Vyrobeno s Mind the Graph

Pro výzkumného pracovníka je zásadní najít správné téma, na které se zaměří; musíte si vybrat téma, u něhož vidíte potenciál pro výzkum a získání nových cenných informací, které lze využít po dlouhou dobu. Chcete si vybrat téma výzkumného projektu, u kterého si dokážete představit, že na něj získáte finanční prostředky, nebo že dosáhnete profesního cíle, který můžete mít.

Hledání mezery je důležité pro nové výzkumné pracovníky, ale je to také skvělý přístup pro starší výzkumné pracovníky, kteří mění nebo upravují svou cestu. 

Cílem tohoto článku je ukázat, jak je důležité najít správný výzkum výklenku, na kterém budete pracovat, a poskytnout užitečné tipy.

Co je to výzkumná nika?

Výzkumná nika je téma, v němž se rozhodnete stát se odborníkem ve vědecké nebo akademické oblasti tím, že budete provádět rozsáhlý výzkum, shromažďovat nové poznatky a realizovat je po značně dlouhou dobu, například po dobu deseti let. 

Váš průzkum specializace by měl zahrnovat tři klíčové prvky: vaši vášeň, vaše dovednosti a příležitosti v daném oboru. 

Proč je tak důležité najít správný výzkum niky?

Najít mezeru může být stejně snadné jako vybrat si, co chcete zkoumat, a podniknout kroky potřebné k tomu, abyste své myšlenky uskutečnili. Nalezení správného a úspěšná nika na druhou stranu vyžaduje mnohem více zdrojů, času, energie a peněz.

Menší niky jsou méně konkurenční, což může zvýšit expozici vašeho výzkumu, protože jich není mnoho. Získání smysluplných údajů však může být obtížné. 

A větší niky jsou značně konkurenční, se značným množstvím dat. Protože však v dané nice existuje velké množství výzkumů, může váš výzkum zůstat nepovšimnut. 

Proto byste měli při rozhodování o volbě oboru zohlednit tyto aspekty. Důležitost vyplývá ze skutečnosti, že výběr správného výzkumu niky může znamenat rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem.

Tipy pro výběr správné niky pro váš výzkum

  • Určete nejslibnější oblast, kterou je třeba prozkoumat, s ohledem na vaše zájmy, záliby a dovednosti.
  • Zamyslete se nad problémy. Když se zamyslíte nad tím, co všechno je třeba vyřešit, získáte velký seznam potenciálních výklenků, ze kterých můžete vybírat. 
  • Snažte se najít si specializovaný výklenek, kde můžete získat nové zásadní informace a mít největší vliv. Pokud vás nenapadá nic inovativního, co byste mohli přidat, měli byste pravděpodobně zvážit jiný výklenek.
  • Vytvořte si silnou síť. Mluvte se svými kolegy, navštěvujte semináře a vědecké prezentace a snažte se dozvědět co nejvíce o oboru obecně, abyste si vytvořili svůj obor.
  • Zhodnoťte konkurenční trh; pochopte, co se dělá a jaké přístupy se používají.
  • Ačkoli byste se měli vyhnout přeplněným, silně konkurenčním výklenkům, mějte na paměti, že některé výklenky mohou zůstat nepovšimnuty, protože jsou nedůležité.

Nenašli jste přesně to, co potřebujete? Navrhneme to pro vás!

Mind The Graph je nástroj pro začlenění ilustrací a infografik do vaší práce, abyste ji lépe zviditelnili a pochopili. Zatímco Pozor na graf poskytuje velké množství šablon, pokud chcete vlastní šablonu, navrhneme ji přesně pro vás, podle vašich potřeb!

logo-odběr

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Exkluzivní vysoce kvalitní obsah o efektivním vizuálním
komunikace ve vědě.

- Exkluzivní průvodce
- Tipy pro návrh
- Vědecké novinky a trendy
- Výukové programy a šablony