Vitenskapskommunikasjon er ikke alltid ment å bli publisert i tidsskrifter.

Helt fra vitenskapens begynnelse har personligheter som Aristoteles, Galileo og Newton spredte teoriene sine blant små grupper av mennesker. Disse gruppene begynte å bestride og stille spørsmål ved det de ble presentert for. På denne måten oppsto det en kultur for å stille spørsmål, og den utviklet seg til det vi i dag forstår som vitenskap.

Even when the term “science” was not well known, there were great thinkers to discuss the most ordinary facts of the daily life. Those thinkers did not settle for unquestioned facts. They felt the urge to prove themselves in an attempt to find the right answer.

vitenskapskommunikasjon

Når Popper ankom til scenariet, ble prinsippet om falsifiserbarhet av vitenskapen ble bygget. Så tok vitenskapen en stor vending. Fra det øyeblikket og frem til i dag ble det slått fast at man aldri kan bevise at noe er riktig, bare at noe er feil. Med dette enkle og velbegrunnede prinsippet ble vitenskapskommunikasjon aldri det samme.kommunikasjonÅrene gikk og nye ideer dukket opp. Det virket som om verden snurret veldig fort med mengden av nye oppdagelser som ble gjort hver dag. Sammen med den store mengden nye oppdagelser oppstod det også usikkerhet om hvor pålitelige enkelte studier og teorier var. Datidens tenkere følte derfor behov for å sette sammen en gruppe mennesker som kunne diskutere og bryte ned teorier som ikke var godt nok fundert.

vitenskapskommunikasjon

Systemet med å revidere studier ble etablert. For at oppdagelsene dine skulle bli kjent og respektert, måtte du få godkjenning fra eksperter på området. Først da ville studien din få tillatelse til å bli publisert i pålitelige tidsskrifter og bli lest av mange andre.

Vitenskapskommunikasjon er ikke så nytt som vi tror. Det er en prosess som har blitt tilpasset gjennom tidene. Vitenskapen har blitt splittet opp i flere andre fag avhengig av arten av hver enkelt studie. Det er derfor ikke overraskende at måten hvert fag utviklet seg til å kommunisere på tok også forskjellige mønstre.

I denne videoen kan vi se hvordan fysikere gikk gjennom kommunikasjonsproblemer:

Vitenskap kommunikasjonen blir stadig bedre. Nye verktøy skapes for å tilpasse hvordan informasjon spres i den moderne verden. Begreper som fremtidsartikler, grafiske sammendrag og vitenskapelig infografikk er de nye trendene for dagens og fremtidens generasjoner av forskere.

logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler