Szerény megjelenésük ellenére a kutatási igéknek jelentős súlyuk van a tudományos írásokban. Az érvelésfejlesztés, a módszer magyarázata és a bizonyítékok bemutatása építőkövei a kutatási igék. A kutatók a megfelelő kutatási igék megválasztásával világosan közölhetik eredményeiket, és demonstrálhatják kutatásuk szigorúságát és megbízhatóságát. Ezen túlmenően, a szerző gondolatmenetének tisztázásával és a megértés segítésével ezek az igék segíthetik az olvasót a tudományos szakirodalom összetettségében való eligazodásban. 

Bár figyelemre méltó jelentőséggel bírnak, a kutatási igékkel gyakran visszaélnek, annak ellenére, hogy rendkívül fontosak a tudományos írásművek hatásának és egyértelműségének meghatározásában. Az Mind the Graph cikke a megfelelő kutató igék használatának alapvető jelentőségét vizsgálja a tudományos diskurzus minőségének és hatékonyságának javítása érdekében.

Mik azok a kutatási igék?

A kutatási igék a szavak egy speciális és alapvető kategóriája, amelyet a tudományos írásokban a kutatási tevékenységek, eljárások és eredmények közvetítésére használnak. Jelentős szerepet játszanak a kutatók írásainak egyértelműségét, pontosságát és hatékonyságát fokozva, lehetővé téve számukra, hogy szándékaikat nagyobb hatásfokkal fejezzék ki.

A tudományos íráson belül a kutatási igék a kutatással kapcsolatos tevékenységek és fogalmak széles spektrumát fedik le. Ide tartoznak a kutatási módszerek leírására (pl. vizsgálni, elemezni, kísérletezni), a kutatási eredmények bemutatására (pl. demonstrálni, felfedni, illusztrálni), valamint a következmények és következtetések megvitatására (pl. javasolni, javasolni, érvényesíteni) használt igék.

A kutatási igék gondos kiválasztása rendkívül fontos, mivel közvetlenül befolyásolja a tudományos írás általános hangvételét, szigorúságát és hitelességét. A legmegfelelőbb kutatási igék kiválasztásával a kutatók biztosíthatják, hogy írásuk pontos, világos és pontos legyen, lehetővé téve számukra, hogy hatékonyan kommunikálják kutatásukat a célközönség felé.

A kutatási igék mellett a megfelelő szavak kiválasztása is kulcsfontosságú a tudományos írás során. Hozzájárul a fent említett precizitás, egyértelműség és pontosság céljainak eléréséhez. Ha mélyebb betekintést szeretne nyerni a szóválasztás fontosságába a tudományos írás során, olvassa el a "A szóválasztás fontossága példákkal." Ez a cikk értékes szempontokat és gyakorlati példákat kínál, amelyek tovább mélyíthetik a szóválasztás jelentőségének megértését a tudományos írásokban.

A kutatási igék típusai

Vannak különböző típusú kutatási igék, amelyeket a tudományos írásokban gyakran használnak. Ezek az igék a konkrét funkcióik és a kutatási folyamat általuk képviselt szakaszai alapján kategorizálhatók. 

Igék az adatok elemzéséhez

A kutatási eredmények vizsgálatához, megértéséhez és jelentős betekintést nyerhetünk belőlük, az adatok elemzésekor bizonyos igéket használunk. Ezek az igék segítik az összefüggések feltárását, a minták felfedezését és a rendelkezésre álló tényeken alapuló következtetések levonását:

 • Elemezze: Az adatok szisztematikus vizsgálata, hogy mintákat vagy összefüggéseket találjon.
 • Értelmezd: Írja le az adatok vagy eredmények relevanciáját és jelentőségét.
 • Összehasonlítás: Mutassa meg, hogy több adatkészlet vagy változó hogyan különbözik egymástól.
 • Összefüggés: Vizsgálja meg a változók közötti kapcsolatot vagy összefüggést.
 • Számítsd ki: Matematikai vagy statisztikai számítások elvégzése az adatokon.

Igék a folyamatok meghatározásához 

A kutatási folyamatok meghatározása magában foglalja a tanulmány során alkalmazott lépések, eljárások és módszerek részletezését. Az ebbe a kategóriába tartozó igék megkönnyítik a kutatás elvégzésének világos és pontos magyarázatát:

 • Vázlat: A kutatási folyamat általános áttekintése vagy felépítése.
 • Részlet: Ismertesse a kutatás során végrehajtott konkrét lépéseket vagy eljárásokat.
 • Magyarázza meg: Tisztázza egy adott kutatási folyamat mögötti logikát vagy logikát.
 • Definiáld: A kulcsfogalmak, változók vagy kifejezések világos megfogalmazása és leírása.
 • Illusztrálja: Használjon példákat vagy képi anyagokat a kutatási folyamat bemutatására.

Az eredmények összegzésére szolgáló igék 

A kutatás befejezése után a kutatók tömör összefoglalót adnak eredményeikről. Ezek az igék segítenek a kutatóknak kiemelni a legfontosabb megállapításokat, áttekintést adni az eredményekről, és következtetéseket levonni az adatokból:

 • Összefoglalja: Adjon tömör áttekintést vagy rövid beszámolót a kutatási eredményekről.
 • Kiemelés: Hívja fel a figyelmet a kulcsfontosságú vagy jelentős eredményekre.
 • Bemutatni: Mutasson be olyan bizonyítékokat vagy adatokat, amelyek alátámasztanak egy adott megállapítást.
 • Zárja le: Fogalmazzon meg egy általánosítást vagy következtetést az eredmények alapján.
 • Érvényesítsd: A megállapítások megerősítése vagy alátámasztása további bizonyítékokkal vagy elemzésekkel.

Irodalmi áttekintést leíró igék

A szakirodalmi áttekintés szakaszában a kutatók megvizsgálják a meglévő tudományos munkákat és a vonatkozó tanulmányokat. Az ebbe a kategóriába tartozó igék segítenek a kutatóknak kifejezni a szakirodalom értékelését, szintézisét és elemzését. Ilyen igék például a következők:

 • Kritika: Értékelje a témában meglévő szakirodalom erősségeit és gyengeségeit.
 • Összefoglalja: Rövid áttekintés a témában meglévő szakirodalom legfontosabb megállapításairól és következtetéseiről.
 • Összehasonlítás: Azonosítsa a hasonlóságokat és a különbségeket egy témával kapcsolatos több tanulmány megállapításai és következtetései között.
 • Szintetizálni: Kombinálja egy témával kapcsolatos több tanulmány megállapításait és következtetéseit a szélesebb körű tendenciák vagy témák azonosítása érdekében.
 • Értékeljük: Értékelje a témában meglévő szakirodalom minőségét és érvényességét.

Spekulatív és hipotetikus igék

A lehetséges összefüggések feltárása vagy az események magyarázata spekulációt és hipotézisek megfogalmazását igényli. Ezek az igék lehetővé teszik a kutatók számára, hogy bemutassák spekulációikat, feltételezéseiket vagy javasolt hipotéziseiket:

 • Javaslom: Tegyen fel egy ötletet vagy hipotézist további tanulmányozásra vagy vizsgálatra.
 • Spekulálj: Ajánljon lehetséges magyarázatot vagy elméletet egy jelenségre vagy megfigyelésre.
 • Előrejelzés: A meglévő adatok vagy elméletek felhasználása a jövőbeli eseményekre vagy eredményekre vonatkozó előrejelzéshez.
 • Feltételezés: Fogalmazzon meg egy ellenőrizhető magyarázatot vagy hipotézist egy jelenségre vagy megfigyelésre.
 • Javaslom: Ajánljon fel egy lehetséges magyarázatot vagy értelmezést egy eredményre vagy megállapításra.

Igék a korlátozások és a jövőbeli irányok megvitatásához

A kutatás korlátainak elismerése és a jövőbeli irányok felvetése fontos a terület átfogó megértésének bemutatásához. Az ebbe a kategóriába tartozó igék segítenek a kutatóknak a tanulmányuk korlátainak kezelésében, és betekintést nyújtanak a jövőbeli kutatásokba:

 • Határérték: A tanulmány vagy elemzés korlátainak vagy gyengeségeinek azonosítása.
 • Javaslom: Javasoljon lehetséges megoldásokat vagy további kutatási lehetőségeket a korlátok vagy gyengeségek kezelésére.
 • Megvitatjuk: Elemezze és mérlegelje a korlátozások vagy gyengeségek következményeit a tágabb területre vagy kutatási területre nézve.
 • Cím: Terv vagy stratégia kidolgozása a jövőbeli kutatás korlátainak vagy gyengeségeinek kezelésére.
 • Nyugtázza: Ismerje fel és kezelje a tanulmány vagy elemzés lehetséges torzításait vagy korlátait.

Tippek a kutatási igék használatához

Ezek a tippek segítenek a legtöbbet kihozni a kutatási igékből, és biztosítják, hogy a nyelvezeted aktív, pontos és következetes legyen. Ha ezeket a stratégiákat alkalmazza, javíthatja írásai minőségét, és hatékonyan kommunikálhatja kutatási eredményeit az olvasókkal.

Aktív nyelvhasználat

 • Használjon aktív hangot: Az aktív hang dinamikusabbá és magával ragadóbbá teszi az írást. Egyértelműen azonosítja a cselekvés végrehajtóját is. Például ahelyett, hogy azt mondanád, hogy "Az adatokat elemeztük", mondd azt, hogy "Elemeztük az adatokat".
 • Emelje ki a témát: Gondoskodjon arról, hogy a mondat alanya legyen a középpontban, és végezze el a cselekvést. Ez egyértelművé teszi és hangsúlyozza a felelősséget.

Precíz igék kiválasztása

 • Legyen pontos: Válasszon olyan igéket, amelyek pontosan kifejezik a leírni kívánt cselekvést. Kerülje az olyan általános igéket, mint a "csinál" vagy a "csinál". Ehelyett használjon olyan igéket, amelyek pontosan ábrázolják a kutatási folyamatot vagy eredményeket. Használja például a "vizsgál", "elemez" vagy "demonstrál" szavakat.
 • Használjon tezauruszt: Bővítse a szókincsét, és találjon olyan alternatív igéket, amelyek pontosan azt a jelentést közvetítik, amit szeretne. Egy tezaurusz segíthet pontosabb és változatosabb igék felfedezésében.

A következetesség fenntartása

 • Maradjon következetes az igeidőben: Válasszon egy igeidőt, és azt következetesen tartsa meg az egész írás során. Ez biztosítja a koherenciát és az egyértelműséget.
 • Állítson fel egy stílusirányzatot: Kövessen egy meghatározott stílusirányelvet, például APA vagy MLA, hogy a kutatási igék és más írásbeli konvenciók használata következetes maradjon.

Források a kutatási igék használatához

Vegye figyelembe a következő forrásokat, hogy javítsa a kutatási igék használatát:

 • Kézikönyvek és útmutatók írása: A kutatási igékkel és a tudományos írással kapcsolatos megbízható információkért olyan útmutatókat talál, mint például a "The Craft of Research" vagy a "The Elements of Style".
 • Akadémiai írásműhelyek: Vegyen részt a tudományos írásról szóló webináriumokon vagy workshopokon, amelyek olyan témákkal foglalkoznak, mint a kutatási igék és a tudományos írás javítása.
 • Online írói közösségek: Vegyen részt online íróközösségekben, ahol a kutatók anyagokat cserélnek és írási technikákat vitatnak meg. 
 • Nyelvi és írási alkalmazások: Használja a címet. nyelvtani ellenőrző eszközök mint például a Grammarly vagy a ProWritingAid nyelvtani és stílusjavaslatokért.

Tudósok által létrehozott exkluzív tudományos tartalom

Mind the Graph tudósok által létrehozott exkluzív tudományos tartalmat nyújt, hogy támogassa a kutatókat tudományos törekvéseikben. A platform átfogó eszköz- és forráskínálatot kínál, a tudományos kommunikációra és vizualizációra összpontosítva, az Mind the Graph lehetővé teszi a kutatók számára, hogy hatékonyan mutassák be munkájukat, együttműködjenek társaikkal, és naprakészek maradjanak a legújabb tudományos trendekkel. 

logo-subscribe

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Exkluzív, kiváló minőségű tartalom a hatékony vizuális
kommunikáció a tudományban.

- Exkluzív útmutató
- Tervezési tippek
- Tudományos hírek és trendek
- Oktatóanyagok és sablonok