Tutkimusartikkelin kirjoittaminen edellyttää useiden tekijöiden, kuten rakenteen, sisällön ja kielen, huolellista harkintaa. Yksi yleinen kysymys, joka nousee esiin tutkimusartikkelia kirjoitettaessa, on se, onko hyväksyttävää käyttää ensimmäisen persoonan näkökulmaa. Vaikka tähän kysymykseen ei olekaan tarkkaa vastausta, ensimmäisen persoonan käytön hyötyjen ymmärtäminen voi auttaa sinua tekemään tietoon perustuvan päätöksen siitä, miten lähestyt kirjoitustasi. Tässä artikkelissa tarkastelemme ensimmäisen persoonan käyttöä tutkimusartikkelissa, muun muassa sitä, milloin se on asianmukaista ja milloin sitä tulisi välttää, sekä vinkkejä persoonapronominien tehokkaaseen käyttöön. 

Mikä on tutkimusraportti?

Tutkimusartikkeli on eräänlainen akateeminen kirjoitus, jossa esitellään kirjoittajan alkuperäistä tutkimusta tai analyysia tietystä aiheesta. Siihen kuuluu yleensä laaja tutkimus ja tietojen kerääminen eri lähteistä, kuten ensisijaisista ja toissijaisista lähteistä. Tutkimusartikkelin tarkoituksena on tuoda uutta tietoa tai näkemystä alalle, osoittaa kirjoittajan asiantuntemus ja ymmärrys aiheesta sekä esittää todisteita väitteidensä tai päätelmiensä tueksi. 

Tutkimusasiakirjat noudattavat tyypillisesti tiettyä rakennetta, johon sisältyy johdanto, kirjallisuuskatsaus, metodologia, tulokset, keskustelu ja johtopäätös.. Ne julkaistaan usein akateemisissa lehdissä tai esitellään konferensseissa, ja ne ovat olennainen osa akateemista tutkimusprosessia.

Mikä on ensimmäisen persoonan näkökulma?

Ensimmäisen persoonan näkökulma on kerronnallinen näkökulma, jossa kirjoittaja tai puhuja kertoo tarinan tai esittää ajatuksiaan ja kokemuksiaan käyttäen persoonapronominia, kuten "minä", "minua", "me" ja "meitä". Se on kirjoitustapa, jossa lukija osallistuu suoraan kertojan tai päähenkilön kokemuksiin. 

Ensimmäisen persoonan näkökulmaa käytetään yleisesti omaelämäkerrallisissa kirjoituksissa, henkilökohtaisissa esseissä ja muistelmissa, sillä sen avulla kirjoittaja voi jakaa henkilökohtaiset kokemuksensa ja näkökulmansa lukijan kanssa. Sitä voidaan käyttää myös kaunokirjallisessa kirjallisuudessa, jossa kertoja tai päähenkilö kertoo tarinan omasta näkökulmastaan, jolloin hän pääsee näkemään ajatuksiaan, tunteitaan ja motiivejaan.

Voiko "minä"-merkkiä käyttää tutkimusartikkelissa?

Yleisesti ottaen ei ole suositeltavaa käyttää tutkimustehtävässä ensimmäisen persoonan näkökulmaa tai "minä" -ilmaisua, sillä kolmannen persoonan näkökulman käyttämistä pidetään virallisempana. Akateemisessa kirjoittamisessa keskitytään objektiivisen tiedon ja analyysin esittämiseen, ei niinkään henkilökohtaisten mielipiteiden tai kokemusten esittämiseen. Minä-persoonan käyttäminen voi viitata subjektiivisuuteen tai puolueellisuuteen ja heikentää tutkimuksen uskottavuutta. 

Voiko tutkimusraportti sitten olla ensimmäisessä persoonassa? Tästä säännöstä voi kuitenkin olla joitakin poikkeuksia, esimerkiksi tietyillä aloilla tai kun kirjoitetaan tutkimusaiheeseen liittyvistä henkilökohtaisista kokemuksista. On aina tärkeää tarkistaa kohdeyleisön tai kustantajan erityisohjeet tai odotukset ennen kuin päätät, millaista tyyliä ja äänenkäyttötapaa tutkimustyössä kannattaa käyttää.

Milloin sinun pitäisi välttää ensimmäisen persoonan käyttöä?

Ensimmäisen persoonan näkökulman käyttöä akateemisessa ja ammatillisessa kirjoittamisessa suositellaan yleisesti vältettäväksi, erityisesti virallisissa yhteyksissä, kuten tutkimuksissa, akateemisissa esseissä ja liike-elämän raporteissa. Seuraavassa on joitakin tilanteita, joissa ensimmäisen persoonan käyttöä kannattaa välttää:

  • Akateemisessa kirjoituksessa se voi viitata subjektiivisuuteen tai puolueellisuuteen ja heikentää tutkimuksen uskottavuutta.
  • Liike- tai ammattikirjoituksissa se voi vaikuttaa liian henkilökohtaiselta tai epäviralliselta.
  • Teknisessä kirjallisuudessa se voi häiritä tai hämmentää lukijoita, jotka etsivät objektiivista tietoa.
  • Yleisölle kirjoitettaessa ei välttämättä ole asianmukaista tai tarpeen käyttää persoonapronominia, jotta tieto välittyisi tehokkaasti.
  • Tilanteissa, joissa on tärkeää säilyttää muodollinen tai objektiivinen sävy, kuten oikeudellisessa tai tieteellisessä kirjoittamisessa.

Milloin käytetään ensimmäistä persoonaa?

Joissakin tilanteissa ensimmäisen persoonan näkökulman käyttö voi olla tarkoituksenmukaista ja tehokasta. Seuraavassa on joitakin esimerkkejä ensimmäisen persoonan käytöstä:

Henkilökohtaiset kertomukset

Kun kirjoitat henkilökohtaisia kertomuksia tai muistelmia, ensimmäisen persoonan käyttäminen voi olla tarkoituksenmukaista ja lukijaa mukaansatempaavaa, sillä se auttaa välittämään kirjoittajan ainutlaatuisen näkökulman ja kokemukset.

Pohdiskeleva kirjoittaminen

Kun kirjoitat pohdiskelevia esseitä tai päiväkirjamerkintöjä, ensimmäisen persoonan käyttäminen voi auttaa välittämään kirjoittajan ajatuksia, tunteita ja näkemyksiä tietystä aiheesta tai kokemuksesta.

Tieteellinen kirjoittaminen

Joissakin tieteellisissä kirjoituksissa, kuten tapaustutkimuksissa tai yhteiskunta- tai humanististen tieteiden tutkimusartikkeleissa, voi olla tarkoituksenmukaista käyttää ensimmäistä persoonaa, jotta voidaan ilmaista tutkijan osallistuminen tutkimukseen tai korostaa tutkijan näkökulman merkitystä.

Vakuuttava kirjoittaminen

Kun kirjoitat vakuuttavia esseitä tai mielipidekirjoituksia, ensimmäisen persoonan käyttäminen voi auttaa tekemään kirjoittajan argumenteista ja mielipiteistä vakuuttavampia ja vakuuttavampia.

Luova kirjoittaminen

Runoudessa, kaunokirjallisuudessa tai muissa luovan kirjoittamisen muodoissa ensimmäisen persoonan käyttäminen voi auttaa luomaan intiimimmän ja henkilökohtaisemman yhteyden kirjoittajan ja lukijan välille.

On tärkeää huomata, että nämä ovat yleisiä ohjeita, ja päätös ensimmäisen persoonan käytöstä on aina tehtävä kirjoituksen asiayhteyden ja yleisön perusteella.

Kolmannen persoonan pronomini tutkimuspaperissa

Voiko tutkimusartikkeli olla ensimmäisessä persoonassa? Vastaus tähän kysymykseen on, että kolmannen persoonan näkökulmaa käytetään yleensä objektiivisen ja puolueettoman sävyn luomiseen. Tämä tarkoittaa, että persoonapronominien, kuten "minä", "te" ja "me", käyttöä vältetään objektiivisemman kielen, kuten "kirjoittaja", "tutkijat" tai "osallistujat" hyväksi. 

Kolmannen persoonan näkökulmaa käyttämällä painopiste siirretään pois kirjoittajan henkilökohtaisista kokemuksista ja mielipiteistä ja korostetaan sen sijaan tutkimusaiheen ja tulosten merkitystä. Tämä auttaa myös luomaan muodollisemman ja akateemisemman sävyn, joka sopii tutkimusraportteihin. Kolmannen persoonan näkökulman käyttäminen voi auttaa välttämään ennakkoluuloja ja oletuksia, joita voi esiintyä ensimmäisen tai toisen persoonan kirjoituksissa.

Vinkkejä persoonapronominien käyttöön

Seuraavassa on muita vinkkejä persoonapronominien käyttöön kirjoitettaessa:

Käytä persoonapronomineja säästeliäästi

Vaikka persoonapronominit voivat olla tehokkaita tietyissä yhteyksissä, niitä kannattaa yleensä käyttää säästeliäästi, jotta ne eivät häiritse tai hämmentäisi lukijaa.

Vaihtele pronomineja

Sen sijaan, että käytät toistuvasti sanaa "minä", yritä vaihdella persoonapronomineja käyttämällä tarvittaessa sanoja "me" tai "te". Tämä voi auttaa luomaan sitouttavamman ja osallistavamman sävyn.

Ole johdonmukainen

Jos päätät käyttää persoonapronomineja, käytä niitä johdonmukaisesti koko kappaleen ajan. Vältä vaihtelua ensimmäisen, toisen ja kolmannen persoonan välillä, sillä se voi häiritä lukijaa.

Tarkista suuntaviivat

Jos kirjoitat tietylle yleisölle tai julkaisulle, tarkista niiden ohjeista tai tyylioppaasta, miten persoonapronominien käyttö on asianmukaista.

Harkitse vaikutusta sävyyn ja uskottavuuteen

Ennen kuin käytät persoonapronomineja, mieti, miten ne vaikuttavat kirjoituksesi sävyyn ja uskottavuuteen. Joissakin tapauksissa persoonapronominien käyttö voi tehdä kirjoituksestasi helpommin lähestyttävän ja kiinnostavamman, kun taas toisissa tapauksissa se voi vaikuttaa liian epämuodolliselta tai subjektiiviselta.

200+ valmiiksi tehtyä kaunista mallia ammattimaisille infografiikoille

Mind the Graph on alusta, joka on suunniteltu auttamaan tutkijoita luomaan visuaalisesti upeita ja tehokkaita esityksiä, postereita ja julkaisuja. Yksi tärkeimmistä ominaisuuksista, jotka erottavat Mind the Graph:n muista, on sen kirjasto, jossa on yli 200 valmiiksi tehtyä kaunista mallia ammattimaisille infografiikoille. Nämä mallit on suunniteltu erityisesti tutkijoiden tarpeisiin. Näiden mallien avulla tiedemiehet voivat luoda nopeasti ja helposti infografiikoita, jotka ovat sekä visuaalisesti houkuttelevia että tieteellisesti tarkkoja.

logo-tilaus

Tilaa uutiskirjeemme

Eksklusiivista korkealaatuista sisältöä tehokkaasta visuaalisesta
tiedeviestintä.

- Eksklusiivinen opas
- Suunnitteluvinkkejä
- Tieteelliset uutiset ja suuntaukset
- Oppaat ja mallit