Μια από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες μορφές παραπομπών στην ακαδημαϊκή γραφή, ιδίως στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, είναι το στυλ του Σικάγο. Δημιουργήθηκε από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο Press και χρησιμοποιείται από το 1906, με διάφορες αναβαθμίσεις για να συμβαδίζει με την εξέλιξη της τεχνολογίας και των προτύπων αναφοράς. Το στυλ Σικάγο είναι γνωστό για την ακριβή και πλήρη προσέγγισή του στην αναφορά, η οποία περιλαμβάνει τόσο το κείμενο όσο και τη βιβλιογραφία ή τον κατάλογο παραπομπών στο τέλος του εγγράφου. 

Αυτό το άρθρο θα διερευνήσει τα βασικά στοιχεία του Στυλ Σικάγο Citation και τις μορφές που θα σας βοηθήσουν να το εφαρμόσετε με επιτυχία στην εργασία σας. Είτε είστε φοιτητής, είτε ερευνητής, είτε ακαδημαϊκός συγγραφέας, η γνώση του πώς να παραθέτετε με το στυλ Σικάγο είναι μια απαραίτητη δεξιότητα που όχι μόνο θα σας βοηθήσει να παρεμποδίσετε τη λογοκλοπή, αλλά θα ενισχύσει επίσης την αξιοπιστία και τον επαγγελματισμό της εργασίας σας.

Επισκόπηση του Στυλ Σικάγο Αναφορά

Το στυλ παραπομπών του Σικάγο είναι ένα δημοφιλές στυλ παραπομπών που προσφέρει κατευθυντήριες γραμμές για την αναφορά πηγών σε ακαδημαϊκές εργασίες. Χρησιμοποιείται συχνά στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, ιδίως στην ιστορία, τη λογοτεχνία και τις τέχνες.

Οι παραπομπές εντός κειμένου και η βιβλιογραφία ή ο κατάλογος παραπομπών είναι τα δύο βασικά στοιχεία της παραπομπής του στυλ Σικάγο. Οι παραπομπές εντός κειμένου χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση των πηγών μέσα στο κύριο κείμενο της εργασίας, ενώ η βιβλιογραφία ή ο κατάλογος παραπομπών περιέχει πλήρεις βιβλιογραφικές πληροφορίες για κάθε πηγή που αναγνωρίζεται στην εργασία. 

Υπάρχουν δύο ξεχωριστοί τύποι παραπομπών του στυλ Σικάγο: το στυλ Σημειώσεις και Βιβλιογραφία και το στυλ Συγγραφέας-Ημερομηνία. Για να προσφέρει παραπομπές εντός κειμένου, το στυλ Σημειώσεις και Βιβλιογραφία χρησιμοποιεί υποσημειώσεις ή τελικές σημειώσεις, ενώ το στυλ Συγγραφέας-Ημερομηνία χρησιμοποιεί παρενθετικές παραπομπές εντός του κειμένου. Η επιλογή μεταξύ των δύο στυλ καθορίζεται συχνά από τα μοναδικά κριτήρια του ακαδημαϊκού κλάδου ή του εκδότη.

Το στυλ Σικάγο περιέχει κριτήρια για τη μορφοποίηση των εγγράφων, όπως τα περιθώρια, το μέγεθος και το στυλ της γραμματοσειράς και τους αριθμούς σελίδων, καθώς και οδηγίες για την αναφορά των πηγών.

Συνολικά, η εκμάθηση του τρόπου αναφοράς του Σικάγο είναι μια πολύτιμη ικανότητα για οποιονδήποτε ασχολείται με την ακαδημαϊκή συγγραφή, καθώς εγγυάται ότι οι πηγές αποδίδονται σωστά και συμβάλλει στην ακεραιότητα και την αξιοπιστία της επιστημονικής εργασίας.

Τύποι παραπομπών στυλ Σικάγο

Σημειώσεις και βιβλιογραφία

Το στυλ Σημειώσεις και Βιβλιογραφία χρησιμοποιείται συνήθως στις ανθρωπιστικές επιστήμες, όπως η λογοτεχνία, η ιστορία και οι τέχνες, και αποτελείται από τη χρήση υποσημειώσεων ή τελικών σημειώσεων για τον προσδιορισμό των πηγών σε όλο το κείμενο, καθώς και από μια βιβλιογραφία στο τέλος του εγγράφου για τον κατάλογο όλων των πηγών που αναφέρονται. Σε αυτό το ύφος, ολόκληρη η αναφορά της πηγής περιλαμβάνεται στην υποσημείωση ή την τελική σημείωση, ενώ το στοιχείο της βιβλιογραφίας παρέχει επιπλέον πληροφορίες για την πηγή.

Η υποσημείωση ή η τελική σημείωση περιέχει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την πηγή, όπως το όνομα του συγγραφέα, τον τίτλο του έργου, τις πληροφορίες δημοσίευσης και τον αριθμό(-ους) της σελίδας. Ο υπερθετικός αριθμός στο κείμενο αντιστοιχεί στον ίδιο αριθμό στο κάτω μέρος της σελίδας για μια υποσημείωση ή στο τέλος του εγγράφου για μια τελική σημείωση.

Συγγραφέας-δεδομένα

Το στυλ Author-Date χρησιμοποιείται συχνά στις κοινωνικές επιστήμες, όπως τα οικονομικά, οι πολιτικές επιστήμες και η κοινωνιολογία, και περιλαμβάνει παρενθετικές παραπομπές εντός του κειμένου καθώς και κατάλογο παραπομπών στο τέλος του εγγράφου που απαριθμεί όλες τις πηγές που αναφέρονται. Η παρενθετική αναφορά σε αυτό το στυλ δίνει το επώνυμο του συγγραφέα και το έτος δημοσίευσης, ενώ το στοιχείο του καταλόγου αναφοράς προσθέτει επιπλέον πληροφορίες για την πηγή.

Η παρενθετική παραπομπή περιέχει σύντομες πληροφορίες σχετικά με την πηγή, όπως το όνομα του συγγραφέα και το έτος δημοσίευσης, οι οποίες περικλείονται σε παρένθεση και περιλαμβάνονται στο κείμενο. Για τα άμεσα παραθέματα, η παρενθετική αναφορά μπορεί επιπλέον να περιλαμβάνει αριθμούς σελίδων.

Μορφοποίηση της εργασίας

Κατά τη μορφοποίηση μιας εργασίας με το στυλ Σικάγο Citation, υπάρχουν πολλά σημαντικά στοιχεία που πρέπει να έχετε κατά νου, όπως η βασική μορφοποίηση, οι σημειώσεις, οι κρεμαστές εσοχές και άλλα στοιχεία. 

Βασική μορφοποίηση

 • Περιθώρια: Για μια εργασία σε στυλ Σικάγο, το τυπικό μέγεθος περιθωρίου είναι μία ίντσα σε όλες τις πλευρές.
 • Μέγεθος και στυλ γραμματοσειράς: Προτιμάται η γραμματοσειρά Times New Roman, μεγέθους 12 στιγμών.
 • Απόσταση: Χρησιμοποιείται διπλό διάστιχο σε όλη την εργασία, συμπεριλαμβανομένου του κειμένου, των εισαγωγικών, των υποσημειώσεων, των τελικών σημειώσεων και της βιβλιογραφίας. Κάθε παράγραφος πρέπει να χωρίζεται από μία κενή γραμμή.
 • Αρίθμηση σελίδων: Όλες οι σελίδες, συμπεριλαμβανομένης της σελίδας τίτλου, πρέπει να είναι αριθμημένες, αν και ο αριθμός σελίδας δεν πρέπει να εμφανίζεται στην ίδια τη σελίδα τίτλου. Οι αριθμοί σελίδων θα πρέπει να βρίσκονται στην επάνω δεξιά γωνία κάθε σελίδας, μισή ίντσα από την κορυφή και στο ίδιο επίπεδο με το δεξιό περιθώριο.
 • Σελίδα τίτλου: Συμπεριλάβετε τον τίτλο της εργασίας, το όνομά σας, τον τίτλο του μαθήματος, το όνομα του διδάσκοντος και την ημερομηνία στη σελίδα τίτλου. Όλο το υπόλοιπο περιεχόμενο πρέπει να ευθυγραμμίζεται με το αριστερό περιθώριο και ο τίτλος πρέπει να είναι κεντραρισμένος.
 • Τίτλοι: Οι επικεφαλίδες των ενοτήτων βοηθούν στη διάρθρωση του υλικού και πρέπει να μορφοποιούνται με συνέπεια σε όλο το κείμενο. Οι επικεφαλίδες πρέπει να είναι με έντονη γραφή και κεντραρισμένες σύμφωνα με το στυλ του Σικάγο. Οι κύριες ενότητες του εγγράφου θα πρέπει να σημειώνονται με λατινικούς αριθμούς, ενώ οι υποκεφαλίδες θα πρέπει να σημειώνονται με κεφαλαία γράμματα.

Κρεμαστές εσοχές

Στο στυλ Σικάγο Citation, οι κρεμαστές εσοχές χρησιμοποιούνται συνήθως στη βιβλιογραφία ή στον κατάλογο παραπομπών στο τέλος του εγγράφου.

Πώς να δημιουργήσετε μια κρεμαστή εσοχή στο Microsoft Word;

Προς Δημιουργήστε μια κρεμαστή εσοχή στο Microsoft Word, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να κάνετε εσοχή, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε "Παράγραφος" από το αναπτυσσόμενο μενού. Στην ενότητα "Εσοχή", ρυθμίστε το αναπτυσσόμενο μενού "Ειδική" σε "Κρεμαστή" και ορίστε την εσοχή στο επιθυμητό μέτρο.

Πώς να προσθέσετε υποσημειώσεις στο Word

Για να προσθέσετε υποσημειώσεις στο Word, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Τοποθετήστε τον κέρσορα στο σημείο του εγγράφου όπου θέλετε να προσθέσετε την υποσημείωση.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα "Αναφορές" στην κορδέλα του Word.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί "Εισαγωγή υποσημείωσης" στην ενότητα "Υποσημειώσεις" της κορδέλας.
 4. Στο σημείο που προσθέσατε την υποσημείωση θα εμφανιστεί ένας υπερθετικός αριθμός και ένας αντίστοιχος αριθμός υποσημείωσης θα εμφανιστεί στο κάτω μέρος της σελίδας.
 5. Πληκτρολογήστε το κείμενο της υποσημείωσης στο κάτω μέρος της σελίδας.

Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε συντομεύσεις πληκτρολογίου για να προσθέσετε υποσημειώσεις στο Word:

 1. Για να προσθέσετε μια υποσημείωση, τοποθετήστε τον κέρσορα στο σημείο που θέλετε να εμφανιστεί ο υπερθετικός αριθμός και πατήστε "Ctrl" + "Alt" + "F".
 2. Πληκτρολογήστε το κείμενο της υποσημείωσης και πατήστε "Enter" για να μεταβείτε στην επόμενη γραμμή.

Αναφορά πηγών χρησιμοποιώντας το Εγχειρίδιο Στυλ του Σικάγο

Άρθρο περιοδικού

ΜορφήΠαράδειγμα
ΥποσημείωσηΣυγγραφέας Ονοματεπώνυμο Επώνυμο, "Τίτλος άρθρου"," Τίτλος περιοδικού Αριθμός τόμου, αριθ. Αριθμός τεύχους (Ημερομηνία έκδοσης): Αριθμός σελίδας (σελίδες).N. S: Μεξικού: Κυριαρχία, αστυνομία και δημοκρατία". Τριμηνιαία έκδοση πολιτικής επιστήμης 130, αριθ. 1 (Άνοιξη 2015): 38.
ΒιβλιογραφίαΣυγγραφέας Επώνυμο, Όνομα. "Τίτλος άρθρου". Τίτλος περιοδικού Αριθμός τόμου, αριθ. Αριθμός τεύχους (Ημερομηνία έκδοσης): Αριθμός σελίδας (σελίδες).Weber, N. S. "Η μεξικανική εξαίρεση z: Μεξικάνικη κυριαρχία, αστυνομία και δημοκρατία". Τριμηνιαία έκδοση πολιτικής επιστήμης 130, αριθ. 1 (Άνοιξη 2015): 37-68.

Βιβλία

ΜορφήΠαράδειγμα
ΥποσημείωσηΣυγγραφέας Όνομα Επώνυμο, Τίτλος βιβλίου (Τόπος έκδοσης: Εκδότης, Έτος), Αριθμός(-οί) σελίδας(-ών).
Dan Brown, Ο Κώδικας DaVinci (Νέα Υόρκη: Scholastic, 2004), 17-19.
ΒιβλιογραφίαΣυγγραφέας Επώνυμο, Όνομα. Τίτλος βιβλίου. Τόπος έκδοσης: Εκδότης, Έτος.Brown, Dan. Ο Κώδικας DaVinci. Νέα Υόρκη: Scholastic, 2004.

Εφημερίδα

ΜορφήΠαράδειγμα
ΥποσημείωσηΣυγγραφέας Ονοματεπώνυμο Επώνυμο, "Τίτλος άρθρου"," Τίτλος εφημερίδας, Μήνας Ημέρα, Έτος, Αριθμός Τμήματος ή Σελίδας.
Adam Smith, "New Business Opens Downtown," Chicago Tribune, 1 Απριλίου 2023, τμήμα επιχειρήσεων, 2.
ΒιβλιογραφίαΣυγγραφέας Επώνυμο, Όνομα. "Τίτλος άρθρου". Τίτλος εφημερίδας, Μήνας Ημέρα, Έτος.Smith, Adam. "Νέα επιχείρηση ανοίγει στο κέντρο της πόλης". Chicago Tribune, 1η Απριλίου 2023.

Περιοδικό

ΜορφήΠαράδειγμα
ΥποσημείωσηΣυγγραφέας Ονοματεπώνυμο Επώνυμο, "Τίτλος άρθρου"," Τίτλος περιοδικού, Μήνας Έτος, Αριθμός σελίδας.
Sarah Lee, "Η δύναμη της θετικής σκέψης," Χρόνος, 10 Απριλίου 2023, 24-28.
ΒιβλιογραφίαΣυγγραφέας Επώνυμο, Όνομα. "Τίτλος άρθρου". Τίτλος περιοδικού, Μήνας Έτος.Lee, Sarah. "Η δύναμη της θετικής σκέψης". Χρόνος, 10 Απριλίου 2023.

Ταινία

ΜορφήΠαράδειγμα
ΥποσημείωσηΤίτλος ταινίας, σκηνοθεσία: Όνομα Επώνυμο (Εταιρεία παραγωγής, έτος), Μέσο.
Φόρεστ Γκαμπ, σε σκηνοθεσία Robert Zemeckis (Paramount Pictures, 1994), DVD.
ΒιβλιογραφίαΕπώνυμο, Όνομα, Διευθ. Τίτλος ταινίας. Εταιρεία παραγωγής, Έτος.Zemeckis, Robert, σκηνοθέτης. Φόρεστ Γκαμπ. Paramount Pictures, 1994.

Σικάγο Βασικά στοιχεία συγγραφέα-ημερομηνία

Βιβλίο

ΜορφήΠαράδειγμα
Κατάλογος αναφοράςΕπώνυμο, Όνομα. Έτος δημοσίευσης. Τίτλος του βιβλίου. Εκδότης Πόλη: Όνομα εκδότη.Smith, John. 2021. Η ιστορία του Σικάγο. Νέα Υόρκη: Random House.
In-text(Συγγραφέας Επώνυμο Έτος, σελίδα #).(Smith 2021, 55).

Άρθρο περιοδικού

ΜορφήΠαράδειγμα
Κατάλογος αναφοράςΣυγγραφέας Επώνυμο. Έτος. "Τίτλος άρθρου". Τίτλος περιοδικού τόμος #, αριθ. [τεύχος #] (εποχή ή μήνας δημοσίευσης): εύρος σελίδων. DOI ως διεύθυνση URL.
Smith, John. 2009. "Μελέτες για Pop Rocks και Coke". Παράξενη επιστήμη 12, no. 3 (Άνοιξη): 78-93. https://doi.org/10.1086/5422323.
In-text(Συγγραφέας Επώνυμο Έτος, σελίδα #).(Smith 2009, 78-93).

Ιστοσελίδα

ΜορφήΠαράδειγμα
Κατάλογος αναφοράςΣυγγραφέας Επώνυμο, Όνομα. Τελευταία τροποποίηση Έτος. "Τίτλος σελίδας". Τίτλος Ιστοσελίδας. Τελευταία τροποποίηση Μήνας Ημέρα, Έτος. URL.
Smith, John. 2022. "Τα οφέλη της γιόγκα". Healthline. https://www.healthline.com/health/benefits-of-yoga.
In-text(Συγγραφέας Επώνυμο Έτος).(Smith 2022).

Αναφορά σε έναν ιστότοπο σε μορφή Chicago ή Turabian

Οι παραπομπές σε ιστότοπους συχνά αφαιρούνται από τη βιβλιογραφία στη μορφή Σικάγο και παρατίθενται σε σημείωση ή μέσα στο κείμενο. Εάν ο καθηγητής σας απαιτεί επίσημη αναφορά, χρησιμοποιήστε τη μορφή που περιγράφεται παρακάτω.

ΜορφήΠαράδειγμα
Επώνυμο, Όνομα. "Τίτλος σελίδας". Τίτλος Ιστοσελίδας. Διεύθυνση ιστοχώρου (ανακτήθηκε Ημερομηνία πρόσβασης).Smith, John. "Τα οφέλη της άσκησης". Healthline. https://www.healthline.com/health/fitness-exercise-benefits (πρόσβαση στις 10 Απριλίου 2023).

Συνήθη λάθη που πρέπει να αποφεύγετε όταν παραθέτετε πηγές

Ακολουθούν ορισμένα συνηθισμένα λάθη που πρέπει να αποφεύγετε όταν αναφέρεστε σε πηγές με τη μορφή Σικάγο:

 • Μη χρήση της κατάλληλης μορφής: Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη είναι η μη χρήση της κατάλληλης μορφής για το είδος της πηγής στην οποία γίνεται η παραπομπή. Για τη σωστή μορφή, ελέγξτε το Εγχειρίδιο στυλ του Σικάγο.
 • Λείπουν πληροφορίες: Βεβαιωθείτε ότι παρέχετε όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για τον τύπο της πηγής που παραθέτετε. Όταν αναφέρετε ένα βιβλίο, για παράδειγμα, θα πρέπει να αναφέρετε το όνομα του συγγραφέα, τον τίτλο του βιβλίου, τον εκδότη και το έτος έκδοσης.
 • Λανθασμένη στίξη: Είναι κρίσιμο να χρησιμοποιείτε σωστά σημεία στίξης στις παραπομπές, όπως κόμματα, τελείες και πλάγια γράμματα. Ελέγξτε ξανά τις οδηγίες για να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τα σωστά σημεία στίξης.
 • Ασυνεπής μορφοποίηση: Βεβαιωθείτε ότι η μορφοποίησή σας είναι συνεπής σε όλη την εργασία. 
 • Μη ορθή αναφορά στις πηγές: Όλες οι πηγές που χρησιμοποιούνται στην εργασία σας, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων παραθεμάτων, της παράφρασης και της περίληψης, πρέπει να αναφέρονται σωστά. Η παράλειψη μπορεί να οδηγήσει σε λογοκλοπή.
 • Μη διόρθωση των παραπομπών: Ακριβώς όπως και στην υπόλοιπη εργασία σας, είναι κρίσιμο να ελέγξετε τις παραπομπές σας πριν υποβάλετε την εργασία σας. Τα τυπογραφικά και άλλα λάθη συχνά διαφεύγουν, αλλά μπορεί να έχουν αντίκτυπο στην ακρίβεια των παραπομπών σας.

Πάνω από 75.000 ακριβή επιστημονικά στοιχεία για να ενισχύσετε τον αντίκτυπό σας.

Mind the Graph είναι μια κορυφαία διαδικτυακή πλατφόρμα που δίνει τη δυνατότητα σε ερευνητές, εκπαιδευτικούς και φοιτητές, παρέχοντας πρόσβαση σε πάνω από 75.000 επιστημονικά ακριβή στοιχεία και πρότυπα. Με μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή, το Mind the Graph καθιστά εύκολη τη δημιουργία οπτικού υλικού επαγγελματικού επιπέδου, το οποίο είναι βέβαιο ότι θα εντυπωσιάσει το κοινό σας και θα ανεβάσει την εργασία σας στο επόμενο επίπεδο.

logo-subscribe

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο

Αποκλειστικό περιεχόμενο υψηλής ποιότητας σχετικά με την αποτελεσματική οπτική
επικοινωνία στην επιστήμη.

- Αποκλειστικός οδηγός
- Συμβουλές σχεδιασμού
- Επιστημονικά νέα και τάσεις
- Σεμινάρια και πρότυπα