Neskatoties uz to, ka pētnieciskie darbības vārdi izskatās neuzkrītoši, tiem ir liela nozīme akadēmiskajā rakstniecībā. Pētniecības darbības vārdi ir argumentu izstrādes, metodes skaidrojuma un pierādījumu izklāsta pamatelementi. Pētnieki, izvēloties piemērotus pētniecības darbības vārdus, var skaidri izklāstīt savus secinājumus un demonstrēt sava pētījuma stingrību un uzticamību. Turklāt, skaidrojot autora domāšanas procesu un palīdzot saprast, šie darbības vārdi var palīdzēt lasītājiem orientēties akadēmiskās literatūras sarežģītībā. 

Lai gan tiem ir ievērojama nozīme, pētnieciskie darbības vārdi bieži tiek lietoti nepareizi, lai gan tiem ir ārkārtīgi liela nozīme akadēmiskā raksta ietekmes un skaidrības noteikšanā. Šajā Mind the Graph rakstā ir aplūkots, cik svarīgi ir lietot pareizos pētniecības darbības vārdus, lai uzlabotu akadēmiskā diskursa kvalitāti un efektivitāti.

Kas ir pētniecības darbības vārdi?

Pētniecības darbības vārdi ir īpaša un būtiska vārdu kategorija, ko izmanto akadēmiskajā rakstniecībā, lai atspoguļotu pētniecības darbības, procedūras un rezultātus. Tiem ir nozīmīga loma pētnieku rakstīšanas skaidrības, precizitātes un efektivitātes uzlabošanā, ļaujot viņiem izteikt savus nodomus ar lielāku ietekmi.

Akadēmiskajā rakstniecībā pētniecības darbības vārdi aptver plašu ar pētniecību saistīto darbību un jēdzienu spektru. Tie ietver darbības vārdus, ko izmanto, lai aprakstītu pētniecības metodes (piemēram, pētīt, analizēt, eksperimentēt), izklāstītu pētījuma rezultātus (piemēram, demonstrēt, atklāt, ilustrēt) un apspriestu sekas un secinājumus (piemēram, ierosināt, ierosināt, apstiprināt).

Rūpīga pētniecisko darbības vārdu izvēle ir ārkārtīgi svarīga, jo tā tieši ietekmē akadēmiskā raksta kopējo toni, stingrību un ticamību. Izvēloties vispiemērotākos pētniecības darbības vārdus, pētnieki var nodrošināt, ka viņu rakstītais darbs ir precīzs, skaidrs un precīzs, ļaujot viņiem efektīvi darīt zināmu savu pētījumu paredzētajai auditorijai.

Papildus pētnieciskajiem darbības vārdiem ļoti svarīga ir arī pareizo vārdu izvēle visā akadēmiskā rakstīšanas procesā. Tas palīdz sasniegt iepriekš minētos precizitātes, skaidrības un precizitātes mērķus. Lai gūtu dziļāku ieskatu par vārdu izvēles nozīmi akadēmiskajā rakstīšanā, izlasiet rakstu ar nosaukumu "Vārdu izvēles nozīme ar piemēriem." Šis raksts piedāvā vērtīgas perspektīvas un praktiskus piemērus, kas var vēl vairāk uzlabot jūsu izpratni par vārdu izvēles nozīmi akadēmiskajā rakstniecībā.

Pētniecības darbības vārdu veidi

Ir dažādi pētniecības darbības vārdu veidi, kurus parasti izmanto akadēmiskajā rakstniecībā. Šos darbības vārdus var iedalīt kategorijās, pamatojoties uz to specifiskajām funkcijām un pētniecības procesa posmiem, ko tie pārstāv. 

Datu analīzes darbības vārdi

Lai izpētītu, izprastu un gūtu nozīmīgu ieskatu pētījuma rezultātos, datu analīzē tiek izmantoti konkrēti darbības vārdi. Šie darbības vārdi palīdz izpētīt sakarības, atklāt likumsakarības un izdarīt secinājumus, pamatojoties uz pieejamajiem faktiem:

 • Analizēt: Sistemātiski pārbaudiet datus, lai atrastu likumsakarības vai sakarības.
 • Interpretēt: Aprakstiet datu vai rezultātu nozīmīgumu un to nozīmi.
 • Salīdziniet: Parādiet, kā vairākas datu kopas vai mainīgie atšķiras cits no cita.
 • Saskaņot: Izpētiet saistību vai attiecības starp mainīgajiem lielumiem.
 • Aprēķināt: Veikt datu aprēķinus, izmantojot matemātiku vai statistiku.

Procesu definēšanas darbības vārdi 

Pētniecības procesu definēšana ietver konkrētu informāciju par pētījumā izmantotajiem soļiem, procedūrām un metodēm. Šīs kategorijas darbības vārdi atvieglo skaidru un precīzu skaidrojumu par to, kā tika veikts pētījums:

 • Kopsavilkums: Sniegt vispārēju pārskatu par pētniecības procesu vai tā struktūru.
 • Sīkāka informācija: Izklāstiet konkrētos pētījumā veiktos pasākumus vai procedūras.
 • Paskaidrojiet: izskaidrot konkrēta pētniecības procesa loģiku vai loģiku.
 • Definēt: Skaidri formulēt un aprakstīt galvenos jēdzienus, mainīgos lielumus vai terminus.
 • Ilustrēt: Izmantojiet piemērus vai vizuālus materiālus, lai demonstrētu izpētes procesu.

Darbības vārdi rezultātu apkopošanai 

Pēc pētījuma pabeigšanas pētnieki sniedz īsu rezultātu kopsavilkumu. Šie darbības vārdi palīdz pētniekiem izcelt galvenos secinājumus, sniegt pārskatu par iegūtajiem rezultātiem un izdarīt secinājumus no iegūtajiem datiem:

 • Apkopojiet: Sniedziet īsu pārskatu vai īsu pārskatu par pētījuma rezultātiem.
 • Izcelt: Pievērsiet uzmanību galvenajiem vai nozīmīgākajiem rezultātiem.
 • Demonstrēt: Iesniedziet pierādījumus vai datus, kas pamato konkrētu secinājumu.
 • Nobeigums: Pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, formulēt vispārinājumu vai secinājumu.
 • Apstiprināt: Apstipriniet vai apstipriniet konstatējumus, izmantojot papildu pierādījumus vai analīzi.

Darbības vārdi literatūras pārskata aprakstīšanai

Literatūras pārskata posmā pētnieki izskata esošos zinātniskos darbus un attiecīgos pētījumus. Šīs kategorijas darbības vārdi palīdz pētniekiem izteikt literatūras novērtējumu, sintēzi un analīzi. Šādi darbības vārdi ir, piemēram:

 • Kritika: Novērtēt esošās literatūras par tēmu stiprās un vājās puses.
 • Apkopojiet: Sniegt īsu pārskatu par esošās literatūras galvenajiem atklājumiem un secinājumiem par attiecīgo tematu.
 • Salīdziniet: Identificēt līdzības un atšķirības starp vairāku pētījumu rezultātiem un secinājumiem par kādu tēmu.
 • Sintēze: Apvienot vairāku pētījumu rezultātus un secinājumus par kādu tematu, lai noteiktu plašākas tendences vai tēmas.
 • Izvērtējiet: Novērtēt esošās literatūras kvalitāti un derīgumu par attiecīgo tematu.

Darbības vārdi spekulēt un izteikt hipotēzes

Lai izpētītu iespējamās sakarības vai izskaidrotu notikumus, ir jāizsaka spekulācijas un jāformulē hipotēzes. Šie darbības vārdi ļauj pētniekiem izklāstīt savas spekulācijas, pieņēmumus vai ierosinātās hipotēzes:

 • Ierosināt: Izvirzīt ideju vai hipotēzi turpmākai izpētei vai pētniecībai.
 • Spekulēt: Piedāvājiet iespējamu skaidrojumu vai teoriju kādai parādībai vai novērojumam.
 • Paredzēt: izmantot esošos datus vai teorijas, lai prognozētu nākotnes notikumus vai rezultātus.
 • Izvirzīt hipotēzi: formulēt pārbaudāmu skaidrojumu vai hipotēzi kādai parādībai vai novērojumam.
 • Ieteikt: Piedāvājiet iespējamu skaidrojumu vai interpretāciju kādam rezultātam vai konstatējumam.

Darbības vārdi ierobežojumu un nākotnes virzienu apspriešanai

Pētījuma ierobežojumu atzīšana un nākotnes virzienu ieteikšana ir svarīga, lai parādītu visaptverošu izpratni par šo jomu. Šīs kategorijas darbības vārdi palīdz pētniekiem novērst pētījuma ierobežojumus un sniegt ieskatu turpmākajos pētījumos:

 • Ierobežojums: Identificēt pētījuma vai analīzes ierobežojumus vai trūkumus.
 • Ierosināt: Ierosināt iespējamos risinājumus vai turpmākas izpētes iespējas, lai novērstu ierobežojumus vai trūkumus.
 • Apspriest: analizēt un pārdomāt ierobežojumu vai trūkumu ietekmi uz plašāku jomu vai pētniecības jomu.
 • Adrese: Izstrādājiet plānu vai stratēģiju, kā novērst ierobežojumus vai trūkumus turpmākajos pētījumos.
 • Apstipriniet: Atzīt un novērst iespējamos pētījuma vai analīzes neobjektivitātes vai ierobežojumus.

Padomi par pētniecības darbības vārdu lietošanu

Šie padomi palīdzēs jums maksimāli izmantot pētniecības darbības vārdus, nodrošinot, ka jūsu valoda ir aktīva, precīza un konsekventa. Izmantojot šīs stratēģijas, jūs varat uzlabot rakstīšanas kvalitāti un efektīvi darīt lasītājiem zināmus savus pētījuma rezultātus.

Aktīvās valodas lietošana

 • Lietojiet lietvārdu aktīvajā balsī: Aktīvā balss padara jūsu rakstīto tekstu dinamiskāku un saistošāku. Tā arī skaidri norāda uz darbības veicēju. Piemēram, tā vietā, lai teiktu "Dati tika analizēti", sakiet "Mēs analizējām datus".
 • Izceliet tēmu: Pārliecinieties, ka teikuma subjekts ir galvenais un veic darbību. Tas rada skaidrību un uzsver atbildību.

Precīzu darbības vārdu izvēle

 • Esiet konkrēti: Izvēlieties darbības vārdus, kas precīzi izsaka darbību, kuru vēlaties aprakstīt. Izvairieties no vispārīgiem darbības vārdiem, piemēram, "darīt" vai "darīt". Tā vietā izmantojiet darbības vārdus, kas precīzi raksturo pētniecības procesu vai secinājumus. Piemēram, lietojiet "pētīt", "analizēt" vai "demonstrēt".
 • Izmantojiet tezauru: Paplašiniet vārdu krājumu un atrodiet alternatīvus darbības vārdus, kas precīzi izsaka jūsu iecerēto nozīmi. Tezaurs var palīdzēt jums atrast precīzākus un daudzveidīgākus darbības vārdus.

Konsekvences saglabāšana

 • Konsekventi lietojiet darbības vārdu laiku: Izvēlieties darbības vārdu laiku un konsekventi lietojiet to visā rakstīšanas laikā. Tas nodrošina saskaņotību un skaidrību.
 • Izveidojiet stila rokasgrāmatu: Ievērojiet īpašu stila rokasgrāmatu, piemēram. APA vai MLA, lai saglabātu konsekvenci pētniecības darbības vārdu lietojumā un citās rakstīšanas konvencijās.

Resursi, kas palīdz izmantot pētniecības darbības vārdus

Lai uzlabotu pētniecisko darbības vārdu lietojumu, ņemiet vērā šādus resursus:

 • Rokasgrāmatu un ceļvežu rakstīšana: Lai iegūtu uzticamu informāciju par pētniecības darbības vārdiem un akadēmisko rakstīšanu, meklējiet informāciju tādos ceļvežos kā "The Craft of Research" vai "The Elements of Style".
 • Akadēmiskās rakstīšanas semināri: Apmeklējiet tīmekļa seminārus vai darbseminārus par akadēmisko rakstīšanu, kuros aplūkoti tādi temati kā pētniecības darbības vārdi un zinātniskā rakstījuma uzlabošana.
 • Tiešsaistes rakstīšanas kopienas: Piedalieties tiešsaistes rakstīšanas kopienās, kurās pētnieki apmainās ar materiāliem un apspriež rakstīšanas metodes. 
 • Valodas un rakstīšanas programmas: Izmantojiet gramatikas pārbaudes rīki piemēram, Grammarly vai ProWritingAid, lai saņemtu gramatikas un stila ieteikumus.

Ekskluzīvs zinātnisks saturs, ko radījuši zinātnieki

Mind the Graph sniedz ekskluzīvu zinātnieku radītu zinātnisku saturu, lai atbalstītu pētniekus viņu zinātniskajos centienos. Platforma piedāvā plašu rīku un resursu klāstu, galveno uzmanību pievēršot zinātniskajai komunikācijai un vizualizācijai. Mind the Graph ļauj pētniekiem efektīvi demonstrēt savu darbu, sadarboties ar kolēģiem un sekot līdzi jaunākajām zinātnes tendencēm. 

logotipa abonements

Abonēt mūsu biļetenu

Ekskluzīvs augstas kvalitātes saturs par efektīvu vizuālo
komunikācija zinātnē.

- Ekskluzīvs ceļvedis
- Dizaina padomi
- Zinātnes jaunumi un tendences
- Mācību pamācības un veidnes