Viena no visvairāk izmantotajām citēšanas formām akadēmiskajā rakstniecībā, īpaši humanitārajās un sociālajās zinātnēs, ir Čikāgas stils. To izveidoja Čikāgas Universitāte Prese tiek izmantota kopš 1906. gada, un tā ir piedzīvojusi dažādus atjauninājumus, lai neatpaliktu no tehnoloģiju un citēšanas standartu attīstības. Čikāgas citēšanas stils ir labi pazīstams ar precīzu un pilnīgu pieeju citēšanai, kas ietver gan citēšanu tekstā, gan bibliogrāfiju vai atsauču sarakstu dokumenta beigās. 

Šajā rakstā tiks apskatīti Čikāgas stila citēšanas pamati un formāti, lai jūs varētu to veiksmīgi izmantot savā darbā. Neatkarīgi no tā, vai esat students, pētnieks vai akadēmiskais rakstnieks, zināšanas par to, kā citēt Čikāgas stilā, ir nepieciešama prasme, kas ne tikai palīdzēs jums kavēt plaģiātismu, bet arī palielinās jūsu darba ticamību un profesionalitāti.

Pārskats par Čikāgas stila citēšanu

Čikāgas citēšanas stils ir populārs citēšanas stils, kas piedāvā vadlīnijas avotu norādīšanai akadēmiskajos darbos. To bieži izmanto humanitārajās un sociālajās zinātnēs, īpaši vēsturē, literatūrā un mākslā.

Teksta citāti un bibliogrāfija jeb atsauču saraksts ir divas Čikāgas stila citēšanas pamatkomponentes. Teksta citātus izmanto, lai norādītu avotus raksta galvenajā tekstā, savukārt bibliogrāfijā vai atsauču sarakstā ir pilnīga bibliogrāfiskā informācija par katru avotu, kas minēts rakstā. 

Ir divi dažādi Čikāgas stila citēšanas veidi: piezīmju un bibliogrāfijas stils un autora-datējuma stils. Piezīmju un bibliogrāfijas stilā citēšanai tekstā izmanto zemsvītras piezīmes vai beigu piezīmes, savukārt stilā "Autors-datums" tekstā izmanto citātus iekavās. Izvēli starp abiem stiliem bieži vien nosaka akadēmiskās disciplīnas vai izdevniecības unikālie kritēriji.

Čikāgas citēšanas stilā ir ietverti ne tikai atsauces uz avotiem, bet arī dokumentu noformēšanas kritēriji, piemēram, lappušu malas, fontu izmērs un stils, kā arī lappušu numerācija.

Kopumā Čikāgas stila citēšanas apguve ir vērtīga prasme ikvienam, kas nodarbojas ar akadēmisko rakstīšanu, jo tā garantē, ka avoti ir pareizi norādīti, un veicina zinātniskā darba integritāti un ticamību.

Čikāgas stila citēšanas veidi

Piezīmes un bibliogrāfija

Piezīmju un bibliogrāfijas stilu parasti izmanto humanitārajās zinātnēs, piemēram, literatūrā, vēsturē un mākslā, un tas ietver zemsvītras piezīmju vai beigu piezīmju izmantošanu, lai norādītu avotus visā tekstā, kā arī bibliogrāfiju dokumenta beigās, lai uzskaitītu visus citētos avotus. Šajā stilā zemsvītras piezīmē vai beigu piezīmē ir iekļauts viss avota citāts, savukārt bibliogrāfijas pozīcijā ir sniegta papildu informācija par avotu.

Zemsvītras piezīmē vai beigu piezīmē ir konkrēta informācija par avotu, piemēram, autora vārds, darba nosaukums, informācija par izdošanu un lappuses numurs(-i). Virsraksta numurs tekstā atbilst tam pašam numuram lapas apakšā zemsvītras piezīmē vai dokumenta beigās beigu piezīmē.

Autors-dati

Stilu "Autors-datējums" bieži izmanto sociālajās zinātnēs, piemēram, ekonomikā, politoloģijā un socioloģijā, un tas ietver citātus iekavās tekstā, kā arī atsauces sarakstu dokumenta beigās, kurā uzskaitīti visi minētie avoti. Šī stila iekavās ir norādīts autora uzvārds un publikācijas gads, savukārt atsauču saraksta pozīcijā ir pievienota papildu informācija par avotu.

Skaitļa iekavās ir ietverta īsa informācija par avotu, piemēram, autora vārds un publikācijas gads, kas ir ietverta iekavās un iekļauta tekstā. Tiešajiem citātiem iekavās var papildus norādīt arī lappušu numurus.

Dokumenta formatēšana

Veidojot darbu Čikāgas stila citēšanas sistēmā, jāpatur prātā vairāki svarīgi elementi, tostarp pamatformatējums, piezīmes, piekaramie ievilkumi un citi elementi. 

Pamata formatēšana

 • Robežas: Čikāgas stila darbiem tipiskais malas izmērs ir viens collas uz visām pusēm.
 • Fonta lielums un stils: Vēlamais fonts ir Times New Roman, 12 punktu izmērs.
 • Attālums: Visā darbā, tostarp tekstā, citātu blokos, zemsvītras piezīmēs, beigu piezīmēs un bibliogrāfijā, tiek izmantotas dubultās atstarpes. Katra rindkopa jāatdala ar vienu tukšu rindu.
 • Lapu numerācija: Visām lapām, tostarp titullapai, jābūt numurētām, taču lapas numurs nedrīkst būt uz titullapas. Lapu numuriem jābūt katras lapas augšējā labajā stūrī, puscollas attālumā no augšas un vienā līmenī ar labo malu.
 • Titullapa: Titullapā norādiet darba nosaukumu, savu vārdu, kursa nosaukumu, pasniedzēja vārdu un datumu. Visam pārējam saturam jābūt izlīdzinātam ar kreiso malu, un virsrakstam jābūt centrētam.
 • Virsraksti: Sadaļu virsraksti palīdz strukturēt materiālu, un tiem jābūt konsekventi noformētiem visā tekstā. Virsrakstiem jābūt treknrakstā un centrētiem Čikāgas stilā. Dokumenta galvenajām sadaļām jābūt apzīmētām ar romiešu cipariem, bet apakšsadaļām - ar lielajiem burtiem.

Piekaramie ievilkumi

Čikāgas citēšanas stilā piekaramie ievilkumi parasti tiek izmantoti bibliogrāfijā vai atsauču sarakstā dokumenta beigās.

Kā Microsoft Word programmā izveidot piekārto atkāpi?

Uz piekaramā ievilkuma izveide programmā Microsoft Word, atlasiet tekstu, kuru vēlaties atkāpt, noklikšķiniet ar peles labo pogu un no nolaižamajā izvēlnē izvēlieties "Punkts". Sadaļā "Indentation" (Atkāpes) nolaižamajā izvēlnē "Special" (Īpašais) iestatiet "Hanging" (Piekārts) un iestatiet atkāpi uz vēlamo izmēru.

Kā pievienot zemsvītras piezīmes programmā Word

Lai pievienotu zemsvītras piezīmes programmā Word, izpildiet šādas darbības:

 1. Novietojiet kursoru tajā dokumenta vietā, kur vēlaties pievienot zemsvītras piezīmi.
 2. Word lentē noklikšķiniet uz cilnes "Atsauces".
 3. Lentes sadaļā "Zemsvītras piezīmes" noklikšķiniet uz pogas "Ievietot zemsvītras piezīmi".
 4. Vietā, kur pievienojāt zemsvītras piezīmi, parādīsies virsraksta numurs, bet lapas apakšā - atbilstošs zemsvītras piezīmes numurs.
 5. Ierakstiet zemsvītras piezīmes tekstu lapas apakšā.

Varat arī izmantot tastatūras īsceļus, lai pievienotu zemsvītras piezīmes programmā Word:

 1. Lai pievienotu zemsvītras piezīmi, novietojiet kursoru vietā, kur vēlaties, lai parādās virsraksta numurs, un nospiediet "Ctrl" + "Alt" + "F".
 2. Ierakstiet zemsvītras piezīmes tekstu un nospiediet "Enter", lai pārietu uz nākamo rindu.

Avotu citēšana, izmantojot Čikāgas stila rokasgrāmatu

Žurnāla raksts

FormātsPiemērs
Zemsvītras piezīmeAutors Vārds Uzvārds, "Raksta nosaukums," Žurnāla nosaukums Sējuma numurs, nr. Izdevuma numurs (publicēšanas datums): Lapas numurs(-i).N. S. Weber, "Meksikas izņēmums: N. N. Mexico: "Suverenitāte, policija un demokrātija". Politisko zinātņu ceturkšņa žurnāls 130, nr. 1 (2015. gada pavasaris): 38.
BibliogrāfijaAutora uzvārds, vārds. "Raksta nosaukums." Žurnāla nosaukums Sējuma numurs, nr. Izdevuma numurs (publicēšanas datums): Lapas numurs(-i).Weber, N. S. "Meksikas zizņēmums: Suverenitāte, policija un demokrātija". Politisko zinātņu ceturkšņa žurnāls 130, nr. 1 (2015. gada pavasaris): 37-68.

Grāmatas

FormātsPiemērs
Zemsvītras piezīmeAutors Vārds Uzvārds, Grāmatas nosaukums (Publikācijas vieta: izdevējs, gads), lappuses numurs(-i).
Dens Brauns, Da Vinči kods (New York: Scholastic, 2004), 17-19.
BibliogrāfijaAutora uzvārds, vārds. Grāmatas nosaukums. Publikācijas vieta: Izdevējs, gads.Brown, Dan. Da Vinči kods. Ņujorka: Scholastic, 2004.

Laikraksts

FormātsPiemērs
Zemsvītras piezīmeAutors Vārds Uzvārds, "Raksta nosaukums," Laikraksta nosaukums, mēnesis diena, gads, sadaļas vai lappuses numurs.
Ādams Smits, "Jaunu uzņēmumu atvēršana pilsētas centrā," Chicago Tribune, 2023. gada 1. aprīlis, Uzņēmējdarbības sadaļa, 2.
BibliogrāfijaAutora uzvārds, vārds. "Raksta nosaukums." Laikraksta nosaukums, mēnesis diena, gads.Smits, Ādams. "Jaunu uzņēmumu atvēršana pilsētas centrā." Chicago Tribune, 2023. gada 1. aprīlis.

Žurnāls

FormātsPiemērs
Zemsvītras piezīmeAutors Vārds Uzvārds, "Raksta nosaukums," Žurnāla nosaukums, Mēnesis Gads, Lapas numurs(-i).
Sāra Lī, "Pozitīvās domāšanas spēks". Laiks, 2023. gada 10. aprīlis, 24-28.
BibliogrāfijaAutora uzvārds, vārds. "Raksta nosaukums." Žurnāla nosaukums, Mēnesis Gads.Lee, Sarah. "Pozitīvās domāšanas spēks." Laiks, 2023. gada 10. aprīlis.

Filma

FormātsPiemērs
Zemsvītras piezīmeFilmas nosaukums, režisors Vārds Uzvārds (producentu kompānija, gads), medijs.
Forrest Gumprežisors Roberts Zemekijs (Paramount Pictures, 1994), DVD.
BibliogrāfijaUzvārds, vārds, dir. Filmas nosaukums. Ražošanas uzņēmums, gads.Zemeckis, Robert, rež. Forrest Gump. Paramount Pictures, 1994.

Čikāgas autors-datu pamatprincipi

Grāmatu

FormātsPiemērs
Atsauces sarakstsUzvārds, vārds. Publicēšanas gads. Grāmatas nosaukums. Izdevēja pilsēta: Izdevēja nosaukums.Smith, John. 2021. Čikāgas vēsture. Ņujorka: Random House.
Tekstā(Autors Uzvārds Gads, lapa #).(Smith 2021, 55).

Žurnāla raksts

FormātsPiemērs
Atsauces sarakstsAutora uzvārds. Gads. "Raksta nosaukums." Žurnāla nosaukums tilpums #, nr. [izdevums #] (Publicēšanas sezona vai mēnesis): lappušu diapazons. DOI kā URL.
Smith, John. 2009. "Pētījumi par Pop Rocks un koksu." Dīvainā zinātne 12, nr. 3 (Spring): 78-93. https://doi.org/10.1086/5422323.
Tekstā(Autors Uzvārds Gads, lapa #).(Smith 2009, 78-93).

Tīmekļa vietne

FormātsPiemērs
Atsauces sarakstsAutora uzvārds, vārds. Pēdējās modifikācijas gads. "Lapas virsraksts." Tīmekļa vietnes nosaukums. Pēdējo reizi rediģēts Mēnesis Diena, Gads. URL.
Smith, John. 2022. "Jogas ieguvumi." Healthline. https://www.healthline.com/health/benefits-of-yoga.
Tekstā(Autors Uzvārds Gads).(Smith 2022).

Atsauces uz tīmekļa vietni Čikāgas vai Turabian formātā

Tīmekļa vietņu citāti Čikāgas formātā bieži tiek izņemti no bibliogrāfijas un tā vietā tiek citēti piezīmē vai tekstā. Ja pasniedzējs pieprasa oficiālu atsauci, izmantojiet turpmāk norādīto formātu.

FormātsPiemērs
Uzvārds, vārds. "Lapas virsraksts." Tīmekļa vietnes nosaukums. Tīmekļa vietnes adrese (meklēšanas datums).Smith, John. "Fizisko vingrinājumu priekšrocības." Healthline. https://www.healthline.com/health/fitness-exercise-benefits (skatīts 2023. gada 10. aprīlī).

Biežāk pieļautās kļūdas, no kurām jāizvairās, citējot avotus

Lūk, dažas biežāk pieļautās kļūdas, no kurām jāizvairās, atsaucoties uz avotiem Čikāgas formātā:

 • Nepareiza formāta neizmantošana: Viena no visbiežāk pieļautajām kļūdām ir tā, ka netiek izmantots pareizais formāts, kas atbilst atsaucēm uz avotu. Lai uzzinātu pareizo formātu, skatiet Čikāgas stila rokasgrāmata.
 • Trūkstošā informācija: Pārliecinieties, ka sniedzat visu atbilstošo informāciju par avota veidu, kuru citējat. Piemēram, minot grāmatu, jums jānorāda autora vārds, grāmatas nosaukums, izdevējs un izdošanas gads.
 • Nepareiza interpunkcija: Citējumos ir ļoti svarīgi lietot pareizu interpunkciju, piemēram, komatus, punktus un slīprakstu. Vēlreiz pārbaudiet vadlīnijas, lai pārliecinātos, vai lietojat pareizo interpunkciju.
 • Nekonsekventa formatēšana: Pārliecinieties, ka jūsu darba formatējums ir konsekvents visā rakstā. 
 • Nepareiza atsauču uz avotiem norādīšana: Visi jūsu darbā izmantotie avoti, tostarp tiešie citāti, pārfrāzējumi un kopsavilkumi, ir pienācīgi jānorāda. Ja tas netiek darīts, var tikt uzskatīts par plaģiātu.
 • Neveic citātu korektūru: Tāpat kā pārējā darba daļā, arī citātos pirms darba iesniegšanas ir ļoti svarīgi pārskatīt citātus. Pārrakstīšanās un citas kļūdas bieži vien netiek pamanītas, taču tās var ietekmēt jūsu citātu precizitāti.

Vairāk nekā 75 000 precīzu zinātnisku datu, lai palielinātu jūsu ietekmi.

Mind the Graph ir vadošā tiešsaistes platforma, kas dod iespēju pētniekiem, pasniedzējiem un studentiem piekļūt vairāk nekā 75 000 zinātniski precīzu skaitļu un veidņu. Izmantojot lietotājam draudzīgu saskarni, Mind the Graph ļauj bez piepūles izveidot profesionālas kvalitātes vizuālus materiālus, kas noteikti pārsteigs jūsu auditoriju un pacels jūsu darbu jaunā līmenī.

logotipa abonements

Abonēt mūsu biļetenu

Ekskluzīvs augstas kvalitātes saturs par efektīvu vizuālo
komunikācija zinātnē.

- Ekskluzīvs ceļvedis
- Dizaina padomi
- Zinātnes jaunumi un tendences
- Mācību pamācības un veidnes