Teadus võib olla keeruline ja raskesti mõistetav, kuid õigete visuaalsete abivahenditega võib see muutuda ligipääsetavaks ja isegi intrigeerivaks. Infograafikuid on juba ammu kasutatud teaduslike ideede ja tõendite edastamiseks, sest need võivad parandada meie võimet mõista ja säilitada teadmisi, muutes need paremini seeditavaks. 

Selles artiklis käsitletakse graafika tähtsust teaduse jaoks, seda, kuidas seda saab kasutada teadusliku arusaama parandamiseks, ning mõningaid parimaid vahendeid tõhusa teadusliku graafika koostamiseks.

Teaduse graafika: Ülevaade

Graafika mängib teaduses olulist rolli, muutes keerulise teabe ja mõisted kättesaadavamaks ja arusaadavamaks, eriti neile, kes ei ole teadlased. Diagrammid, graafikud, diagrammid, illustratsioonid ja vooskeemid on kõik näited visuaalsetest vahenditest, mida teadustöös sageli kasutatakse. Igal liigil on eri liiki teabe edastamisel omad eelised ja puudused.

Diagrammid on eriti kasulikud erinevate elementide struktuuri, funktsiooni või omavaheliste seoste illustreerimiseks, samas kui graafikud ja diagrammid on ideaalsed arvandmete ja suundumuste esitamiseks. Illustratsioone kasutatakse sageli selleks, et aidata selgitada keerulisi ideid või visualiseerida objekte, mis on palja silmaga nägemiseks liiga väikesed või liiga suured. Lõpuks kasutatakse sageli vooskeeme, et näidata selgelt ja ülevaatlikult protsessi või sammude seeriat. 

Mõistes iga infograafiatüübi unikaalseid tugevusi, saavad teadlased valida kõige tõhusama viisi oma andmete ja ideede esitamiseks sihtrühmale.

Teaduslike visuaalide tegemisel arvestage sihtrühma ja eesmärki. Selgus, korrektsus ja lihtsus on olulised tegurid, mida tuleb tõhusa ja õpetliku graafika loomisel arvesse võtta. Teadlased, kes kasutavad edukalt graafikat, saavad oma tulemusi selgemalt edasi anda, kaasata oma publikut ja parandada oma teadustöö mõju. 

Teaduses kasutatavad graafikatüübid

Andmete visualiseerimine

Andmete visualiseerimine on teaduses oluline, sest see võimaldab teadlastel edastada oma tulemusi ja ideid teistele teadlastele ja üldsusele.

Tõhusaks andmete visualiseerimiseks on oluline valida esitatavatele andmetele sobiv graafiline stiil, näiteks joondiagrammid, tulpdiagrammid, hajuvusdiagrammid või soojuskaardid. See hõlmab ka sobivate värviskeemide, siltide ja märkuste kasutamist, et muuta materjal lihtsaks ja arusaadavaks.

Andmete visualiseerimine on eriti kasulik mustrite või suundumuste leidmiseks suurtes andmebaasides, kõrvalekallete või anomaaliate avastamiseks ning muutujate vaheliste korrelatsioonide või põhjusliku koostoime rõhutamiseks.

Graafikud on kättesaadavad aadressil Mind the Graph.

Teaduslikud illustratsioonid

Teaduslikud illustratsioonid on enamasti illustratsioonid, mis võivad olla mitmel kujul, näiteks joonised, diagrammid, visandid, fotod ja 3D-mudelid.

Teaduslikud illustratsioonid on olulised paljudes teadusvaldkondades, sealhulgas bioloogias, keemias, füüsikas ja geoloogias, kui nimetada vaid mõningaid valdkondi. Neid kasutatakse eri tasandi struktuuride, sealhulgas molekulide, rakkude, kudede, elundite ja elusolendite visualiseerimiseks. Illustratsioone saab kasutada ka erinevate elementide vaheliste seoste, näiteks evolutsioonipuude või toiduvõrkude näitamiseks.

Illustratsioonid on saadaval aadressil Mind the Graph.

Illustratsioone saab kasutada ka selliste objektide näitamiseks, mis on kas liiga väikesed või liiga suured, et neid palja silmaga näha, näiteks mikroskoopilised olendid. Nende kujutiste loomiseks võib kasutada teaduslike seadmete või simulatsioonide andmeid. 

Infograafika

Infograafikuid saab kasutada teaduses uurimistulemuste, teaduslike kontseptsioonide või muu materjali edastamiseks laiale publikule. 

Voolukaardid, ajagraafikud, protsessidiagrammid, võrdlusgraafikud ja statistikakaardid on kõik näited infograafikast. Sageli kasutatakse nende puhul illustratsioone, ikoone, värvipalette ja kirjatüüpe, et edastada teavet esteetiliselt atraktiivsel viisil.

Üks infograafiate peamisi eeliseid on nende võime jagada keerulist teavet väikesteks tükkideks, muutes selle publikule arusaadavamaks ja meeldejäävamaks. Samuti võivad need muuta teaduslikud ideed kättesaadavamaks laiemale publikule, sealhulgas neile, kellel puudub teaduslik taust.

Mall on saadaval aadressil Mind the Graph.

Graafilised kokkuvõtted

Graafilised kokkuvõtted on graafiline kokkuvõte, mida kasutatakse teadusartiklites teadusprojekti peamiste tulemuste või ideede kokkuvõtmiseks. Need ilmuvad sageli teadustöö alguses ja koosnevad tavaliselt ühest pildist või pildirühmast ning lühikesest pealkirjast.

Graafilise kokkuvõtte eesmärk on anda lugejale kiire ja lühike kokkuvõte uuringust, rõhutades peamisi tulemusi või ideid graafiliselt atraktiivsel ja kergesti arusaadaval viisil. Graafilisi kokkuvõtteid saab kasutada keerulise teadusliku teabe edastamiseks laiemale publikule, sealhulgas erinevate erialade teadlastele ja ka üldsusele, kellel ei pruugi olla eriteadmisi kõnealusest teemast.

Graafilised kokkuvõtted võivad ulatuda lihtsatest skeemidest ja skeemidest kuni keerukamate jooniste või 3D-mudeliteni. Need koostavad tavaliselt teadusliku uuringu autorid, sageli koostöös asjatundlike graafiliste disaineritega või kasutades asjakohast vahendit.

Mall on saadaval aadressil Mind the Graph.

Kuigi infograafiatel ja graafilistel kokkuvõtetel on mõningaid sarnasusi, on oluline meeles pidada, et graafilised kokkuvõtted on infograafiate eriline tüüp, mida kasutatakse konkreetse teadustöö peamiste tulemuste kokkuvõtmiseks. Nende kahe erinevuse paremaks mõistmiseks lugege "Graafilised kokkuvõtted vs. infograafikud: Erinevused", mis annab igaühe kohta üksikasjalikud selgitused.

Nõuanded õige graafika valimiseks teaduse jaoks

 1. Määrake oma sihtrühm: Mõelge enne graafika valimist, kes on teie sihtrühm ja millised on nende vajadused. Kas nad on eksperdid või laiema avalikkuse liikmed? Millist spetsiifilisust nad vajavad? Mis on graafika eesmärk ja millist avaldust soovite edastada?
 2. Vaadake andmeid: Mõelge, milliste andmetega te töötate. Kas tegemist on numbriliste, tekstiliste või visuaalsete andmetega? Kas need on staatilised või dünaamilised? Kui palju andmeid teil on ja milliseid mustreid või suundumusi soovite rõhutada?
 3. Rakendage graafik andmetele: Pärast seda, kui olete kindlaks määranud sihtrühma ja andmed, valige graafik, mis vastab sellistele andmetele. Kasutage graafikuid või graafikuid arvandmete esitamiseks, illustratsioone keeruliste protsesside või süsteemide kujutamiseks ning infograafikat keeruliste ideede või võrreldavate omaduste edastamiseks. 
 4. Valige sobiv vorming: Võtke arvesse, kuidas teie graafikat kuvatakse. Kas see on mõeldud trükis, veebilehel või esitluses? Valige sobiv formaat vastavalt meediumile, milles seda esitatakse.
 5. Säilitage lihtsus: Vältige liiga palju graafikat või liiga keeruka kujunduse valimist. Jääge lihtsa ja lihtsa stiili juurde, mis on teie publikule kergesti arusaadav ja tõlgendatav. 

Teadusgraafika loomise vahendid

Tasuta projekteerimistarkvara

 • Mind the Graph: Mind the Graph peetakse laialdaselt üheks parimaks tasuta tööriistaks teaduse jaoks graafika loomiseks, kuna see on maailma suurim teaduslikult täpne illustratsioonigalerii koos teadusele suunatud funktsioonide, lihtsa kasutajaliidese ja kohandamisvõimalustega, mis on muude eeliste hulgas.
 • Canva: Canva on populaarne graafilise disaini platvorm, millel on lihtne kasutajaliides ning suur valik malle ja kujundusvahendeid. Platvormil on tasuta versioon, mis annab kasutajatele juurdepääsu suurele disainielementide kogule ja võimaldab luua eri tüüpi graafikat, näiteks infograafiaid, graafikuid ja illustratsioone. 
 • Inkscape: Inkscape on tõhus vektorgraafika tööriist, mis on tasuta ja avatud lähtekoodiga. Seda kasutatakse laialdaselt illustratsioonide, diagrammide ja graafikute koostamiseks ja muutmiseks. Inkscape on populaarne valik teadlaste ja uurijate jaoks, kes peavad looma kvaliteetseid illustratsioone teaduspublikatsioonide jaoks, kuna see pakub laia valikut keerukaid funktsioone, näiteks võimalust muuta kujundeid ja radu, luua gradientse ja mustreid ning lisada teksti ja pilte. Lisaks sellele võimaldab Inkscape'i avatud lähtekoodiga olemus kasutajatel teha koostööd projektides ja luua kohandatud laiendusi, mis muudab selle paindlikuks ja kohandatavaks graafilise disaini tööriistaks.

Tasuline disainitarkvara

 • Adobe Creative Cloud: Adobe Creative Cloud on loominguline tarkvarapakett, mis sisaldab Photoshopi, Illustratori ja InDesigni. Neid programme kasutatakse sageli graafika ja illustratsioonide loomiseks ning uurimistööde läbivaatamiseks ja korraldamiseks. Adobe Creative Cloud on teadlaste seas populaarne ning pakub erinevaid hinnakujundusvõimalusi, sealhulgas üliõpilaste ja akadeemiliste töötajate soodustusi.
 • CorelDRAW Graphics Suite: CorelDRAW Graphics Suite on professionaalne graafilise disaini tarkvara, mis sisaldab mitmesuguseid vahendeid graafika, illustratsioonide ja kujunduste tegemiseks ja muutmiseks. Teadlased kasutavad seda sageli teadusgraafikute, diagrammide ja jooniste loomiseks. CorelDRAWil on erinevaid hinnakujundusvariante, sealhulgas ühekordne ost ja tellimuspõhine mudel.
 • GraphPad Prism: GraphPad Prism on teaduslik graafikute ja andmeanalüüsi tarkvara, mida teadlased kasutavad sageli kvaliteetsete graafikute ja diagrammide loomiseks. Sellel on mitmeid keerulisi funktsioone, näiteks võime teha statistilisi analüüse ja koostada avaldamiseks sobivaid graafikuid. GraphPad Prism on saadaval mitmete hinnavõimalustega, sealhulgas tähtajatu litsentsiga ja tellimuspõhise plaaniga.

Kas otsite tellitavaid jooniseid ja illustratsioone teaduse edastamiseks?

Mind the Graph on hõlpsasti kasutatav vahend, mis võimaldab teadlastel hõlpsasti toota kvaliteetseid teaduslikke illustratsioone, skeeme ja muud liiki visuaalseid materjale. Platvorm on mõeldud spetsiaalselt teaduslikuks kommunikatsiooniks ning sisaldab mitmesuguseid teadustööks sobivaid malle ja vahendeid. Nautige tasuta piiratud versiooni või valige hinnavõimaluste hulgast, et leida oma vajadustele kõige paremini vastav versioon!

logo-subscribe

Tellige meie uudiskiri

Eksklusiivne kvaliteetne sisu tõhusa visuaalse
teabevahetus teaduses.

- Eksklusiivne juhend
- Disaini näpunäited
- Teaduslikud uudised ja suundumused
- Juhendid ja mallid