Hva er DMT?

DMT, eller N, N-dimetyltryptamin, er et naturlig stoff som finnes i bladene til en amazonaplante med navnet Psychotria Viridis, som brukes i Ayahuasca Drikker som gir hallusinasjoner og endringer i persepsjon, følelser og kognisjon hos dem som opplever det.

DMT, som er klassifisert som et psykoaktivt alkaloid, ble globalt forbudt i 1971 av den internasjonale konvensjonen om psykotrope stoffer, og er kun tillatt i religiøs og rituell praksis i infusjonsdrikken ayahuasca.

Forskning i galleriet for "molekyler"
Forskning i Mind the Graph Galleri for "molekyler".

Selv om ayahuasca har eksistert i mer enn hundre år, er det først de siste årene at den har fått forskernes oppmerksomhet på grunn av sine (ennå) ikke påviste fordeler.

Drikken har blitt presentert for å forbedre livskvaliteten og behandle pasienter med nevrologiske og emosjonelle lidelser som depresjon, angst og avhengighet. 

Hva det dmt infografikk

Hva forskerne vet om DMT

En artikkel publisert av Journal of Affective Disorders Rapporter analyserte data fra Globalt Ayahuasca Project (GAP) har gjennomført en undersøkelse blant 11 912 personer som har opplevd ayahuasca. I undersøkelsen svarte deltakerne som rapporterte at de hadde depresjon eller angst før de drakk ayahuasca, at de merket en viss bedring av symptomene etter opplevelsen. Dermed ble livskvaliteten deres forbedret. 

Pasientrapporter som denne, innsamlet av GAP, har økt de siste årene. Til tross for at dette er gode nyheter, trenger forskere og leger mer komplette og detaljerte fysiologiske studier for å forstå kilden til ayahuascaens positive effekter. Infusjonsplantedrikken inneholder flere stoffer, og hvert av dem kan utløse ulike typer respons i kroppen. 

Et av disse stoffene er DMT. Dette Ayahuasca-stoffet har tiltrukket seg forskernes oppmerksomhet på grunn av sitt tilsynelatende potensial for nevrogenese.   

Hva er nevrogenese?

Neurogenese er definert som prosessen med transformasjon av nervestamme celler eller stamfader celler til nye nevroner. Det involverer også mange ulike cellulære aktiviteter, blant annet proliferasjon, migrasjon og differensiering av celler.

I tur og orden, nevrale stamceller er i stand til omfattende selvfornyelse og genererer nye celler i nervesystemet, for eksempel nevroner eller gliaceller. I hjernen vår finnes det en nisje av nevrale stamceller som befinner seg i subgranulær sone i gyrus dentatus i hippocampus. 

Hippocampus er den delen av hjernen som er ansvarlig for vår hukommelse og læringsevne. Denne delen av hjernen er en del av det limbiske systemet og spiller en viktig rolle i omdannelsen av korttidshukommelse til langtidshukommelse. 

Ved nevrodegenerative sykdommer, som Alzheimers, er hippocampus den første regionen som rammes, noe som fører til hukommelsessvikt. 

Hvordan påvirker DMT hjernen?

En stund trodde man at DMT bare binder seg til serotoninreseptorene 5-HT, som gir hallusinasjonseffekter. Nyere studier viser imidlertid at DMT også binder seg til en annen reseptortype, en ikke-serotonerg reseptor ved navn sigma-1-reseptor eller S1R

Denne reseptoren er utbredt i sentralnervesystemet, særlig i prefrontal cortex og hippocampus. 

Forskerne oppdaget også at DMT mister sine psykoaktive effekter ved å binde seg til S1R-reseptoren, og at det ikke gir hallusinasjoner eller endringer i persepsjonen. 

Forskning in vitro og in vivo

En studie publisert i Tidsskriftet Translational Psychiatry Journal i 2020, fokuserte på å studere DMT-effekter i hjernen via sigma-1-reseptoren. 

Ved hjelp av 5-HT-antagonister observerte forskerne at DMT stimulerer nevrogenese gjennom S1R. 

I tillegg viste data at DMT ikke bare virker stimulerende og får nevrale stamceller til å modnes, proliferere og migrere in vitro, men også øker lærings- og hukommelsesevnen in vivo. 

In vitro rapporterte forfatterne av studien at DMT fremmet spredningen av nevrale progenitorceller fra hippocampus' voksne neurogene nisje. Denne virkningen økte antallet og størrelsen på Nevrosfærer etter en ukes behandling med DMT. 

Basert på uttrykket av spesifikke proteiner så forskerne også at DMT fremmet differensieringen av disse nevrale stamcellene. 

Proteiner som utelukkende finnes i unge og modne nevroner, kalt β-III-tubulin og MAP-2, fikk økt uttrykk i nevrosfærene som ble behandlet med DMT. Dette betyr at DMT fremmer differensiering til nevronal fenotype. 

Forskerne oppdaget også at S1R fremmer andre cellefenotyper som astrocytter og oligodendrocytter.

In vivo så DMT ut til å aktivere den subgranulære sonenisjen gjennom S1R. 

Voksne mus behandlet med DMT hadde "økt spredning og migrasjon av nevrale forløpere i den subgranulære sonen", ifølge artikkelen. Dette resultatet tyder på at DMT har en modellerende effekt på nevrogenesen i hippocampus og øker antallet nye nevroner. 

I praksis viste voksne mus som ble behandlet med DMT bedre resultater i atferdsoppgaver enn mus som ikke ble behandlet. Den behandlede gruppen viste bedre resultater i lærings- og hukommelsesoppgaver. 

Infografikk: DMT stimulerer nevrogenese

Konklusjonen

Alle disse resultatene er gode nyheter for medisinsk samfunnet. 

Dette viser at det ikke bare er mulig å stimulere nevrogenese med DMT, men også å oppnå disse resultatene uten hallusinogene effekter gjennom en spesifikk reseptor. 

"Denne evnen til å modulere hjernens plastisitet tyder på at den har et stort terapeutisk potensial for et bredt spekter av psykiatriske og nevrologiske lidelserblant annet nevrodegenerative sykdommer", sier José Ángel Morales i en kommentar. uttalelse, en av artikkelforfatterne. 

Disse resultatene kan få stor betydning for fremtidige studier med ayahuasca og DMT. Forståelsen av hvordan man kan kontrollere og påvirke nevrogeneseprosessen kan endre måten man behandler nevrodegenerasjonssykdommer på.

Likevel er det et stort behov for studier for å få forskere til å forstå hvilken rolle stoffer som DMT, og lovende reseptorer som sigma-1-reseptoren, spiller i nevrogenesen. 

I et positivt perspektiv kan dette ikke bare føre til nye behandlinger av nevrodegenerative sykdommer, men også til en kur mot sykdommene. 

__________________________

Likte du infografikken som ble laget på grunnlag av resultatene som ble presentert i vitenskapelig artikkel?

Disse infografikkene ble laget ved hjelp av ferdige maler som er tilgjengelige i Mind the Graphdette en og dette den andre. Jeg gjorde noen få endringer, og etter kort tid var den klar!

Du kan gjøre det samme for forskningsarbeidet ditt, du trenger ikke å starte fra bunnen av. Sjekk alle malene tilgjengelig i Mind the Graph

Og begynn å jobbe med Infografikk akkurat nå

logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler