Mütevazi görünümlerine rağmen, araştırma fiilleri akademik yazımda önemli bir ağırlık taşır. Argüman geliştirme, yöntem açıklama ve kanıt sunmanın yapı taşları araştırma fiilleridir. Araştırmacılar, uygun araştırma fiillerini seçerek bulgularını net bir şekilde iletebilir ve araştırmalarının titizliğini ve güvenilirliğini gösterebilirler. Ayrıca, yazarın düşünce sürecini netleştirerek ve anlamaya yardımcı olarak, bu fiiller okuyucuların akademik literatürün karmaşıklığında gezinmelerine yardımcı olabilir. 

Dikkate değer bir öneme sahip olmalarına rağmen, araştırma fiilleri, akademik yazının etkisini ve netliğini belirlemede son derece önemli olmalarına rağmen, sıklıkla yanlış kullanılmaktadır. Mind the Graph tarafından hazırlanan bu makale, akademik söylemin kalitesini ve etkinliğini artırmak için doğru araştırma fiillerini kullanmanın temel önemini araştırmaktadır.

Araştırma Fiilleri Nedir?

Araştırma fiilleri, akademik yazımda araştırmanın eylemlerini, prosedürlerini ve bulgularını aktarmak için kullanılan özel ve temel bir kelime kategorisidir. Araştırmacıların yazılarının netliğini, kesinliğini ve etkinliğini artırmada önemli bir rol oynarlar ve niyetlerini daha etkili bir şekilde ifade etmelerini sağlarlar.

Akademik yazımda araştırma fiilleri, araştırma ile ilişkili geniş bir eylem ve kavram yelpazesini kapsar. Araştırma yöntemlerini tanımlamak (örneğin, araştırmak, analiz etmek, denemek), araştırma bulgularını sunmak (örneğin, göstermek, ortaya koymak, örneklemek) ve çıkarım ve sonuçları tartışmak (örneğin, önermek, teklif etmek, doğrulamak) için kullanılan fiilleri kapsar.

Araştırma fiillerinin dikkatli bir şekilde seçilmesi, akademik yazının genel tonunu, titizliğini ve güvenilirliğini doğrudan etkilediği için büyük önem taşır. Araştırmacılar, en uygun araştırma fiillerini seçerek yazılarının kesin, net ve doğru olmasını sağlayabilir ve böylece araştırmalarını hedef kitlelerine etkili bir şekilde iletebilirler.

Araştırma fiillerine ek olarak, akademik yazma süreci boyunca doğru kelimeleri seçmek de çok önemlidir. Yukarıda bahsedilen kesinlik, açıklık ve doğruluk hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunur. Akademik yazımda kelime seçiminin önemi hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek için "Örneklerle Kelime Seçiminin Önemi." Bu makale, akademik yazımda kelime seçiminin önemini daha iyi anlamanızı sağlayacak değerli bakış açıları ve pratik örnekler sunmaktadır.

Araştırma Fiillerinin Türleri

Akademik yazımda yaygın olarak kullanılan çeşitli araştırma fiilleri vardır. Bu fiiller, belirli işlevlerine ve temsil ettikleri araştırma sürecinin aşamalarına göre kategorize edilebilir. 

Veri Analizi için Fiiller

Araştırma bulgularını incelemek, anlamak ve bunlardan önemli içgörüler elde etmek için verileri analiz ederken belirli fiiller kullanılır. Bu fiiller, bağlantıların keşfedilmesine, örüntülerin ortaya çıkarılmasına ve mevcut gerçeklere dayalı sonuçların çıkarılmasına yardımcı olur:

 • Analiz edin: Kalıpları veya bağlantıları bulmak için verileri sistematik olarak inceleyin.
 • Yorumla: Verilerin veya sonuçların uygunluğunu ve anlamlarını açıklayın.
 • Karşılaştırın: Çeşitli veri setlerinin veya değişkenlerin birbirinden nasıl farklı olduğunu gösterin.
 • İlişkilendir: Değişkenler arasındaki bağlantı veya ilişkiyi inceleyin.
 • Hesapla: Matematik veya istatistik kullanarak veriler üzerinde hesaplamalar yapın.

Süreçleri Tanımlamak için Fiiller 

Araştırma süreçlerinin tanımlanması, çalışma boyunca kullanılan adımlar, prosedürler ve yöntemlerle ilgili ayrıntıların verilmesini gerektirir. Bu kategorideki fiiller, araştırmanın nasıl yürütüldüğünün net ve doğru bir şekilde açıklanmasını kolaylaştırır:

 • Ana hatlar: Bir araştırma sürecine genel bir bakış veya yapı sağlayınız.
 • Detay: Araştırmada üstlenilen belirli adımları veya prosedürleri detaylandırın.
 • Açıkla: Belirli bir araştırma sürecinin arkasındaki mantığı veya gerekçeyi netleştirin.
 • Tanımla: Anahtar kavramları, değişkenleri veya terimleri açıkça belirtiniz ve tanımlayınız.
 • Örnekle: Bir araştırma sürecini göstermek için örnekler veya görseller kullanın.

Sonuçları Özetlemek için Fiiller 

Araştırma tamamlandıktan sonra, araştırmacılar elde ettikleri sonuçların kısa ve öz bir özetini sunarlar. Bu fiiller, araştırmacıların temel bulguları vurgulamasına, bulgulara genel bir bakış sunmasına ve verilerden sonuçlar çıkarmasına yardımcı olur:

 • Özetle: Araştırma bulgularına kısa bir genel bakış veya kısa bir açıklama sağlayın.
 • Vurgula: Kilit veya önemli sonuçlara dikkat çekin.
 • Gösterin: Belirli bir bulguyu destekleyen kanıt veya verileri sunun.
 • Sonuçlandır: Sonuçlara dayalı bir genelleme veya çıkarım formüle edin.
 • Onaylayın: Ek kanıtlar veya analizler yoluyla bulguları doğrulayın veya destekleyin.

Literatür Taramasını Tanımlamak için Fiiller

Literatür taraması aşamasında araştırmacılar mevcut bilimsel çalışmaları ve ilgili çalışmaları inceler. Bu kategorideki fiiller, araştırmacıların literatürü değerlendirmelerini, sentezlemelerini ve analiz etmelerini ifade etmelerine yardımcı olur. Bu tür fiiller örneğin şunları içerir:

 • Eleştiri: Bir konuya ilişkin mevcut literatürün güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirmek.
 • Özetle: Bir konuyla ilgili mevcut literatürün temel bulgularına ve sonuçlarına kısa bir genel bakış sağlayın.
 • Karşılaştırın: Bir konuyla ilgili birden fazla çalışmanın bulguları ve sonuçları arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirleyebilme.
 • Sentezle: Daha geniş eğilimleri veya temaları belirlemek için bir konuyla ilgili birden fazla çalışmanın bulgularını ve sonuçlarını birleştirin.
 • Değerlendirin: Bir konuyla ilgili mevcut literatürün kalitesini ve geçerliliğini değerlendirmek.

Spekülasyon ve Hipotez Kurmak için Fiiller

Olası bağlantıların araştırılması veya olayların açıklanması spekülasyon ve hipotezlerin formüle edilmesini gerektirir. Bu fiiller, araştırmacıların spekülasyonlarını, varsayımlarını veya önerilen hipotezlerini sunmalarına olanak tanır:

 • Teklif et: Daha fazla çalışma veya araştırma için bir fikir veya hipotez ortaya koymak.
 • Tahmin et: Bir olgu veya gözlem için olası bir açıklama veya teori sunun.
 • Tahmin et: Gelecekteki olaylar veya sonuçlar hakkında bir tahmin yapmak için mevcut verileri veya teorileri kullanın.
 • Hipotez: Bir olgu veya gözlem için test edilebilir bir açıklama veya hipotez formüle edin.
 • Öner: Bir sonuç veya bulgu için potansiyel bir açıklama veya yorum sunun.

Sınırlamaları ve Gelecek Yönelimleri Tartışmak için Fiiller

Araştırmanın sınırlılıklarını kabul etmek ve gelecekteki yönelimleri önermek, alanın kapsamlı bir şekilde anlaşıldığını göstermek açısından önemlidir. Bu kategorideki fiiller, araştırmacıların çalışmalarının kısıtlamalarını ele almalarına ve gelecekteki araştırmalar için içgörü sağlamalarına yardımcı olur:

 • Limit: Bir çalışma veya analizin sınırlamalarını veya zayıflıklarını belirleyebilme.
 • Teklif et: Sınırlamaları veya zayıflıkları ele almak için potansiyel çözümler veya daha fazla araştırma için yollar önerin.
 • Tartışın: Sınırlamaların veya zayıflıkların daha geniş bir alan veya araştırma alanı için sonuçlarını analiz etmek ve yansıtmak.
 • Adres: Gelecekteki araştırmalarda sınırlamaları veya zayıflıkları ele almak için bir plan veya strateji geliştirin.
 • Onaylayın: Bir çalışma veya analizdeki potansiyel önyargıları veya sınırlamaları tanımak ve ele almak.

Araştırma Fiillerini Kullanmak İçin İpuçları

Bu ipuçları, dilinizin aktif, kesin ve tutarlı olmasını sağlayarak araştırma fiillerinden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacaktır. Bu stratejileri uygulayarak yazılarınızın kalitesini yükseltebilir ve araştırma bulgularınızı okuyucularınıza etkili bir şekilde iletebilirsiniz.

Aktif Dil Kullanımı

 • Aktif ses kullanın: Aktif ses, yazınızı daha dinamik ve ilgi çekici hale getirir. Ayrıca eylemi gerçekleştireni de açıkça tanımlar. Örneğin, "Veriler analiz edildi" demek yerine, "Verileri analiz ettik" deyin.
 • Konuyu vurgulayın: Cümlenin öznesinin ana odak noktası olduğundan ve eylemi gerçekleştirdiğinden emin olun. Bu netlik getirir ve sorumluluğu vurgular.

Kesin Fiiller Seçmek

 • Açık ol: Tanımlamak istediğiniz eylemi tam olarak ifade eden fiilleri seçin. "Yapmak" veya "yapmak" gibi genel fiillerden kaçının. Bunun yerine, araştırma sürecini veya bulguları doğru bir şekilde tasvir eden fiiller kullanın. Örneğin, "araştırmak", "analiz etmek" veya "göstermek" fiillerini kullanın.
 • Bir eşanlamlılar sözlüğü kullanın: Kelime dağarcığınızı genişletin ve tam olarak kastettiğiniz anlamı ifade eden alternatif fiiller bulun. Bir eşanlamlılar sözlüğü daha kesin ve çeşitli fiiller keşfetmenize yardımcı olabilir.

Tutarlılığın Sürdürülmesi

 • Fiil zamanlarında tutarlı olun: Bir fiil zamanı seçin ve bunu yazınız boyunca tutarlı bir şekilde koruyun. Bu, tutarlılık ve netlik sağlar.
 • Bir stil rehberi oluşturun: Belirli bir stil kılavuzunu takip edin, örneğin APA veya MLA, araştırma fiillerinin ve diğer yazım kurallarının kullanımında tutarlılığı korumak için.

Araştırma Fiillerini Kullanmanıza Yardımcı Olacak Kaynaklar

Araştırma fiilleri kullanımınızı geliştirmek için aşağıdaki kaynakları dikkate alın:

 • Yazım Kılavuzları ve Rehberler: Araştırma fiilleri ve akademik yazım hakkında güvenilir bilgi için "The Craft of Research" veya "The Elements of Style" gibi kılavuzlara başvurun.
 • Akademik Yazım Atölyeleri: Araştırma fiilleri ve akademik yazımı geliştirme gibi konuları ele alan akademik yazım üzerine web seminerlerine veya atölye çalışmalarına katılın.
 • Çevrimiçi Yazma Toplulukları: Araştırmacıların materyal alışverişinde bulunduğu ve yazma tekniklerini tartıştığı çevrimiçi yazma topluluklarına katılın. 
 • Dil ve Yazma Uygulamaları: Kullanım dilbilgisi kontrol araçları Grammarly veya ProWritingAid gibi dilbilgisi ve stil önerileri için.

Bilim insanları tarafından oluşturulan özel bilimsel içerik

Mind the Graph araştırmacıları bilimsel çabalarında desteklemek için bilim insanları tarafından oluşturulan özel bilimsel içerik sağlar. Bilimsel iletişim ve görselleştirmeye odaklanan kapsamlı bir araç ve kaynak yelpazesi sunan Mind the Graph, araştırmacıların çalışmalarını etkili bir şekilde sergilemelerini, meslektaşlarıyla işbirliği yapmalarını ve en son bilimsel trendlerden haberdar olmalarını sağlar. 

logo-abone ol

Haber bültenimize abone olun

Etkili görseller hakkında özel yüksek kaliteli içerik
bilimde iletişim.

- Özel Rehber
- Tasarım ipuçları
- Bilimsel haberler ve trendler
- Öğreticiler ve şablonlar