În ciuda aspectului lor modest, verbele de cercetare au o greutate substanțială în scrierile academice. Verbele de cercetare reprezintă elementele de bază ale dezvoltării argumentului, ale explicării metodei și ale prezentării dovezilor. Cercetătorii își pot comunica rezultatele în mod clar și pot demonstra rigoarea și fiabilitatea cercetării lor prin alegerea verbelor de cercetare adecvate. În plus, prin clarificarea procesului de gândire al autorului și prin faptul că ajută la înțelegere, aceste verbe pot ajuta cititorii să navigheze în complexitatea literaturii academice. 

Deși au o semnificație remarcabilă, verbele de cercetare sunt frecvent folosite în mod greșit, în ciuda faptului că sunt extrem de importante pentru a determina impactul și claritatea unui text academic. Acest articol realizat de Mind the Graph explorează semnificația esențială a folosirii verbelor de cercetare potrivite pentru a îmbunătăți calitatea și eficiența discursului academic.

Ce sunt verbele de cercetare?

Verbele de cercetare sunt o categorie specifică și esențială de cuvinte utilizate în scrierile academice pentru a transmite acțiunile, procedurile și rezultatele cercetării. Acestea joacă un rol semnificativ în sporirea clarității, preciziei și eficienței scrierilor cercetătorilor, permițându-le acestora să își exprime intențiile cu un impact mai mare.

În cadrul scrierilor academice, verbele de cercetare acoperă un spectru larg de acțiuni și concepte asociate cu cercetarea. Acestea cuprind verbe utilizate pentru a descrie metodele de cercetare (de exemplu, a investiga, a analiza, a experimenta), a prezenta rezultatele cercetării (de exemplu, a demonstra, a dezvălui, a ilustra) și a discuta implicațiile și concluziile (de exemplu, a sugera, a propune, a valida).

Selecția atentă a verbelor de cercetare este extrem de importantă, deoarece influențează în mod direct tonul general, rigoarea și credibilitatea scrierii academice. Prin alegerea celor mai potrivite verbe de cercetare, cercetătorii se pot asigura că scrierile lor sunt precise, clare și exacte, permițându-le să comunice în mod eficient cercetările lor publicului vizat.

Pe lângă verbele de cercetare, selectarea cuvintelor potrivite pe parcursul procesului de scriere academică este crucială. Aceasta contribuie la atingerea obiectivelor de precizie, claritate și acuratețe menționate mai sus. Pentru a obține o înțelegere mai profundă a importanței alegerii cuvintelor în scrierea academică, citiți articolul intitulat "Importanța alegerii cuvintelor cu exemple." Acest articol oferă perspective valoroase și exemple practice care vă pot ajuta să înțelegeți mai bine semnificația alegerii cuvintelor în scrierea academică.

Tipuri de verbe de cercetare

Există diferite tipuri de verbe de cercetare care sunt utilizate în mod obișnuit în scrierile academice. Aceste verbe pot fi clasificate în funcție de funcțiile lor specifice și de etapele procesului de cercetare pe care le reprezintă. 

Verbe pentru analiza datelor

Pentru a examina, a înțelege și a obține informații semnificative din rezultatele cercetării, se folosesc anumite verbe atunci când se analizează datele. Aceste verbe ajută la explorarea conexiunilor, la descoperirea modelelor și la formularea de concluzii pe baza faptelor disponibile:

 • Analizați: Examinarea sistematică a datelor pentru a găsi modele sau conexiuni.
 • Interpretați: Descrieți relevanța datelor sau a rezultatelor și semnificația acestora.
 • Comparați: Arătați modul în care mai multe seturi de date sau variabile diferă unele de altele.
 • Corelați: Examinați legătura sau relația dintre variabile.
 • Calculați: Efectuarea de calcule pe date folosind matematica sau statistica.

Verbe pentru definirea proceselor 

Definirea proceselor de cercetare implică furnizarea de detalii privind etapele, procedurile și metodele utilizate pe parcursul studiului. Verbele din această categorie facilitează o explicație clară și precisă a modului în care s-a desfășurat cercetarea:

 • Schiță: Oferiți o prezentare generală sau o structură generală a unui proces de cercetare.
 • Detalii: Precizați etapele sau procedurile specifice întreprinse în cadrul cercetării.
 • Explică: Clarificați raționamentul sau logica care stă la baza unui anumit proces de cercetare.
 • Definiți: Enunțați și descrieți în mod clar conceptele, variabilele sau termenii cheie.
 • Ilustrați: Folosiți exemple sau imagini pentru a demonstra un proces de cercetare.

Verbe pentru rezumarea rezultatelor 

După încheierea cercetării, cercetătorii oferă un rezumat succint al rezultatelor lor. Aceste verbe îi ajută pe cercetători să evidențieze principalele constatări, să ofere o imagine de ansamblu a rezultatelor și să tragă concluzii din date:

 • Rezumați: Furnizați o prezentare concisă sau o scurtă descriere a rezultatelor cercetării.
 • Evidențiați: Atrageți atenția asupra rezultatelor cheie sau semnificative.
 • Demonstrează: Prezentați dovezi sau date care susțin o anumită constatare.
 • Concluzia: Formulați o generalizare sau o deducție pe baza rezultatelor.
 • Validați: Confirmarea sau coroborarea constatărilor prin probe sau analize suplimentare.

Verbe pentru a descrie revizuirea literaturii

În timpul etapei de analiză a literaturii, cercetătorii examinează lucrările academice existente și studiile relevante. Verbele din această categorie îi ajută pe cercetători să își exprime evaluarea, sinteza și analiza literaturii de specialitate. Astfel de verbe includ, de exemplu:

 • Critică: Evaluați punctele forte și punctele slabe ale literaturii existente pe un subiect.
 • Rezumați: Oferiți o scurtă prezentare generală a principalelor constatări și concluzii din literatura de specialitate existentă pe un subiect.
 • Comparați: Să identifice asemănările și diferențele dintre rezultatele și concluziile mai multor studii pe un subiect.
 • Sintetizați: Combină constatările și concluziile mai multor studii pe un subiect pentru a identifica tendințe sau teme mai largi.
 • Evaluați: Evaluați calitatea și validitatea literaturii existente pe un subiect.

Verbe pentru speculații și ipoteze

Explorarea posibilelor conexiuni sau explicarea evenimentelor necesită speculații și formularea de ipoteze. Aceste verbe permit cercetătorilor să își prezinte speculațiile, ipotezele sau ipotezele propuse:

 • Propuneți: Propune o idee sau o ipoteză pentru studii sau investigații suplimentare.
 • Speculați: Oferă o posibilă explicație sau teorie pentru un fenomen sau o observație.
 • Prevestește: Utilizarea datelor sau a teoriilor existente pentru a face o prognoză cu privire la evenimente sau rezultate viitoare.
 • Ipoteză: Formularea unei explicații sau a unei ipoteze testabile pentru un fenomen sau o observație.
 • Propuneți: Oferiți o explicație sau o interpretare potențială pentru un rezultat sau o constatare.

Verbe pentru discutarea limitelor și direcțiilor viitoare

Recunoașterea limitelor cercetării și sugerarea unor direcții viitoare este importantă pentru a demonstra o înțelegere cuprinzătoare a domeniului. Verbele din această categorie îi ajută pe cercetători să abordeze constrângerile studiului lor și să ofere perspective pentru cercetări viitoare:

 • Limită: Identificați limitările sau punctele slabe ale unui studiu sau ale unei analize.
 • Propuneți: Sugerați soluții potențiale sau căi de cercetare suplimentară pentru a aborda limitările sau punctele slabe.
 • Discutați: Analizați și reflectați asupra implicațiilor limitărilor sau punctelor slabe pentru domeniul sau aria de cercetare mai largă.
 • Adresă: Elaborarea unui plan sau a unei strategii de abordare a limitărilor sau a punctelor slabe în cercetările viitoare.
 • Recunoașteți: să recunoască și să abordeze potențialele prejudecăți sau limitări ale unui studiu sau ale unei analize.

Sfaturi pentru utilizarea verbelor de cercetare

Aceste sfaturi vă vor ajuta să profitați la maximum de verbele de cercetare, asigurându-vă un limbaj activ, precis și coerent. Prin încorporarea acestor strategii, puteți ridica calitatea scrierilor dvs. și puteți comunica în mod eficient rezultatele cercetării dvs. cititorilor.

Utilizarea limbajului activ

 • Folosiți vocea activă: Vocea activă face ca scrisul dumneavoastră să fie mai dinamic și mai atractiv. De asemenea, identifică în mod clar autorul acțiunii. De exemplu, în loc să spuneți "Datele au fost analizate", spuneți "Noi am analizat datele".
 • Evidențiați subiectul: Asigurați-vă că subiectul propoziției este în centrul atenției și efectuează acțiunea. Acest lucru aduce claritate și accentuează responsabilitatea.

Alegerea unor verbe precise

 • Fiți specific: Selectați verbe care exprimă cu precizie acțiunea pe care doriți să o descrieți. Evitați verbele generice precum "a face" sau "a face". În schimb, folosiți verbe care descriu cu acuratețe procesul de cercetare sau concluziile. De exemplu, utilizați "investighează", "analizează" sau "demonstrează".
 • Utilizați un tezaur: Extindeți-vă vocabularul și găsiți verbe alternative care să transmită exact sensul pe care îl doriți. Un tezaur vă poate ajuta să descoperiți verbe mai precise și mai variate.

Menținerea consecvenței

 • Rămâneți consecvent în ceea ce privește timpul verbului: Alegeți un timp verbal și păstrați-l în mod consecvent pe tot parcursul scrierii dumneavoastră. Acest lucru asigură coerența și claritatea.
 • Stabiliți un ghid de stil: Urmați un ghid de stil specific, cum ar fi APA sau MLA, pentru a menține coerența în utilizarea verbelor de cercetare și a altor convenții de redactare.

Resurse pentru a vă ajuta să folosiți verbe de cercetare

Luați în considerare următoarele resurse pentru a vă îmbunătăți utilizarea verbelor de cercetare:

 • Redactarea de manuale și ghiduri: Pentru informații de încredere despre verbele de cercetare și scrierea academică, consultați ghiduri precum "The Craft of Research" sau "The Elements of Style".
 • Ateliere de scriere academică: Participați la seminarii web sau ateliere de lucru privind scrierea academică, care abordează subiecte precum verbele de cercetare și îmbunătățirea scrierilor academice.
 • Comunități online de scriere: Participați la comunități de scriere online în care cercetătorii fac schimb de materiale și discută tehnici de scriere. 
 • Aplicații de limbă și scriere: Utilizați instrumente de verificare a gramaticii precum Grammarly sau ProWritingAid pentru sugestii gramaticale și de stil.

Conținut științific exclusiv, creat de oameni de știință

Mind the Graph oferă conținut științific exclusiv creat de oameni de știință pentru a sprijini cercetătorii în eforturile lor științifice. Platforma oferă o gamă cuprinzătoare de instrumente și resurse, cu accent pe comunicarea și vizualizarea științifică, Mind the Graph le permite cercetătorilor să își prezinte în mod eficient activitatea, să colaboreze cu colegii și să fie la curent cu cele mai recente tendințe științifice. 

logo-abonare

Abonează-te la newsletter-ul nostru

Conținut exclusiv de înaltă calitate despre vizuale eficiente
comunicarea în domeniul științei.

- Ghid exclusiv
- Sfaturi de design
- Știri și tendințe științifice
- Tutoriale și șabloane