Bir araştırma makalesi yazmak, yapı, içerik ve dil de dahil olmak üzere bir dizi faktörün dikkatle değerlendirilmesini gerektirir. Bir araştırma makalesi yazarken ortaya çıkan yaygın sorulardan biri, birinci şahıs bakış açısını kullanmanın kabul edilebilir olup olmadığıdır. Bu sorunun kesin bir cevabı olmamakla birlikte, birinci şahıs bakış açısını kullanmanın faydalarını anlamak, yazınıza nasıl yaklaşacağınız konusunda bilinçli bir karar vermenize yardımcı olabilir. Bu makalede, ne zaman uygun olduğu, ne zaman kaçınılması gerektiği ve kişi zamirlerini etkili bir şekilde kullanmaya yönelik ipuçları da dahil olmak üzere araştırma makalelerinde birinci şahıs kullanımını inceleyeceğiz. 

Araştırma Makalesi Nedir?

Araştırma makalesi, yazarın belirli bir konu hakkındaki orijinal araştırmasını veya analizini sunan bir akademik yazı türüdür. Genellikle kapsamlı bir araştırma yapılmasını ve birincil ve ikincil kaynaklar gibi çeşitli kaynaklardan veri toplanmasını içerir. Bir araştırma makalesinin amacı, alana yeni bilgi veya anlayışlar katmak, yazarın konu hakkındaki uzmanlığını ve anlayışını göstermek ve argümanlarını veya sonuçlarını desteklemek için kanıt sağlamaktır. 

Araştırma makaleleri tipik olarak belirli bir yapıyı takip eder. gi̇ri̇ş, li̇teratür taramasi, metodoloji̇, bulgular, tartişma ve sonuç. Genellikle akademik dergilerde yayınlanır veya konferanslarda sunulurlar ve akademik araştırma sürecinin önemli bir parçasıdırlar.

Birinci Şahıs Bakış Açısı Nedir?

Birinci şahıs bakış açısı, yazarın veya konuşmacının "ben" "ben" "biz" ve "biz" gibi şahıs zamirlerini kullanarak hikayeyi anlattığı veya düşüncelerini ve deneyimlerini sunduğu bir anlatı perspektifidir. Okuyucuyu doğrudan anlatıcının veya kahramanın deneyimine dahil eden bir yazma biçimidir. 

Birinci şahıs bakış açısı, yazarın kişisel deneyimlerini ve bakış açılarını okuyucuyla paylaşmasına olanak tanıdığı için genellikle otobiyografik yazılarda, kişisel denemelerde ve anılarda kullanılır. Anlatıcı ya da kahramanın hikayeyi kendi perspektifinden anlattığı, düşünceleri, duyguları ve motivasyonları hakkında içgörü sağladığı kurgu yazılarında da kullanılabilir.

Bir Araştırma Makalesinde "Ben" Kullanılabilir mi?

Genel olarak, bir araştırma makalesinde birinci şahıs bakış açısının veya "ben" ifadesinin kullanılması tavsiye edilmez, çünkü üçüncü şahıs bakış açısının kullanılması daha resmi kabul edilir. Akademik yazımda odak noktası, kişisel görüşler veya deneyimlerden ziyade nesnel bilgi ve analiz sunmaktır. "Ben" ifadesini kullanmak öznellik veya önyargı anlamına gelebilir ve araştırmanın güvenilirliğini zedeleyebilir. 

Peki, bir araştırma makalesi birinci tekil şahıs ağzından yazılabilir mi? Ancak, belirli alanlarda veya araştırma konusuyla ilgili kişisel deneyimler hakkında yazarken olduğu gibi, bu kuralın bazı istisnaları olabilir. Bir araştırma makalesinde kullanılacak uygun üslup ve sese karar vermeden önce, hedef kitlenin veya yayıncının özel yönergelerini veya beklentilerini kontrol etmek her zaman önemlidir.

Birinci Şahsı Kullanmaktan Ne Zaman Kaçınmalısınız?

Genellikle akademik ve profesyonel yazılarda, özellikle de araştırma makaleleri, akademik denemeler ve iş raporları gibi resmi bağlamlarda birinci şahıs bakış açısını kullanmaktan kaçınılması önerilir. İşte birinci şahıs kullanmaktan kaçınmanın en iyi olduğu bazı durumlar:

  • Akademik yazımda, öznellik veya önyargı anlamına gelebilir ve araştırmanın güvenilirliğini zayıflatabilir.
  • İş veya profesyonel yazılarda, aşırı kişisel veya gayri resmi olarak karşımıza çıkabilir.
  • Teknik yazılarda, nesnel bilgi arayan okuyucular için dikkat dağıtıcı veya kafa karıştırıcı olabilir.
  • Genel bir kitle için yazarken, bilgiyi etkili bir şekilde iletmek için kişi zamirlerini kullanmak uygun veya gerekli olmayabilir.
  • Yasal veya bilimsel yazılar gibi resmi veya objektif bir tonun korunmasının önemli olduğu durumlarda.

Birinci Şahıs Ne Zaman Kullanılır?

Birinci şahıs bakış açısını kullanmanın uygun ve etkili olabileceği bazı durumlar vardır. İşte birinci şahsın nasıl kullanılacağına dair bazı örnekler:

Kişisel anlatılar

Kişisel anlatılar veya anılar yazarken, yazarın benzersiz bakış açısını ve deneyimlerini aktarmaya yardımcı olduğu için birinci şahıs kullanımı uygun ve okuyucu için ilgi çekici olabilir.

Yansıtıcı yazı

Yansıtıcı denemeler veya günlük kayıtları yazarken, birinci şahsın kullanılması, yazarın belirli bir konu veya deneyim hakkındaki düşüncelerini, duygularını ve içgörülerini aktarmaya yardımcı olabilir.

Bilimsel yazı

Sosyal veya beşeri bilimlerdeki vaka çalışmaları veya araştırma makaleleri gibi bazı bilimsel yazılarda, araştırmacının çalışmaya katılımını aktarmak veya araştırmacının bakış açısının önemini vurgulamak için birinci şahıs kullanmak uygun olabilir.

İkna edici yazı

İkna edici denemeler veya fikir yazıları yazarken, birinci şahsın kullanılması yazarın argümanlarını ve görüşlerini daha ikna edici ve inandırıcı hale getirmeye yardımcı olabilir.

Yaratıcı yazarlık

Şiirde, kurguda veya diğer yaratıcı yazı türlerinde birinci tekil şahıs kullanımı, yazar ile okuyucu arasında daha samimi ve kişisel bir bağ kurulmasına yardımcı olabilir.

Bunların genel kurallar olduğunu ve birinci şahıs kullanma kararının her zaman yazının özel bağlamına ve hedef kitlesine dayanması gerektiğini unutmamak önemlidir.

Araştırma Makalesinde Üçüncü Şahıs Zamiri

Bir araştırma makalesi birinci şahıs bakış açısıyla yazılabilir mi? Bu sorunun cevabı, üçüncü şahıs bakış açısının genellikle nesnel ve tarafsız bir ton yaratmak için kullanılmasıdır. Bu da "ben", "siz" ve "biz" gibi şahıs zamirlerinden kaçınılması ve "yazar", "araştırmacılar" veya "katılımcılar" gibi daha nesnel bir dil kullanılması anlamına gelir. 

Üçüncü şahıs bakış açısı kullanıldığında, odak noktası yazarın kişisel deneyimlerinden ve görüşlerinden uzaklaşır ve bunun yerine araştırma konusunun ve bulguların önemi vurgulanır. Bu aynı zamanda araştırma makaleleri için uygun olan daha resmi ve akademik bir ton yaratmaya da yardımcı olur. Üçüncü şahıs bakış açısını kullanmak, birinci veya ikinci şahıs yazımında mevcut olabilecek önyargı ve varsayımlardan kaçınmaya yardımcı olabilir.

Kişi Zamirlerini Kullanmak İçin İpuçları

Yazarken kişi zamirlerini kullanmak için diğer bazı ipuçlarını burada bulabilirsiniz:

Kişi zamirlerini idareli kullanın

Kişi zamirleri belirli bağlamlarda etkili olsa da, okuyucunun dikkatini dağıtmaktan veya kafasını karıştırmaktan kaçınmak için bunları idareli kullanmak genellikle en iyisidir.

Zamirlerinizi değiştirin

Sürekli "ben" demek yerine, uygun olduğunda "biz" veya "siz" diyerek kişi zamirlerinizi değiştirmeyi deneyin. Bu, daha ilgi çekici ve kapsayıcı bir ton oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Tutarlı olun

Kişi zamirlerini kullanmayı seçerseniz, yazı boyunca kullanımınızda tutarlı olun. Okuyucu için sarsıcı olabileceğinden, birinci, ikinci ve üçüncü şahıs arasında gidip gelmekten kaçının.

Yönergeleri kontrol edin

Belirli bir kitle veya yayın için yazıyorsanız, kişi zamirlerinin uygun kullanımı konusunda rehberlik için kılavuzlarını veya stil kılavuzlarını kontrol ettiğinizden emin olun.

Ton ve güvenilirlik üzerindeki etkiyi göz önünde bulundurun

Kişi zamirlerini kullanmadan önce, bunların yazınızın tonunu ve güvenilirliğini nasıl etkileyeceğini göz önünde bulundurun. Bazı durumlarda, kişi zamirlerini kullanmak yazınızı daha ilişkilendirilebilir ve ilgi çekici hale getirebilirken, diğer durumlarda çok gayri resmi veya öznel görünebilir.

Profesyonel İnfografikler İçin 200+ Önceden Hazırlanmış Güzel Şablon

Mind the Graph bilim insanlarının görsel olarak çarpıcı ve etkili sunumlar, posterler ve yayınlar oluşturmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir platformdur. Mind the Graph'yi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri, profesyonel infografikler için önceden hazırlanmış 200'den fazla güzel şablondan oluşan kütüphanesidir. Bu şablonlar özellikle bilim insanlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Bilim insanları bu şablonları kullanarak hızlı ve kolay bir şekilde hem görsel olarak çekici hem de bilimsel olarak doğru infografikler oluşturabilirler.

logo-abone ol

Haber bültenimize abone olun

Etkili görseller hakkında özel yüksek kaliteli içerik
bilimde iletişim.

- Özel Rehber
- Tasarım ipuçları
- Bilimsel haberler ve trendler
- Öğreticiler ve şablonlar