Vitenskap kan være komplisert og vanskelig å forstå, men med de rette visuelle hjelpemidlene kan den bli tilgjengelig og til og med spennende. Infografikk har lenge vært brukt som hjelpemiddel i formidlingen av vitenskapelige ideer og bevis, siden det kan gjøre det lettere å forstå og huske kunnskap ved å gjøre den mer lettfordøyelig. 

Denne artikkelen tar for seg grafikkens betydning for vitenskapen, hvordan den kan brukes til å øke den vitenskapelige forståelsen, og noen av de beste verktøyene for å lage effektiv vitenskapelig grafikk.

Grafikk for naturvitenskap: Oversikt

Grafikk spiller en viktig rolle i vitenskapen ved å gjøre kompleks informasjon og begreper mer tilgjengelige og forståelige, særlig for dem som ikke er forskere. Diagrammer, grafer, diagrammer, illustrasjoner og flytskjemaer er alle eksempler på visuelle virkemidler som ofte brukes i forskning. Hver variant har sine egne fordeler og ulemper når det gjelder å formidle ulike typer informasjon.

Diagrammer er spesielt nyttige for å illustrere strukturen, funksjonen eller forholdet mellom ulike elementer, mens diagrammer og grafer er ideelle for å presentere numeriske data og trender. Illustrasjoner brukes ofte til å forklare komplekse ideer eller til å visualisere objekter som er for små eller for store til å se med det blotte øye. Endelig brukes flytskjemaer ofte til å demonstrere en prosess eller en rekke trinn på en klar og tydelig måte. 

Ved å forstå de unike styrkene til hver enkelt type infografikk kan forskere velge den mest effektive måten å presentere dataene og ideene sine på for målgruppen.

Når du lager grafikk for naturfag, må du tenke på målgruppen og formålet. Klarhet, korrekthet og enkelhet er viktige faktorer å ta hensyn til når man skal lage effektiv og lærerik grafikk. Forskere som bruker grafikk på en god måte, kan formidle resultatene sine på en tydeligere måte, engasjere publikum og øke effekten av forskningen. 

Typer grafikk som brukes i vitenskapen

Visualisering av data

Datavisualisering er viktig i vitenskapen fordi den gjør det mulig for forskere å formidle resultater og ideer til andre forskere og allmennheten.

Det er viktig å velge riktig grafisk stil for dataene som vises, for eksempel linjediagrammer, søylediagrammer, spredningsdiagrammer eller varmekart, for å oppnå effektiv datavisualisering. Det innebærer også å bruke passende fargevalg, etiketter og kommentarer for å gjøre materialet enkelt og forståelig.

Datavisualisering er spesielt nyttig når det gjelder å finne mønstre eller trender i store databaser, oppdage avvik eller anomalier og fremheve korrelasjoner eller årsakssammenhenger mellom variabler.

Diagrammer tilgjengelig på Mind the Graph.

Vitenskapelige illustrasjoner

Vitenskapelige illustrasjoner er for det meste illustrasjoner som kan ha flere former, for eksempel tegninger, diagrammer, skisser, fotografier og 3D-modeller.

Vitenskapelige illustrasjoner er viktige innen mange vitenskapelige områder, blant annet biologi, kjemi, fysikk og geologi, for å nevne noen. De brukes til å visualisere strukturer på ulike nivåer, blant annet molekyler, celler, vev, organer og skapninger. Illustrasjoner kan også brukes til å vise sammenhenger mellom ulike elementer, for eksempel evolusjonære trær eller næringsnett.

Illustrasjoner tilgjengelig på Mind the Graph.

Illustrasjoner kan også brukes til å vise objekter som enten er for små eller for store til å kunne ses med det blotte øye, for eksempel mikroskopiske skapninger. Data fra vitenskapelig utstyr eller simuleringer kan brukes til å lage slike bilder. 

Infografikk

Infografikk kan brukes i vitenskapen for å formidle forskningsresultater, vitenskapelige konsepter eller annet materiale til et bredt publikum. 

Flytskjemaer, tidslinjer, prosessdiagrammer, sammenlignende diagrammer og statistikkart er alle eksempler på infografikk. De bruker ofte illustrasjoner, ikoner, fargepaletter og skrifttyper for å formidle informasjon på en estetisk tiltalende måte.

En av de viktigste fordelene med infografikk er at den bryter ned kompleks informasjon i små biter, noe som gjør det enklere for publikum å forstå og huske. De kan også bidra til å gjøre vitenskapelige ideer mer tilgjengelige for et bredere publikum, også de som ikke har vitenskapelig bakgrunn.

Mal tilgjengelig på Mind the Graph.

Grafiske sammendrag

Grafiske sammendrag er en type grafikk som brukes i vitenskapelige artikler for å oppsummere de viktigste resultatene eller ideene i et forskningsprosjekt. De vises ofte i begynnelsen av en vitenskapelig artikkel og består vanligvis av ett enkelt bilde eller en gruppe bilder, samt en kort bildetekst.

Formålet med et grafisk sammendrag er å gi leserne en rask og kortfattet oppsummering av studien, med vekt på viktige resultater eller ideer på en grafisk attraktiv og lettfattelig måte. Grafiske sammendrag kan brukes til å formidle komplisert vitenskapelig informasjon til et bredt publikum, inkludert forskere fra ulike fagområder og allmennheten som kanskje ikke har spesialkompetanse på området.

Grafiske sammendrag kan variere fra enkle diagrammer og skjemaer til mer komplekse tegninger eller 3D-modeller. De lages vanligvis av forfatterne av den vitenskapelige studien, ofte i samarbeid med grafiske eksperter eller ved hjelp av et egnet verktøy.

Mal tilgjengelig på Mind the Graph.

Selv om infografikk og grafiske sammendrag har noen likhetstrekk, er det viktig å huske på at grafiske sammendrag er en spesifikk type infografikk som brukes til å oppsummere hovedfunnene i en spesifikk vitenskapelig artikkel. For å få en bedre forståelse av forskjellene mellom de to, kan du lese "Grafiske sammendrag vs. infografikk: Lær om forskjellene" som gir detaljerte forklaringer på hver av dem.

Tips om hvordan du velger riktig grafikk for vitenskap

 1. Bestem målgruppen din: Tenk over hvem målgruppen din er, og hvilke behov de har, før du velger grafikk. Er det snakk om eksperter eller et bredere publikum? Hvilken grad av spesifisitet krever de? Hva er målet med grafikken, og hvilket budskap ønsker du å formidle?
 2. Se på dataene: Tenk over hva slags data du jobber med. Er det tall, tekst eller visuelle data? Er de statiske eller dynamiske? Hvor mye data har du, og hvilke mønstre eller trender ønsker du å fremheve?
 3. Bruk grafikken på dataene: Når du har bestemt målgruppe og data, velger du en grafikk som passer til den typen data du har. Bruk diagrammer eller grafer til å representere numeriske data, illustrasjoner til å representere kompliserte prosesser eller systemer, og infografikk til å kommunisere komplekse ideer eller sammenlignbare funksjoner. 
 4. Velg et passende format: Ta hensyn til hvordan grafikken skal vises. Skal den vises i en trykt publikasjon, på en nettside eller i en presentasjon? Velg et format som passer for det mediet den skal presenteres i.
 5. Bevar enkelheten: Unngå å bruke for mye grafikk eller å velge design som er for komplisert. Hold deg til en enkel og enkel stil som er lett for publikum å forstå og tolke. 

Verktøy for å lage grafikk for vitenskap

Gratis designprogramvare

 • Mind the Graph: Mind the Graph regnes som et av de beste gratisverktøyene for å lage grafikk for vitenskap, blant annet på grunn av verdens største vitenskapelig nøyaktige illustrasjonsgalleri, vitenskapsfokuserte funksjoner, brukervennlig grensesnitt og tilpasningsmuligheter.
 • Canva: Canva er en populær plattform for grafisk design med et enkelt brukergrensesnitt og et stort utvalg av maler og designverktøy. Plattformen har en gratisversjon som gir brukerne tilgang til en stor samling designelementer og gjør det mulig å lage ulike typer grafikk som infografikk, diagrammer og illustrasjoner. 
 • Inkscape: Inkscape er et effektivt vektorgrafikkverktøy som er gratis og basert på åpen kildekode. Det er mye brukt til å lage og endre illustrasjoner, diagrammer og tabeller. Inkscape er et populært alternativ for forskere som har behov for å lage illustrasjoner av høy kvalitet til vitenskapelige publikasjoner, på grunn av de mange avanserte funksjonene, for eksempel muligheten til å endre former og baner, lage gradienter og mønstre og legge til tekst og bilder. I tillegg er Inkscape åpen kildekode, noe som gjør det mulig for brukere å samarbeide om prosjekter og bygge tilpassede utvidelser, noe som gjør det til et fleksibelt og tilpasningsdyktig verktøy for grafisk design.

Betalt designprogramvare

 • Adobe Creative Cloud: Adobe Creative Cloud er en kreativ programvarepakke som inneholder Photoshop, Illustrator og InDesign. Disse programmene brukes ofte til å lage grafikk og illustrasjoner, samt til å revidere og organisere forskningsartikler. Adobe Creative Cloud er populært blant forskere og tilbyr en rekke prisalternativer, inkludert student- og akademikerrabatter.
 • CorelDRAW Graphics Suite: CorelDRAW Graphics Suite er en programvare for grafisk design som inneholder en rekke verktøy for å lage og endre grafikk, illustrasjoner og layout. Forskere bruker ofte programmet til å lage vitenskapelige grafer, diagrammer og tegninger. CorelDRAW har en rekke prisalternativer, inkludert engangskjøp og en abonnementsbasert modell.
 • GraphPad Prism: GraphPad Prism er en vitenskapelig programvare for graftegning og dataanalyse som forskere ofte bruker til å lage grafer og diagrammer av høy kvalitet. Programmet har en rekke avanserte funksjoner, for eksempel muligheten til å utføre statistiske analyser og lage grafer som egner seg for publisering. GraphPad Prism er tilgjengelig med ulike prisalternativer, inkludert en evigvarende lisens og en abonnementsbasert plan.

Er du på utkikk etter figurer og illustrasjoner for å formidle vitenskap?

Mind the Graph er et brukervennlig verktøy som gjør det enkelt for forskere å produsere vitenskapelige illustrasjoner, diagrammer og andre typer visuelt materiale av høy kvalitet. Plattformen er spesielt beregnet på vitenskapelig kommunikasjon og inneholder en rekke maler og verktøy som er tilpasset vitenskapelig forskning. Benytt deg av en gratis, begrenset versjon, eller velg fra et utvalg av prisalternativer for å finne den som passer best til dine behov!

logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler