Οι ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις αποτελούν σημαντικό μέρος της επιστημονικής έρευνας και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη μετάδοση της γνώσης στο ευρύ κοινό. Η ανάπτυξη των περιοδικών ανοικτής πρόσβασης, τα οποία παρέχουν ελεύθερη πρόσβαση στην επιστημονική έρευνα χωρίς να απαιτούν συνδρομή, αποτέλεσε πρόκληση για το παραδοσιακό μοντέλο δημοσίευσης τα τελευταία χρόνια. Το PLOS ONE ξεχωρίζει μεταξύ αυτών των εκδόσεων ανοικτής πρόσβασης, φημισμένο για τη μοναδική του προσέγγιση στη διανομή της επιστημονικής γνώσης.

Αυτό το άρθρο θα συζητήσει τον παράγοντα απήχησης του PLOS ONE, όπως τα σημαντικά χαρακτηριστικά, τα κριτήρια δημοσίευσης, τη διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους, τη δέσμευση για ανοικτή πρόσβαση και άλλα σημαντικά θέματα.

Ποιος είναι ο συντελεστής απήχησης ενός περιοδικού;

Ο συντελεστής απήχησης ενός περιοδικού είναι μια στατιστική που υπολογίζει τον μέσο αριθμό των αναφορών που κερδίζουν τα άρθρα που δημοσιεύονται σε ένα συγκεκριμένο περιοδικό κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Ο συντελεστής απήχησης υπολογίζεται διαιρώντας τον συνολικό αριθμό των αναφορών που έλαβαν τα άρθρα που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου έτους με τον συνολικό αριθμό των άρθρων που δημοσιεύθηκαν το ίδιο έτος.

Χρησιμοποιείται συχνά για την αξιολόγηση της σπουδαιότητας ενός περιοδικού, με τους υψηλότερους συντελεστές απήχησης να υποδηλώνουν ότι το περιοδικό διαβάζεται και αναφέρεται εκτενώς στον τομέα του. Οι ερευνητές, οι εκδότες και οι οργανισμοί χρηματοδότησης μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον δείκτη για να κρίνουν την ποιότητα και τον αντίκτυπο της έρευνας που δημοσιεύεται σε ένα συγκεκριμένο περιοδικό.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο συντελεστής απήχησης δεν αποτελεί τέλειο μέτρο της απήχησης ενός περιοδικού και έχει αμφισβητηθεί για διάφορους λόγους. Ο συντελεστής απήχησης, για παράδειγμα, μπορεί να μεροληπτεί προς τα περιοδικά που δημοσιεύουν άρθρα ανασκόπησης ή προς εκείνα που ανήκουν σε τομείς όπου τα άρθρα είναι πιθανότερο να αναφερθούν, όπως η κλινική ιατρική. Επιπλέον, μπορεί να προωθεί τη δημοσίευση μελετών που είναι πιο πιθανό να αναφερθούν παρά εκείνων που είναι πιο πρωτότυπες ή έχουν μεγαλύτερη επιρροή στην κοινωνία.

Τι είναι ο συντελεστής απήχησης του PLOS ONE;

Από την έναρξή του το 2006, το PLOS ONE είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα περιοδικά ανοικτής πρόσβασης παγκοσμίως. Συστηματικά συγκαταλέγεται μεταξύ των καλύτερων περιοδικών στον τομέα του, με συντελεστή απήχησης που αυξάνεται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου.

Το PLOS ONE είχε συντελεστή απήχησης 3,240 το 2020 και βελτιώθηκε περαιτέρω το 2021, φθάνοντας το 3,752, την υψηλότερη τιμή από το 2012. Για πολλά χρόνια, ο συντελεστής απήχησης του περιοδικού ήταν συνεχώς πάνω από 2,0, αποδεικνύοντας την αφοσίωσή του στη δημοσίευση υψηλής ποιότητας έρευνας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων.

Πεδίο εφαρμογής του PLOS ONE

Το PLOS ONE δημοσιεύει πρωτότυπα ερευνητικά άρθρα σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων, όπως η βιολογία, η ιατρική, η φυσική, η μηχανική, η επιστήμη των υπολογιστών, η ψυχολογία και άλλα. Το πεδίο εφαρμογής του περιοδικού είναι ευρύ και ενθαρρύνει άρθρα που αναδεικνύουν σημαντικά επιστημονικά αποτελέσματα.

Η ευρύτητα του PLOS ONE είναι αξιοσημείωτη στο ότι το περιοδικό δεν εξετάζει την αντιληπτή αξία ή την επίδραση των ερευνητικών ευρημάτων όταν επιλέγει αν θα δημοσιεύσει ένα άρθρο. Αντ' αυτού, το περιοδικό εστιάζει στην επιστημονική αξιοπιστία της έρευνας και στην ικανότητά της να συμβάλει στην επιστημονική κοινότητα. Η μέθοδος αυτή εγγυάται ότι τα ουσιώδη επιστημονικά αποτελέσματα δεν παραμελούνται εξαιτίας μιας αντιληπτής έλλειψης αντίκτυπου ή απήχησης και επιτρέπει τη δημοσίευση ενός ευρύτερου φάσματος ερευνών.

Τύποι άρθρων

 • Ερευνητικά άρθρα: Αυτοί είναι οι πιο διαδεδομένοι τύποι άρθρων που δημοσιεύονται στο PLOS ONE. Παρέχουν πρωτότυπα νέα επιστημονικά αποτελέσματα βασισμένα στην έρευνα. Η τυπική επιστημονική δομή των ερευνητικών άρθρων περιλαμβάνει την εισαγωγή, τις μεθόδους, τα αποτελέσματα και τις ενότητες συζήτησης. Τα ευρήματα που παρέχονται στα ερευνητικά άρθρα θα πρέπει να υποστηρίζονται από δεδομένα που είναι τόσο ισχυρά όσο και στατιστικά ορθά.
 • Σύντομες αναφορές: Οι σύντομες εκθέσεις είναι μικρότερα κείμενα που προσφέρουν προκαταρκτικά ή μικρής κλίμακας ερευνητικά αποτελέσματα. Συνήθως δεν ξεπερνούν τις 3.000 λέξεις και δεν περιλαμβάνουν τόσες πληροφορίες όσο τα ερευνητικά άρθρα. Μπορεί να μην έχουν τον ίδιο βαθμό στατιστικής ανάλυσης με τα ερευνητικά άρθρα και να δίνουν διερευνητικά ευρήματα.
 • Άρθρα μεθοδολογίας: Τα άρθρα σχετικά με τη μεθοδολογία περιγράφουν νέους ή καλύτερους τρόπους διεξαγωγής της επιστημονικής έρευνας. Μπορεί να επικεντρώνονται στην ανάπτυξη νέων στατιστικών μεθόδων, πειραματικών σχεδίων ή προσεγγίσεων ανάλυσης δεδομένων. 
 • Editorials: Τα editorials είναι δηλώσεις γνώμης σχετικά με τρέχοντα επιστημονικά ζητήματα. Τα editorials δημοσιεύονται συχνά από τους συντάκτες του περιοδικού, αν και μπορεί επίσης να γράφονται από προσκεκλημένους ειδικούς σε ένα συγκεκριμένο θέμα.
 • Προοπτικές: Τα άρθρα αυτά παρέχουν μια εναλλακτική προοπτική για ένα επιστημονικό θέμα. Οι προοπτικές μπορεί να βασίζονται σε προσωπική εμπειρία ή να παρέχουν μια πρωτότυπη προσέγγιση στην ανάλυση ή ερμηνεία δεδομένων.
 • Κριτικές βιβλίων: Πρόκειται για κριτικές βιβλίων σχετικά με επιστημονικές έρευνες. Οι κριτικές βιβλίων γράφονται συχνά από προσκεκλημένους ειδικούς στους αντίστοιχους τομείς.
 • Προεκτυπώσεις: Εκδόσεις ερευνητικών άρθρων που δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί. Το PLOS ONE δέχεται προεκτυπώσεις και ενθαρρύνει τους συγγραφείς να διαθέσουν τις προεκτυπώσεις τους στο κοινό. Τα preprints δεν θεωρούνται ως προηγούμενες δημοσιεύσεις και δεν έχουν καμία σχέση με τη διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους.

Κριτήρια δημοσίευσης 

Το PLOS ONE έχει αυστηρές απαιτήσεις δημοσίευσης τις οποίες πρέπει να τηρούν οι συγγραφείς προκειμένου η εργασία τους να εξεταστεί για δημοσίευση. Τα κριτήρια αυτά εγγυώνται ότι η δημοσιευμένη έρευνα είναι υψηλής ποιότητας και αυστηρότητας, καθώς και ότι τηρεί δεοντολογικά πρότυπα.

Τα ακόλουθα είναι τα κύρια κριτήρια για τη δημοσίευση στο PLOS ONE:

 • Επιστημονική αυστηρότητα: Η έρευνα πρέπει να είναι επιστημονικά έγκυρη, με σαφώς καθορισμένους στόχους, αξιόπιστα δεδομένα και επαρκή στατιστική ανάλυση.
 • Πρωτοτυπία και σημασία: το ερευνητικό έργο πρέπει να είναι μοναδικό και να έχει τη δυνατότητα να συμβάλει σημαντικά στον τομέα του.
 • Αναπαραγωγιμότητα και διαφάνεια: Η έρευνα πρέπει να αναπτυχθεί και να διεξαχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε άλλοι ερευνητές να μπορούν να αναπαράγουν τα αποτελέσματα. Οι συγγραφείς πρέπει επίσης να παρέχουν επαρκές υλικό και τεκμηρίωση ώστε να είναι δυνατή η διαφάνεια και ο έλεγχος της έρευνας. 
 • Δεοντολογικά πρότυπα: Τα δεοντολογικά πρότυπα και οι κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να ακολουθούνται κατά την έρευνα και πρέπει να δηλώνονται τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων.
 • Σαφήνεια και αναγνωσιμότητα: Τα αποτελέσματα της έρευνας θα πρέπει να εκφράζονται με σαφήνεια και συντομία, με αρκετές πληροφορίες ώστε οι αναγνώστες να μπορούν να κατανοήσουν την έρευνα και τις συνέπειές της. 

Διαδικασία αξιολόγησης από ομότιμους

Για να διασφαλιστεί ότι όλα τα άρθρα που δημοσιεύονται είναι αξιολογημένα και υψηλής ποιότητας, το PLOS ONE εφαρμόζει μια διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης σε πολλαπλά στάδια. 

Αρχικά διενεργείται εσωτερικός έλεγχος ποιότητας για τον εντοπισμό τυχόν δυσκολιών, όπως ανταγωνιστικά συμφέροντα, συμμόρφωση με τα πρότυπα δεοντολογίας, διαθεσιμότητα δεδομένων, οικονομικές γνωστοποιήσεις και επιστημονικές ή πολιτικές απαιτήσεις. Σε αυτό το σημείο, μπορεί να ζητηθεί από τους συγγραφείς να προβούν σε αλλαγές ή να δώσουν εξηγήσεις.

Αφού περάσει τον έλεγχο ποιότητας, κάθε άρθρο ανατίθεται σε ένα μέλος της Συντακτικής Επιτροπής, το οποίο διενεργεί αξιολόγηση από ομοτίμους και επιλέγει αν θα αποδεχθεί, θα απορρίψει ή θα προτείνει τροποποιήσεις στο χειρόγραφο. Παρέχεται μια ολοκληρωμένη επισκόπηση της διαδικασίας έκδοσης και αξιολόγησης από ομοτίμους.

Χρονοδιαγράμματα περιοδικού

Στον πίνακα αυτό παρουσιάζονται τα διάφορα στάδια της δημοσίευσης και το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα για κάθε διαδικασία, από τον Ιανουάριο του 2020 έως τον Ιούνιο του 2022. Στα δεδομένα περιλαμβάνονται ο χρόνος μέχρι την πρώτη εκδοτική απόφαση, ο χρόνος μέχρι την πρώτη απόφαση, ο χρόνος μέχρι την τελική απόφαση, ο χρόνος μέχρι την αποδοχή και ο χρόνος μέχρι τη δημοσίευση.

Στάδιο δημοσίευσηςΙανουάριος - Ιούνιος 20Ιούλιος - Δεκέμβριος 20Ιανουάριος - Ιούνιος 21Ιούλιος - Δεκέμβριος 21Ιανουάριος - Ιούνιος 22
Χρόνος μέχρι την πρώτη εκδοτική απόφαση (απόρριψη ή αξιολόγηση από ομότιμους)12 ημέρες16 ημέρες12 ημέρες15 ημέρες17 ημέρες
Χρόνος μέχρι την πρώτη απόφαση44 ημέρες47 ημέρες48 ημέρες53 ημέρες62 ημέρες
Χρόνος μέχρι την τελική απόφαση (απόρριψη ή αποδοχή)83 ημέρες84 ημέρες90 ημέρες105 ημέρες118 ημέρες
Χρόνος έως την αποδοχή144 ημέρες149 ημέρες157 ημέρες170 ημέρες196 ημέρες
Χρόνος μέχρι τη δημοσίευση169 ημέρες162 ημέρες170 ημέρες177 ημέρες205 ημέρες
Χρόνος από την αποδοχή έως τη δημοσίευση13 ημέρες11 ημέρες10 ημέρες9 ημέρες10 ημέρες

Τέλη δημοσίευσης

Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τις αμοιβές δημοσίευσης του PLOS ONE από τις 6 Φεβρουαρίου 2023:

Τύπος άρθρουΤέλος δημοσίευσης (USD)
Εγγεγραμμένο πρωτόκολλο αναφοράς$1,477
Εγγεγραμμένο άρθρο αναφοράς$856
Πρωτόκολλα εργαστηρίου$1,214
Πρωτόκολλα μελέτης$1,931
Όλα τα άλλα άρθρα$1,931

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ. 

Ανοικτή πρόσβαση

Το PLOS ONE είναι ειδικός στις δημοσιεύσεις ανοικτής πρόσβασης, πράγμα που σημαίνει ότι όλα τα άρθρα που δημοσιεύονται στο περιοδικό είναι ελεύθερα διαθέσιμα σε όλους τους αναγνώστες, χωρίς περιορισμούς ή απαιτήσεις συνδρομής. Αυτό όχι μόνο καθιστά την επιστημονική έρευνα ευρύτερα διαθέσιμη, αλλά διασφαλίζει επίσης ότι τα ευρήματα των μελετών είναι προσβάσιμα σε όλους, από τους ερευνητές έως το ευρύ κοινό. Μάθετε περισσότερα για τη δημοσίευση με ανοικτή πρόσβαση στο "Τι είναι η ανοικτή επιστήμη και γιατί είναι σημαντική στην έρευνα.

Επιπλέον, το PLOS ONE δημοσιεύεται με άδεια Creative Commons, και συγκεκριμένα με την άδεια CC BY, η οποία επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση, διάδοση και αξιοποίηση των δημοσιευμένων άρθρων με την κατάλληλη αναφορά στους αρχικούς συγγραφείς. Η μέθοδος αυτή ενθαρρύνει την ανοικτή επιστήμη, επιτρέποντας την ευρύτερη χρήση και ανταλλαγή ερευνητικών ευρημάτων, επιταχύνοντας έτσι την πρόοδο της επιστήμης. 

Δημιουργήστε εντυπωσιακά επιστημονικά infographics χωρίς προηγούμενη εμπειρία σχεδιασμού

Mind the Graph διαθέτει μεγάλη βιβλιοθήκη επιστημονικά ακριβών απεικονίσεων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως η βιολογία, η ιατρική, η χημεία και η φυσική. Μια ιδανική εναλλακτική λύση για ερευνητές χωρίς προηγούμενες γνώσεις σχεδιασμού που επιθυμούν να δημιουργήσουν εξαιρετικές επιστημονικές infographics.

logo-subscribe

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο

Αποκλειστικό περιεχόμενο υψηλής ποιότητας σχετικά με την αποτελεσματική οπτική
επικοινωνία στην επιστήμη.

- Αποκλειστικός οδηγός
- Συμβουλές σχεδιασμού
- Επιστημονικά νέα και τάσεις
- Σεμινάρια και πρότυπα