Een van de meest gebruikte citatievormen in academisch schrijven, vooral in de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen, is de Chicago stijl. Deze is ontwikkeld door de Universiteit van Chicago Press en is in gebruik sinds 1906, waarbij het verschillende updates onderging om gelijke tred te houden met evoluerende technologie en citatienormen. Citeren in de stijl van Chicago staat bekend om zijn precieze en volledige aanpak van citeren, die zowel een in-text als een bibliografie of referentielijst aan het einde van het document bevat. 

Dit artikel gaat in op de basisprincipes van citeren in Chicago stijl en de formaten waarmee je dit succesvol kunt toepassen in je werkstuk. Of je nu een student, onderzoeker of academisch schrijver bent, weten hoe je citeert in Chicago stijl is een noodzakelijke vaardigheid die je niet alleen helpt plagiaat te voorkomen, maar ook de geloofwaardigheid en professionaliteit van je werk een boost geeft.

Overzicht van citeren in Chicago stijl

De citatiestijl van Chicago is een populaire citatiestijl die richtlijnen biedt voor het verwijzen naar bronnen in academische papers. Het wordt vaak gebruikt in de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen, vooral in de geschiedenis, literatuur en kunst.

In-text citaties en een bibliografie of referentielijst zijn de twee basiscomponenten van citeren in de Chicago stijl. In-text citaties worden gebruikt om bronnen te vermelden in de hoofdtekst van het werkstuk, terwijl de bibliografie of referentielijst volledige bibliografische informatie bevat over elke bron die in het werkstuk wordt vermeld. 

Er zijn twee verschillende soorten citaten in de Chicago stijl: de Aantekeningen en Bibliografie stijl en de Auteur-Datum stijl. De stijl Notes and Bibliography maakt gebruik van voetnoten of eindnoten om in de tekst te citeren, terwijl de stijl Author-Date gebruikmaakt van parenthetische citaten in de tekst. De keuze tussen de twee stijlen wordt vaak bepaald door de unieke criteria van de academische discipline of uitgever.

Chicago stijl citeren bevat criteria voor het opmaken van papers, zoals marges, lettergrootte en -stijl en paginanummers, naast richtlijnen voor het verwijzen naar bronnen.

In het algemeen is het leren citeren in de Chicago stijl een waardevolle vaardigheid voor iedereen die betrokken is bij academisch schrijven, omdat het garandeert dat bronnen correct worden toegeschreven en bijdraagt aan de integriteit en geloofwaardigheid van wetenschappelijk werk.

Soorten citaten in Chicago stijl

Aantekeningen en Bibliografie

De stijl Notes and Bibliography wordt vaak gebruikt in de geesteswetenschappen, zoals literatuur, geschiedenis en kunst, en bestaat uit het gebruik van voetnoten of eindnoten om bronnen in de tekst te identificeren, en een bibliografie aan het einde van het document om alle geciteerde bronnen op te sommen. In deze stijl wordt de volledige bronvermelding opgenomen in de voetnoot of eindnoot, terwijl de bibliografie extra informatie geeft over de bron.

De voetnoot of eindnoot bevat specifieke informatie over de bron, zoals de naam van de auteur, de titel van het werk, publicatie-informatie en paginanummer(s). Het nummer in superscript in de tekst komt overeen met hetzelfde nummer onderaan de pagina voor een voetnoot of aan het einde van het document voor een eindnoot.

Auteur-Data

De Author-Date stijl wordt vaak gebruikt in de sociale wetenschappen, zoals economie, politicologie en sociologie, en bevat zowel parenthetische citaten in de tekst als een referentielijst aan het einde van het document waarin alle vermelde bronnen worden opgesomd. Het citaat tussen haakjes in deze stijl geeft de achternaam van de auteur en het jaar van publicatie, terwijl de referentielijst extra informatie over de bron toevoegt.

Het citaat tussen haakjes bevat korte informatie over de bron, zoals de naam van de auteur en het jaar van publicatie, dat tussen haakjes staat en in de tekst wordt opgenomen. Voor directe citaten kan het citaat ook paginanummers bevatten.

Het papier opmaken

Bij het opmaken van een paper in Chicago Stijl Citeren zijn er verschillende belangrijke elementen om in gedachten te houden, waaronder de basisopmaak, de noten, hangende streepjes en andere elementen. 

Basisopmaak

 • Marges: Voor een paper in Chicago stijl is de standaardmarge één inch aan alle zijden.
 • Lettergrootte en -stijl: Times New Roman, lettergrootte 12 punt, heeft de voorkeur.
 • Afstand: Dubbele interlinie wordt gebruikt in het hele werk, inclusief de tekst, blokcitaten, voetnoten, eindnoten en bibliografie. Elke alinea moet worden gescheiden door een witregel.
 • Paginanummering: Alle pagina's, inclusief de titelpagina, moeten genummerd zijn, hoewel het paginanummer niet op de titelpagina zelf moet staan. Paginanummers moeten in de rechterbovenhoek van elke pagina staan, een halve centimeter van de bovenkant en gelijk met de rechterkantlijn.
 • Titelpagina: Vermeld de titel van het werkstuk, je naam, de cursustitel, de naam van je docent en de datum op de titelpagina. Alle andere inhoud moet worden uitgelijnd met de linkermarge en de titel moet worden gecentreerd.
 • Titels: Paragraafkoppen helpen het materiaal te structureren en moeten consistent worden opgemaakt. Koppen moeten vetgedrukt en gecentreerd zijn in Chicago Style. De belangrijkste secties van het document worden aangeduid met Romeinse cijfers, terwijl subkoppen met hoofdletters worden aangeduid.

Hangende streepjes

In Chicago stijl worden hangende streepjes meestal gebruikt in de bibliografie of referentielijst aan het einde van het document.

Hoe maak je een hangend streepje in Microsoft Word?

Naar een hangend streepje maken in Microsoft WordSelecteer de tekst die je wilt laten inspringen, klik met de rechtermuisknop en kies "Paragraaf" in het vervolgkeuzemenu. Zet in de sectie Inspringing het vervolgkeuzemenu "Speciaal" op "Hangend" en stel de inspringing in op de gewenste grootte.

Voetnoten toevoegen in Word

Volg deze stappen om voetnoten toe te voegen in Word:

 1. Plaats de cursor op het punt in het document waar je de voetnoot wilt toevoegen.
 2. Klik op het tabblad "Referenties" in het Word-lint.
 3. Klik op de knop "Voetnoot invoegen" in het gedeelte "Voetnoten" van het lint.
 4. Er verschijnt een superscript nummer op de plek waar je de voetnoot hebt toegevoegd en een corresponderend voetnootnummer onderaan de pagina.
 5. Typ de tekst van de voetnoot onderaan de pagina.

Je kunt ook sneltoetsen gebruiken om voetnoten toe te voegen in Word:

 1. Om een voetnoot toe te voegen plaats je de cursor waar je het superscript nummer wilt hebben en druk je op "Ctrl" + "Alt" + "F".
 2. Typ de tekst van de voetnoot en druk op "Enter" om naar de volgende regel te gaan.

Bronnen citeren volgens de Chicago Manual of Style

Tijdschriftartikel

FormaatVoorbeeld
VoetnootAuteur Voornaam Achternaam, "Titel artikel,". Titel tijdschrift Volumenummer, nr. Uitgiftenummer (Publicatiedatum): Paginanummer(s).N. S. Weber, "De Mexicaanse uitzondering: Soevereiniteit, politie en democratie". Kwartaalblad politieke wetenschappen 130, nr. 1 (voorjaar 2015): 38.
BibliografieAchternaam auteur, voornaam. "Titel van het artikel." Titel tijdschrift Volumenummer, nr. Uitgiftenummer (Publicatiedatum): Paginanummer(s).Weber, N. S. "De Mexicaanse zException: Soevereiniteit, politie en democratie." Kwartaalblad politieke wetenschappen 130, nr. 1 (voorjaar 2015): 37-68.

Boeken

FormaatVoorbeeld
VoetnootAuteur Voornaam Achternaam, Boektitel (Plaats van uitgave: uitgever, jaar), paginanummer(s).
Dan Brown, De DaVinci Code (New York: Scholastic, 2004), 17-19.
BibliografieAchternaam auteur, voornaam. Boektitel. Plaats van uitgave: Uitgever, Jaar.Brown, Dan. De DaVinci Code. New York: Scholastic, 2004.

Krant

FormaatVoorbeeld
VoetnootAuteur Voornaam Achternaam, "Titel artikel,". Titel krant, Maand Dag, Jaar, Sectie- of Paginanummer.
Adam Smith, "Nieuwe zaken openen de binnenstad". Chicago Tribune, 1 april 2023, Ondernemingsdeel, 2.
BibliografieAchternaam auteur, voornaam. "Titel van het artikel." Titel krant, Maand Dag, Jaar.Smith, Adam. "New Business Opens Downtown. Chicago Tribune, 1 april 2023.

Tijdschrift

FormaatVoorbeeld
VoetnootAuteur Voornaam Achternaam, "Titel artikel,". Titel tijdschrift, Maand Jaar, Paginanummer(s).
Sarah Lee, "De kracht van positief denken". Tijd, 10 april 2023, 24-28.
BibliografieAchternaam auteur, voornaam. "Titel van het artikel." Titel tijdschrift, Maand Jaar.Lee, Sarah. "De kracht van positief denken." Tijd, 10 april 2023.

Film

FormaatVoorbeeld
VoetnootTitel van de filmgeregisseerd door Voornaam Achternaam (Productiemaatschappij, Jaar), Medium.
Forrest Gumpgeregisseerd door Robert Zemeckis (Paramount Pictures, 1994), DVD.
BibliografieAchternaam, voornaam, dir. Titel van de film. Productiemaatschappij, Jaar.Zemeckis, Robert, dir. Forrest Gump. Paramount Pictures, 1994.

Chicago auteur-datum basis

Boek

FormaatVoorbeeld
ReferentielijstAchternaam, voornaam. Jaar gepubliceerd. Titel van het boek. Stad van de uitgever: Naam uitgever.Smith, John. 2021. De geschiedenis van Chicago. New York: Random House.
In-text(Auteur Achternaam Jaar, pagina #).(Smith 2021, 55).

Tijdschriftartikel

FormaatVoorbeeld
ReferentielijstAuteur Achternaam. Jaar. "Titel artikel. Titel tijdschrift jaargang #, nr. [issue #] (seizoen of maand gepubliceerd): paginabereik. DOI als URL.
Smith, John. 2009. "Studies over Pop Rocks en Coke." Vreemde wetenschap 12, no. 3 (voorjaar): 78-93. https://doi.org/10.1086/5422323.
In-text(Auteur Achternaam Jaar, pagina #).(Smith 2009, 78-93).

Website

FormaatVoorbeeld
ReferentielijstAuteur Achternaam, Voornaam. Laatst gewijzigd jaar. "Paginatitel. Titel website. Laatst gewijzigd Maand Dag, Jaar. URL.
Smith, John. 2022. "De voordelen van yoga." Healthline. https://www.healthline.com/health/benefits-of-yoga.
In-text(Auteur Achternaam Jaar).(Smith 2022).

Een website refereren in Chicago of Turabian formaat

Citaten van websites worden vaak uit de bibliografie in Chicago formaat gehaald en in plaats daarvan in een noot of in de tekst geciteerd. Als je docent een formele verwijzing vereist, gebruik dan het onderstaande formaat.

FormaatVoorbeeld
Achternaam, voornaam. "Paginatitel. Titel website. Webadres (opgehaald Datum geraadpleegd).Smith, John. "De voordelen van lichaamsbeweging." Healthline. https://www.healthline.com/health/fitness-exercise-benefits (geraadpleegd op 10 april 2023).

Veelvoorkomende fouten vermijden bij het citeren van bronnen

Hier zijn enkele veelgemaakte fouten die je moet vermijden bij het verwijzen naar bronnen in het Chicago-formaat:

 • Niet het juiste formaat gebruiken: Een van de meest voorkomende fouten is het niet gebruiken van het juiste formaat voor de bron waarnaar wordt verwezen. Kijk voor het juiste formaat in de Chicago stijlgids.
 • Ontbrekende informatie: Zorg ervoor dat je alle juiste informatie geeft voor het type bron dat je citeert. Als je bijvoorbeeld een boek citeert, moet je de naam van de auteur, de titel van het boek, de uitgever en het jaar van publicatie vermelden.
 • Onjuiste interpunctie: Het is belangrijk om de juiste interpunctie te gebruiken in citaten, zoals komma's, punten en cursief. Controleer de richtlijnen nogmaals om er zeker van te zijn dat je de juiste interpunctie gebruikt.
 • Inconsistente opmaak: Zorg ervoor dat je opmaak consistent is in het hele werkstuk. 
 • Bronnen niet correct vermelden: Alle bronnen die je in je werkstuk gebruikt, inclusief directe citaten, parafraseren en samenvatten, moeten op de juiste manier gecrediteerd worden. Als je dit nalaat, kan dit leiden tot plagiaat.
 • Citaten niet proeflezen: Net als de rest van je werkstuk is het belangrijk om je citaten te controleren voordat je je werk indient. Typefouten en andere fouten worden vaak over het hoofd gezien, maar kunnen wel invloed hebben op de nauwkeurigheid van je citaten.

Meer dan 75.000 nauwkeurige wetenschappelijke cijfers om je impact te vergroten.

Mind the Graph is een toonaangevend online platform dat onderzoekers, docenten en studenten toegang geeft tot meer dan 75.000 wetenschappelijk accurate figuren en sjablonen. Met een gebruiksvriendelijke interface maakt Mind the Graph moeiteloos professionele visuals die indruk zullen maken op je publiek en je werk naar een hoger niveau tillen.

logo aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Exclusieve inhoud van hoge kwaliteit over effectieve visuele
communicatie in de wetenschap.

- Exclusieve gids
- Ontwerp tips
- Wetenschappelijk nieuws en trends
- Handleidingen en sjablonen