Академічна публікація є важливою частиною наукових досліджень і відіграє важливу роль у донесенні знань до широкої громадськості. Розвиток журналів з відкритим доступом, які надають вільний доступ до наукових досліджень без необхідності передплати, в останні роки кинув виклик традиційній моделі публікації. PLOS ONE виділяється серед цих видань з відкритим доступом, відомий своїм унікальним підходом до розповсюдження наукових знань.

У цій статті ми обговоримо імпакт-фактор PLOS ONE, такі як значущі характеристики, критерії публікації, процес рецензування, зобов'язання щодо відкритого доступу та інші важливі теми.

Що таке імпакт-фактор журналу?

Імпакт-фактор журналу - це статистика, яка обчислює середню кількість посилань на статті, опубліковані в конкретному журналі за певний період часу. Імпакт-фактор розраховується шляхом ділення загальної кількості посилань на статті, опубліковані в журналі протягом певного року, на загальну кількість статей, опублікованих у тому ж році.

Він часто використовується для оцінки важливості журналу, оскільки вищі імпакт-фактори свідчать про те, що журнал широко читають і на нього посилаються у своїй галузі. Дослідники, видавці та фінансові установи можуть використовувати цей показник для оцінки якості та впливу досліджень, опублікованих у певному журналі.

Слід зазначити, що імпакт-фактор не є досконалим показником впливу журналу, і його достовірність ставиться під сумнів з різних причин. Наприклад, імпакт-фактор може бути упередженим щодо журналів, які публікують оглядові статті, або журналів у галузях, де на статті частіше посилаються, наприклад, у клінічній медицині. Крім того, він може сприяти публікації досліджень, на які частіше посилаються, а не тих, які є більш оригінальними або мають більший вплив на суспільство.

Що таке імпакт-фактор PLOS ONE?

З моменту свого запуску в 2006 році PLOS ONE є одним з найуспішніших журналів з відкритим доступом у світі. Він регулярно входить до переліку найкращих журналів у своїй галузі, а його імпакт-фактор з часом поступово зростає.

У 2020 році імпакт-фактор PLOS ONE становив 3,240, а в 2021 році він ще більше покращився, досягнувши 3,752, що є найвищим показником з 2012 року. Протягом багатьох років імпакт-фактор журналу постійно перевищує 2,0, що свідчить про його прагнення публікувати високоякісні дослідження в широкому спектрі галузей.

Сфера застосування PLOS ONE

PLOS ONE публікує оригінальні дослідницькі статті в широкому спектрі наукових галузей, включаючи біологію, медицину, фізику, інженерію, комп'ютерні науки, психологію та інші. Тематика журналу широка, і він заохочує статті, які висвітлюють важливі наукові результати.

Широта PLOS ONE полягає в тому, що журнал не враховує сприйняту цінність або вплив результатів досліджень при виборі, чи публікувати статтю, чи ні. Натомість журнал зосереджується на науковій достовірності дослідження та його здатності зробити внесок у розвиток наукової спільноти. Цей метод гарантує, що важливі наукові результати не будуть проігноровані через уявну відсутність впливу або привабливості, і дозволяє публікувати ширший спектр досліджень.

Типи статей

 • Наукові статті: Це найпоширеніший тип статей, що публікуються в PLOS ONE. Вони надають нові наукові результати, засновані на оригінальних дослідженнях. Типова наукова структура дослідницьких статей включає вступ, методи, результати та обговорення. Результати, представлені в наукових статтях, повинні бути підкріплені даними, які є надійними і статистично обґрунтованими.
 • Короткі звіти: Короткі звіти - це короткі роботи, які пропонують попередні або невеликі результати досліджень. Зазвичай вони не перевищують 3 000 слів і не містять стільки інформації, як наукові статті. Вони можуть не мати такого ж рівня статистичного аналізу, як наукові статті, і можуть містити дослідницькі висновки.
 • Методологічні статті: Статті про методологію описують нові або кращі способи проведення наукових досліджень. Вони можуть зосереджуватися на розробці нових статистичних методів, експериментальних планів або підходів до аналізу даних. 
 • Редакція: Редакційні статті - це висловлення думок щодо актуальних наукових проблем. Редакційні статті часто публікуються редакторами журналу, хоча вони також можуть бути написані запрошеними фахівцями з певної тематики.
 • Перспективи: Ці статті представляють альтернативний погляд на наукову проблему. Погляди можуть ґрунтуватися на особистому досвіді або пропонувати оригінальний підхід до аналізу чи інтерпретації даних.
 • Рецензії на книги: Це книжкові рецензії на наукові дослідження. Рецензії на книги часто пишуть запрошені фахівці у відповідних галузях.
 • Препринти: Рецензовані версії наукових статей, які ще не були опубліковані. PLOS ONE приймає препринти і заохочує авторів робити свої препринти доступними для громадськості. Препринти не розглядаються як попередні публікації і не впливають на процес рецензування.

Критерії для публікації 

PLOS ONE має суворі видавничі вимоги, яких автори повинні дотримуватися, щоб їх робота була розглянута для публікації. Ці критерії гарантують, що опубліковані дослідження мають високу якість і точність, а також відповідають етичним стандартам.

Нижче наведено основні критерії для публікації в PLOS ONE:

 • Наукова точність: Дослідження має бути науково обґрунтованим, з чітко визначеними цілями, надійними даними та адекватним статистичним аналізом.
 • Оригінальність і значущість: дослідницький проект повинен бути унікальним і мати потенціал для значного внеску у свою галузь.
 • Відтворюваність і прозорість: Дослідження має бути розроблене і проведене таким чином, щоб інші дослідники могли відтворити його результати. Автори також повинні надати адекватні матеріали та документацію, щоб забезпечити прозорість дослідження та його перевірку. 
 • Етичні норми: При проведенні досліджень необхідно дотримуватися етичних стандартів і керівних принципів, а також декларувати будь-які можливі конфлікти інтересів.
 • Ясність і читабельність: Результати дослідження повинні бути викладені чіткою і стислою мовою, з достатньою кількістю інформації, щоб читачі могли зрозуміти суть дослідження і його висновки. 

Процес експертної оцінки

Щоб гарантувати, що всі опубліковані статті пройшли рецензування та мають високу якість, PLOS ONE використовує багатоступеневу процедуру редакторського відбору та оцінки. 

Спочатку проводиться внутрішня перевірка якості, щоб виявити будь-які можливі труднощі, такі як конкуруючі інтереси, дотримання етичних стандартів, доступність даних, розкриття фінансової інформації, а також наукові або політичні вимоги. На цьому етапі авторів можуть попросити внести зміни або надати пояснення.

Після проходження контролю якості кожна стаття закріплюється за членом редакційної колегії, який проводить рецензування і вирішує, чи прийняти, відхилити або рекомендувати поправки до рукопису. Наводимо детальний огляд процесу редагування та рецензування.

Хронометраж журналу

Ця таблиця показує різні етапи публікації та орієнтовний час для кожного процесу з січня 2020 року по червень 2022 року. До даних включено час до першого редакційного рішення, час до першого рішення, час до остаточного рішення, час до прийняття та час до публікації.

Етап публікаціїСічень - червень 20Липень - грудень 20Січень - 21 червняЛипень - грудень 21Січень - 22 червня
Час до першого редакційного рішення (відхилення або рецензування)12 днів16 днів12 днів15 днів17 днів
Час до першого рішення44 дні47 днів48 днів53 дні62 дні
Час до прийняття остаточного рішення (відхилення або прийняття)83 дні84 дні90 днів105 днів118 днів
Час до акцепту144 дні149 днів157 днів170 днів196 днів
Час до публікації169 днів162 дні170 днів177 днів205 днів
Час від прийняття до публікації13 днів11 днів10 днів9 днів10 днів

Плата за публікацію

У наступній таблиці наведено інформацію про видавничі збори PLOS ONE станом на 6 лютого 2023 року:

Тип статтіПлата за публікацію (USD)
Зареєстрований звіт Протокол$1,477
Зареєстрована стаття звіту$856
Лабораторні протоколи$1,214
Протоколи досліджень$1,931
Всі інші статті$1,931

Більше інформації доступно тут. 

Відкритий доступ

PLOS ONE є експертом у сфері публікацій у відкритому доступі, що означає, що будь-які статті, опубліковані в журналі, є вільно доступними для всіх читачів, без будь-яких обмежень або вимог передплати. Це не тільки робить наукові дослідження більш доступними, але й гарантує, що результати досліджень будуть доступні кожному, від дослідників до широкої громадськості. Дізнайтеся більше про публікації у відкритому доступі в "Що таке відкрита наука і чому вона важлива в дослідженнях.

Крім того, PLOS ONE публікується за ліцензією Creative Commons, зокрема ліцензією CC BY, яка дозволяє повторне використання, розповсюдження і розвиток опублікованих робіт з належним зазначенням авторів. Цей метод заохочує відкриту науку, дозволяючи ширше використовувати і обмінюватися результатами досліджень, тим самим прискорюючи науковий прогрес. 

Створюйте приголомшливу наукову інфографіку без попереднього досвіду в дизайні

Mind the Graph має велику бібліотеку науково точних ілюстрацій, що охоплюють широкий спектр галузей, таких як біологія, медицина, хімія та фізика. Ідеальна альтернатива для дослідників без попередніх знань про дизайн, які бажають створювати видатну наукову інфографіку.

logo-subscribe

Підпишіться на нашу розсилку

Ексклюзивний високоякісний контент про ефективну візуальну
комунікація в науці.

- Ексклюзивний путівник
- Поради щодо дизайну
- Наукові новини та тенденції
- Підручники та шаблони