Pokud si myslíte, že publikování článku je jediným způsobem, jak zviditelnit svou práci. výzkum, máte velké zpoždění v věda komunikace.

Většina vědecký informace se nikdy nedostanou k obvyklým komunikačním kanálům nebo k velké části naší společnosti. Komunikace vědy je tedy nejen tématem, o němž je třeba diskutovat, ale také oborem, který je třeba studovat.

Nedávno se novinářka Luisa Massaraniová a sociální vědec Hans Peters se dotazoval 956 výzkumných pracovníků z různých studijních oborů na výhody interakce s tiskem. Zde je jejich zjištění:

Zviditelněte svůj výzkum v 5 krocích

Začínají se objevovat nové nápady, jak přiblížit lidem vědu. Kromě toho se může naplnit touha vědců zviditelnit se a zviditelnit se svou prací.

Pokud začneme uvažovat o vědeckých informacích jako o jakémkoli jiném typu informací, scénář se trochu vyjasní. Ve skutečnosti existuje několik jednoduchých kroků, které lze pro zviditelnění dodržet.

1 - Informujte novináře o průběhu svého výzkumu a o publikacích, které se objevují.

Zviditelněte svůj výzkum v 5 krocích

2 - Buďte k dispozici pro poskytování rozhovorů nebo komentářů k trendům ve vašem studijním oboru. Můžete využít záři reflektorů a upozornit na další témata, která považujete za důležitá.

Zviditelněte svůj výzkum v 5 krocích

3 - Vysvětlete svou práci jasně a srozumitelně bez odborných výrazů.

Zviditelněte svůj výzkum v 5 krocích

4 - Sbližte se s tiskovým oddělením své instituce. Pomůže vám navázat kontakt s tiskem ve vašem městě.

Zviditelněte svůj výzkum v 5 krocích

5 - Mluvte o svých nedávných studiích v sociálních médiích, blozích, sloupcích v časopisech a novinách. Různé komunikační kanály pomáhají získat spolupracovníky.

Zviditelněte svůj výzkum v 5 krocích

Abychom se zviditelnili, musíme pochopit, jak novináři pracují, a dostat se k nim blíž. Tak přestaneme vytvářet senzace a začneme poskytovat důvěryhodné vědecké informace.

Dobrým začátkem je změna způsobu prezentace výzkumu.

Pomůžeme vám udělat první krok.

Zdroj: http://revistapesquisa.fapesp.br/2016/09/23/a-procura-de-visibilidade/Zviditelněte svůj výzkum v 5 krocích

logo-odběr

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Exkluzivní vysoce kvalitní obsah o efektivním vizuálním
komunikace ve vědě.

- Exkluzivní průvodce
- Tipy pro návrh
- Vědecké novinky a trendy
- Výukové programy a šablony