Vetenskap kan vara komplicerat och svårt att förstå, men med rätt visuella hjälpmedel kan det bli lättillgängligt och till och med fascinerande. Infografik har länge använts för att underlätta kommunikationen av vetenskapliga idéer och bevis eftersom de kan förbättra vår förmåga att förstå och behålla kunskap genom att göra den mer lättsmält. 

Den här artikeln handlar om grafikens betydelse för vetenskapen, hur den kan användas för att öka den vetenskapliga förståelsen och några av de bästa verktygen för att skapa effektiv vetenskaplig grafik.

Grafik för vetenskap: Översikt

Grafik spelar en viktig roll inom vetenskapen genom att göra komplex information och begrepp mer tillgängliga och begripliga, särskilt för dem som inte kvalificerar sig som forskare. Diagram, grafer, diagram, illustrationer och flödesscheman är alla exempel på bilder som ofta används inom forskning. Varje variant har sina egna fördelar och nackdelar när det gäller att kommunicera olika typer av information.

Diagram är särskilt användbara för att illustrera struktur, funktion eller relationer mellan olika element, medan diagram och grafer är idealiska för att presentera numeriska data och trender. Illustrationer används ofta för att förklara komplexa idéer eller för att visualisera objekt som är för små eller för stora för att se med blotta ögat. Slutligen används flödesscheman ofta för att visa en process eller en serie steg på ett tydligt och koncist sätt. 

Genom att förstå de unika styrkorna hos varje typ av infografik kan forskare välja det mest effektiva sättet att presentera sina data och idéer för den avsedda publiken.

Tänk på målgrupp och syfte när du skapar visuella bilder för vetenskap. Tydlighet, korrekthet och enkelhet är viktiga faktorer att ta hänsyn till när man skapar en effektiv och instruktiv grafik. Forskare som använder grafik på ett framgångsrikt sätt kan förmedla sina resultat på ett tydligare sätt, engagera sin publik och förbättra effekterna av sin forskning. 

Typer av grafik som används inom vetenskap

Visualisering av data

Datavisualisering är viktigt inom vetenskapen eftersom det gör det möjligt för forskare att förmedla sina resultat och idéer till andra forskare och allmänheten.

Att välja rätt grafisk stil för de data som visas, t.ex. linjediagram, stapeldiagram, spridningsdiagram eller värmekartor, är avgörande för effektiv datavisualisering. Det innebär också att man använder lämpliga färgscheman, etiketter och kommentarer för att göra materialet tydligt och begripligt.

Datavisualisering är särskilt användbart för att hitta mönster eller trender i stora databaser, upptäcka avvikande värden eller anomalier och betona korrelationer eller orsakssamband mellan variabler.

Diagram tillgängliga på Mind the Graph.

Vetenskapliga illustrationer

Vetenskapliga illustrationer är oftast illustrationer som kan ha flera olika former, t.ex. ritningar, diagram, skisser, fotografier och 3D-modeller.

Vetenskapliga illustrationer är viktiga inom många vetenskapliga områden, t.ex. biologi, kemi, fysik och geologi, för att nämna några. De används för att visualisera strukturer på olika nivåer, t.ex. molekyler, celler, vävnader, organ och varelser. Illustrationer kan också användas för att visa samband mellan olika element, t.ex. evolutionära träd eller näringsvävar.

Illustrationer tillgängliga på Mind the Graph.

Illustrationer kan också användas för att visa objekt som antingen är för små eller för stora för att kunna ses med blotta ögat, t.ex. mikroskopiska varelser. Data från vetenskaplig utrustning eller simuleringar kan användas för att skapa dessa bilder. 

Infografik

Infografik kan användas inom vetenskapen för att förmedla forskningsresultat, vetenskapliga koncept eller annat material till en bred publik. 

Flödesscheman, tidslinjer, processdiagram, jämförande diagram och statistikkartor är alla exempel på infografik. De använder ofta illustrationer, ikoner, färgpaletter och typsnitt för att kommunicera information på ett estetiskt tilltalande sätt.

En av de främsta fördelarna med infografik är dess förmåga att bryta ner komplex information i småbitar, vilket gör det enklare för publiken att förstå och komma ihåg. De kan också göra vetenskapliga idéer mer tillgängliga för en bredare publik, inklusive de som inte har någon vetenskaplig bakgrund.

Mall tillgänglig på Mind the Graph.

Grafiska sammanfattningar

Grafiska sammanfattningar är en typ av grafik som används i vetenskapliga artiklar för att sammanfatta de viktigaste resultaten eller idéerna i ett forskningsprojekt. De förekommer ofta i början av en vetenskaplig artikel och består vanligtvis av en enda bild eller en grupp bilder samt en kort bildtext.

Syftet med ett grafiskt abstract är att ge läsarna en snabb och kortfattad sammanfattning av studien, med betoning på viktiga resultat eller idéer på ett grafiskt attraktivt och lättbegripligt sätt. Grafiska sammanfattningar kan användas för att kommunicera komplicerad vetenskaplig information till en bredare publik, inklusive forskare från olika discipliner samt allmänheten som kanske inte har specialkunskaper i ämnet.

Grafiska sammanfattningar kan vara allt från enkla diagram och scheman till mer komplexa ritningar eller 3D-modeller. De görs vanligtvis av författarna till den vetenskapliga studien, ofta i samarbete med erfarna grafiska formgivare eller med hjälp av ett lämpligt verktyg.

Mall tillgänglig på Mind the Graph.

Även om infografik och grafiska sammanfattningar har vissa likheter är det viktigt att komma ihåg att grafiska sammanfattningar är en specifik typ av infografik som används för att sammanfatta de viktigaste resultaten i en specifik vetenskaplig artikel. För att bättre förstå skillnaderna mellan de två, läs "Grafiska sammanfattningar vs. infografik: Lär dig skillnaderna" där det finns detaljerade förklaringar till var och en av dem.

Tips för att välja rätt grafik för vetenskap

 1. Bestäm din målgrupp: Fundera på vem din målgrupp är och vilka behov de har innan du väljer grafik. Är det experter eller den breda allmänheten? Vilken grad av specificitet kräver de? Vad är målet med grafiken och vilket budskap vill du förmedla?
 2. Ta hänsyn till uppgifterna: Fundera på vilken typ av data du arbetar med. Är det siffror, text eller bild? Är den statisk eller dynamisk? Hur mycket data har du, och vilka mönster eller trender vill du lyfta fram?
 3. Applicera grafiken på uppgifterna: När du har bestämt målgrupp och data väljer du en grafik som motsvarar den typ av data du har. Använd diagram eller grafer för att representera numeriska data, illustrationer för att representera komplicerade processer eller system och infografik för att kommunicera komplexa idéer eller jämförbara funktioner. 
 4. Välj ett lämpligt format: Ta hänsyn till på vilket sätt din grafik kommer att visas. Kommer den att finnas i en tryckt volym, på en webbsida eller i en presentation? Välj ett lämpligt format för det medium där den ska presenteras.
 5. Behåll enkelheten: Undvik att använda för mycket grafik eller att välja mönster som är alltför komplicerade. Håll dig till en rak och enkel stil som är lätt för din publik att förstå och tolka. 

Verktyg för att skapa grafik för vetenskap

Gratis programvara för design

 • Mind the Graph: Mind the Graph anses vara ett av de bästa gratisverktygen för att skapa grafik för vetenskap tack vare världens största vetenskapligt korrekta illustrationsgalleri tillsammans med dess vetenskapsfokuserade funktioner, lättanvända gränssnitt och anpassningsalternativ, bland andra fördelar.
 • Canva: Canva är en populär plattform för grafisk design med ett enkelt användargränssnitt och ett stort urval av mallar och designverktyg. Plattformen har en gratisversion som ger användarna tillgång till en stor samling designelement och gör det möjligt att skapa olika typer av grafik som infografik, diagram och illustrationer. 
 • Inkscape: Inkscape är ett effektivt verktyg för vektorgrafik som är gratis och har öppen källkod. Det används ofta för att skapa och modifiera illustrationer, diagram och tabeller. Inkscape är ett populärt alternativ för forskare som behöver skapa högkvalitativa illustrationer för vetenskapliga publikationer på grund av dess omfattande utbud av sofistikerade funktioner, till exempel möjligheten att ändra former och banor, skapa gradienter och mönster samt lägga till text och bilder. Eftersom Inkscape bygger på öppen källkod kan användarna dessutom samarbeta i projekt och bygga egna tillägg, vilket gör det till ett flexibelt och anpassningsbart verktyg för grafisk design.

Betald programvara för design

 • Adobe Creative Cloud: Adobe Creative Cloud är ett kreativt programvarupaket som innehåller Photoshop, Illustrator och InDesign. Dessa program används ofta för att skapa grafik och illustrationer, samt för att revidera och organisera forskningsrapporter. Adobe Creative Cloud är populärt bland forskare och erbjuder en mängd olika prisalternativ, inklusive student- och akademiska rabatter.
 • CorelDRAW Graphics Suite: CorelDRAW Graphics Suite är en programvara för grafisk design som innehåller en mängd olika verktyg för att skapa och modifiera grafik, illustrationer och layouter. Forskare använder ofta programmet för att skapa grafer, diagram och ritningar. CorelDRAW har en mängd olika prisalternativ, inklusive engångsköp och en prenumerationsbaserad modell.
 • GraphPad Prism: GraphPad Prism är ett vetenskapligt graf- och dataanalysprogram som forskare ofta använder för att skapa högkvalitativa grafer och diagram. Programmet har ett antal sofistikerade funktioner, t.ex. möjlighet att utföra statistiska analyser och göra grafer som lämpar sig för publicering. GraphPad Prism finns med flera olika prisalternativ, bland annat en evig licens och en prenumerationsbaserad plan.

Letar du efter figurer och illustrationer på begäran för att kommunicera vetenskap?

Mind the Graph är ett lättanvänt verktyg som gör det möjligt för forskare att enkelt producera högkvalitativa vetenskapliga illustrationer, diagram och andra typer av visuella bilder. Plattformen är särskilt avsedd för vetenskaplig kommunikation och innehåller en mängd olika mallar och verktyg som är anpassade för forskning inom vetenskap. Använd en gratis begränsad version eller välj från ett urval av prisalternativ för att hitta det som bäst uppfyller dina behov!

logotyp-abonnemang

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Exklusivt innehåll av hög kvalitet om effektiv visuell
kommunikation inom vetenskap.

- Exklusiv vägledning
- Tips för design
- Vetenskapliga nyheter och trender
- Handledningar och mallar