Het schrijven van een onderzoeksverslag vereist zorgvuldige overweging van een aantal factoren, waaronder structuur, inhoud en taal. Een veel voorkomende vraag bij het schrijven van een onderzoeksverslag is of het wel of niet acceptabel is om de eerste persoon te gebruiken. Hoewel er geen precies antwoord op deze vraag is, kan een goed begrip van de voordelen van het gebruik van de eerste persoon je helpen om een weloverwogen beslissing te nemen over hoe je het schrijven moet aanpakken. In dit artikel gaan we in op het gebruik van de eerste persoon in onderzoeksverslagen, inclusief wanneer het gepast is en wanneer het moet worden vermeden, en tips voor effectief gebruik van persoonlijke voornaamwoorden. 

Wat is een onderzoeksverslag?

Een onderzoeksverslag is een soort academisch geschrift waarin het originele onderzoek of de analyse van de auteur over een specifiek onderwerp wordt gepresenteerd. Er wordt meestal uitgebreid onderzoek gedaan en er worden gegevens verzameld uit verschillende bronnen, zoals primaire en secundaire bronnen. Het doel van een onderzoeksverslag is om nieuwe kennis of inzichten bij te dragen aan het vakgebied, de deskundigheid en het begrip van de auteur van het onderwerp aan te tonen en bewijs te leveren om hun argumenten of conclusies te ondersteunen. 

Onderzoekspapers volgen meestal een specifieke structuur, waaronder een inleiding, literatuurstudie, methodologie, resultaten, discussie en conclusie. Ze worden vaak gepubliceerd in academische tijdschriften of gepresenteerd op conferenties en vormen een essentieel onderdeel van het academische onderzoeksproces.

Wat is de First Person Point of View?

De eerste persoon is een vertelperspectief waarin de auteur of spreker het verhaal vertelt of zijn gedachten en ervaringen presenteert met behulp van persoonlijke voornaamwoorden zoals "ik" "mij" "wij" en "ons". Het is een manier van schrijven die de lezer direct betrekt in de ervaring van de verteller of hoofdpersoon. 

De eerste persoon wordt vaak gebruikt in autobiografisch schrijven, persoonlijke essays en memoires, omdat het de schrijver in staat stelt om zijn persoonlijke ervaringen en perspectieven met de lezer te delen. Het kan ook gebruikt worden in fictie, waar de verteller of hoofdpersoon het verhaal vertelt vanuit zijn eigen perspectief, en inzicht geeft in zijn gedachten, emoties en motivaties.

Mag je "ik" gebruiken in een onderzoeksverslag?

In het algemeen is het niet aan te raden om de eerste persoon of "ik" te gebruiken in een onderzoekspaper, omdat het formeler wordt geacht om de derde persoon te gebruiken. Bij academisch schrijven ligt de nadruk op het presenteren van objectieve informatie en analyse, in plaats van persoonlijke meningen of ervaringen. Het gebruik van "ik" kan subjectiviteit of vooringenomenheid impliceren en de geloofwaardigheid van het onderzoek ondermijnen. 

Kan een onderzoeksverslag dan in de eerste persoon zijn? Er kunnen echter uitzonderingen op deze regel zijn, zoals in bepaalde vakgebieden of wanneer je schrijft over persoonlijke ervaringen die verband houden met het onderzoeksonderwerp. Het is altijd belangrijk om de specifieke richtlijnen of verwachtingen van het beoogde publiek of de uitgever te controleren voordat je beslist welke stijl en stem je wilt gebruiken in een onderzoeksverslag.

Wanneer moet je het gebruik van de eerste persoon vermijden?

Over het algemeen wordt aanbevolen om het gebruik van de eerste persoon te vermijden in academisch en professioneel schrijven, vooral in formele contexten zoals onderzoeksverslagen, academische essays en zakelijke rapporten. Hier zijn enkele situaties waarin je het beste de eerste persoon kunt vermijden:

  • In academisch schrijven kan het subjectiviteit of vooringenomenheid impliceren en de geloofwaardigheid van het onderzoek ondermijnen.
  • In zakelijk of professioneel schrijven kan het overdreven persoonlijk of informeel overkomen.
  • In technisch schrijven kan het afleidend of verwarrend zijn voor lezers die op zoek zijn naar objectieve informatie.
  • Bij het schrijven voor een algemeen publiek is het misschien niet gepast of nodig om persoonlijke voornaamwoorden te gebruiken om informatie effectief over te brengen.
  • In situaties waar het belangrijk is om een formele of objectieve toon aan te houden, zoals bij juridisch of wetenschappelijk schrijven.

Wanneer gebruik je de eerste persoon?

Er zijn een aantal situaties waarin het gebruik van de eerste persoon geschikt en effectief kan zijn. Hier zijn enkele voorbeelden van het gebruik van de eerste persoon:

Persoonlijke verhalen

Bij het schrijven van persoonlijke verhalen of memoires kan het gebruik van de eerste persoon gepast en boeiend zijn voor de lezer, omdat het helpt om het unieke perspectief en de ervaringen van de schrijver over te brengen.

Reflectief schrijven

Bij het schrijven van reflectieve essays of dagboekaantekeningen kan het gebruik van de eerste persoon helpen om de gedachten, gevoelens en inzichten van de schrijver over een bepaald onderwerp of ervaring over te brengen.

Wetenschappelijk schrijven

In sommige wetenschappelijke geschriften, zoals casestudies of onderzoekspapers in de sociale of geesteswetenschappen, kan het gepast zijn om de eerste persoon te gebruiken om de betrokkenheid van de onderzoeker bij het onderzoek over te brengen of om het belang van het perspectief van de onderzoeker te benadrukken.

Overtuigend schrijven

Bij het schrijven van overtuigende essays of opiniestukken kan het gebruik van de eerste persoon helpen om de argumenten en meningen van de schrijver dwingender en overtuigender te maken.

Creatief schrijven

In poëzie, fictie of andere vormen van creatief schrijven kan het gebruik van de eerste persoon helpen om een intiemere en persoonlijkere band te creëren tussen de schrijver en de lezer.

Het is belangrijk op te merken dat dit algemene richtlijnen zijn en dat de beslissing om de eerste persoon te gebruiken altijd gebaseerd moet zijn op de specifieke context en het publiek van het geschrift.

Derde persoon voornaamwoord in onderzoeksverslag

Kan een onderzoeksverslag in de eerste persoon zijn? Het antwoord op deze vraag is dat de derde persoon meestal wordt gebruikt om een objectieve en onpartijdige toon te creëren. Dit betekent dat persoonlijke voornaamwoorden zoals "ik", "jij" en "wij" worden vermeden ten gunste van meer objectieve taal, zoals "de auteur", "de onderzoekers" of "de deelnemers". 

Door het gezichtspunt van de derde persoon te gebruiken, wordt de focus verlegd van de persoonlijke ervaringen en meningen van de auteur en wordt in plaats daarvan het belang van het onderzoeksonderwerp en de bevindingen benadrukt. Dit helpt ook om een meer formele en academische toon te creëren, wat geschikt is voor onderzoeksverslagen. Het gebruik van de derde persoon kan helpen om vooroordelen en veronderstellingen te vermijden die aanwezig kunnen zijn in de eerste of tweede persoon.

Tips voor het gebruik van persoonlijke voornaamwoorden

Hier zijn nog enkele andere tips voor het gebruik van persoonlijke voornaamwoorden bij het schrijven:

Gebruik persoonlijke voornaamwoorden spaarzaam

Hoewel persoonlijke voornaamwoorden in bepaalde contexten effectief kunnen zijn, is het over het algemeen het beste om ze spaarzaam te gebruiken om de lezer niet af te leiden of in verwarring te brengen.

Varieer je voornaamwoorden

In plaats van herhaaldelijk "ik" te gebruiken, kun je ook variëren met "wij" of "jij" wanneer dat gepast is. Dit kan helpen om een meer betrokken en inclusieve toon te creëren.

Wees consequent

Als je ervoor kiest om persoonlijke voornaamwoorden te gebruiken, wees dan consistent in je gebruik door het hele stuk heen. Vermijd het heen en weer schakelen tussen de eerste, tweede en derde persoon, omdat dit de lezer kan storen.

Controleer de richtlijnen

Als je schrijft voor een bepaald publiek of een bepaalde publicatie, controleer dan hun richtlijnen of stijlgids voor richtlijnen over het juiste gebruik van persoonlijke voornaamwoorden.

Denk na over de impact op toon en geloofwaardigheid

Voordat je persoonlijke voornaamwoorden gebruikt, moet je bedenken hoe ze de toon en geloofwaardigheid van je schrijven zullen beïnvloeden. In sommige gevallen kan het gebruik van persoonlijke voornaamwoorden je schrijven meer relativeren en boeiender maken, terwijl het in andere gevallen te informeel of subjectief kan overkomen.

200+ kant-en-klare sjablonen voor professionele infografieken

Mind the Graph is een platform dat is ontworpen om wetenschappers te helpen visueel verbluffende en effectieve presentaties, posters en publicaties te maken. Een van de belangrijkste kenmerken waarmee Mind the Graph zich onderscheidt, is de bibliotheek met meer dan 200 kant-en-klare, prachtige sjablonen voor professionele infographics. Deze sjablonen zijn speciaal ontworpen om te voldoen aan de behoeften van wetenschappers. Met behulp van deze sjablonen kunnen wetenschappers snel en eenvoudig infographics maken die zowel visueel aantrekkelijk als wetenschappelijk accuraat zijn.

logo aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Exclusieve inhoud van hoge kwaliteit over effectieve visuele
communicatie in de wetenschap.

- Exclusieve gids
- Ontwerp tips
- Wetenschappelijk nieuws en trends
- Handleidingen en sjablonen