Vyrobené s Mind the Graph

Pre výskumného pracovníka je rozhodujúce nájsť správnu tému, na ktorú sa zameria; musíte si vybrať tému, v ktorej vidíte potenciál na uskutočnenie výskumu a vypracovanie nových, hodnotných informácií, ktoré sa dajú využiť na dlhé obdobie. Chcete si vybrať tému výskumného projektu, v ktorej vidíte, že získate finančné prostriedky alebo dosiahnete profesionálny cieľ, ktorý môžete mať.

Hľadanie medzery je dôležité pre nových výskumníkov, ale je to aj skvelý prístup pre starších výskumníkov, ktorí menia alebo upravujú svoju cestu. 

Cieľom tohto článku je poukázať na dôležitosť nájdenia správneho výskumu niky, na ktorej chcete pracovať, a poskytnúť užitočné tipy.

Čo je to medzera vo výskume?

Výskumná nika je téma, v ktorej sa rozhodnete stať odborníkom vo vedeckej alebo akademickej oblasti tým, že budete vykonávať rozsiahly výskum, zhromažďovať nové poznatky a realizovať ich počas dlhého časového obdobia, napríklad počas desiatich rokov. 

Výskum vašej špecializácie by mal zahŕňať tri kľúčové prvky: vašu vášeň, vaše zručnosti a príležitosti v danej oblasti. 

Prečo je tak dôležité nájsť správny výskum niky?

Nájsť medzeru môže byť také jednoduché, ako vybrať si, čo chcete preskúmať, a podniknúť kroky potrebné na realizáciu vašich myšlienok. Nájdenie správneho a úspešná medzera na druhej strane si vyžaduje oveľa viac zdrojov, času, energie a peňazí.

Menšie niky sú menej konkurenčné, čo môže zvýšiť expozíciu vášho výskumu, pretože ich nie je veľa. Získať zmysluplné údaje však môže byť ťažké. 

Väčšie medzery sú výrazne konkurenčné a obsahujú značné množstvo údajov. Keďže však v danej nike existuje veľké množstvo výskumov, váš výskum môže zostať nepovšimnutý. 

Preto by ste mali pri rozhodovaní o výbere špecializácie zohľadniť tieto skutočnosti. Dôležitosť vyplýva zo skutočnosti, že výber správneho výskumu niky môže znamenať rozdiel medzi úspechom alebo neúspechom.

Tipy na výber správnej niky pre váš výskum

  • Určite najsľubnejšiu oblasť, ktorá potrebuje výskum, pričom zohľadnite svoje záujmy, záľuby a zručnosti.
  • Zvážte problémy. Ak sa zamyslíte nad tým, čo všetko je potrebné vyriešiť, získate veľký zoznam potenciálnych výklenkov, z ktorých si môžete vybrať. 
  • Pokúste sa nájsť si špecializovaný výklenok, kde môžete získať nové dôležité informácie a mať najväčší vplyv. Ak vás nenapadá nič inovatívne, čo by ste mohli pridať, pravdepodobne by ste mali zvážiť iný výklenok.
  • Vytvorte si silnú sieť. Rozprávajte sa s kolegami, navštevujte semináre a vedecké prezentácie a snažte sa dozvedieť čo najviac o všeobecnej oblasti, aby ste si vytvorili svoju špecializáciu.
  • Zhodnoťte konkurenčný trh; pochopte, čo sa robí a aké prístupy sa používajú.
  • Hoci by ste sa mali vyhýbať preplneným, silne konkurenčným výklenkom, nezabúdajte, že niektoré výklenky môžu zostať nepovšimnuté, pretože nie sú dôležité.

Nenašli ste presne to, čo potrebujete? Navrhneme to pre vás!

Mind The Graph je nástroj na začlenenie ilustrácií a infografiky do vašej práce s cieľom zlepšiť viditeľnosť a zrozumiteľnosť. Zatiaľ čo Pozor na graf poskytuje veľké množstvo šablón, ak chcete vlastnú šablónu, navrhneme ju len pre vás, podľa vašich potrieb!

logo-odhláška

Prihláste sa na odber nášho newslettera

Exkluzívny vysokokvalitný obsah o efektívnom vizuálnom
komunikácia vo vede.

- Exkluzívny sprievodca
- Tipy na dizajn
- Vedecké novinky a trendy
- Návody a šablóny