En av de mest använda citeringsformerna i akademiskt skrivande, särskilt inom humaniora och samhällsvetenskap, är Chicago-stilen. Den skapades av University of Chicago Press och har använts sedan 1906, och har genomgått olika uppdateringar för att hålla jämna steg med utvecklingen av teknik och citeringsstandarder. Chicago-stilen är välkänd för sin exakta och fullständiga metod för citering, som omfattar både text och en bibliografi eller referenslista i slutet av dokumentet. 

Den här artikeln kommer att utforska grunderna i Chicago Style Citation och de format som du kan använda för att tillämpa det framgångsrikt i ditt papper. Oavsett om du är student, forskare eller akademisk författare är det en nödvändig färdighet att veta hur man citerar i Chicago-stil som inte bara hjälper dig att hindra plagiering utan också kommer att öka trovärdigheten och professionalismen i ditt arbete.

Översikt över Chicago Style Citation

Chicago är en populär referensstil som ger riktlinjer för källhänvisningar i akademiska uppsatser. Den används ofta inom humaniora och samhällsvetenskap, särskilt inom historia, litteratur och konst.

Textcitat och en bibliografi eller referenslista är de två grundläggande komponenterna i Chicago-stilen. Textcitat används för att ange källor i uppsatsens huvudtext, medan bibliografin eller referenslistan innehåller fullständig bibliografisk information om varje källa som anges i uppsatsen. 

Det finns två olika typer av citat i Chicago-stil: Notes and Bibliography-stilen och Author-Date-stilen. I Notes and Bibliography-stilen används fotnoter eller slutnoter för textcitat, medan Author-Date-stilen använder parentetiska citat i texten. Valet mellan de två stilarna avgörs ofta av den akademiska disciplinen eller förlagets unika kriterier.

Chicago-stilen innehåller kriterier för formatering av uppsatser, t.ex. marginaler, teckenstorlek och -stil samt sidnummer, förutom riktlinjer för källhänvisningar.

På det hela taget är det värdefullt för alla som arbetar med akademiskt skrivande att kunna citera enligt Chicago Style, eftersom det garanterar att källorna anges korrekt och bidrar till integriteten och trovärdigheten i det akademiska arbetet.

Typer av citat i Chicago Style

Noter och bibliografi

Stilen Notes and Bibliography används ofta inom humaniora, t.ex. litteratur, historia och konst, och består av fotnoter eller slutnoter för att identifiera källor i texten, samt en bibliografi i slutet av dokumentet för att lista alla källor som citeras. Hela källhänvisningen ingår i fotnoten eller slutnoten i denna stil, medan bibliografiposten ger extra information om källan.

Fotnoten eller slutnoten innehåller specifik information om källan, t.ex. författarens namn, verkets titel, publiceringsinformation och sidnummer. Det upphöjda numret i texten motsvarar samma nummer längst ner på sidan för en fotnot eller i slutet av dokumentet för en slutnot.

Författardata

Stilen Author-Date används ofta inom samhällsvetenskap, t.ex. ekonomi, statsvetenskap och sociologi, och den innehåller parentetiska citat i texten samt en referenslista i slutet av dokumentet där alla källor som nämns listas. Det parentetiska citatet i den här stilen anger författarens efternamn och publiceringsår, medan referenslistan ger extra information om källan.

Det parentetiska citatet innehåller kortfattad information om källan, t.ex. författarens namn och utgivningsår, som sätts inom parentes och inkluderas i texten. För direkta citat kan den parentetiska hänvisningen dessutom innehålla sidnummer.

Formatering av uppsatsen

När du formaterar en uppsats i Chicago Style Citation finns det flera viktiga saker att tänka på, bland annat den grundläggande formateringen, noterna, hängande indrag och andra element. 

Grundläggande formatering

 • Marginaler: För ett Chicago Style-papper är den typiska marginalstorleken en tum på alla sidor.
 • Fontstorlek och stil: Times New Roman, storlek 12 punkter, är det teckensnitt som föredras.
 • Avstånd: Dubbelt radavstånd används i hela arbetet, inklusive text, blockcitat, fotnoter, slutnoter och bibliografi. Varje stycke ska åtskiljas av en blankrad.
 • Sidnumrering: Alla sidor, inklusive titelsidan, ska vara numrerade, även om sidnumret inte ska visas på själva titelsidan. Sidnumren ska placeras i det övre högra hörnet på varje sida, en halv tum från toppen och i linje med högermarginalen.
 • Titelblad: Ange uppsatsens titel, ditt namn, kursens titel, lärarens namn och datum på titelsidan. Allt annat innehåll ska vara i linje med vänstermarginalen och titeln ska vara centrerad.
 • Rubriker: Avsnittsrubriker hjälper till att strukturera materialet och bör formateras konsekvent genom hela dokumentet. Rubriker ska vara fetstilta och centrerade enligt Chicago Style. Dokumentets huvudavsnitt ska betecknas med romerska siffror, medan underrubriker ska betecknas med versaler.

Hängande indenter

I Chicago Style Citation används hängande indrag vanligtvis i bibliografin eller referenslistan i slutet av dokumentet.

Hur skapar man en hängande indragning i Microsoft Word?

Till skapa en hängande indragning i Microsoft WordMarkera den text du vill göra indrag i, högerklicka och välj "Stycke" i rullgardinsmenyn. I avsnittet Indrag ställer du in rullgardinsmenyn "Special" på "Hängande" och ställer in indraget till önskat mått.

Så här lägger du till fotnoter i Word

Följ dessa steg för att lägga till fotnoter i Word:

 1. Placera markören på den plats i dokumentet där du vill lägga till fotnoten.
 2. Klicka på fliken "Referenser" i menyfliksområdet i Word.
 3. Klicka på knappen "Infoga fotnot" i avsnittet "Fotnoter" i menyfliksområdet.
 4. Ett upphöjt nummer visas där du lade till fotnoten, och ett motsvarande fotnotsnummer visas längst ner på sidan.
 5. Skriv fotnotens text längst ned på sidan.

Alternativt kan du också använda kortkommandon för att lägga till fotnoter i Word:

 1. För att lägga till en fotnot, placera markören där du vill att det upphöjda numret ska visas och tryck på "Ctrl" + "Alt" + "F".
 2. Skriv texten i fotnoten och tryck på "Enter" för att flytta till nästa rad.

Källhänvisning med hjälp av Chicago Manual of Style

Artikel i tidskrift

FormatExempel
FotnotFörfattarens förnamn efternamn, "Artikelns titel" Titel på tidskriften Volymnummer, nr. Utgåvenummer (publiceringsdatum): Sidnummer(n).N. S. Weber, "Det mexikanska undantaget: Suveränitet, polis och demokrati" Statsvetenskaplig tidskrift 130, nr 1 (våren 2015): 38.
BibliografiFörfattarens efternamn, förnamn. "Artikelns titel." Titel på tidskriften Volymnummer, nr. Utgåvenummer (publiceringsdatum): Sidnummer(n).Weber, N. S. "Den mexikanska z-exceptionen: Suveränitet, polis och demokrati." Statsvetenskaplig tidskrift 130, nr 1 (våren 2015): 37-68.

Böcker

FormatExempel
FotnotFörfattare Förnamn Efternamn, Titel på bok (Publikationsort: förlag, år), sidnummer.
Dan Brown, DaVinci-koden (New York: Scholastic, 2004), 17-19.
BibliografiFörfattarens efternamn, förnamn. Titel på bok. Plats för publicering: Förlag, År.Brown, Dan. DaVinci-koden. New York: Scholastic, 2004.

Tidning

FormatExempel
FotnotFörfattarens förnamn efternamn, "Artikelns titel" Titel på tidning, månad dag, år, sektions- eller sidnummer.
Adam Smith, "Nytt företag öppnar i centrum" Chicago Tribune, 1 april 2023, Affärssektionen, 2.
BibliografiFörfattarens efternamn, förnamn. "Artikelns titel." Titel på tidning, Månad Dag, År.Smith, Adam. "Nytt företag öppnar i centrum." Chicago Tribune, 1 april 2023.

Tidskrift

FormatExempel
FotnotFörfattarens förnamn efternamn, "Artikelns titel" Titel på tidning, månad år, sidnummer.
Sarah Lee, "Kraften i positivt tänkande" Tid, 10 april 2023, 24-28.
BibliografiFörfattarens efternamn, förnamn. "Artikelns titel." Titel på tidning, Månad År.Lee, Sarah. "Kraften i positivt tänkande." Tid, 10 april 2023.

Film

FormatExempel
FotnotFilmens titel, regisserad av Förnamn Efternamn (Produktionsbolag, År), Medium.
Forrest Gump, i regi av Robert Zemeckis (Paramount Pictures, 1994), DVD.
BibliografiEfternamn, förnamn, dir. Filmens titel. Produktionsbolag, år.Zemeckis, Robert, dir. Forrest Gump. Paramount Pictures, 1994.

Grundläggande om författardatum i Chicago

Bok

FormatExempel
ReferenslistaEfternamn, förnamn. År för publicering. Bokens titel. Förlagets stad: Namn på utgivare.Smith, John. 2021. Chicagos historia. New York: Random House.
In-text(Författare Efternamn År, sida #).(Smith 2021, 55).

Artikel i tidskrift

FormatExempel
ReferenslistaFörfattare Efternamn. Årtal. "Artikelns titel." Titel på tidskriften volym #, nr. [nummer #] (säsong eller månad för publicering): sidintervall. DOI som en URL.
Smith, John. 2009. "Studier i Pop Rocks och Cola." Konstig vetenskap 12, nr. 3 (våren): 78-93. https://doi.org/10.1086/5422323.
In-text(Författare Efternamn År, sida #).(Smith 2009, 78-93).

Webbplats

FormatExempel
ReferenslistaFörfattarens efternamn, förnamn. Senast ändrat år. "Sidans titel." Webbplatsens titel. Senast ändrad månad dag, år. URL.
Smith, John. 2022. "Fördelarna med yoga." Healthline. https://www.healthline.com/health/benefits-of-yoga.
In-text(Författare Efternamn År).(Smith 2022).

Hänvisa till en webbplats i Chicago eller Turabian-format

Hänvisningar till webbplatser tas ofta bort från litteraturförteckningen i Chicagoformat och anges istället i en not eller i texten. Om din lärare kräver en formell referens ska du använda det format som beskrivs nedan.

FormatExempel
Efternamn, Förnamn. "Sidans titel." Webbplatsens titel. Webbadress (hämtad Datum för åtkomst).Smith, John. "Fördelarna med träning." Healthline. https://www.healthline.com/health/fitness-exercise-benefits (hämtad den 10 april 2023).

Vanliga misstag att undvika vid källhänvisning

Här är några vanliga misstag som du bör undvika när du hänvisar till källor i Chicagoformat:

 • Använder inte rätt format: Ett av de vanligaste felen är att man inte använder rätt format för den typ av källa som man hänvisar till. För korrekt format, se Chicago Manual of Style.
 • Information saknas: Se till att du ger all lämplig information för den typ av källa du citerar. När du till exempel nämner en bok ska du ange författarens namn, bokens titel, förlag och utgivningsår.
 • Felaktig interpunktion: Det är viktigt att använda korrekt interpunktion i citat, t.ex. kommatecken, punkt och kursiv stil. Kontrollera riktlinjerna igen för att se till att du använder rätt skiljetecken.
 • Inkonsekvent formatering: Se till att formateringen är konsekvent genom hela uppsatsen. 
 • Inte korrekt källhänvisning: Alla källor som används i din uppsats, inklusive direkta citat, parafraser och sammanfattningar, måste krediteras korrekt. Om detta inte görs kan det leda till plagiering.
 • Inte korrekturläst citat: Precis som med resten av din uppsats är det viktigt att du granskar dina citeringar innan du skickar in ditt arbete. Typsnitt och andra fel missas ofta, men de kan ha en inverkan på hur korrekta dina citat är.

Över 75 000 exakta vetenskapliga siffror för att öka din genomslagskraft.

Mind the Graph är en ledande onlineplattform som ger forskare, lärare och studenter tillgång till över 75 000 vetenskapligt korrekta figurer och mallar. Med ett användarvänligt gränssnitt gör Mind the Graph det enkelt att skapa professionella bilder som garanterat kommer att imponera på din publik och lyfta ditt arbete till nästa nivå.

logotyp-abonnemang

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Exklusivt innehåll av hög kvalitet om effektiv visuell
kommunikation inom vetenskap.

- Exklusiv vägledning
- Tips för design
- Vetenskapliga nyheter och trender
- Handledningar och mallar