen dat alle gepubliceerde artikelen peer-reviewed en van hoge kwaliteit zijn, maakt PLOS ONE gebruik van een redactionele screening- en evaluatieprocedure in meerdere fasen. 

Er wordt eerst een interne kwaliteitscontrole uitgevoerd om mogelijke problemen op te sporen, zoals concurrerende belangen, naleving van ethische normen, beschikbaarheid van gegevens, financiële openbaarmakingen en wetenschappelijke of beleidsvereisten. Op dit punt kunnen auteurs worden gevraagd om wijzigingen aan te brengen of een verklaring te geven.

Nadat het de kwaliteitscontrole heeft doorstaan, wordt elk artikel toegewezen aan een redactielid dat een peer review uitvoert en beslist of het het manuscript aanvaardt, verwerpt of wijzigingen aanbeveelt. Er wordt een uitgebreid overzicht gegeven van het redactie- en peer-reviewproces.

Tijdschema's

Deze tabel toont de verschillende stadia van publicatie en de geschatte timing voor elk proces, van januari 2020 tot juni 2022. De tijd tot de eerste redactionele beslissing, de tijd tot de eerste beslissing, de tijd tot de uiteindelijke beslissing, de tijd tot acceptatie en de tijd tot publicatie zijn allemaal opgenomen in de gegevens.

Publicatiefasejan - jun 20jul - dec 20jan - jun 21Jul - Dec 21jan - jun 22
Tijd tot eerste redactionele beslissing (afwijzing of peer review)12 dagen16 dagen12 dagen15 dagen17 dagen
Tijd tot de eerste beslissing44 dagen47 dagen48 dagen53 dagen62 dagen
Tijd tot definitief besluit (afwijzing of aanvaarding)83 dagen84 dagen90 dagen105 dagen118 dagen
Tijd tot acceptatie144 dagen149 dagen157 dagen170 dagen196 dagen
Tijd tot publicatie169 dagen162 dagen170 dagen177 dagen205 dagen
Tijd van acceptatie tot publicatie13 dagen11 dagen10 dagen9 dagen10 dagen

Publicatiekosten

De volgende tabel geeft een overzicht van de PLOS ONE publishing fees per 6 februari 2023:

Artikel TypePublicatiekosten (USD)
Geregistreerd rapport Protocol$1,477
Geregistreerd Rapport Artikel$856
Laboratoriumprotocollen$1,214
Studieprotocollen$1,931
Alle andere artikelen$1,931

Meer informatie is beschikbaar hier. 

Open toegang

PLOS ONE is een expert in open-access publishing, wat betekent dat alle artikelen die in het tijdschrift worden gepubliceerd vrij beschikbaar zijn voor alle lezers, zonder beperkingen of abonnementsvereisten. Dit maakt wetenschappelijk onderzoek niet alleen breder beschikbaar, maar zorgt er ook voor dat onderzoeksresultaten toegankelijk zijn voor iedereen, van onderzoekers tot het grote publiek. Lees meer over open access publiceren in "Wat is open wetenschap en waarom is het belangrijk in onderzoek?

Bovendien wordt PLOS ONE gepubliceerd onder een Creative Commons-licentie, met name de CC BY-licentie, die het hergebruik, de verspreiding en het voortbouwen op gepubliceerde artikelen mogelijk maakt met gepaste eer voor de oorspronkelijke auteurs. Deze methode moedigt open wetenschap aan door een breder gebruik en het delen van onderzoeksresultaten mogelijk te maken, waardoor de vooruitgang van de wetenschap wordt versneld. 

Verbluffende wetenschappelijke infografieken maken zonder ontwerpervaring

Mind the Graph heeft een grote bibliotheek met wetenschappelijk nauwkeurige illustraties voor een groot aantal vakgebieden, zoals biologie, geneeskunde, scheikunde en natuurkunde. Een ideaal alternatief voor onderzoekers zonder ontwerpkennis die uitstekende wetenschappelijke infographics willen maken.

logo aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Exclusieve inhoud van hoge kwaliteit over effectieve visuele
communicatie in de wetenschap.

- Exclusieve gids
- Ontwerp tips
- Wetenschappelijk nieuws en trends
- Handleidingen en sjablonen