Akademik yayın, bilimsel araştırmanın önemli bir parçasıdır ve bilginin kamuya iletilmesinde önemli bir rol oynar. Bilimsel araştırmalara abonelik gerektirmeden ücretsiz erişim sağlayan açık erişimli dergilerin gelişimi, son yıllarda geleneksel yayın modeline meydan okumuştur. PLOS ONE, bilimsel bilgi dağıtımına getirdiği benzersiz yaklaşımla tanınan bu açık erişimli yayınlar arasında öne çıkmaktadır.

Bu makalede PLOS ONE etki faktörü, önemli özellikleri, yayın kriterleri, hakem değerlendirme süreci, açık erişim taahhüdü ve diğer önemli konular tartışılacaktır.

Bir Derginin Etki Faktörü Nedir?

Dergi etki faktörü, belirli bir dergide belirli bir zaman aralığında yayınlanan makalelerin kazandığı ortalama atıf sayısını hesaplayan bir istatistiktir. Etki faktörü, belirli bir yıl içinde dergide yayınlanan makalelerin aldığı toplam atıf sayısının aynı yıl içinde yayınlanan toplam makale sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Bir derginin önemini değerlendirmek için sıklıkla kullanılır; yüksek etki faktörleri, derginin kendi alanında kapsamlı bir şekilde okunduğunu ve referans verildiğini gösterir. Araştırmacılar, yayıncılar ve fon sağlayan kuruluşlar bu göstergeyi belirli bir dergide yayınlanan araştırmaların kalitesini ve etkisini değerlendirmek için kullanabilir.

Etki faktörünün bir derginin etkisinin mükemmel bir ölçüsü olmadığı ve çeşitli nedenlerle sorgulandığı unutulmamalıdır. Örneğin etki faktörü, derleme makaleler yayınlayan dergilere veya klinik tıp gibi makalelere atıfta bulunulma olasılığının daha yüksek olduğu alanlardaki dergilere karşı önyargılı olabilir. Ayrıca, daha özgün ya da toplum üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olan çalışmalardan ziyade referans gösterilme olasılığı daha yüksek olan çalışmaların yayınlanmasını teşvik edebilir.

PLOS ONE Etki Faktörü nedir?

PLOS ONE, yayın hayatına başladığı 2006 yılından bu yana dünyanın en başarılı açık erişim dergilerinden biri olmuştur. Zaman içinde giderek artan etki faktörü ile alanındaki en iyi dergiler arasında rutin olarak listelenmiştir.

PLOS ONE, 2020 yılında 3,240'lık bir etki faktörüne sahipti ve 2021 yılında daha da iyileşerek 2012'den bu yana en yüksek değer olan 3,752'ye ulaştı. Derginin etki faktörü yıllardır sürekli olarak 2,0'ın üzerinde seyrederek, çok çeşitli alanlarda yüksek kaliteli araştırmalar yayınlama konusundaki kararlılığını ortaya koymaktadır.

PLOS ONE'ın Kapsamı

PLOS ONE, biyoloji, tıp, fizik, mühendislik, bilgisayar bilimleri, psikoloji ve diğerleri dahil olmak üzere çok çeşitli bilimsel alanlarda orijinal araştırma makaleleri yayınlamaktadır. Derginin kapsamı geniştir ve önemli bilimsel sonuçları vurgulayan makaleleri teşvik eder.

PLOS ONE'ın genişliği, derginin bir makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verirken araştırma bulgularının algılanan değerini veya etkisini dikkate almaması açısından dikkate değerdir. Bunun yerine dergi, araştırmanın bilimsel güvenilirliğine ve bilim camiasına katkıda bulunma kabiliyetine odaklanmaktadır. Bu yöntem, önemli bilimsel sonuçların algılanan etki veya cazibe eksikliği nedeniyle ihmal edilmemesini garanti eder ve daha geniş bir araştırma yelpazesinin yayınlanmasına olanak tanır.

Makale Türleri

 • Araştırma Makaleleri: Bunlar PLOS ONE'da yayınlanan en yaygın makale türüdür. Orijinal araştırmaya dayalı yeni bilimsel sonuçlar sunarlar. Araştırma makaleleri için tipik bilimsel yapı bir giriş, yöntemler, sonuçlar ve tartışma bölümlerini içerir. Araştırma makalelerinde sunulan bulgular hem sağlam hem de istatistiksel olarak sağlam verilerle desteklenmelidir.
 • Kısa Raporlar: Kısa raporlar, ön veya küçük ölçekli araştırma sonuçları sunan daha kısa yazılardır. Genellikle en fazla 3.000 kelime uzunluğundadır ve araştırma makaleleri kadar fazla bilgi içermezler. Araştırma makaleleri ile aynı derecede istatistiksel analize sahip olmayabilir ve keşifsel bulgular verebilirler.
 • Metodoloji Makaleleri: Metodoloji üzerine makaleler, bilimsel araştırma yapmanın yeni veya daha iyi yollarını tanımlar. Yeni istatistiksel yöntemler, deneysel tasarımlar veya veri analizi yaklaşımları geliştirmeye odaklanabilirler. 
 • Başyazılar: Başyazılar, güncel bilimsel meselelere ilişkin görüş bildirimleridir. Başyazılar genellikle derginin editörleri tarafından yayınlanır, ancak belirli bir konuda davet edilen uzmanlar tarafından da yazılabilirler.
 • Perspektifler: Bu makaleler bilimsel bir konuya alternatif bir bakış açısı sağlar. Perspektifler kişisel deneyimlere dayanabilir veya veri analizi ya da yorumuna özgün bir yaklaşım sunabilir.
 • Kitap eleştirileri: Bunlar bilimsel araştırmalarla ilgili kitap incelemeleridir. Kitap incelemeleri genellikle kendi alanlarında davetli uzmanlar tarafından yazılır.
 • Ön baskılar: Henüz yayınlanmamış araştırma makalelerinin hakemli versiyonları. PLOS ONE ön baskıları kabul eder ve yazarları ön baskılarını kamuya sunmaya teşvik eder. Ön baskılar önceki yayınlar olarak kabul edilmez ve hakem değerlendirme süreci üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Yayın Kriterleri 

PLOS ONE, yazarların çalışmalarının yayınlanmak üzere değerlendirilebilmesi için uymaları gereken katı yayıncılık koşullarına sahiptir. Bu kriterler, yayınlanan araştırmanın yüksek kalitede ve titizlikte olmasının yanı sıra etik standartlara uygun olmasını da garanti eder.

PLOS ONE'da yayın yapmak için başlıca kriterler şunlardır:

 • Bilimsel titizlik: Araştırma, açıkça tanımlanmış hedefler, sağlam veriler ve yeterli istatistiksel analiz ile bilimsel olarak geçerli olmalıdır.
 • Özgünlük ve önem: Araştırma projesi benzersiz olmalı ve kendi alanına önemli ölçüde katkıda bulunma potansiyeline sahip olmalıdır.
 • Tekrarlanabilirlik ve şeffaflık: Araştırma, diğer araştırmacıların sonuçları tekrarlayabileceği şekilde geliştirilmeli ve yürütülmelidir. Yazarlar ayrıca, araştırmanın şeffaflığını ve incelenmesini sağlamak için yeterli materyal ve dokümantasyon sunmalıdır. 
 • Etik standartlar: Araştırma yaparken etik standartlara ve kılavuz ilkelere uyulmalı ve olası çıkar çatışmaları beyan edilmelidir.
 • Netlik ve okunabilirlik: Araştırma sonuçları açık ve öz bir dille ifade edilmeli, okuyucuların araştırmayı ve sonuçlarını kavramasına yetecek kadar bilgi verilmelidir. 

Akran Değerlendirme Süreci

Yayınlanan tüm makalelerin hakemli ve yüksek kalitede olduğunu garanti etmek için PLOS ONE, çok aşamalı bir editoryal tarama ve değerlendirme prosedürü uygulamaktadır. 

Rakip çıkarlar, etik standartlara uyum, veri kullanılabilirliği, mali açıklamalar ve bilimsel veya politika gereklilikleri gibi olası zorlukları tespit etmek için önce bir iç kalite kontrolü yapılır. Bu noktada, yazarlardan değişiklik yapmaları veya açıklama yapmaları istenebilir.

Kalite kontrolünden geçen her makale, hakem değerlendirmesi yapan ve makaleyi kabul etme, reddetme veya değişiklik önerme kararı veren bir Yayın Kurulu üyesine atanır. Editörlük ve Hakem Değerlendirmesi Sürecine ilişkin kapsamlı bir genel bakış sunulmaktadır.

Dergi Zamanlamaları

Bu tablo, Ocak 2020'den Haziran 2022'ye kadar yayıncılığın çeşitli aşamalarını ve her bir süreç için tahmini zamanlamayı göstermektedir. İlk editoryal karara kadar geçen süre, ilk karara kadar geçen süre, nihai karara kadar geçen süre, kabule kadar geçen süre ve yayına kadar geçen sürenin tamamı verilere dahil edilmiştir.

Yayın AşamasıOcak - Haziran 20Temmuz - Aralık 20Ocak - 21 HaziranTemmuz - 21 AralıkOcak - 22 Haziran
İlk Editoryal Karara Kadar Geçen Süre (Ret veya Hakem Değerlendirmesi)12 gün16 gün12 gün15 gün17 gün
İlk Karara Kadar Geçen Süre44 gün47 gün48 gün53 gün62 gün
Nihai Karara Kadar Geçen Süre (Ret veya Kabul)83 gün84 gün90 gün105 gün118 gün
Kabul Zamanı144 gün149 gün157 gün170 gün196 gün
Yayınlanma Zamanı169 gün162 gün170 gün177 gün205 gün
Kabulden Yayına Kadar Geçen Süre13 gün11 gün10 gün9 gün10 gün

Yayın Ücretleri

Aşağıdaki tablo 6 Şubat 2023 tarihi itibariyle PLOS ONE yayıncılık ücretlerini özetlemektedir:

Makale TürüYayın Ücreti (USD)
Kayıtlı Rapor Protokolü$1,477
Kayıtlı Rapor Makalesi$856
Laboratuvar Protokolleri$1,214
Çalışma Protokolleri$1,931
Diğer tüm makaleler$1,931

Daha fazla bilgi için Burada. 

Açık Erişim

PLOS ONE, açık erişimli yayıncılık konusunda uzmandır; bu da dergide yayınlanan tüm makalelerin herhangi bir sınırlama veya abonelik şartı olmaksızın tüm okuyuculara ücretsiz olarak sunulduğu anlamına gelir. Bu sadece bilimsel araştırmaları daha yaygın hale getirmekle kalmaz, aynı zamanda çalışma bulgularının araştırmacılardan halka kadar herkes tarafından erişilebilir olmasını sağlar. Açık erişimli yayın hakkında daha fazla bilgi için "Açık Bilim Nedir ve Araştırmada Neden Önemlidir?

Ayrıca PLOS ONE, Creative Commons lisansı, özellikle de CC BY lisansı altında yayınlanmaktadır; bu lisans, orijinal yazarlara uygun şekilde atıfta bulunarak yayınlanan makalelerin yeniden kullanılmasına, yayılmasına ve üzerine inşa edilmesine izin vermektedir. Bu yöntem, araştırma bulgularının daha yaygın kullanımına ve paylaşımına izin vererek açık bilimi teşvik eder ve böylece bilimin ilerlemesini hızlandırır. 

Önceden tasarım deneyimi olmadan çarpıcı bilimsel infografikler oluşturun

Mind the Graph biyoloji, tıp, kimya ve fizik gibi çok çeşitli alanları kapsayan bilimsel olarak hassas illüstrasyonlardan oluşan geniş bir kütüphaneye sahiptir. Önceden tasarım bilgisi olmayan ve olağanüstü bilimsel infografikler oluşturmak isteyen araştırmacılar için ideal bir alternatif.

logo-abone ol

Haber bültenimize abone olun

Etkili görseller hakkında özel yüksek kaliteli içerik
bilimde iletişim.

- Özel Rehber
- Tasarım ipuçları
- Bilimsel haberler ve trendler
- Öğreticiler ve şablonlar