Laget med Mind the Graph

For en forsker er det avgjørende å finne riktig tema å fokusere på; du må velge et emne som du ser potensialet for å forske på og utvikle verdifull, ny informasjon som kan brukes i lang tid fremover. Du bør velge et tema for et forskningsprosjekt der du ser for deg at du kan få finansiering eller oppnå et faglig mål.

Å finne en nisje er viktig for nye forskere, men det er også en god tilnærming for eldre forskere som er i ferd med å endre eller omstille seg. 

Mind The Graph tar i denne artikkelen sikte på å vise hvor viktig det er å finne den rette nisjeforskningen å jobbe med, i tillegg til å gi nyttige tips.

Hva er en nisje innen forskning?

En forskningsnisje er et tema der du velger å bli spesialist innen et vitenskapelig eller akademisk felt ved å utføre omfattende forskning, samle nye funn og implementere dem over en lengre periode, for eksempel et tiår. 

Nisjeforskningen din bør omfatte tre viktige elementer: lidenskapen din, ferdighetene dine og mulighetene innenfor feltet. 

Hvorfor er det så viktig å finne riktig nisjeforskning?

Å finne en nisje kan være like enkelt som å velge hva du vil utforske og ta de nødvendige skritt for å sette tankene dine ut i livet. Å finne den riktige og vellykket nisje For å lykkes på lang sikt kreves det derimot langt mer ressurser, tid, energi og penger.

Smaller niches are less competitive, which might increase the exposure of your research as there aren’t many to be found. However, getting meaningful data might be difficult. 

Og større nisjer er svært konkurranseutsatte, med en betydelig mengde data. Men fordi det er så mye forskning i nisjen, kan det hende at forskningen din går ubemerket hen. 

Derfor er dette noen hensyn du bør ta når du bestemmer deg for en nisje. Det er viktig fordi det å velge riktig nisjeforskning kan utgjøre forskjellen mellom suksess og fiasko.

Tips om hvordan du velger riktig nisje for forskningen din

  • Determine the most promising area that’s in need of research, taking into account your interests, dislikes, and skills.
  • Tenk på problemene. Hvis du tenker på alt som må løses, får du en lang liste over potensielle nisjer du kan velge fra. 
  • Attempt to find yourself in a specialized niche where you can develop essential new information and have the greatest influence. If you can’t think of anything innovative to add, you should probably consider another niche.
  • Opprett et sterkt nettverk. Snakk med kolleger, delta på seminarer og vitenskapelige presentasjoner, og prøv å lære så mye du kan om fagfeltet generelt for å finne din egen nisje.
  • Evaluer det konkurranseutsatte markedet; forstå hva som gjøres og hvilke metoder som brukes.
  • Selv om du bør unngå overfylte nisjer med stor konkurranse, må du huske på at enkelte nisjer kan gå ubemerket hen fordi de er uviktige.

Don’t find exactly what you need? We will design it for you!

Mind The Graph er et verktøy som gjør det mulig å integrere illustrasjoner og infografikk i arbeidet ditt for å øke synligheten og forståelsen. Selv om Se opp for grafen tilbyr et stort antall maler, og hvis du ønsker en tilpasset mal, designer vi en helt etter dine behov!

logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler