Heb je er ooit over nagedacht hoe de onderzoekspapers die je leest en de tijdschriften waarnaar je verwijst tijdens je onderzoek worden geverifieerd? Vaak raken we in de war over de vraag of het rapport geldig is of gewoon een fictief werk, maar je hoeft je geen zorgen te maken. Er bestaat een beoordelingssysteem dat peer review wordt genoemd en dat alle gepubliceerde werken controleert. Dat is de reden waarom wetenschappelijke papers altijd worden beschouwd als een uiterst belangrijk onderdeel van innovaties. Laten we in detail leren over wat peer review is en de geschiedenis van collegiale toetsing in dit artikel. 

Wat is intercollegiale toetsing?

Peer review is een kritisch evaluatieproces dat in academische en wetenschappelijke gemeenschappen wordt gebruikt om de kwaliteit, geldigheid en betekenis van onderzoekspapers, artikelen of andere wetenschappelijke werken te beoordelen voordat ze worden gepubliceerd. Het is een fundamenteel onderdeel van het wetenschappelijke publicatieproces en helpt ervoor te zorgen dat gepubliceerde werken aan bepaalde kwaliteits- en geloofwaardigheidsnormen voldoen.

Wanneer een onderzoeker of wetenschapper zijn werk voor publicatie indient bij een tijdschrift of conferentie, stuurt de redacteur van de publicatie het manuscript meestal naar een groep experts op het vakgebied, die bekend staan als peers of referees. Deze referees zijn meestal onderzoekers of academici die expertise hebben op hetzelfde of een gerelateerd gebied als het manuscript dat beoordeeld wordt.

De peer reviewers beoordelen het ingediende werk zorgvuldig op wetenschappelijke nauwkeurigheid, methodologie, originaliteit, duidelijkheid van presentatie en naleving van ethische richtlijnen. Ze kunnen de onderzoeksdesign, methodologieGegevensanalyse en interpretatie van resultaten. Ze controleren ook of het werk nieuwe kennis toevoegt aan het vakgebied en of de getrokken conclusies worden ondersteund door het gepresenteerde bewijs.

Gerelateerd artikel: Wat is een collegiaal getoetst artikel en waar kunnen we dat vinden?

Oorsprong van collegiale toetsing

De oorsprong van peer review kan een aantal eeuwen terug worden getraceerd, maar het is moeilijk om een exacte datum of persoon aan te wijzen als de "vader" van peer review. De praktijk van het zoeken naar meningen van experts en evaluaties van wetenschappelijk werk is in de loop der tijd geëvolueerd.

Een van de vroegste gedocumenteerde voorbeelden van peer review dateert uit de 17e eeuw in de Koninklijke vereniging van LondenEen wetenschappelijke vereniging die in 1660 werd opgericht. De Royal Society implementeerde een systeem waarbij wetenschappelijke manuscripten ter beoordeling werden verspreid onder goed geïnformeerde personen voordat ze werden gepubliceerd in het tijdschrift van de vereniging, Filosofische Handelingen. Dit vroege systeem legde de basis voor het peer review proces zoals we dat vandaag de dag kennen.

Het is echter belangrijk om op te merken dat het concept van peer review in verschillende vormen nog eerder bestond. In de Islamitische Gouden Eeuw, die zich uitstrekte van de 8e tot de 14e eeuw, hielden geleerden zich bijvoorbeeld bezig met een vorm van collegiale toetsing die bekend staat als "ijma" of "consensus van geleerden" om de geldigheid en authenticiteit van religieuze teksten te beoordelen.

Prehistorie van collegiale toetsing

De prehistorie van peer review, in bredere zin, kan worden teruggevoerd naar de oude wereld, toen geleerden en intellectuelen hun werk deelden met vertrouwde collega's of mentoren voor feedback en validatie. Het geformaliseerde proces van collegiale toetsing zoals we dat vandaag de dag kennen, heeft echter in de loop der tijd vorm gekregen. Hier zijn enkele belangrijke mijlpalen in de prehistorie van peer review:

Periode vóór de Verlichting

Vóór de wetenschappelijke revolutie en het tijdperk van de Verlichting vertrouwden geleerden op persoonlijke netwerken en correspondentie om hun werk met gelijken te delen voor feedback en kritiek. Dit informele beoordelingsproces zorgde voor kwaliteitscontrole binnen intellectuele kringen.

17e-eeuwse wetenschappelijke genootschappen

In de 17e eeuw werden wetenschappelijke genootschappen zoals de Royal Society of London (opgericht in 1660) en de Académie des Sciences in Parijs (opgericht in 1666) speelden een cruciale rol in de ontwikkeling van peer review. Deze verenigingen implementeerden beoordelingsmechanismen waarbij ingezonden manuscripten werden beoordeeld door selecte leden van de vereniging.

Tijdschrift Publicaties

De opkomst van wetenschappelijke tijdschriften in de 18e en 19e eeuw zorgde voor een meer gestructureerde aanpak van peer review. Tijdschriften zoals Philosophical Transactions of the Royal Society en Dagboek van de Scavans begon redacteuren en scheidsrechters in dienst te nemen om artikelen te beoordelen en te selecteren voor publicatie. Het proces was echter nog steeds relatief informeel vergeleken met moderne standaarden.

Medische intercollegiale toetsing

In de 19e eeuw werden medische genootschappen en tijdschriften, zoals The Lancet (opgericht in 1823) en de Tijdschrift voor Geneeskunde (opgericht in 1812), introduceerde meer rigoureuze peer review processen als antwoord op de behoefte aan kwaliteitscontrole in medisch onderzoek.

Uitbreiding na de Tweede Wereldoorlog

Na de Tweede Wereldoorlog nam het wetenschappelijk onderzoek en de wetenschappelijke publicaties aanzienlijk toe. Dit leidde tot de oprichting van meer gespecialiseerde tijdschriften en een grotere afhankelijkheid van peer review om de groeiende hoeveelheid wetenschappelijk werk te beoordelen.

Waarom is Peer Review belangrijk in de geschiedenis?

Collegiale toetsing is om verschillende redenen belangrijk in het vakgebied geschiedenis, waaronder de volgende:

Kwaliteitsborging

Peer review helpt de kwaliteit en betrouwbaarheid van historisch onderzoek te waarborgen. Het biedt een rigoureus evaluatieproces waarbij experts in het veld de methodologie, bronnen, analyse en interpretatie van historische studies beoordelen. Dit helpt bij het identificeren van eventuele fouten, vooroordelen of zwakheden in het onderzoek, wat bijdraagt aan de algehele nauwkeurigheid en geloofwaardigheid van historische kennis.

Verificatie en validatie

Collegiale toetsing speelt een cruciale rol bij het verifiëren van de nauwkeurigheid en geldigheid van historische beweringen. Historici vertrouwen op bewijs uit primaire en secundaire bronnen om hun argumenten te construeren, en het peer review proces helpt om deze bronnen en de methoden die gebruikt zijn om ze te analyseren nauwkeurig te onderzoeken. Dit onderzoek helpt de nauwkeurigheid van de historische beweringen te verifiëren en draagt bij aan de validatie van historisch onderzoek.

Constructieve feedback en verbetering

Peer reviewers geven constructieve feedback aan auteurs en wijzen hen op sterke en zwakke punten en verbeterpunten in hun werk. Dankzij deze feedback kunnen historici hun argumenten verfijnen, hun interpretaties opnieuw beoordelen en hun onderzoek versterken. Collegiale toetsing dient als een vitale feedbacklus die historici helpt de kwaliteit en impact van hun onderzoek te verbeteren.

Intellectuele uitwisseling en samenwerking

Collegiale toetsing bevordert intellectuele uitwisseling en samenwerking binnen de historische gemeenschap. Recensenten houden zich bezig met het werk van hun collega's, delen inzichten, bieden alternatieve perspectieven en dragen bij aan lopende wetenschappelijke discussies. Dit samenwerkingsaspect van peer review verbetert de algehele kwaliteit van historisch onderzoek en draagt bij aan de vooruitgang van kennis in het vakgebied.

Wat is PLOS?

PLOS staat voor de Public Library of Science. Het is een non-profit uitgeverij en belangenorganisatie die zich richt op het bevorderen van open toegang tot wetenschappelijk en medisch onderzoek. PLOS werd in 2001 opgericht om wetenschappelijke literatuur vrij toegankelijk te maken voor het publiek en zo barrières voor toegang tot en het delen van kennis weg te nemen.

PLOS publiceert een reeks open-access wetenschappelijke tijdschriften over verschillende disciplines, zoals biologie, geneeskunde, genetica, neurowetenschappen, ecologie en meer. De tijdschriften van PLOS zijn onder andere PLOS Biology, PLOS Medicine, PLOS Genetics en PLOS Computational Biology. Deze tijdschriften houden zich aan strenge peer-reviewprocessen om de kwaliteit en integriteit van het gepubliceerde onderzoek te waarborgen.

Een van de bepalende kenmerken van PLOS tijdschriften is hun toewijding aan open toegang. Open toegang betekent dat de artikelen die door PLOS worden gepubliceerd vrij beschikbaar zijn voor iedereen, zonder abonnement of paywall-beperkingen. Door deze aanpak kunnen onderzoekers, academici, professionals in de gezondheidszorg, beleidsmakers en het grote publiek wetenschappelijke informatie raadplegen en gebruiken zonder financiële of institutionele belemmeringen.

Gerelateerd artikel: De impactfactor van PLOS ONE verkennen om open wetenschap te bevorderen

Wat maakt de geschiedenis van PLOS Published Peer Review anders?

PLOS (Public Library of Science) is een prominente uitgever van open-access wetenschappelijke tijdschriften en een van de unieke kenmerken van PLOS is de gepubliceerde Peer Review History. Deze functie onderscheidt hen van traditionele tijdschriften door transparantie en openheid te bieden in het peer review proces. Hier zijn enkele belangrijke aspecten die de "Published Peer Review History" van PLOS anders maken:

Transparantie

PLOS Published Peer Review History wil de transparantie vergroten door het hele peer review proces zichtbaar te maken voor lezers. Het bevat de volledige peer review geschiedenis van het artikel, inclusief commentaar van reviewers, reacties van auteurs en de beslissing van de redacteur. Dankzij deze transparantie kunnen lezers zien hoe het artikel zich tijdens het beoordelingsproces heeft ontwikkeld.

Open toegang

PLOS-tijdschriften zijn open-accessDit betekent dat hun inhoud vrij beschikbaar is voor het publiek. Door deze toegankelijkheid kan iedereen het gepubliceerde onderzoek lezen en zich ermee bezighouden, wat een bredere verspreiding en samenwerking bevordert.

Opties voor anonimiteit van recensenten

PLOS biedt flexibiliteit met betrekking tot de anonimiteit van recensenten. Recensenten kunnen ervoor kiezen om hun recensies te ondertekenen, waardoor hun naam naast hun commentaar wordt gepubliceerd. Ze kunnen ook anoniem blijven als ze dat liever doen.

Betrokkenheid bij de gemeenschap

PLOS Published Peer Review History moedigt betrokkenheid van de gemeenschap en discussie na publicatie aan. Door het reviewproces openlijk te delen, stelt PLOS lezers, onderzoekers en experts in staat om commentaar, vragen en aanvullende inzichten te geven na publicatie, wat een meer interactieve en collaboratieve wetenschappelijke omgeving bevordert.

Artikel Impact

Naast de Published Peer Review History bieden PLOS tijdschriften vaak metrics en altmetrics op artikelniveau, die de impact en het bereik van een artikel laten zien, naast de traditionele citatietellingen. Deze statistieken kunnen gegevens bevatten zoals weergaven van artikelen, downloads, vermeldingen in sociale media en meer.

Concluderend, peer review is een vitaal onderdeel van het wetenschappelijke publicatieproces in verschillende disciplines, waaronder wetenschap, geesteswetenschappen en geschiedenis. Het dient als een mechanisme voor kwaliteitsgarantie, verificatie en verbetering van onderzoek. Door de kritische evaluatie van experts in het vakgebied helpt peer review de nauwkeurigheid, geldigheid en geloofwaardigheid van wetenschappelijk werk te garanderen. 

Door collegiale toetsing te omarmen, kunnen zowel onderzoekers als lezers vertrouwen hebben in de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de kennis die wordt geproduceerd en verspreid, wat bijdraagt aan de vooruitgang van hun respectieve vakgebieden.

Exclusieve wetenschappelijke inhoud, gemaakt door wetenschappers

Als wetenschapper ben je misschien dag in dag uit bezig met het uitvoeren van je onderzoek. Wanneer het aankomt op het presenteren van dit onderzoek, vergt de weg van schrijven tot publiceren in een gerenommeerd tijdschrift meer van je inspanning. En als je problemen hebt met taal, presentatie of het maken van infographics, wordt het nog moeilijker.

Maak je geen zorgen als je in zo'n sleur zit, want Mind the Graph staat tot uw beschikking. Mind the Graph is een tool die exclusieve wetenschappelijke inhoud biedt, gemaakt door wetenschappers, vooral door middel van visuals en infographics. Meld je gratis aan voor meer informatie.

wetenschappelijk-accurate-posters
logo aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Exclusieve inhoud van hoge kwaliteit over effectieve visuele
communicatie in de wetenschap.

- Exclusieve gids
- Ontwerp tips
- Wetenschappelijk nieuws en trends
- Handleidingen en sjablonen