Wat is DMT?

DMT, of N, N-dimethyltryptamine, is een natuurlijke stof die aanwezig is in de bladeren van een Amazone-plant met de naam Psychotria Viridisdat gebruikt wordt in de Ayahuasca drank die hallucinaties en veranderingen in waarneming, emotie en cognitie veroorzaakt bij degenen die het ervaren.

DMT, geclassificeerd als een psychoactieve alkaloïde stof, werd in 1971 wereldwijd verboden door de Internationale Conventie voor Psychotrope Stoffen; de consumptie ervan is in religieuze en rituele praktijken alleen toegestaan in de infusiedrank, Ayahuasca genaamd.

Onderzoek in de galerij voor "moleculen"
Onderzoek in Mind the Graph Gallery voor "moleculen".

Hoewel Ayahuasca al meer dan een eeuw bestaat, heeft het pas de laatste jaren de aandacht van wetenschappers getrokken vanwege de (nog) niet bewezen voordelen ervan.

De drank is voorgesteld om de levenskwaliteit te verbeteren en patiënten met neurologische en emotionele stoornissen, zoals depressie, angst en verslaving, te behandelen. 

Wat het dmt infographic

Wat onderzoekers weten over de DMT

Een artikel gepubliceerd door de Journal of Affective Disorders Reports analyseerde gegevens van het Global Ayahuasca Project's (GAP) onderzoek onder 11.912 mensen die de geïnfuseerde drank hadden ervaren. In het onderzoek zeiden deelnemers die aangaven een depressie of angst te hebben voordat ze ayahuasca gebruikten, dat ze na de ervaring enige verbetering in hun symptomen merkten. Daardoor verbeterde hun levenskwaliteit. 

Verslagen van patiënten zoals deze, verzameld door de GAP, nemen de laatste jaren toe. Hoewel dit goed nieuws is, hebben wetenschappers en artsen meer volledige en gedetailleerde fysiologische studies nodig om de bron van deze Ayahuasca-voordelen te begrijpen. De infusie-plantendrank bevat verschillende stoffen en elk daarvan kan een ander soort reactie in het menselijk lichaam teweegbrengen. 

Een van deze stoffen is DMT. Deze Ayahuasca-stof heeft de aandacht van onderzoekers getrokken vanwege het schijnbare neurogenesepotentieel ervan.   

Wat is neurogenese?

Neurogenese wordt gedefinieerd als het proces van transformatie van neurale stamcellen of progenitor cellen tot nieuwe neuronen. Er zijn ook veel verschillende cellulaire activiteiten bij betrokken, waaronder proliferatie, migratie en differentiatie van cellen.

Om de beurt, neurale stamcellen zijn in staat tot uitgebreide zelfvernieuwing om nieuwe cellen van het zenuwstelsel te genereren, bijvoorbeeld neuronen of gliacellen. In onze hersenen bevindt zich een niche van neurale stamcellen in de subgranulaire zone van de dentate gyrus, in de hippocampus. 

De hippocampus is het deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor ons geheugen en ons leervermogen. Dit hersengebied maakt deel uit van het limbisch systeem en speelt een belangrijke rol bij het omzetten van kortetermijngeheugen in langetermijngeheugen. 

Bij neurodegeneratieve ziekten, zoals de ziekte van Alzheimer, krijgt de hippocampus als eerste te lijden, waardoor het geheugen achteruitgaat. 

Hoe beïnvloedt DMT de hersenen?

Een tijdlang werd gedacht dat DMT alleen bindt aan de serotoninereceptoren 5-HT, die de hallucinatie-effecten veroorzaken. Recente studies melden echter dat DMT ook bindt aan een ander receptortype, een niet-serotonerge receptor genaamd sigma-1 receptor of S1R

Deze receptor is wijdverspreid in het centrale zenuwstelsel, vooral in de prefrontale cortex en de hippocampus. 

Bovendien ontdekten de onderzoekers dat DMT bij binding aan deze receptor S1R zijn psychoactieve werking verliest en geen hallucinaties of veranderingen in de waarneming veroorzaakt. 

Onderzoek in vitro en in vivo

Een studie gepubliceerd in de Translational Psychiatry Journal in 2020, was gericht op het bestuderen van DMT effecten in de hersenen via de sigma-1 receptor. 

Met behulp van 5-HT antagonisten stelden onderzoekers vast dat DMT de neurogenese stimuleert via S1R. 

Bovendien bleek uit de gegevens dat DMT niet alleen werkt als een stimulerend middel dat neurale stamcellen aanzet tot rijping, proliferatie en migratie in vitro, maar ook het leer- en geheugenvermogen in vivo verhoogt. 

In vitro meldden de auteurs van de studie dat DMT de proliferatie van neurale progenitorcellen uit de volwassen neurogene niche van de hippocampus bevorderde. Deze actie verhoogde het aantal en de grootte van de neurosferen na een week behandeling met DMT. 

Op basis van de expressie van specifieke eiwitten stelden de onderzoekers bovendien vast dat DMT de differentiatie van deze neurale stamcellen bevorderde. 

Eiwitten die uitsluitend worden aangetroffen in jonge en volwassen neuronen, β-III-tubuline en MAP-2 genaamd, hadden een verhoogde expressie in de met DMT behandelde neurosferen. Dit betekent dat DMT de differentiatie naar het neuronale fenotype bevordert. 

Onderzoekers merkten ook de bevordering in andere cel fenotypes zoals astrocyten en oligodendrocyten, allemaal via S1R.

In vivo leek DMT de niche van de subgranulaire zone te activeren via S1R. 

Volwassen muizen behandeld met DMT hadden "verbeterde proliferatie en migratie van neurale voorlopers in de subgranulaire zone", aldus het artikel. Dit resultaat suggereert dat DMT een modellerend effect heeft op de neurogenese in de hippocampus, waardoor het aantal nieuwe neuronen toeneemt. 

In de praktijk vertoonden volwassen muizen die met DMT waren behandeld, betere resultaten in gedragstaken dan degenen die dat niet deden. De behandelde groep vertoonde resultaten van verbetering in leer- en geheugentaken. 

DMT stimuleert neurogenese infographic

De conclusie

Al deze resultaten zijn geweldig nieuws voor de medische gemeenschap. 

Hieruit blijkt dat het niet alleen mogelijk is om met DMT de neurogenese te stimuleren, maar ook om deze resultaten te bereiken zonder de hallucinogene effecten via een specifieke receptor. 

"Dit vermogen om hersenplasticiteit te moduleren suggereert dat het een groot therapeutisch potentieel heeft voor een breed scala aan psychiatrische en neurologische aandoeningen, waaronder neurodegeneratieve ziekten", zei José Ángel Morales in een verklaringeen van de auteurs van het artikel. 

Deze resultaten kunnen toekomstige studies met Ayahuasca en DMT sterk beïnvloeden. Inzicht in hoe het neurogeneseproces kan worden beheerst en beïnvloed zou de manier waarop neurodegeneratieziekten worden behandeld volledig kunnen veranderen.

Niettemin is er een grote vraag naar studies om wetenschappers volledig inzicht te geven in de rol van stoffen zoals DMT, en veelbelovende receptoren zoals de sigma-1 receptor, in de neurogenese. 

Samen met een positief perspectief zou dit niet alleen kunnen leiden tot nieuwe behandelingen voor neurodegeneratieve ziekten, maar ook tot genezing van de ziekten. 

__________________________

Vond je de infographics gemaakt met de resultaten in het wetenschappelijke artikel leuk?

Deze infografieën zijn gemaakt met behulp van kant-en-klare sjablonen die beschikbaar zijn in Mind the GraphDit een en dit andere. Ik bracht een paar wijzigingen aan en in korte tijd was het klaar!

U kunt hetzelfde doen voor uw onderzoekswerk, u hoeft niet vanaf nul te beginnen. Kijk op alle sjablonen verkrijgbaar in Mind the Graph

En begin te werken aan je infographic op dit moment

logo aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Exclusieve inhoud van hoge kwaliteit over effectieve visuele
communicatie in de wetenschap.

- Exclusieve gids
- Ontwerp tips
- Wetenschappelijk nieuws en trends
- Handleidingen en sjablonen