Pisanie pracy naukowej wymaga starannego rozważenia szeregu czynników, w tym struktury, treści i języka. Jednym z częstych pytań pojawiających się podczas pisania pracy naukowej jest to, czy dopuszczalne jest używanie pierwszoosobowego punktu widzenia. Chociaż nie ma dokładnej odpowiedzi na to pytanie, zrozumienie korzyści płynących z używania pierwszej osoby może pomóc w podjęciu świadomej decyzji o tym, jak podejść do pisania. W tym artykule omówimy użycie pierwszej osoby w artykułach naukowych, w tym kiedy jest to właściwe, kiedy należy tego unikać, a także wskazówki dotyczące skutecznego używania zaimków osobowych. 

Czym jest artykuł naukowy?

Artykuł naukowy to rodzaj pracy akademickiej, która przedstawia oryginalne badania lub analizy autora na określony temat. Zazwyczaj wiąże się to z prowadzeniem szeroko zakrojonych badań i gromadzeniem danych z różnych źródeł, takich jak źródła pierwotne i wtórne. Celem pracy badawczej jest wniesienie nowej wiedzy lub spostrzeżeń w danej dziedzinie, wykazanie się przez autora wiedzą specjalistyczną i zrozumieniem tematu oraz dostarczenie dowodów na poparcie swoich argumentów lub wniosków. 

Dokumenty badawcze zazwyczaj mają określoną strukturę, w tym wprowadzenie, przegląd literatury, metodologia, wyniki, dyskusja i wnioski. Są one często publikowane w czasopismach naukowych lub prezentowane na konferencjach i stanowią istotną część procesu badań akademickich.

Czym jest pierwszoosobowy punkt widzenia?

Pierwszoosobowy punkt widzenia to perspektywa narracyjna, w której autor lub mówca opowiada historię lub przedstawia swoje myśli i doświadczenia za pomocą zaimków osobowych, takich jak "ja", "mnie", "my" i "nas". Jest to sposób pisania, który bezpośrednio angażuje czytelnika w doświadczenia narratora lub bohatera. 

Pierwszoosobowy punkt widzenia jest powszechnie stosowany w pisarstwie autobiograficznym, osobistych esejach i wspomnieniach, ponieważ pozwala pisarzowi dzielić się z czytelnikiem swoimi osobistymi doświadczeniami i perspektywami. Może być również stosowany w pisaniu fikcji, gdzie narrator lub bohater opowiada historię z własnej perspektywy, zapewniając wgląd w swoje myśli, emocje i motywacje.

Czy można używać "ja" w artykule naukowym?

Ogólnie rzecz biorąc, nie zaleca się używania pierwszoosobowego punktu widzenia lub "ja" w artykule naukowym, ponieważ uważa się, że bardziej formalne jest używanie trzecioosobowego punktu widzenia. W pisarstwie akademickim nacisk kładzie się na przedstawianie obiektywnych informacji i analiz, a nie osobistych opinii lub doświadczeń. Używanie "ja" może sugerować subiektywność lub stronniczość i może podważyć wiarygodność badań. 

Czy zatem artykuł badawczy może być napisany w pierwszej osobie? Mogą jednak istnieć pewne wyjątki od tej reguły, na przykład w niektórych dziedzinach lub podczas pisania o osobistych doświadczeniach związanych z tematem badań. Zawsze ważne jest, aby sprawdzić konkretne wytyczne lub oczekiwania docelowych odbiorców lub wydawcy przed podjęciem decyzji o odpowiednim stylu i głosie do wykorzystania w artykule badawczym.

Kiedy należy unikać pierwszej osoby?

Ogólnie zaleca się unikanie używania pierwszoosobowego punktu widzenia w piśmie akademickim i profesjonalnym, zwłaszcza w kontekstach formalnych, takich jak prace badawcze, eseje akademickie i raporty biznesowe. Oto kilka sytuacji, w których najlepiej jest unikać używania pierwszej osoby:

  • W piśmie akademickim może to sugerować subiektywność lub stronniczość i może podważyć wiarygodność badań.
  • W piśmie biznesowym lub profesjonalnym może być postrzegany jako zbyt osobisty lub nieformalny.
  • W piśmie technicznym może to być rozpraszające lub mylące dla czytelników, którzy szukają obiektywnych informacji.
  • Pisząc dla ogółu odbiorców, używanie zaimków osobowych może nie być właściwe lub konieczne do skutecznego przekazania informacji.
  • W sytuacjach, w których ważne jest zachowanie formalnego lub obiektywnego tonu, np. w pismach prawniczych lub naukowych.

Kiedy używać pierwszej osoby?

Istnieją pewne sytuacje, w których użycie pierwszoosobowego punktu widzenia może być odpowiednie i skuteczne. Oto kilka przykładów użycia pierwszej osoby:

Osobiste narracje

Podczas pisania osobistych narracji lub wspomnień, używanie pierwszej osoby może być odpowiednie i wciągające dla czytelnika, ponieważ pomaga przekazać unikalną perspektywę i doświadczenia pisarza.

Pisanie refleksyjne

Podczas pisania esejów refleksyjnych lub wpisów do dziennika, używanie pierwszej osoby może pomóc w przekazaniu myśli, uczuć i spostrzeżeń autora na określony temat lub doświadczenie.

Pisanie naukowe

W niektórych pracach naukowych, takich jak studia przypadków lub prace badawcze z zakresu nauk społecznych lub humanistycznych, właściwe może być użycie pierwszej osoby, aby przekazać zaangażowanie badacza w badanie lub podkreślić znaczenie perspektywy badacza.

Pisanie perswazyjne

Podczas pisania perswazyjnych esejów lub opinii, używanie pierwszej osoby może pomóc uczynić argumenty i opinie autora bardziej przekonującymi i przekonującymi.

Kreatywne pisanie

W poezji, fikcji lub innych formach kreatywnego pisania, używanie pierwszej osoby może pomóc w stworzeniu bardziej intymnego i osobistego połączenia między pisarzem a czytelnikiem.

Należy pamiętać, że są to ogólne wytyczne, a decyzja o użyciu pierwszej osoby powinna zawsze opierać się na konkretnym kontekście i odbiorcach tekstu.

Zaimek trzeciej osoby w artykule naukowym

Czy artykuł badawczy może być napisany w pierwszej osobie? Odpowiedź na to pytanie jest taka, że trzecioosobowy punkt widzenia jest zwykle używany do stworzenia obiektywnego i bezstronnego tonu. Oznacza to, że unika się zaimków osobowych, takich jak "ja", "ty" i "my", na rzecz bardziej obiektywnego języka, takiego jak "autor", "badacze" lub "uczestnicy". 

Używając trzecioosobowego punktu widzenia, punkt ciężkości zostaje przeniesiony z osobistych doświadczeń i opinii autora, a zamiast tego podkreśla znaczenie tematu badawczego i ustaleń. Pomaga to również stworzyć bardziej formalny i akademicki ton, który jest odpowiedni dla artykułów naukowych. Korzystanie z trzecioosobowego punktu widzenia może pomóc uniknąć uprzedzeń i założeń, które mogą być obecne w pisaniu w pierwszej lub drugiej osobie.

Wskazówki dotyczące używania zaimków osobowych

Oto kilka innych wskazówek dotyczących używania zaimków osobowych w piśmie:

Oszczędnie używaj zaimków osobowych

Chociaż zaimki osobowe mogą być skuteczne w niektórych kontekstach, generalnie najlepiej jest używać ich oszczędnie, aby uniknąć rozpraszania lub dezorientowania czytelnika.

Zmieniaj zaimki

Zamiast wielokrotnie używać "ja", spróbuj zmienić zaimki osobowe, używając "my" lub "ty", gdy jest to właściwe. Może to pomóc w stworzeniu bardziej angażującego i inkluzywnego tonu.

Bądź konsekwentny

Jeśli zdecydujesz się użyć zaimków osobowych, bądź konsekwentny w ich stosowaniu w całym tekście. Unikaj przełączania się między pierwszą, drugą i trzecią osobą, ponieważ może to być irytujące dla czytelnika.

Sprawdź wytyczne

Jeśli piszesz dla określonej grupy odbiorców lub publikacji, sprawdź ich wytyczne lub przewodnik po stylu, aby uzyskać wskazówki dotyczące właściwego stosowania zaimków osobowych.

Rozważ wpływ na ton i wiarygodność

Przed użyciem zaimków osobowych należy rozważyć, w jaki sposób wpłyną one na ton i wiarygodność tekstu. W niektórych przypadkach używanie zaimków osobowych może sprawić, że twoje teksty będą bardziej przystępne i angażujące, podczas gdy w innych przypadkach może się to wydawać zbyt nieformalne lub subiektywne.

Ponad 200 gotowych, pięknych szablonów do profesjonalnych infografik

Mind the Graph to platforma zaprojektowana, aby pomóc naukowcom tworzyć oszałamiające wizualnie i skuteczne prezentacje, plakaty i publikacje. Jedną z kluczowych cech wyróżniających Mind the Graph jest biblioteka ponad 200 gotowych, pięknych szablonów profesjonalnych infografik. Szablony te zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o potrzebach naukowców. Korzystając z tych szablonów, naukowcy mogą szybko i łatwo tworzyć infografiki, które są zarówno atrakcyjne wizualnie, jak i dokładne naukowo.

logo-subskrybuj

Zapisz się do naszego newslettera

Ekskluzywne, wysokiej jakości treści na temat skutecznych efektów wizualnych
komunikacja w nauce.

- Ekskluzywny przewodnik
- Wskazówki dotyczące projektowania
- Wiadomości naukowe i trendy
- Samouczki i szablony