Veda môže byť zložitá a ťažko pochopiteľná, ale so správnymi vizuálnymi pomôckami sa môže stať prístupnou a dokonca fascinujúcou. Infografiky sa už dlho používajú na podporu komunikácie vedeckých myšlienok a dôkazov, pretože môžu zlepšiť našu schopnosť pochopiť a uchovať si poznatky tým, že ich urobia stráviteľnejšími. 

Tento článok sa zaoberá významom grafiky pre vedu, jej využitím na zlepšenie vedeckého poznania a niektorými najlepšími nástrojmi na tvorbu efektívnej vedeckej grafiky.

Grafika pre vedu: Prehľad

Grafika zohráva vo vede dôležitú úlohu, pretože sprístupňuje a robí zrozumiteľnejšími zložité informácie a pojmy, najmä pre tých, ktorí sa nepovažujú za vedcov. Tabuľky, grafy, diagramy, ilustrácie a vývojové diagramy sú príklady vizuálnych prvkov, ktoré sa často používajú vo výskume. Každý druh má svoje výhody a nevýhody pri sprostredkovaní rôznych typov informácií.

Diagramy sú obzvlášť užitočné na znázornenie štruktúry, funkcie alebo vzťahov medzi rôznymi prvkami, zatiaľ čo tabuľky a grafy sú ideálne na prezentáciu číselných údajov a trendov. Ilustrácie sa často používajú na pomoc pri vysvetľovaní zložitých myšlienok alebo na vizualizáciu objektov, ktoré sú príliš malé alebo príliš veľké na to, aby sa dali vidieť voľným okom. A napokon, vývojové diagramy sa často používajú na jasné a stručné znázornenie procesu alebo série krokov. 

Pochopením jedinečných silných stránok každého typu infografiky si vedci môžu vybrať najefektívnejší spôsob prezentácie svojich údajov a myšlienok určenému publiku.

Pri tvorbe vizuálnych materiálov pre vedu zvážte publikum a cieľ. Pri tvorbe účinnej a poučnej grafiky je potrebné zohľadniť jasnosť, správnosť a jednoduchosť. Vedci, ktorí úspešne používajú grafiku, môžu zrozumiteľnejšie sprostredkovať svoje výsledky, zaujať publikum a zlepšiť vplyv svojho výskumu. 

Typy grafických prvkov používaných vo vede

Vizualizácia údajov

Vizualizácia údajov má vo vede zásadný význam, pretože umožňuje výskumníkom sprostredkovať svoje výsledky a myšlienky ostatným vedcom a širokej verejnosti.

Výber správneho grafického štýlu pre zobrazované údaje, ako sú čiarové grafy, stĺpcové grafy, grafy rozptylu alebo tepelné mapy, je nevyhnutný pre efektívnu vizualizáciu údajov. Zahŕňa aj použitie vhodných farebných schém, štítkov a poznámok, aby bol materiál jasný a zrozumiteľný.

Vizualizácia údajov je obzvlášť užitočná pri hľadaní vzorov alebo trendov vo veľkých databázach, pri hľadaní odľahlých hodnôt alebo anomálií a pri zdôrazňovaní korelácií alebo príčinných interakcií medzi premennými.

Grafy sú k dispozícii na Mind the Graph.

Vedecké ilustrácie

Vedecké ilustrácie sú väčšinou ilustrácie, ktoré môžu mať viacero foriem, ako sú kresby, diagramy, náčrty, fotografie a 3D modely.

Vedecké ilustrácie sú dôležité v mnohých oblastiach vedy, napríklad v biológii, chémii, fyzike a geológii. Používajú sa na pomoc pri vizualizácii štruktúr na rôznych úrovniach usporiadania vrátane molekúl, buniek, tkanív, orgánov a živočíchov. Ilustrácie možno použiť aj na demonštráciu súvislostí medzi rôznymi prvkami, napríklad evolučnými stromami alebo potravinovými sieťami.

Ilustrácie sú k dispozícii na Mind the Graph.

Ilustrácie možno použiť aj na zobrazenie objektov, ktoré sú príliš malé alebo príliš veľké na to, aby sa dali vidieť voľným okom, napríklad mikroskopické tvory. Na vytvorenie týchto obrázkov možno použiť údaje z vedeckých zariadení alebo simulácií. 

Infografiky

Infografiky sa môžu používať vo vede na sprostredkovanie výsledkov výskumu, vedeckých koncepcií alebo iných materiálov širokému publiku. 

Vývojové diagramy, časové osi, procesné diagramy, porovnávacie grafy a štatistické mapy sú príkladmi infografiky. Často sa v nich používajú ilustrácie, ikony, farebné palety a písma na estetické sprostredkovanie informácií.

Jednou z hlavných výhod infografiky je jej schopnosť rozdeliť zložité informácie na kúsky, ktoré sú pre publikum jednoduchšie na pochopenie a zapamätanie. Môžu tiež slúžiť na sprístupnenie vedeckých myšlienok širšiemu publiku vrátane tých, ktorí nemajú vedecké vzdelanie.

Šablóna je k dispozícii na Mind the Graph.

Grafické abstrakty

Grafické abstrakty sú typom grafiky používanej vo vedeckých prácach na zhrnutie hlavných výsledkov alebo myšlienok výskumného projektu. Často sa objavujú na začiatku vedeckého článku a zvyčajne pozostávajú z jedného obrázku alebo skupiny obrázkov, ako aj zo stručného popisku.

Účelom grafického abstraktu je poskytnúť čitateľom rýchle a stručné zhrnutie štúdie, zdôrazniť kľúčové výsledky alebo myšlienky graficky atraktívnym a ľahko zrozumiteľným spôsobom. Grafické abstrakty možno použiť na sprostredkovanie komplikovaných vedeckých informácií širšiemu publiku vrátane vedcov z rôznych odborov, ako aj členov širokej verejnosti, ktorí nemusia mať špecializované odborné znalosti v danej oblasti.

Grafické abstrakty môžu siahať od základných diagramov a schém až po zložitejšie výkresy alebo 3D modely. Zvyčajne ich vytvárajú autori vedeckej štúdie, často v spolupráci s odbornými grafikmi alebo pomocou vhodného nástroja.

Šablóna je k dispozícii na Mind the Graph.

Hoci infografiky a grafické abstrakty majú niektoré spoločné črty, je dôležité mať na pamäti, že grafické abstrakty sú špecifickým typom infografiky, ktorá sa používa na zhrnutie hlavných zistení konkrétneho vedeckého článku. Ak chcete lepšie pochopiť rozdiely medzi nimi, prečítajte si "Grafické abstrakty vs. infografiky: Naučte sa rozdiely", ktorý obsahuje podrobné vysvetlenie každého z nich.

Tipy na výber správnej grafiky pre vedu

 1. Určite si cieľovú skupinu: Pred výberom grafiky zvážte, kto je vaše publikum a aké sú jeho potreby. Sú to odborníci alebo členovia širšej verejnosti? Aký stupeň špecifickosti vyžadujú? Čo je cieľom grafiky a akú výpoveď chcete vyjadriť?
 2. Zoberte si tieto údaje: Zvážte druh údajov, s ktorými pracujete. Sú to čísla, textové alebo vizuálne údaje? Sú statické alebo dynamické? Koľko údajov máte a aké vzory alebo trendy chcete zdôrazniť?
 3. Aplikujte grafiku na údaje: Po určení publika a údajov vyberte grafiku, ktorá zodpovedá druhu údajov, ktoré máte k dispozícii. Na znázornenie číselných údajov použite tabuľky alebo grafy, na znázornenie zložitých procesov alebo systémov ilustrácie a na oznámenie zložitých myšlienok alebo porovnateľných funkcií infografiky. 
 4. Vyberte vhodný formát: Zohľadnite spôsob, akým sa bude vaša grafika zobrazovať. Bude v tlačenej publikácii, na webovej stránke alebo v prezentácii? Vyberte vhodný formát pre médium, v ktorom bude prezentovaný.
 5. Zachovajte jednoduchosť: Nepoužívajte príliš veľa grafických prvkov ani nevyberajte príliš komplikované návrhy. Držte sa jednoduchého a základného štýlu, ktorý je pre vaše publikum ľahko zrozumiteľný a interpretovateľný. 

Nástroje na tvorbu grafiky pre vedu

Bezplatný softvér na navrhovanie

 • Mind the Graph: Mind the Graph je všeobecne považovaný za jeden z najlepších bezplatných nástrojov na tvorbu vedeckej grafiky, okrem iného vďaka najväčšej galérii vedecky presných ilustrácií na svete, funkciám zameraným na vedu, ľahko použiteľnému rozhraniu a možnostiam prispôsobenia.
 • Canva: Canva je obľúbená platforma pre grafický dizajn s jednoduchým používateľským rozhraním a veľkým výberom šablón a nástrojov na navrhovanie. Platforma má bezplatnú verziu, ktorá používateľom poskytuje prístup k veľkej zbierke dizajnových prvkov a umožňuje vytvárať rôzne typy grafiky, napríklad infografiky, grafy a ilustrácie. 
 • Inkscape: Inkscape je efektívny vektorový grafický nástroj, ktorý je bezplatný a má otvorený zdrojový kód. Široko sa používa na vytváranie a úpravu ilustrácií, diagramov a grafov. Inkscape je obľúbenou voľbou pre vedcov a výskumníkov, ktorí potrebujú vytvárať vysokokvalitné ilustrácie pre vedecké publikácie, a to vďaka rozsiahlej škále sofistikovaných funkcií, ako je napríklad možnosť upravovať tvary a cesty, vytvárať gradienty a vzory a pridávať text a obrázky. Okrem toho otvorený charakter programu Inkscape umožňuje používateľom spolupracovať na projektoch a vytvárať vlastné rozšírenia, čo z neho robí flexibilný a prispôsobiteľný nástroj na grafický dizajn.

Platený softvér na navrhovanie

 • Adobe Creative Cloud: Adobe Creative Cloud je balík kreatívneho softvéru, ktorý obsahuje aplikácie Photoshop, Illustrator a InDesign. Tieto programy sa často používajú na tvorbu grafiky a ilustrácií, ako aj na revíziu a organizáciu výskumných prác. Služba Adobe Creative Cloud je medzi vedcami obľúbená a poskytuje rôzne cenové možnosti vrátane študentských a akademických zliav.
 • Grafický balík CorelDRAW: Sada CorelDRAW Graphics Suite je softvér na profesionálny grafický dizajn, ktorý obsahuje rôzne nástroje na tvorbu a úpravu grafiky, ilustrácií a rozvrhnutí. Vedci ho často používajú na vytváranie vedeckých grafov, diagramov a výkresov. CorelDRAW má rôzne cenové možnosti vrátane jednorazového nákupu a modelu založeného na predplatnom.
 • GraphPad Prism: GraphPad Prism je vedecký softvér na tvorbu grafov a analýzu údajov, ktorý výskumníci často používajú na vytváranie vysokokvalitných grafov a diagramov. Má množstvo sofistikovaných funkcií, ako napríklad možnosť vykonávať štatistické analýzy a vytvárať grafy vhodné na publikovanie. GraphPad Prism je k dispozícii v rôznych cenových možnostiach vrátane trvalej licencie a plánu založeného na predplatnom.

Hľadáte obrázky a ilustrácie na požiadanie na sprostredkovanie vedeckých informácií?

Mind the Graph je ľahko použiteľný nástroj, ktorý umožňuje vedcom jednoducho vytvárať vysokokvalitné vedecké ilustrácie, diagramy a iné typy vizuálnych materiálov. Platforma je špeciálne určená na vedeckú komunikáciu a obsahuje rôzne šablóny a nástroje vhodné na výskum vo vede. Využite bezplatnú verziu s obmedzenou platnosťou alebo si vyberte z ponuky cenových možností a nájdite tú, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám!

logo-odhláška

Prihláste sa na odber nášho newslettera

Exkluzívny vysokokvalitný obsah o efektívnom vizuálnom
komunikácia vo vede.

- Exkluzívny sprievodca
- Tipy na dizajn
- Vedecké novinky a trendy
- Návody a šablóny